Przyjmując Sakrament Bierzmowania chrześcijanin jeszcze mocniej wiąże się z Kościołem i otrzymuje pomoc Ducha Świętego, aby wiarę swoją mężnie wyznawał, głosił ją i według niej żył. Dopłenia on grupę tych sakramentów, które są konieczne, aby wejść w tajemnicę Chrystusa i Jego obecności w Kościele, nazwaną sakramentami wtajemniczenia chrześcijańskiego.
Bierzmowanie dokonuje się przez znak namaszczenia czoła oraz tzw. "włożenie rąk" szafarza.

Najczęściej jest ono udzielane podczas Mszy Św., chociaż może mieć także niezależny ryt. Szafarzem zwykłym (czyli tym, który bez niczyjego pozwolenia może go udzielać) jest biskup. W okoliczościach uzasadnionych godziwe udzieleni tego sakramentu może zlecić wybranemu przez siebie kapłanowi (mówimy wtedy o władzy delegowanej lub o szafarzu nadzwyczajnym), który nie możej jej przekazać innym kapłanom, ani też zatrzymać dla siebie jako wałdzy stałej - chyba, że taka była intencja biskupa.

Bierzmowanie - jako skarament dojrzałości chrześcijańskiej - w praktyce duszpasterskiej Kościoła Katolickiego jest wymagany od śwadków Chrztu (tzw. rodzice chrzestni), osób przygotowujących się do Sakramentu Małżeństwa (w tym przypadku o jego konieczności decyduje Konferencja Episkopatu danego kraju) a także Sakramentu Kapłaństwa.

***

Drodzy Kandydaci i Rodzice,
ze względów osobistych muszę zawiesić nasze spotkania do końca tego roku. Mam nadzieję, że informacja ta jakoś was ucieszy i da Wam trochę czasu na przemyślenia osnute wokół Bierzmowania a także owoców, jakie płyną z przyjęcia darów Ducha Św.

A zadaniem na czas Adwentu niech będzie troska o dobre przeżycie tego okresu. Zapraszam na rekolekcje (rozpoczynają się od jutra!) i Roraty (codziennie od poniedziałku do soboty - szczegóły w sekcji: Ogłoszenia).

------------------------------
Ps. Polecam się waszej modlitwie, ks. Marek

[2021-11-06]------------------------------------------------------------
Podsumowanie sobotnich spotkań z kandydatami do BIerzmowania:

 • podział na grupy robocze - najważniejsza sprawa to podział wszystkich uczestników kursu na mniejsze zespoły robocze. Każdy z zespołów opisany został kolorem. Będziemy zatem spotykać się w czterech zespołach: Czerwony, Żółty, Niebieski i Bursztynowy.
  Zadanie dla kreatywnych: już rozwiązane! Brawo dla Dawida!
 • spotkania wspólne - odbywają się w kościele i rozpoczynają się o 17:30 (!):
  • 06/11/2021 - Czy człowiek potrzebuje Boga Czym jest wiara? W kogo wierzę?
  • 18/12/2022 - Biblia a bajka. O jakim Bogu opowiada? Jak to jest z dziełem zbawienia.
  • 22/01/2022 - Lud Boży. Dekalog. Przymierze dwóch światów.
  • 26/02/2022 - Czy do szczęścia potrzebny mi jest Kościół, papież i księża. Rola wspólnoty w życiu człowieka.
  • 26/03/2022 - Rozwiń to, czego nie zobaczysz - zaproszenie do życia wewnętrznego. Sakramenty i ich rola.
  • 23/04/2022 - Zaproszenie do odpowiedzialności za przyjaźń z Bogiem. Sakrament Bierzmowania.
  • 30/04/2022, g. 17:30-19:00 - Próba Generalna.
  • 12/05/2022, g. 17:00-19:00 - Spowiedź dla kandydatów, świadków, rodziców i krewnych.
  • 15/05/2022, godz. 19:00 - UROCZYSTOŚĆ BIERZMOWANIA
 • spotkania w grupach - odbywać sę będą:
  • w poniedziałki (głównie) - informacja o ewentualnej zmianie podana będzie z wyprzedzeniem,
  • godziny: 18:00-18:45,
  • miejsce: salka basement, 18 Greenside Road, W12 9JG. 
 • skład zespołów i daty spotkań:
  **okazało się, że pięć osób - z różnych przyczyn - nie dotało na spotkanie. Siłą rzeczymusiał podany wcześniej poział na grupy musiał ulec pewnej modyfikacji. Poniżej aktualny stan rzeczy:
  • Grupa CZERWONA:
   • F. Adamus, M. Bielak, A. Bober, D. Dancewicz, O. Dudziński, H. Hlawaty, J. Matuszyński, P. Wełna i D. Zachariasz.
   • 06.12.2021; 03.01.2022; 07.02.2022; 07.03.2022 i 09.05.2022.
  • Grupa ŻÓŁTA:
   • N. Depa, A. Jastrzębska, O. Jędreasz, M. Klimek, J. Kulawik, N. Michniewicz, A. Mosiądz, K. Normantowicz i B. Szostak.
   • 15.11.2021; 13.12.2021; 10.01.2022; 14.02.2022; 14.03.2022.
  • Grupa NIEBIESKA:
   • B. Michniewicz, I. Mróz, M. Mróz, K. Pecyna, M. Pecyna, K. Puzio, J. Rabicki, W. Rakoczy, W. Wąsiel i A. Więcko.
   • 22.11.2021; 17.01.2022; 21.02.2022; 21.03.2022.
  • Grupa BURSZTYNOWA:
   • O. Perz, L. Puzio, J. Fiedor, A. Szostak, A. Wróblewska, M. Wróblewska, J. Zaleśny i N. Zawiślak
   • 29.11.2021; 24.01.2022; 28.02.2022; 28.03.2022; 25.04.2022.
    ***(UWAGA:
    (1) na sobotnim spotkaniu brakło trzech osób! Zainteresowanych proszę o kontakt celem przypisania do poszczególnych zespołów;
    (2) daty spotkań zostały podane z dużym wyprzedzeniem, żeby ułożyć sobie tak charmonogram zajęć, by uczestniczyć w spotkaniach;
    (3) w uzasadnionych przypadkach istnieje możliwość transferu do innej grupy, ale pod warunkiem, że znajdzie się kogoś na zamianę).

[2021-10-22]-------------------------------------------
W ramach kursu przygotowującego do Bierzmowania zaplanowane zostały dwa spotkania w miesiącu, przy czym jedno w grupie a drugie w wspólne. Przypominam, że młodzież podzielona zostanie na 4-y zespoły i każda grupa będziemy miała osobne spotkanie - terminarz podam w późniejszym czasie.
Na pierwsze spotkanie zapraszam wyjątkowo (!) w sobotę, 6 listopada, o godz. 17:30 do kościoła (młodzież) i do sali św. Józefa (rodzice).

[2021-10-01]-------------------------------------------
Rodziców młodzieży zapisanej do Bierzmowania i dorosłych kandydatów zapraszamy na spotkanie organizacyjne w sobotę, 16.10.2021, 20.00 (po nabożeństwie), w kawiarni.
W z wiązku z licznymi telfonami z prośbą o informacje podajemy kandydatów zakwalifikowanych do kursu:
F. Adamus, M. Bielak, A. Bober, D. Dancewicz, N. Depa, O. Dudzinski , J. Fiedor, H. Hlawaty, A. Jastrzebska, O. Jedreasz, M. Klimek, J. Kulawik, J. Matuszynski, B. Michniewicz, N. Michniewicz, A. Morka, A. Mosiądz, I. Mróz, M. Mróz, K. Normantowicz, M. Pecyna, K. Pecyna, O. Perz, K. Puzio, L. Puzio, J. Rabicki, W. Rakoczy, N. Rybak, A. Szostak, B. Szostak, W. Wasiel, P. Wełna, A. Wiecko, A. Winiarska, D. Zachariasz, J. Zalesny i N. Zawislak.

[2021-07-01]-------------------------------------------
Podczas czerwcowych zapisów na listę kandydatów do Bierzmowania włączono 35 osób (osoby, które złożyly zgłoszenie w terminie). Zgodnie z obietnicą publikujemy kilka informacji o planach związanych z katechezami formacyjnymi i sposobem ich realizacji.

 • Data bierzmowania planowana jest na czerwiec 2022.
 • Spotkania będą się odbywały cyklicznie – przewidujemy dwie katechezy w miesiącu, a dla rodziców jedną katechezę miesięcznie.
 • Dorośli kandydaci ustalą sobie kalendarz spotkań z osobą prowadzącą dla nich specjalny kurs.
 • Szczegóły i kalendarz dopięte zostaną na walnym spotkaniu rodziców – 16.10.2021 o godz. 20:00 (po Mszy).

Zarówno młodzież, jak i rodziców polecamy modlitwie wspólnoty parafialnej i Kół Różańcowych

Wymagania dla kandydatów:

 • Przynależność do parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie lub poświadczenie przynależności do PCM.
 • Świadectwo Chrztu św.
 • Ukończony 14 rok życia.
 • Wypełniony formularz zapisowy  (lista zamknięta, zapisy zakończone 30 czerwca 2021)

Termin:

 • planujemy na 15 Maja 2022, godz. 19:00.

Uwagi uzupełniające:

Uczestnicy kursu zobowiązani są do:

 • obecności na wszystkich spotkaniach - przy czym trzykrotna nieobecność uznawana jest za rezygnację z kursu.
 • znajomość podstawowych modlitw:
  • "Ojcze nasz…",
  • "Zdrowaś Maryjo…",
  • "Wierzę w Boga…",
  • "Anioł Pański…"
  • "Modlitwa do Matki Bożej Kozielskiej"
 • znajomość małego katechizmu, czyli:
  • X Przykazań Bożych,
  • V Przykazań Kościelnych,
  • VII Grzechów Głównych,
  • VII Sakramentów Świętych
  • VII Darów Ducha Świętego.
 • zobowiązania dodatkowe:
  • ogólna orientacja na temat życia Kościoła powszechnego i parafialnego,
  • ogólna znajomość Pisma św. oraz Ogólna znajomość Mszy świętej,
  • regularne uczestnictwo we Mszy św. niedzielnej,
  • praktyka spowiedzi św. pierwszopiątkowej w okresie trwania kursu.

 

 • Home
 • Duszpasterstwo
 • Sakramenty
 • Bierzmowanie
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2021 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.