Skip to main content

Duszpasterze

ks. dr Zygmunt Zapaśnik - Proboszcz

Wyświęcony 1987 w Gorzowie Wlkp.
Kapłan diec. zielonogórsko-gorzowskiej.
Od 7 Maja 2023  - nowy proboszcz.

Ks. Marek Reczek - Rezydent
Wyświęcony w 1991 r. w Przemyślu.
Kapłan diec. sandomierskiej.
Kapłani, którzy pracowali w parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie:

Więcej…Duszpasterze

Modlitwa do MB Kozielskiej - wersja codzienna

Matko Boża Kozielska-Zwycięska!
Ty zawsze prowadzisz nas
do Prawdziwego zwycięstwa
i Zmartwychwstania

Tobie, zatem z ufnością zawierzamy
Wszystko to, co nas boli i napawa lękiem
Naszą przeszłość i przyszłość.
Tobie zawierzamy samych siebie.

Polecamy Tobie, Maryjo,
Wszystkie nasze rodziny,
Emigrację, wszystkich
Polaków rozsianych poświecie
i żyjących w kraju.

Prowadź nas drogą wiary  i zawierzenia Bogu.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Matko.
W swoje ręce weź nasz los

Historia Parafii

Początki polskiego duszpasterstwa w Anglii sięgaja XIX wieku i związane były z dwoma ośrodkami: w Londynie i Liverpoolu.
W Londynie Polska Misja Katolicka powstała w 1894 roku. Przez pierwsze 36 lat mieściła się ona w dzielnicy Shadwell we wschodniej części miasta, blisko doków londynskich. Jednakże na skutek wygaśnięcia umowy dzierżawnej Misja musiała opuścić zajmowaną siedzibę i zaczęła poszukiwać nowego pomieszczenia. W 1930 roku nabyła kościół w dzielnicy Islington przy obecnej Devonia Road.

Więcej…Historia Parafii

Patron św Andrzej Bobola

Bobolowie herbu Leliwa to jeden z najstarszych rodów polskich, ich historia sięga prawdopodobnie XIII, a z pewnością XIV wieku i związana jest z ziemią sandomierska. Andrzej przyszedł na świat w 1591 r. w małym miasteczku Strachocina koło Sanoka. Był uczniem szkoły jezuickiej w Braniewie. Mając 20 lat, wstąpił do Towarzystwa Jezusowego w Wilnie, a w 1622 r. otrzymał święcenia kapłańskie. Tym samym spełniło się jego marzenie zostania przewodnikiem ludzi do Chrystusa przez sprawowanie sakramentów świętych.

Więcej…Patron św Andrzej Bobola

Rocznica - historia

8 grudnia 2011 mija 50 rocznica poświęcenia kościoła i pierwszej uroczystej Mszy Św. odprawionej przez ks. inf. B. Michalskiego w nowo zakupionym kościele św. Andrzeja Boboli.
Gdy w 1955 ks. Kazimierz Sołowiej objął tą parafię, jego głównym zadaniem - oprócz duszpasterstwa - było znalezienia własnego kościoła. Przy wydatnej pomocy komitetu parafialnego pod przewodnictwem ppłk. M. Piekarczyka obecny obiekt zakupiono w lutym 1961. Po trzynastu latach polska parafia Londyn-Śródmieście znalazła swój własny kościół i trwałe miejsce w dzielnicy Hammersmith.

Więcej…Rocznica - historia

Historia obrazu

Obraz zawdzięcza swoje powstanie członkom Instytutu i Kola Religijno-Rycerskiego Marianum, które istniało w Wilnie w latach trzydziestych i zostało potem wznowione przez por. Tadeusza Bireckiego w obozie oficerów internowanych na Litwie po wrześniu 1939 r.

Więcej…Historia obrazu

Sanktuarium

 8 czerwca 1997 roku na Błoniach Krakowskich Sługa Boży Jan Paweł II dokonał koronacji obrazu Matki Bożej Kozielskiej Zwycięskiej. Obraz ten od 1963 roku znajduje się w kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie. Tutaj nieprzerwanie otoczony jest należną mu czcią i kultem. Tak było od samego początku jeszcze tam w Kozielsku, Griazowcu i w Buzułuku, a także na szlaku bojowym 2 Korpusu. 

Więcej…Sanktuarium