Skip to main content

Najczęściej zadawane pytania

Ogólne

Co warto wiedzieć o przynależności do parafii?

No cóż, o swojej parafii warto wiedzieć w zasadzie wszystko.

Pomocnym źródełem może być biuletyn parafialny. W każdą niedzielę drukowany jest nowy numer. Warto zatem do niego zajrzeć, by zapoznać się z najbardziej aktualnymi informacjami o tym, co się dzieje w parafii i co będzie się działo w niedalekiej przyszłości - najnowyszy numer możesz przejrześ tu, a archiwalne pod tym linkiem.

Warto też pamiętać, że samo „chodzenie do kościoła” nie jest tym samym, co „przynależności do parafii”.
W rozumieniu Statutu PMK za osobę zapisaną do konkretnej Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej uznaje się tę, która dobrowolnie dokona zgłoszenia do parafii i dba o utrzymywanie z nią żywej więzi. Może się ona wyrażać między innymi przez:

 • udział w organizowanych przez L-PMK nabożeństwach lub zdarzeniach;
 • dbałość o funkcjonowanie L-PMK,
 • materialne lub duchowe dobro,
 • członkowstwo w programi Gift Aid, prowadzonym w L-PMK - Statut Polskiej Misji Katolickiej daje dużą swobodę Lokalnym Wspólnotom Polskiej Misji Katolickiej (w naszym przypadku parafii pw. św. Andrzeja Boboli na Hammersmith) w określaniu czasu karencji, czyli czasu, który upływa pomiędzy złożeniem wniosku / aplikacji a faktycznym przyjęciem do parafii.

  WAŻNE DOPOWIEDZENIA:
 • niestety, nie możemy pomóc w załatwieniu potrzebnych poświadczeń „od ręki”. Prosimy zatem, by zapoznać się jeszcze z dwoma terminami
  1. czas - prosze pamiętać, że złożenie wypełnionej i podpisanej aplikacji o przynależność do parafii nie działa natychmiast. Do otrzymania "statusu parafianina" potrzebny jest jeszcze czas, który możemy nazwać okresem adaptacyjnym. Jego długość określany jest przez uchwałę Rady Administracyjnej i może potrwać od kilku dni do kilku miesięcy. W naszej parafii trwa on 3 miesiące.
   Okres ten jest normalną procedurą, stosowaną w rozwiązaniach administracyjnych. Jest też uzasadniony dbałością o dobrze rozumiany interes osób utrzymujących kościół i animujących religijno-społeczy wymiar parafii. Ma on również swoje uzasadnienie w doświadczeniu duszpasterskim i studium różnych przypadków, z jakimi mieliśmy do czynienia.
   Uwaga: Proboszcz parafii może ten okres skrócić o cztery tygodnie.
  2. okres przynależności – zrozumiałym jest, że skoro określone zostały zasady zapisu do parafii, powinny też istnieć reguły opisujące wypisanie się z parafii lub wygaśnięcie przynależności do niej. Rada Administracyjna L-PMK HAMMERSMITH - kierując się regulacjami GDPR - przyjęła rozwiązanie, by brak kontaktu z parafią, kancelarią, kościołem lub wspólnotą przez jeden rok, zwalniał parafię z otrzymywania danych osobowych w rejestrze i przenosił kartotekę osoby lub rodziny do archiwum. System informatyczny i jego zabezpieczenia daje możliwość wprowdzenia okresu zachowawczego, co w praktyce wydłuża aktywność karty parafianina o jeszcze jeden rok, po którym karta przenoszona jest definitywnie do archiwum. Przeniesienie do archiwum oznacza wykleślenie rekordu z listy parafian,  jakiekolwiek działania administracyjne wymagają ponownego zapisania się.
Skąd wziąć formularz złoszeniowy do parafii?

Nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, które wprowadzone zostały w życie w maju 2018 roku troszkę skomlikowaly nam życie i zawęziły dostępność formularzy, co znalazło równiez swoje odzwierciedlenie w w postaci wycofania ich z "szuflady" na naszej stronie.

W sytuacji prawnej, w której znaleźliśmy się od promulgowania zasad GDPR, najlepszym (i najpewniejszym) sposobem uzyskania odpowiedniego formularza, będzie osobista wizyta w kancelarii parafialnej,  w godzinach jej funkcjonowania

Zdajemy sobie sprawę, że czasami nie będzie to łatwe, nie mniej jednak praktyka pokazuje, że jest to najskuteczniejsza metoda.

A zatem oszczędzając swój czas i czas osób pracujących w parafii, warto włożyć trochę wysiłku, by skorelować własny  kalendarz z kalendarzem parafii. Jesteśmy przekonani, że pomoże to załatwić wszystko za jednym razem.

Dzwoniłam/-łem do kancelarii, ale nikt nie odbiera...
W przypadku, gdy nikt nie odbiera telefonu, najlepiej zostawić krótką wiadomość i własny numer telefonu.
Postaramy się oddzwonić w możliwie najbliższym czasie.

Warto jednak sprawdzić, jak działa kancelaria.
Dla przypomnienia:
 • TRYB ZWYKŁY
  • środa, 10:30-12:00
  • czwartek, 17:30-19:00
  • sobota, 10:30-12:00
 • TRYB WAKACYJNY
  •  sobota, 10:30-12:30
 • INNE
  • "Inne" czyli dni ustawowo wolne od pracy (np. "half term" i "bank holiday") ogłaszane są na stronach urzędowych UK.
   Na wszelki wypadek zachęcamy do sprawdzenia kalendarza Kancelarii.
Jak zapisać się do parafii?
Polscy katolicy w Anglii korzystają z dobrodziejstw wypracowanych przez angielskich katolików. Różnica - oczywiście oprócz języka - polega na tym, że Polacy mogą tworzyć parafie personalne w ramach organizacji charytatywnej, kóra nosi nazwę Polska Misja Katlicka w Anglii i Walii. Tak się składa, że nasza parafia i kościół od samego początku należy do struktur PMK. Może zatem przymować nowych członków lub - zgodnie ze statutem Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii - skreślać z listy nieaktywnych bądź niespełniających wymogów członków.
Zapisanie się do parafii rozpocząć należy od dostarczenia do kancelarii parafialnej wypełnionego we wszystkich sekcjach formularza (zatwierdzone są dwa : dla osób samotnych i dla rodzin). Po przyjęciu zgłoszenia obowiązuje okres trzech miesięcy oczekiwania, podczas którego weryfikowane są dane udostępnione w formularzu. Po upływie tego czasu - jeżeli nie było informacji odmownej (podanej drogą listowną, elektorniczną bądź osobiście przez duszpasterza) - należy uważać siebie za członka polskiej parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Londynie (czyli Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii).
 
Formularz należy  wypełnić drukowanymi literami i dostarczyć do parafii (najlepiej osobiście do kancelarii).

 

Przynależność do Parafii

 

Duszpasterstwo poza granicami ojczystego kraju ma swoją własna specyfikę, co przejawia się m.in. w innej niż w Polsce formie przynależności do parafii.

Poza tym, przynależność do parafii personalnych w ramach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii nie wchodzi w konflikt z przynależnością do parafii terytorialnych (np. w Polsce). Jednakże Polacy przebywający dłużej niż sześć miesięcy poza granicami swoich parafii terytorialnych, sami powinni zadbać o formalny wpis do wybranej lub dostępnej katolickiej wpólnoty personalnej PCM. Bez takiej deklaracji duszpasterze lokalny wspólnot (L-PCM) nie mają uprawnień do wystawiania zaświadczeń, podpisywania form (np. szkolnych czy referencji), spisywania różnych aktów kancelaryjnych (np. protokołów przedślubnych).

Nasza parafia jest parafią personalną. Należy do niej ten, kto z własnego wyboru wpisał się do parafii i uczestniczy we Mszach świętych w naszym kościele. Od strony formalnej nazywanie jest to OBOWIĄZKIEM ZAPISANIA SIĘ DO PARAFII.

Specjalny formularz do wpisania podstawowych danych osobistych można odebrać w kancelarii parafialnej (formularz dla rodzin , formularz dla osoby samotnej). 

Apel o zapisanie się do parafii kierujemy przede wszystkim do osób i rodzin, które w ostatnich latach czy też miesiącach przyjechaly do Londynu i podjęły decyzje, aby zostać tu przez najbliższych parę lat lub na stałe. Zapisanie się do parafii jest ważne z wielu powodów związanych m.in. z załatwieniem formalności w sprawie sakramentów świętych (chrzest, bierzmowanie, I Komunia św., małżeństwo), wystawieniem referencji do szkół katolickich, wystawianiem referencji dla rodziców chrzestnych itd.
Pomyśl i podejmij decyzje!

Przy zmianie adresu lub powrocie do kraju prosimy o powiadomienie kancelarii parafialnej.

Dziękujemy za współpracę.

Dlaczego muszę się zapisać do parafii? Czy nie wystarczy, że chodzę do kościoła?
W ramach prawa angielskiego jesteś wolnym człowiekiem i oczywiście Ty podejmujesz decyzje związane z Twoim życiem lub życiem Twoich bliskich. Co więcej, Twojej wolności strzeże również konstytucja europejska, do której odnosisz się jako jej obywatel/obywatelka. Niestety, w praktyce jest trochę inaczej, gdyż – chociażby w przypadku przynależności do parafii – brak deklaracji z Twojej strony ogranicza możliwości osób za nią odpowiedzialnych. I tak rozmaite czynności kancelaryjne (np. podpisanie form do szkół katolickich, spisanie protokołu przedmałżeńskiego, wydawanie różnych poświadczeń, itp.) związane jest z koniecznością przynależenia do konkretnej wspólnoty. Siłą faktu, samo tylko chodzenie do kościoła nie wystarczy, chociaż jest bardzo ważne i godne pochwały.

 

Co to jest Gift Aid?
Gift Aid to forma pomocy finansowej dla organizacji charytatywnych, działających w Wielkiej Brytanii. Upraszczając, mechanizm: ten sprowadza się do tego, że urząd podatkowy zwraca pewną wartość zapłaconego przez płatnika podatku. Wystarczy jedynie, że konktertna instytucja przedstawi pod koniec roku rozliczeniowego wysokość kwoty zebranej przez Gift Aid, ma status "organizacji charytatywnej", dysponuje deklaracjami podpisanymi przez podatników należących do niej.  
 
W warunkach naszej parafii wygląda to tak, że każdy funt złożony poprzez Gift Aid powiększony jest o 0,25 pensów. Należy zauważyć, że to Ty decydujesz o części zapłaconego przez ciebie podatku oraz że dokonuje się to bez dodatkowych zabiegów. Wystarczy, że podpiszesz deklarację i wybierzesz jedną z trzech form wpłacania swoich ofiar: do specjalnej koperty, jednorazowo (chodzi o czek wpłacany w dowolnym czasie i kwocie) lub przez Standing Order.

Wspomniane deklaracje dostępne są przy wejściu do kościoła, w zakrystii, kancelarii a także na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do współpracy!!!

 

Mam trudny problem. Czy jest możliwe, aby się spotkać i porozmawiać?
Zagadnienia z zakresu życia duchowego, potrzeba rozmowy oraz kwestie związane z wiarą, mają często bardzo ważne znaczenie i głębokie podłoże. Potrzebują zatem o wiele więcej czasu do ich rozwiązania. Często związane są z dużym wysiłkiem emocjonalnym i intelektualnym. W takich czy im podobnych kwestiach zapraszamy do spotkań indywidualnych i rozmów z duszpasterzem.

 

Sakramenty

Jak otrzymać świadectwo moralnosci do chrztu w nowym miejscu?

Od jakiegoś czasu mieszkam w innym miejscu / kraju. Nie zdążyłem /-łam dotrzeć do pobliskiej parafii katolickiej, żeby się do niej zapisać. Do tej pory wydawało mi się, że nie ma takiej potrzeby, bo cały czas czuje się związany /-a z parafią, gdzie był mój Chrzest, Bierzmowanie, Małzeństwo... Gdy niedawno poproszono mnie, by być rodzicem chrzestnym, nagle okazało się, że nie mogę otrzymać świadectwa moralności! Dlaczego tak mnie ktoś potraktował i co mam teraz zrobić? 

Zmiany zawsze towrzyszą naszemu życiu, łatwo zatem przeoczyć jakieś sprawy, szczególnie gdy ustawiane sa zwykle na drugim lub dalszym planie. Zwykle o konieczności weryfikacji wrażliwych danych (np. adres zamieszkania) pamiętamy w kontekście naszego banku, prawa jazdy czy urzędu podatkowego bądź zakładu ubezpieczeniowego. Kwestie "kościelene" schodzą na plan dalszy a to niestety sprawia, że skutki tych przeoczeń wypływają w najmniej oczekiwanym miejscu i czasie. Dodatkowo sytuację mogą potęgować powtające przy  tym niefortunnym odkryciu emocje, negatywne wrażenia czy nieprzewidywalne reakcje. Warto jednak wygasić pokusę do szybkich osądów, bo nie przynosi to rozwiązania, a jedynie rozgoryczenie i smutek.
O wiele lepszym wydaje się być szukanie sposobów do rozwiązania zaistniałej sytuacji niż "polowanie" na winnych.

Jakie warto zatem podjąć działania?
 • w nowym kraju / miejscu odszukać kościół / parafie katolicką i tam się zapisać. To ważne!
 • mieć świadomość, że z ksiąg metrykalnych rodzinnej parafii (chodzi o rejestry Chrztu, I Komunii czy Bierzmowania) nie skreśla się ludzi, którzy zmienili miejsce zamieszkania czy parafię;
 • trzymać się wspólnot katolickich w miejscu / kraju, w którym się żyje, pracuje czy mieszka;
 • zapoznać się z wymogami i prawami nowego miejsca zamieszkania wynikającymi z rezydentury (pobyt poza adresem stałego zamieszkania dłuższym niż 6 miesięcy);
 • zapoznać się z wymogami lub oczekiwaniami odnoszącymi się do procedur lub prawa kościelnego;
 • pamiętać, że od 25 maja 2018 r. "Ogólne rozporządzenie o ochronie danych" (GDPR lub RODO), wymagają osbistego załatwiania tych spraw, bez osób trzecich (osoby pośredniczące powinny legitymować się notarialnym upoważnieniem).
 
Mam być rodzicem chrzestnym i potrzebuję zaświadczenie...
Świadectwo moralności albo potocznie "ten papierek" to powszechna procedura w praktyce duszpasterskiej Kościoła w Europie. Wbrew przypisanej mu popularnej nazwie jest (lub powinien być) oficjalnym dokumentem, opatrzonym podpisem, datą i pieczęcią. Potwierdza on, że osoba legitymująca się nim jest praktykującym katolikiem, nie znajduje się w karach kościelnych lub stanie wykluczającym (niezgodność życia z przykazaniami Bożymi i kościelnymi) oraz moralną pewność, co do godziwości piastowania tej funkcji oraz braku przeszkód co do wieku.
  UWAGA:
 1. osoby podejmujące starania o taki dokument w naszej parafii muszą formalnie do niej należeć od co najmniej 3 miesięce;
 2. osoby, które już należą naszej parafii, w przypadku chrztu w naszym kościele, takowych poświadczeń nie potrzebują.
W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do spotkania i rozmowy w naszej kancelarii parafialnej.
 
Jak można załatwić chrzest dziecka?
Narodziny dziecka niosą ze sobą wiele zmian. Niektóre z nich są bardzo budujące i nadają życiu rodziców zupełnie inny wymiar. Są w nich i takie, o których wcześnie nie było okazji (lub potrzeby) myśleć, choć bez wątpienia należą do ważnych. Wśród nich ważne mogą być również pytania o religię, jej miejsce w życiu nowego członka rodziny, praktyki religijne i ich związki z wyznawaną wiarą. Istotną sprawą będzie zapewne kwestia Chrztu. I tu mogą zaczynać się przysłowiowe "schody".
Jednak ...spokojnie! Trzeba zachować spokój, bo dla większości osób, spełniających zaledwie cztery warunki problem w zasadzie nie istnieje.
  Jakie to są warunki?
 • uporządkowana kwestię ślubu kościelengo,
 • przynależność do Polskiej Misji Katolickiej (chodzi o formalne wpisanie się polskiej parafii należącej do PCM-u),
 • jasność odnośnie wychowania swojego dziecka w wierze, którą sami się kierują,
 • uczestnictwo w katechezie chrzcielnej.
W przypadku osób mniej związanych z Kościołem (albo - z jakichś powodów - nie spełniających w.w. warunków) sprawa Chrztu jest wyśmienitą okazją, do uporządkowanie ważnych spraw. Warto o tym porozmawiać, dlatego zapraszamy do spotkania w naszej kancelarii parafialnej.


Małżeństwo - ślub z niekatolikiem?
Czy mogę zawrzeć małżeństwo z osobą, która:
 • nie jest ochrzczona,
 • jest ochrzczona, ale nie wierzy,
 • nie jest katolikiem, ale jest chrześcijaninem,
 • jest innej religii?

Generalnie odpowiedź powinna brzmieć: TAK
I w wielu przypadkach udaje się szczęśliwie doprowadzić do ceromonii małżeństwa. Trzeba jednak na wstępie wspomnieć o istotnej sprawie. Sakrament Małżeństwa wnosi w związek dwojga ludzi wiele dobra, którego źródłem jest nieskończona wszechmoc Boga.
W sensie praktycznym przyjęte i proponowane procedury przygotowawcze mają pomóc głównie stronie katolickiej. Zasadniczo to ona otwiera się całkowicie na owoce Sakramentu. Ta "druga połówka" w małżeństwie mieszanym uczestniczy w całym procesie jako dopełniająca wspólnotę, gdyż katechizm poucza nas, że ma to być przymierze, "przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa. [Co więcej] zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" [KPK Kan. 1055 - § 1].

Najważniejszą rzeczą jest zatem to, by odbydwoje (w wolności!) pragnęli być razem; by wypowiedzieli to pragnienie w sposób dostępny dla swojego stanu umysłu, przekonań lub wiary.

Co do szczegółów prosimy, by omówić je ze swoim duszpasterzem lub osobą do tego delegowaną.

Jakie dokumenty bedą potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego w Polsce?

Na wstępie warto wspomnieć, że poniższe uwagi i informacje mogą ulec zmianie. Zachęcamy zatem, by po lekturze poniższego artykułu skontaktować się z duszpasterzem, albo przestudiować aktualne publikacje PCM w tym zakresie

Prawdziwa mozaika, jaką tworzy życie - szczególnie w tak wielkiej aglomeracji jak Londyn - stawia nas niejednokrotnie w bardzo trudnych sytuacjach. W poniższej odpowiedzi opisane zostały jedynie najważniejsze okoliczności.

 1. ŚLUB CYWILNY:
  1. w Anglii - obydwoje sa obywatelami UE:
   • Paszporty
   • deklaracje woli.
  2. w Polsce - cudzoziemcy zamierzający zawrzeć związek małżeński w Polsce składają w USC:
   • paszport,
   • pełny odpis aktu urodzenia oraz jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce bądź poświadczone przez konsula,
   • zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa - tzw. Certificate of No Impediment to Marriage oraz jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce bądź poświadczone za zgodność przez konsula. Zaświadczenie Certificate of No Impediment to Marriage musi być poświadczone przez Foreign and Commonwealth Office (adres: The Legalisation Office, Foreign and Commonwealth Office, Norfolk House -West, 237 Silbury Boulevard, Milton Keynes MK9 2AH, tel. 03000002244, fax: 01908295122. UWAGA: poświadczenie ma formę APOSTILLE). [źródło: Wydział Konsularny Ambasady Polski w Londynie]
 2. ŚLUB tzw. "konkordatowy":
    1. zawieranie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce:
   • Świadectwo chrztu - ważne 6 miesięcy (liczone od daty ślubu w tył)
   • Świadectwo ukończonego kursu przedmałżeńskiego - trzeba go zrobić w Anglii i najlepiej po angielsku (chodzi o jasność zasad dla strony niepolskiej)
   • Dokumenty wymienione w punkcie A
    2. zawieranie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce, która nie jest katolikiem:
   • Świadectwo chrztu - ważne 6 miesięcy (liczone od daty ślubu w tył)
   • Świadectwo ukończonego kursu przedmałżeńskiego (zob. wyżej)
   • Dokumenty wymienione w punkcie A
   • Dyspensa Rektora PCM dla katolika.

Dla spisania protokołu przedmałżeńskiego w ramach duszpasterstwa polskiego w Anglii przynajmniej jedna ze stron musi należeć do Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

 

O co chodzi z tym kursem przedmałżeńskim? Proszę o krótke wyjaśnienie
Certyfikat ukończenia kursu przedmałżeńskiego jest jednym z kilku dokumentów, które są niezbędne do spisania prtotokołu przemałżeńskiego.
Każda polska parafia, działająca w ramach PCM (Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii), orgaznizuje takie kursy. Czas i tryb Kursów zależny jest od możliwości danej parafii i jej duszpasterzy.
Jakie są najważniejsze cele stawiane Kursom przedmałżeńskim:
 1. stworzenie okazji do refleksji nad celami i istotą Sakramentu, jako drogi do  uświęcenia;
 2. omówienie zagadnień odnoszących się do Sakramentu Małżeństwa z zakresu:
  * teologii Sakramentu,
  * moralności chrzścijańskiej,
  * wymogów prawa kanonicznego
  * katolickiej poradni rodziny.
 3. ułatwienie zdobycia certyfikatu kursu.
Udział w kursie przedmałżeńskim nie wymaga specjalnych dokumentów.
Zasadniczo zapisanie się na listę uczestników i udział w spotkaniach są wystarczającymi warunkami.
Jeżeli chodzi o założenia stawiane tej formie pracy duszpasterskiej, dbamy o to, by:
* spotkania prowadzone były w odpowiedniej atmosferze;
* by odpowieddnia częstotliwość spotkań utrwaliła noszone w sobie plany założenia rodziny w ujęciu katolickim;
* by katechezy prowadzone były przez duszpasterzy, osoby związanią z poradnią rodzinną i psychologa.
Opierając się na dotychczasowym doświadczeniu, zapraszamy do uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim wszystkich, którzy planują Sakrament Małżeństwa w niedalekiej przyszłości.

Czy świadectwo ukończenia kursu przedmałzeńskiego w szkole średniej jest ważne?

 

Nauki przedmałżeńskie ze szkoły średniej mogą być uznane za wystarczające, ale decyzję należy zostawić konkretnemu duszpasterzowi spisującemu protokół.
Od strony praktycznej, dyplom powinien mieć numer i rok z tzw. dziennika podawczego lub innego dokumentu, ktory pozwoliłby oddtworzyć jego przebieg, a także nazwiska jego uczestników i prowadzącego oraz zakres omówionego materiału. W przypadku jego braku dokument ma charakter czasowy (zwykle kilka lat).
 
Życie na Wyspach stawia wiele osób wobec nowych wyzwań, o których spokojna codzienność w średniej szkole nie miała pojęcia. Zachecamy zatem do odświeżenia swoich wiadomości z zakresu religii, praktyki życia, prawa kanonicznego i teologii moralnej.
Poza tym, spotkania z ludźmi w ramach kursu to świetna okazja do poszerzenia doświadczeń wiary i życia.
Kiedy będzie następny kurs przedmałżeński?
W zasadzie wspomniany kurs organizujemy w parafii dwa razy w roku: seria wiosenna (luty-marzec) i seria jesienna (październik-listopad). Data każdego cyklu ustalana jest w zależności od zajęć duszpasterskich i dostępności sal.
  TERMINY:
 • edycja jesienna 2017: od 16 do 26 padziernika (przerwa: w dn. 20-22.X). Zapisy od 16 Października
 • edycja wiosenna 2018: od 5 - 15 Marca (przerwa: 9-11.III) -  w związku z licznymi obowiązkami duszpasterskimi kurs wiosenny zostal odwołany***
 • edycja jesienna 2018: od 15 - 25 Listopada (przerwa: 19-21.XI). Zapisy od 15 Października.
 • edycja wiosenna 2019: od 18 - 28 Marca (przerwa: 22-24.XI). Zapisy od 10 Lutego.
 • edycja jesienna 2019: od 11 - 19 Listopada (przerwa: 15-17.XI). Zapisy od 13 Października.
 • edycja wiosenna 2020: od 09 - 19 Marca (przerwa: 13-15.XI). Zapisy od 16 Lutego.
  Zachęcamy do śledzenia ogłoszeń:
 • w kościele,
 • w biuletynie
 • na stronie parafii (zob. BOP>kalendarz).
 
Od jakiegoś czasu mieszkamy razem. Zamierzam się pobrać. Od czego zacząć?
Małżeństwo to poważna decyzja. Nie załatwia się jej z dziś na jutro. Wymaga wielu przemyśleń i często towarzyszą mu liczne przeszkody. Jednak w myśl naszej religii jest Sakrament Małżeństwa to jedyna droga, która pomaga wzbogacić związek dwojga ludzi o wymiar nadprzyrodzony i sprawić, by wysiłki każdego z nich zaowocowały łaskami Chrystusa. Zapraszamy do spotkania i rozmowy w naszej kancelarii parafialnej. W sprawie ślubów prosimy o kontaktowanie się z proboszczem.

 

 

Czy zajęcia na kursach przedmałżeńskich prowadzone są również w jezyku angielskim?

 

Niestety, nie. Uczestnictwo w kursie nie wymaga ani przynależności do parafii, ani Bierzmowania zatem nie ma przeszkód, żeby uczestniczyć w nich tam, gdzize forma językowa lub czas prowadzenia kursu są bardziej dostosowane do preferencji zainteresowanych nim osób. Poza tym, wydaje się, iż angielskojęzyczna wersja spotkań jest bardziej powszechna, dlatego pozostajemy przy polskiej, kierując swoją ofertę dla Polaków, którzy nie mogą jeszcze przedrzeć się przez barierę języka.
Osobom szukającym kursów w tym języku podpowiadamy, żeby zechcieli skorzystać z propozycji angielskich katolickich parafii. Ich certyfikaty też są ważne.
Można również skorzystać z kursów angielskojęzycznych w parafii Księży Marianów na Ealingu.
 
Jak zapisać się na kurs przedmałzeński?
Kurs przedmałżenski jest katechezą, która ma za cel przygotowanie (a właściwie przypomnienie sobie wiedzy religijnej) do Sakramentu Małżeństwa.
Nie ma konieczności należenia do parafii, w której kurs jest organizowany, ale warto sprawdzić zasady, jakie porządkują organizowanie takich spotkań, czas ich trwania czy formę porwadzenia.
 
W naszej parafii wpisanie na listę uczestników kursu może być dokonane przez:
 • list email (church"małpka"stbobola.co.uk),
 • telefon do kancelarii (020 8743 8848),
 • kontakt z duszpasterzem ,
 • osobiste wpisanie się na listę w dniu rozpoczęcia kursu.

Ważne jest, aby po wpisaniu się, uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, gdyż opuszczenie dwóch spotkań rozumiane jest jako rezygnacja.

 

Aplikacje

Jak mogę podpisać aplikację do szkoły dla mojego dziecka?
W punkcie wyjścia należy przyjąć założenie: dziecko jest najważniejsze!
Wielu rodziców, ma w tym miejscu poważne trudności, bo albo trudno udowodnić związek dziecka/rodziców z konkretnym kościołem lub parafią, albo okazuje się, że jakoś jeszcze nie udało się (lub nie było takiej potrzeby) zapisać do polskiej katolickiej parafii.

Aplikacje do szkół katolickich zawierają zwykle pytania dotyczące wiary, praktyk religijnych, udziału we Mszy Św. a także aktywności w życiu parafii. Czyli nikt nie wnika w prywatność, a zadaje jedynie pytania o praktyki religii katolickiej.

Zdarza się, że duszpasterz - mimo dobrych intencji - nie może podpisać aplikacji do szkoły, bo po prostu nie ma wystarczającej wiedzy o osobie/osobach, których wiarygodność ma potwierdzić. Zwyczajowo potrzeba:
 • przynależności do konkretnej parafii (chodzi o osobiste wpisanie się do jednej ze wspólnot Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii)
 • historii przekraczającej pięcoletnią obecność we wspólnocie.

Proces składania aplikacji

1. W przypadku CCP - Certificate of Catholic Practice  pdf Certificate of Catholic Practice (314 KB)

 • Wypelnij aplikację w części "Details of Child (for identification only)".
 • Załącz aktualne dane kontaktowe (numer telefonu lub adres e-mail).
 • Załącz listę szkół do których będziesz aplikować (nazwa szkoły, miejscowość lub kod pocztowy).
 • Złóż aplikację w kancelarii parafialnej.

2. W przypadku innych szkół katolickich

 • Wypełnij odpowiednią formę wymaganą przez szkołę do której składasz aplikacje. Niewypełnione formularze nie będą podpisywane.
 • Załącz aktualne dane kontaktowe (numer telefonu lub adres e-mail).
 • Załącz listę szkół do których będziesz aplikować.
 • Złóż aplikację w kancelarii parafialnej

Osoby, które potrzebują wyłacznie elektroniczną wersję aplikacji prosze o kontakt mailowy z kancelaria parafialną.

Prosimy aby nie zostawiać tych spraw na ostatnia chwilę. 

Kolumbarium

Kolumbarium

Cmentarz (Kolumbarium) przy Kościele św. Andrzeja Boboli funkcjonuje jako zewnętrzne i ogólnodostępne miejsce pochówku i jako takie objęte jest przepisami odnoszącymi się do cmentarzy grzebalnych na terenie Anglii.

Informacje ogólne

Kolumbarium przy kościele św. Andrzeja Boboli funkcjonuje od lat 80-ych. Zaistniała wówczas potrzeba miejsca do przechowywania prochów parafian lub osób, które nie chciały być pochowane na cmentarzach lub kolumbariach miejskich. Ówczesna Rada Parafialna podjęła decyzję o wybudowaniu jedenastu postumentów z 770 skrytkami, umiejscowionych prostopadle do linii kościoła. Udało się zmieścić je pomiędzy murem kościoła a ogrodzeniem, z wygospodarowaniem niewielkiego odstępu na przejście. Tą część nazywa się "najstarszą częścią". Obsługą całego dzieła zajął się bardzo gorliwie ks. kan. Ryszard Juszczak, ówczesny proboszcz, przy współpracy pana Tadeusza Świstaka.

Z czasem zaczęło brakować skrytek i podjęto decyzję o dobudowaniu kolejnej, "nowej części". Usytuowano ją na miejscu starego garażu, czyli u zbiegu ulic Greenside Road i Leysfield Road. Prace trwały kilkanaście miesięcy, ale po ich zakończeniu parafia mogła udostępnić aż 485 nowych skrytek (jedna z nich to "wejście" do mogiły zbiorowej).

Ostatnia, trzecia część kolumbarium z 286 skrytkami wybudowana została wzdłuż ogrodzenia przy pierwszej części kolumbarium. Ma kształt muru oddzielającego przestrzeń modlitewną od ulicy Leysfield Road.

Cmentarz funkcjonuje jako zewnętrzne i ogólnodostępne miejsce pochówku i jako takie objęte jest przepisami odnoszącymi się do cmentarzy grzebalnych na terenie Anglii. Wszystkie dotychczasowe prace remontowe, adaptacyjne i modernizacyjne, a także dbałość o porządek spoczywały na barkach Parafii.

Poczytaj więcej: ściągnij
Oznakowanie kolumbarium

Każdej skrytce przypisano identyfikator, w którym znajduje się dokładna jego lokalizacja. Możemy go odnaleźć w prawym dolnym rogu każdej nowej tablicy. Oznaczenie składa się z trzech segmentów:

[miejsce w kolumbarium] - [numer w bloku] (numer w spisie ogólnym)

Jak to wygląda w praktyce?
Posłużymy się identyfikatorami realnie istniejącymi w kolumbarium.

 

 • Przykład 1: 1/1-1 (1)
  ten opis dotyczy najstarszej części kolumbarium, czyli tej wzdłuż ściany kościoła. Bloki stoją prostopadle do budynku i na czole oznaczone są cyfrą arabską. Wszystkich takich bloków w tej części kolumbarium jest 11
  • "1/1" - chodzi o blok numer 1. Został on przełamany cyframi jeden albo dwa, oznaczającymi lewą albo prawą stronę bloku;
  • "" - myślnik jest jedynie separatorem, czyli znakiem oddzielającym jedną część oznaczenia od następnej;
  • "1" - ta liczba wskazuje na numer skrytki w tym, konkretnym bloku. W naszym zatem przypadku chodzi o pierwszą niszę. Pamiętać należy jednak, by liczenie rozpoczynać od niszy/tabliczki położonej najwyżej w bloku, w kierunku od kościoła w stronę ulicy;
  • "(1)" - z kolei ta cyfra jest unikatowym numerem niszy w spisie wszystkich skrytek, należących do kolumbarium. Co ważne, umieszczona jest zawsze w nawiasie.
 • Przykładv 2: A-1 (771):
  ten opis dotyczy kolumbarium przy kawiarni, czyli w samym rogu ogrodzenia kościelnego pomiędzy Greenside Road a Leysfild Road. Jego poszczególne segmenty oznaczone zostały literami od A - N
  • "A" - oznaczenie bloku;
  • "" - myślnik jest jedynie separatorem, czyli znakiem oddzielającym jedną część oznaczenia od następnej;
  • "1" - ta liczba wskazuje na numer skrytki w tym, konkretnym bloku. W naszym zatem przypadku chodzi o pierwszą niszę. Liczenie rozpoczynamy od niszy/tabliczki położonej najwyżej w bloku, w kierunku od lewej do prawej;
  • "(771)" - z kolei ta cyfra jest unikatowym numerem niszy w spisie wszystkich skrytek, należących do kolumbarium. Co ważne, umieszczona jest zawsze w nawiasie.
 • Przykład 3: 0-1 (771):
  ten opis dotyczy najnowszej części kolumbarium, rozmieszonego wzdłuż ogrodzenia w najstarszej części (tej z przykładu 1). Jego poszczególne segmenty oznaczone zostały rzymskimi cyframi od 0 (zero) - XI
  • "0" - oznaczenie bloku;
  • "" - myślnik jest jedynie separatorem, czyli znakiem oddzielającym jedną część oznaczenia od następnej;
  • "1" - ta liczba wskazuje na numer skrytki w tym, konkretnym bloku. W naszym zatem przypadku chodzi o pierwszą niszę. Liczymy od niszy/tabliczki położonej najwyżej w bloku, w kierunku od lewej do prawej;
  • "(1256)" - z kolei ta cyfra jest unikatowym numerem niszy w spisie wszystkich skrytek, należących do kolumbarium. Co ważne, umieszczona jest zawsze w nawiasie.
Kto może wykupić skrytkę w kolumbarium?
Kolumbarium dostępne jest dla Parafian i osób związanych ze wspólnotą św. Andrzeja Boboli. Osoby spoza parafii starające się o mozliwość pochowania prochów powinny uzyskać zgodę Proboszcza i Rady Administracyjnej, a także mieć list polecający przez przynajmniej dwóch parafian.
  Aby nabyć prawo do pochowania prochów (swoich lub bliskiej osoby) należy:
 • być parafianinem lub potwierdzić kilkuletnią przynależność do tej parafii w latach ubiegłych;
 • zgłosić się do duszpasterza lub prezesa Rady Administracyjnej;
 • po uzyskaniu zgody na wykupienie skrytki, uzgodnic szczegóły;
 • dokonac wyboru skrytki i zarejestrowac ten fakt w kancelarii;
 • dokonać przwidzianych opłat;
 • uzyskać akt własności (jest on podstawowym dokumentem dla późniejszych działań).

   UWAGI PRAKTYCZNE:
  • Właścicielem kolumbarium jest parafiia św. Andrzeja Boboli w Londynie.
  • Osoba, na którą wystawiony jest akt własności skrytki, nie może scedować własności na inne osoby - to samo odnosi się do rodziny zmarłego/-ej.
  • Parafia nie wystawia faktury  zakupu. Jedynym dokomentem jest "akt własnośći"
  • W przypadku rezygnacji ze skrytki, parafia zwraca część kaucji wieczystej, wniesionej w dniu zakupu. Poza tym kwota kaucji nie podlega rewaloryzacji.
  • Ustalanie wysokości opłat za krypty, urny, tabliczki, uchwyty, itp należy do uprawnień Rady Administracyjnej.
  • Wątpliwości i kwestie sporne rozwiązuje proboszcz, Prezes PRA lub Parafialna Rada Administracyjna (na jednym z dorocznych posiedzeń).
Sposób nabywania praw do skrytki
  Należy:
 • Zapoznać się z rozporządzeniami dotyczącymi funkcjonowania kolumbarium.
 • Zgłosić się do duszpasterza lub prezesa Rady Administracyjnej.
 • Wybrać skrytkę - na chwilę obecną jest możliwość zaerezerwowania każdej wolnej skrytki.
 • Zarejestrować w kancelarii skrytkę i jej właściciela - potrzebne będą przy tym: nazwisko i imię/-na właściciela oraz imię, nazwisko i telefon kontaktowy osoby zarządzającej rezerwacją / własnością.
 • Opłacenie skrytki.
 • Przechowywać akt własności, który jest równocześnie dkoumentem podstawowym.
Koszty skrytki, urny inne...
Zarezerwować / wykupić można jedynie niezajęte jeszcze skrytki.
Prosimy pamiętać, iż miejsca nie opisane nie oznaczają miejsc wolnych. Stałą bowiem praktyką jest wcześniejsza rezerwacja, która dokonuje się przez wykupienie aktu własności.
Dokładną informację o wolnych skrytkach możemy uzyskać w kancelarii parafialnej.
 • Przejęcie własności następuje po wpłaceniu całości zobowiązania.
 • Opłaty dokonać można:
  • gotówką,
  • czekiem (PCM HAMMERSMITH)
  • transferem bankowym (nazwa konta: PCM HAMMERSMITH; Sort code 30-94-57; Acc. 00619171.
 • W ramach tej opłaty włączony został koszt wykonania pierwszej tabliczki.
 • Opłata jednorazowa, co oznacza, że nie ma konieczności odnawiania własności po upływie jakiegoś czasu.
 • Cena skrytki ustalona została na £1,500,00 (uchwała RA z dnia 27-09-2023).
  TABLICZKI
 • Koszt wykonania ustala się na kwotę £170.00 (sto siedemdziesiąt).
 • Przy zakupie nowej skrytki koszt tabliczki wliczony jest w cenę skrytki.
 • Każda tabliczka ma kolor srebrny-matowy.
 • Zamówienia na tablice skadane są trzy razy do roku (miesiac marzec, czerwiec i październik).
 • Ze względu na konfesyjny charakter kolumbarium, tekst do umieszczenia na tabliczce wcześniej powinien być przedstawiony do akceptacji proboszcza.
 • Możliwy jest montaż uchwytu na kwiaty (£25.00).
  URNY:
 • Parafia dysponuje metalowymi urnami
 • Rozmiar i kształt dedykowany jest do wielkości skrytek - jest to istotne w przypadku pochówku dwóch urn w jednej skrytce.
 • Kosz urny £250.00
 
Przenoszenie prochów

Rada Administracyjna jednogłośnie przychyliła się do stanowiska, że przenosiny prochów nie jest normalną praktyką i nie będzie możliwe w trybie zwykłym.

Po złożeniu urny w skrytce dokonuje się akt woli zmarłego i należy to uszanować, przyjmując skrytkę jako miejsce wiecznego spoczynku. Od tego momentu dysponentem prochów staje się Parafia.
Poza tym, przenoszenie prochów rozumiane jest jako forma ex-humacji. To pociąga za sobą wiele żmudnych procedur natury administracyjnej i - oczywiście - dodatkowe koszty.

Zwrot własności (czyli rezygnacja ze skrytki)

W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość rezygnacji z wykupionej wcześniej skrytki.

W tym celu należy:

 • skontaktować się z duszpasterzem lub Prezesem parafii;
 • przedstawić powody takiej decyzji;
 • zwrócić akt własności.

UWAGA!
W przypadku rezygnacji należy liczyć się z odliczeniem kwoty amortyzacji:

 • jeżeli skrytka nie była jeszcze używana: zatrzymywana jest 25¼ wpłaty
 • jeżeli w skrytce przechowywane były prochy: zatrzymywana jest 50½ wpłaty.

Zatrzymanie tych środków uzasadnione jest kosztami utrzymania kolumbarium, sprzątania, napraw czy jego modernizacji.

Wymiana tabliczki

Kolumbarium przy parafii powstało w początkach lat 70-tych. Nie powinno zatem dziwić, że stan zachowania wielu tabliczek jest już w nienajlepszej kondycji. Z oczywistych względów nie mamy możliwość wymienić wszystkich. W miarę jednak naszych możliwości staramy się na bieżąco wymieniać te, które sa w najagorszym stanie zachowania. Zdajemy sobie sprawę, że spośród ponad tysiąca trzystu urn Parafia jest dla nich jedyną "rodziną", pamiętajacą o nich nie tylko w modlitwie, ale i w tej materialnej formie. Stąd też Rada Administracyjna kilka już razy uruchamiała program "wymiana tabliczek". W ten sposób udało się odświeżyc wiele miejsc pochówków. Nadal jednak pozostaje do wymiany znaczna ich część.  Zwracamy się do członków rodzin, krewnych i przyjaciół zmarłych, których prochy poowane są w naszym kolumbarium, do wymiany starych tabliczek na nowe.

Co należy zrobić, gdy chce się wymienić starą tabliczkę?

 • Skontaktować się kancelarią parafialną - można to uczynić telefonicznie, emilowo lub osobiście.
 • Omówiść detale związane z napisami, które chcemy umieścic na nowej tabliczce.
 • Opłacić koszty tablicy i transportu. 


Po 1 stycznia 2021 r. znaleźliśmy się w nowej sytuacji i kontraktowanie, a także transpotowanie nowych zamówień do UK stało się utrudnione. Dlatego ustalono, że zamawianie nowych tabliczek dokonuje się dwa razy do roku (wiosna i jesień)..

Instalacja tablic informacyjnych

Montaż nowych tablic opisowych lub wymiana starych tablic odbywa się w miesiącach od 1. Kwietnia – 31. Października. Ustalenie to podytktowane jest względami technicznymi i warunkami atmosferycznymi.  Tablice zamawiane sa dwa razy do roku (marzec/kwiecień i październik). W pozostałym okresie (listopad - marzec) trwa techniczna przerwa.

Jakiekolwiek zmiany w opisie tabliczek lub ich wyglądzie (emblematy, zdjęcia, znaki wodne, układ napisów, itp.) należy wcześniej uzgodnionić z proboszczem lub uzyskać zgodę Rady Administracyjnej.

Zalecenia odnośnie COVID-19