Skip to main content

Duszpasterze

ks. dr Zygmunt Zapaśnik - Proboszcz
Wyświęcony 1987 w Gorzowie Wlkp.
Kapłan diec. zielonogórsko-gorzowskiej.
Od 7 Maja 2023  - nowy proboszcz.
Ks. Marek Reczek - Rezydent
Wyświęcony w 1991 r. w Przemyślu.
Kapłan diec. sandomierskiej.

Kapłani, którzy pracowali w parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie:

 • Ks. Prałat Kazimierz Sołowiej (1961-1979: proboszcz)
 • ks. Kazimierz Krzyżanowski (do II. 1961)
 • ks. mgr Jan Szponar (II.1961 - 1965)
 • ks. Franciszek Dejnowski (1965 - XII.1970)
 • ks. Stanisław Cymbalista (I.1971 - XII.1971)
 • ks. Franciszek Dejnowski (XII.1971 - XII.1972)
 • ks. Tadeusz Grzesik (XII.1972 - XI.1976)
 • ks. Ryszard Juszczak (XI.1976 - VII.1977)
 • ks. Józef Matysik (VIII.1977 - VI.1979)
 • ks. Prałat Witold Jarecki (1979-1991: proboszcz)
 • ks. kan. Ryszard Juszczak (od VI.1979-VII.1992: wikariusz, a od 1991-2003: proboszcz)
 • ks. Jacek Mola (VII.1992 - VII.1993)
 • ks. Tomasz Kraj (VII.1993 - VIII.1994)
 • ks. Andrzej Pyster (VIII.1994 - IX.1997)
 • ks. Tadeusz Kordys (IX.1997 - VI.2000)
 • ks. Włodzimierz Skoczeń (VI.2000 - IX.2002)
 • ks. Prałat Bronisław Gostomski (2003-2010: proboszcz)
 • ks. Krzysztof Kita (IX.2002 - X.2004)
 • ks. Grzegorz Kudlak (X.2004 - IX.2006
 • ks. Rafał Jarosławski (IX.2006 - IX.2007)
 • ks. Paweł Szatlewski (IX.2007 - IX.2008)
 • ks. Marek Reczek (IX.2007 - IV.2010: wikariusz,
  od 2010-2023: proboszcz, od Maja 2023: rezydent)
 • ks. Tomasz Siembab (IX.2010 - I.2013)
 • ks. Paweł Stebel (IX.2011 - III.2012)
 • ks. Andrzej Neblik (II.2013 - IX.2014)
 • ks. Wiesław Garbacz (IX.2014 - VIII.2016)
 • ks. Paweł Daszczyński (IX. 2016 - X.2016)
 • ks. Janusz Zbroniec (XI.2016 - VIII.2017)
 • ks. Maciej Michałek (IX.2017 - IX.2019)
 • ks. Aleksander Dasik (X.2019 - VII.2020)
 • ks. Zygmunt Zapaśnik (VIII.2020: wikariusz, a od 2023: proboszcz)

Więcej…Duszpasterze

Modlitwa do MB Kozielskiej - wersja codzienna

Matko Boża Kozielska-Zwycięska!
Ty zawsze prowadzisz nas
do Prawdziwego zwycięstwa
i Zmartwychwstania

Tobie, zatem z ufnością zawierzamy
Wszystko to, co nas boli i napawa lękiem
Naszą przeszłość i przyszłość.
Tobie zawierzamy samych siebie.

Polecamy Tobie, Maryjo,
Wszystkie nasze rodziny,
Emigrację, wszystkich
Polaków rozsianych poświecie
i żyjących w kraju.

Prowadź nas drogą wiary  i zawierzenia Bogu.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Matko.
W swoje ręce weź nasz los

Historia Parafii

Początki polskiego duszpasterstwa w Anglii sięgaja XIX wieku i związane były z dwoma ośrodkami: w Londynie i Liverpoolu.
W Londynie Polska Misja Katolicka powstała w 1894 roku. Przez pierwsze 36 lat mieściła się ona w dzielnicy Shadwell we wschodniej części miasta, blisko doków londynskich. Jednakże na skutek wygaśnięcia umowy dzierżawnej Misja musiała opuścić zajmowaną siedzibę i zaczęła poszukiwać nowego pomieszczenia. W 1930 roku nabyła kościół w dzielnicy Islington przy obecnej Devonia Road.

Więcej…Historia Parafii

Patron św Andrzej Bobola

Bobolowie herbu Leliwa to jeden z najstarszych rodów polskich, ich historia sięga prawdopodobnie XIII, a z pewnością XIV wieku i związana jest z ziemią sandomierska. Andrzej przyszedł na świat w 1591 r. w małym miasteczku Strachocina koło Sanoka. Był uczniem szkoły jezuickiej w Braniewie. Mając 20 lat, wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w Wilnie, a w 1622 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Tym samym spełniło się jego marzenie zostania przewodnikiem ludzi do Chrystusa przez sprawowanie sakramentów świętych.

Więcej…Patron św Andrzej Bobola

Rocznica - historia

8 grudnia 2011 mija 50 rocznica poświęcenia kościoła i pierwszej uroczystej Mszy Św. odprawionej przez ks. inf. B. Michalskiego w nowo zakupionym kościele św. Andrzeja Boboli.
Gdy w 1955 ks. Kazimierz Sołowiej objął tą parafię, jego głównym zadaniem - oprócz duszpasterstwa - było znalezienia własnego kościoła. Przy wydatnej pomocy komitetu parafialnego pod przewodnictwem ppłk. M. Piekarczyka obecny obiekt zakupiono w lutym 1961. Po trzynastu latach polska parafia Londyn-Śródmieście znalazła swój własny kościół i trwałe miejsce w dzielnicy Hammersmith.

Więcej…Rocznica - historia

Historia obrazu

Obraz zawdzięcza swoje powstanie członkom Instytutu i Kola Religijno-Rycerskiego Marianum, które istniało w Wilnie w latach trzydziestych i zostało potem wznowione przez por. Tadeusza Bireckiego w obozie oficerów internowanych na Litwie po wrześniu 1939 r.

Więcej…Historia obrazu

Sanktuarium

 8 czerwca 1997 roku na Błoniach Krakowskich Sługa Boży Jan Paweł II dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Kozielskiej Zwycięskiej. Obraz ten od 1963 roku znajduje się w kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie. Tutaj nieprzerwanie otoczony jest należną mu czcią i kultem. Tak było od samego początku jeszcze tam w Kozielsku, Griazowcu i w Buzułuku, a także na szlaku bojowym 2 Korpusu. 

Więcej…Sanktuarium