• Start
  • Duszpasterstwo
  • Sakramenty
  • Namaszczenie chorych

"Przez święte chorych namaszczenie i modlitwę kapłanów cały Kościół poleca chorych cierpiącemu i uwielbionemu Panu, aby ich podżwignął i zbawił; a nadto zachęca ich, aby łącząc się dobrowolnie z męką i śmiercią Chrystusa, przysparzali dobra Ludowi Bożemu"

O Sakrament Namaszczenia może poprosić osoba chora lub jej rodzina (po wcześniejszym uzyskaniu zgody chorego). W przypadku, gdy chory nie jest świadomy swego stanu zdrowia lub nie może decydować o sobie zadbanie o ten sakrament spoczywa na najbliższej rodzinie.

Z praktyki duszpasterskiej wynika sugestia, aby nie odkładać Sakramentu na ostatni moment, gdyż stwarza to sytuację niebezpieczną dla zbawienia duszy i niezręczną dla kapłana, ktory udziela tego sakramentu dla umocnienia osoby ciężko chorej.

Ważnym spostrzeżeniem jest i to, ze Sakrament Namaszczenia Chorych może być przyjmowany wielokrotnie. Udziela się go najczęściej w następujących okolicznościach:

  • przewlekła choroba,
  • podeszły wiek,
  • przed operacją lub zabiegiem medycznym,
  • chwilowa utrata przytomności,
  • trwała obawa lub lęk o życie,
  • natarczywość pokus lub lęk o własne zbawienie,
  • psychicznie chorym, jeśli można przypuszczać, że w normalnych warunkach życzyłyby sobie przyjęcia tego sakramentu.

UWAGA! SAKRAMENTU TEGO NIE UDZIELA SIĘ ZMARŁYM!