Najczęściej zadawane pytania

Ogólne

Skąd wziąć formularz złoszeniowy do parafii?

Nowe regulacje dotyczące ochrony danych osobowych, które wprowadzone zostały w życie w miaju 2018 roku troszkę zawęziły dostępność tych formularzy na naszej stronie.

W obecnej sytuacji najlepszym i najpewniejszym sposobem uzyskania odpowiedniego formularza bedzie osobista wizyta w kancelarii parafialne w godzinach jej pracy. Zdajemy sobie sprawę, że czasami i zróżnych względów nie będzie to łatwe, nie mniej jednak praktyka pokazuje, że jest to najskuteczniejsza metoda. Oszczędzając swój czas i ceniąc czas osób pracujących w parafii, warto zainwestować trochę wysiłku i tak skorelować swój kalendarz z kalendarzem parafii, by załatwić wszystko za jednym razem.

Dzwoniłam/-łem do kancelarii, ale nikt nie odbiera...

W przypadku, gdy nikt nie odbiera telefonu, najlepiej zostawić krótką wiadomość i własny numer telefonu.
Postaramy się oddzwonić w możliwie najbliższym czasie.

Warto jednak sprawdzić, jak działa kancelaria.
Dla przypomnienia:
 • TRYB ZWYKŁY
  • poniedziałek, 10:30-12:00
  • środa, 10:30-12:00
  • czwartek, 17:30-19:00
  • sobota, 10:30-12:00
 • TRYB WAKACYJNY
  •  sobota, 10:30-12:30
 • INNE
  • "Inne" czyli dni ustawowo wolne od pracy (np. "half term" i "bank holiday") ogłaszane są na stronach urzędowych UK.
   Na wszelki wypadek zachęcamy do sprawdzenia kalendarza Kancelarii.

Jak zapisać się do parafii?

Polscy katolicy w Anglii korzystają z dobrodziejstw wypracowanych przez angielskich katolików. Różnica - oczywiście oprócz języka - polega na tym, że Polacy mogą tworzyć parafie personalne w ramach organizacji charytatywnej, kóra nosi nazwę Polska Misja Katlicka w Anglii i Walii. Tak się składa, że nasza parafia i kościół od samego początku należy do struktur PMK. Może zatem przymować nowych członków lub - zgodnie ze statutem Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii - skreślać z listy nieaktywnych bądź niespełniających wymogów członków.
Zapisanie się do parafii rozpocząć należy od dostarczenia do kancelarii parafialnej wypełnionego we wszystkich sekcjach formularza (zatwierdzone są dw: dla osób samotnych i dla rodzin). Po przyjęciu zgłoszenia obowiązuje okres trzech miesięcy oczekiwania, podczas którego weryfikowane są dane udostępnione w formularzu. Po upływie tego czasu - jeżeli nie było informacji odmownej (podanej drogą listowną, elektorniczną bądź osobiście przez duszpasterza) - należy uważać siebie za członka polskiej parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Londynie (czyli Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii).
 
Formularz należy  wypełnić drukowanymi literami i dostarczyć do parafii (najlepiej osobiście do kancelarii)

 

Przynależność do Parafii

 

Duszpasterstwo poza granicami ojczystego kraju ma swoją własna specyfikę, co przejawia się m.in. w innej niż w Polsce formie przynależności do parafii.

Poza tym, przynależność do parafii personalnych w ramach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii nie wchodzi w konflikt z przynależnością do parafii terytorialnych (np. w Polsce). Jednakże Polacy przebywający dłużej niż sześć miesięcy poza granicami swoich parafii terytorialnych, sami powinni zadbać o formalny wpis do wybranej lub dostępnej katolickiej wpólnoty personalnej PCM. Bez takiej deklaracji duszpasterze lokalny wspólnot (L-PCM) nie mają uprawnień do wystawiania zaświadczeń, podpisywania form (np. szkolnych czy referencji), spisywania różnych aktów kancelaryjnych (np. protokołów przedślubnych).

Nasza parafia jest parafią personalną. Należy do niej ten, kto z własnego wyboru wpisał się do parafii i uczestniczy we Mszach świętych w naszym kościele. Od strony formalnej nazywanie jest to OBOWIĄZKIEM ZAPISANIA SIĘ DO PARAFII.

Specjalny formularz do wpisania podstawowych danych osobistych można odebrać w kancelarii parafialnej, w zakrystii lub pobrać z naszej strony internetowej (formularz dla rodzin , formularz dla osoby samotnej).

Apel o zapisanie się do parafii kierujemy przede wszystkim do osób i rodzin, które w ostatnich latach czy też miesiącach przyjechaly do Londynu i podjęły decyzje, aby zostać tu przez najbliższych parę lat lub na stałe. Zapisanie się do parafii jest ważne z wielu powodów związanych m.in. z załatwieniem formalności w sprawie sakramentów świętych (chrzest, bierzmowanie, I Komunia św., małżeństwo), wystawieniem referencji do szkół katolickich, wystawianiem referencji dla rodziców chrzestnych itd.
Pomyśl i podejmij decyzje!

Przy zmianie adresu lub powrocie do kraju prosimy o powiadomienie kancelarii parafialnej.

Dziękujemy za współpracę.

Dlaczego muszę się zapisać do parafii? Czy nie wystarczy, że chodzę do kościoła?

W ramach prawa angielskiego jesteś wolnym człowiekiem i oczywiście Ty podejmujesz decyzje związane z Twoim życiem lub życiem Twoich bliskich. Co więcej, Twojej wolności strzeże również konstytucja europejska, do której odnosisz się jako jej obywatel/obywatelka. Niestety, w praktyce jest trochę inaczej, gdyż – chociażby w przypadku przynależności do parafii – brak deklaracji z Twojej strony ogranicza możliwości osób za nią odpowiedzialnych. I tak rozmaite czynności kancelaryjne (np. podpisanie form do szkół katolickich, spisanie protokołu przedmałżeńskiego, wydawanie różnych poświadczeń, itp.) związane jest z koniecznością przynależenia do konkretnej wspólnoty. Siłą faktu, samo tylko chodzenie do kościoła nie wystarczy, chociaż jest bardzo ważne i godne pochwały.

 

Co to jest Gift Aid?

Gift Aid to forma pomocy finansowej dla organizacji charytatywnych, działających w Wielkiej Brytanii. Upraszczając, mechanizm: ten sprowadza się do tego, że urząd podatkowy zwraca pewną wartość zapłaconego przez płatnika podatku. Wystarczy jedynie, że konktertna instytucja przedstawi pod koniec roku rozliczeniowego wysokość kwoty zebranej przez Gift Aid, ma status "organizacji charytatywnej", dysponuje deklaracjami podpisanymi przez podatników należących do niej.  
 
W warunkach naszej parafii wygląda to tak, że każdy funt złożony poprzez Gift Aid powiększony jest o 0,25 pensów. Należy zauważyć, że to Ty decydujesz o części zapłaconego przez ciebie podatku oraz że dokonuje się to bez dodatkowych zabiegów. Wystarczy, że podpiszesz deklarację i wybierzesz jedną z trzech form wpłacania swoich ofiar: do specjalnej koperty, jednorazowo (chodzi o czek wpłacany w dowolnym czasie i kwocie) lub przez Standing Order.

Wspomniane deklaracje dostępne są przy wejściu do kościoła, w zakrystii, kancelarii a także na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do współpracy!!!

 

Mam trudny problem. Czy jest możliwe, aby się spotkać i porozmawiać?

Zagadnienia z zakresu życia duchowego, potrzeba rozmowy oraz kwestie związane z wiarą, mają często bardzo ważne znaczenie i głębokie podłoże. Potrzebują zatem o wiele więcej czasu do ich rozwiązania. Często związane są z dużym wysiłkiem emocjonalnym i intelektualnym. W takich czy im podobnych kwestiach zapraszamy do spotkań indywidualnych i rozmów z duszpasterzem.

 

Sakramenty

Jak otrzymać świadectwo moralnosci do chrztu w nowym miejscu?

Od jakiegoś czasu mieszkam w innym miejscu / kraju. Nie zdążyłem /-łam dotrzeć do pobliskiej parafii katolickiej, żeby się do niej zapisać. Do tej pory wydawało mi się, że nie ma takiej potrzeby, bo cały czas czuje się związany /-a z parafią, gdzie był mój Chrzest, Bierzmowanie, Małzeństwo... Gdy niedawno poproszono mnie, by być rodzicem chrzestnym, nagle okazało się, że nie mogę otrzymać świadectwa moralności! Dlaczego tak mnie ktoś potraktował i co mam teraz zrobić? 
W większości zmian, które towrzyszą naszemu życiu, łatwo przeoczyć sprawy ustawiane zwykle na drugim lub dalszym planie. Niestety, ich skutki wypływają w najmniej oczekiwanym miejscu i czasie. Dodatkowo sytuację potęgują rodzące się przy tym emocje, negatywne wrażenia i reakcje. W ostateczności jednak warto je wygasić, bo nie przyniosą rozwiązania, a jedynie rozgoryczenie i smutek.
O wiele lepszym wydaje się być szukanie sposobów na rozwiązanie zaistniałej sytuacji niż winnych. Jakie zatem należy podjąć działania?
 • w nowym kraju / miejscu odszukać kościół / parafie katolicką i tam się zapisać. To ważne!
 • mieć świadomość, że z ksiąg metrykalnych rodzinnej parafii (chodzi o rejestry Chrztu, I Komunii czy Bierzmowania) nie skreśla się ludzi, którzy zmienili miejsce zamieszkania czy parafię;
 • trzymać się wspólnot katolickich w miejscu / kraju, w którym się żyje, pracuje czy mieszka;
 • zapoznać się z wymogami i prawami nowego miejsca zamieszkania wynikającymi z rezydentury (pobyt poza adresem stałego zamieszkania dłuższym niż 6 miesięcy);
 • zapoznać się z wymogami lub oczekiwaniami odnoszącymi się do procedur lub prawa kościelnego;
 • pamiętać, że nowe unijne rozporządzenia, odnoszące  się do ochrony danych osobowych, wymagają osbistego załatwiania tych spraw, bez osób trzecich (od maja 2018 r. osoby pośredniczące powinny legitymować się notarialnym upoważnieniem).

Mam być rodzicem chrzestnym i potrzebuję zaświadczenie...

Świadectwo moralności albo potocznie "ten papierek" to powszechna procedura w praktyce duszpasterskiej Kościoła w Europie. Wbrew przypisanej mu popularnej nazwie jest (lub powinien być) oficjalnym dokumentem, opatrzonym podpisem, datą i pieczęcią. Potwierdza on, że osoba legitymująca się nim jest praktykującym katolikiem, nie znajduje się w karach kościelnych lub stanie wykluczającym (niezgodność życia z przykazaniami Bożymi i kościelnymi) oraz moralną pewność, co do godziwości piastowania tej funkcji oraz braku przeszkód co do wieku.
  UWAGA:
 1. osoby podejmujące w naszej parafii starania o taki dokument  muszą formalnie do niej należeć od co najmniej 3 miesięce;
 2. osoby już do naszej parafii nie potrzebują takowych poświadczeń .
W przypadku pytań i wątpliwości zapraszamy do spotkania i rozmowy w naszej kancelarii parafialnej.
 

Jak można załatwić chrzest dziecka?

Narodziny dziecka niosą ze sobą wiele zmian. Niektóre z nich są bardzo budujące i nadają życiu rodziców zupełnie inny wymiar. Są w nich i takie, o których wcześnie nie było okazji (lub potrzeby) myśleć, choć bez wątpienia należą do ważnych. Wśród nich ważne mogą być również pytania o religię, jej miejsce w życiu nowego członka rodziny, praktyki religijne i ich związki z wyznawaną wiarą. Istotną sprawą będzie zapewne kwestia Chrztu. I tu mogą zaczynać się przysłowiowe "schody".
Jednak ...spokojnie! Trzeba zachować spokój, bo dla większości osób, spełniających zaledwie cztery warunki problem w zasadzie nie istnieje.
  Jakie to są warunki?
 • uporządkowana kwestię ślubu kościelengo,
 • przynależność do Polskiej Misji Katolickiej (chodzi o formalne wpisanie się polskiej parafii należącej do PCM-u),
 • jasność odnośnie wychowania swojego dziecka w wierze, którą sami się kierują,
 • uczestnictwo w katechezie chrzcielnej.
W przypadku osób mniej związanych z Kościołem (albo - z jakichś powodów - nie spełniających w.w. warunków) sprawa Chrztu jest wyśmienitą okazją, do uporządkowanie ważnych spraw. Warto o tym porozmawiać, dlatego zapraszamy do spotkania w naszej kancelarii parafialnej.

 

Jak zapisać dziecko do I Komunii?

Jeżeli chcesz, aby twoje dziecko przygotowywało się w naszej parafii, pamiętaj o kilku rzeczach:
 1. Zapisując dziecko na kurs przygotowujący do I Komunii Św., Rodzice dziecka powinni mieć uregulowaną kwestię przynależności do parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie.
  • ze względów logistycznych przyjmuje się jedynie 50 dzieci;
  • obowiązuje formularz zgłoszeniowy - w okresie zapisu udostępniony jest w kancelarii;
  • o pierwszeństwie decydują: (a) przynależność do parafii (minimum 1 rok), (b) kolejność zgłoszenia (c) systematyczny udział w niedzielnej Mszy Św.;
  • zapisu dokonują jedynie rodzice - osoby trzecie (np. dziadkowie lub znajomi) nie spełniają tego wymogu;
  • rejestracja zgłoszenia dokonuje się TYKLO w kancelarii parafialnej (poniedziałek, środa i sobota o 10:30 - 12:00, a czwartek od 17:30-19:00);
  • od roku 2016 przyjmowane są zgłoszenia od 1 - 30* czerwca i jest to jedyny termin zapisu dziecka na kurs przygotowujący do I Komunii. /*Zapisy trwają do końca miesiąca lub zamknięcia listy/;
 2. Rodzice / opiekunowie dostarczają metrykę chrztu dziecka. W przypadku, gdy chrzest miał miejsce w naszej parafii, wystarczy jedynie zaznaczyć ten fakt w formularzu, w sekcji UWAGI (na odwrotnej stronie);
 3. Wszystkie dzieci (chłopcy i dziewczęta) przystąpią do I Komunii św. w jednakowych strojach liturgicznych. Warunek ten jest definitywny;
 4. Dokładną datę I Komunii i kalendarz spotkań (dzieci i rodziców), prób generalnych oraz spowiedzi, publikowany jest zwykle do końca września;
 5. Bazując na doświadczeniu duszpasterskim wprowadzona jest tzw. przed-komunia, która odbywa się na specjalnej Mszy dla rodziców i dzieci w Niedzielę Bożego Miłosierdzia (2. w niedziela Wielkanocy);
 6. Katechezy dla dzieci zwykle są bardzo intensywne i trwają jedną godzinę zegarową i odbywać się będą w soboty, w godzinach od 16.00 - 17.00.
 7. Rodzice / opiekunowie zobowiązują się przywozić dziecko na czas, bez opóźnień oraz zadbają o to, by dziecko z błahego powodu nie opuszczało katechez sobotnich;
 8. Rodzice / opiekunowie rozumieją i przyjmują do wiadomości fakt, że trzykrotna nieusprawiedliwiona nieobecność dziecka na katechezie jest rozumiana jako rezygnacja z kursu;
 9. Katechezy nie zwalniają Rodziców z indywidualnej pracy z dzieckiem w domu;
 10. Rodzice i dzieci zobowiązani są do systematycznego uczestnictwa we Mszy św. niedzielnej. Od 1. niedzieli Adwentu dzieci podpisuja indeksy obecnosci;
 11. W trakcie kursu organizowana jest również katecheza dla rodziców;
 12. Na formularzu zgłoszeniowym podpisują się obydwoje rodzice (poza przypadkiem, gdy jedno z nich nie żyje).

 

Małżeństwo - ślub z niekatolikiem?

Czy mogę zawrzeć małżeństwo z osobą, która:
 • nie jest ochrzczona,
 • jest ochrzczona, ale nie wierzy,
 • nie jest katolikiem, ale jest chrześcijaninem,
 • jest innej religii?
Generalnie odpowiedź powinna brzmieć: TAK. I w wielu przypadkach udaje się szczęśliwie doprowadzić do ceromonii małżeństwa. Trzeba jednak na wstępie wspomnieć o istotnej sprawie. Sakrament Małżeństwa wnosi w związek dwojga ludzi wiele dobra, którego źródłem jest nieskończona wszechmoc Boga. W sensie jednak faktycznym procedury przygotowawcze mają pomóc głównie stronie katolickiej, która otwiera się całkowicie na owoce Sakramentu. Ta "druga połówka" w małżeństwie mieszanym uczestniczy w całym procesie jako dopełniająca wspólnotę, gdyż katechizm poucza nas, ze ma to być przymierzem, "przez które mężczyzna i kobieta tworzą ze sobą wspólnotę całego życia, skierowaną ze swej natury do dobra małżonków oraz do zrodzenia i wychowania potomstwa, zostało między ochrzczonymi podniesione przez Chrystusa Pana do godności sakramentu" [KPK Kan. 1055 - § 1].
Najważniejszą rzeczą jest to, by odbydwoje w wolności pragnęli być razem, by wypowiedzieli to pragnienie w sposób dostępny dla swojego stanu umysłu, przekonań lub wiary.
Co do szczegółów prosimy, by omówić je ze swoim duszpasterzem lub osobą do tego delegowaną.
 

Jakie dokumenty bedą potrzebne do zawarcia związku małżeńskiego w Polsce?

Na wstępie warto wspomnieć, że poniższe uwagi i informacje mogą ulec zmianie. Zachęcamy zatem, by po lekturze poniższego artykułu skontaktować się z duszpasterzem, albo przestudiować publikacje PCM
 
Prawdziwa mozaika, jaką tworzy życie w tak wielkiej aglomeracji jak Londyn, stawia nieraz w trudnych sytuacjach. Poniżej opisane są zaledwie jedynie niektóre z nich.
 1. ŚLUB CYWILNY:
  1. w Anli - obydwoje sa obywatelami UE:
   • Paszporty
   • deklaracje woli.
  2. w Polsce - cudzoziemcy zamierzający zawrzeć związek małżeński w Polsce składają w USC:
   • paszport,
   • pełny odpis aktu urodzenia oraz jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce bądź poświadczone przez konsula,
   • zaświadczenie o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa - tzw. Certificate of No Impediment to Marriage oraz jego tłumaczenie dokonane przez tłumacza przysięgłego w Polsce bądź poświadczone za zgodność przez konsula. Zaświadczenie Certificate of No Impediment to Marriage musi być poświadczone przez Foreign and Commonwealth Office (adres: The Legalisation Office, Foreign and Commonwealth Office, Norfolk House -West, 237 Silbury Boulevard, Milton Keynes MK9 2AH, tel. 03000002244, fax: 01908295122. UWAGA: poświadczenie ma formę APOSTILLE). [źródło: Wydział Konsularny Ambasady Polski w Londynie]
 2. ŚLUB tzw. "konkordatowy":
    1. zawieranie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce:
   • Świadectwo chrztu - ważne 6 miesięcy (liczone od daty ślubu w tył)
   • Świadectwo ukończonego kursu przedmałżeńskiego
   • Dokumenty wymienione w punkcie A
    2. zawieranie małżeństwa z cudzoziemcem w Polsce, która nie jest katolikiem:
   • Świadectwo chrztu - ważne 6 miesięcy (liczone od daty ślubu w tył)
   • Świadectwo ukończonego kursu przedmałżeńskiego
   • Dokumenty wymienione w punkcie A
   • Dyspensa Rektora PCM dla katolika.

Dla spisania protokołu przedmałżeńskiego w ramach duszpasterstwa polskiego w Anglii przynajmniej jedna ze stron musi należeć do Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii.

 

Czy świadectwo ukończenia kursu przedmałzeńskiego w szkole średniej jest ważne?

 

Nauki przedmałżeńskie ze szkoły średniej mogą być uznane za wystarczające, ale decyzję należy zostawić konkretnemu duszpasterzowi spisującemu protokół.
Od strony praktycznej, dyplom powinien mieć numer i rok z tzw. dziennika podawczego lub innego dokumentu, ktory pozwoliłby oddtworzyć jego przebieg, a także nazwiska jego uczestników i prowadzącego oraz zakres omówionego materiału. W przypadku jego braku dokument ma charakter czasowy (zwykle kilka lat).
 
Życie na Wyspach stawia wiele osób wobec nowych wyzwań, o których spokojna codzienność w średniej szkole nie miała pojęcia. Zachecamy zatem do odświeżenia swoich wiadomości z zakresu religii, praktyki życia, prawa kanonicznego i teologii moralnej.
Poza tym, spotkania z ludźmi w ramach kursu to świetna okazja do poszerzenia doświadczeń wiary i życia.

O co chodzi z tym kursem przedmałżeńskim? Proszę o krótke wyjaśnienie

Certyfikat ukończenia kursu przedmałżeńskiego jest jednym z dwóch dokumentów, które są niezbędne do spisania prtotokołu przemałżeńskiego.
Każda polska parafia, działająca w ramach PCM (Polska Misja Katolicka w Anglii i Walii), orgaznizuje takie kursy. Dzieje się to jednak według dogodnego dla danej parafii i jej duszpasterzy czasu oraz trybu. Nie należy zatem dziwić się np. innym sposobom lub datom kursu. To są w zasadzie szczegóły organizacyjne. Najważniejszymi rzeczami są:
 • (a.) stworzenie możliwości zdobycia takiego dokumentu
 • (b.) omówienie zagadnień odnoszących się do Sakramentu Małżeństwa z zakresu teologii, moralności i prawa kanonicznego.
Udzial w kursie przedmałżeńskim nie wymaga specjalnych dokumentów. Zasadniczo zapisanie się na listę uczestników i udział w spotkaniach są wystarczającymi warunkami.

Jeżeli chodzi o naszą parafię, to kursy przedmałżeńskie zorganizowane do 2011 roku miały dwie edycje: wiosenna i jesienna.
Trwały osiem tygodni, gdyż potkania przeprowadzone były w niedziele, ok. 18.30. Kazde spotkanie trwało ok. 1 godziny - chociaz na życzenie kursantow - bywało nieraz dlużej. Katechezy prowadzone były przez duszpasterza, osobę związanią z poradnią rodzinną i psychologa.
W ostatnim dniu kursu wręczane były dyplomy ukończenia.
Kurs przeprowadzony w na wisnę 2012 r. pomógł wypracować nową formę. Okazało się bowiem, że wiele osób - nie mając zbytnio czasu i możliowści - postulowało, aby zrobić te spotkania w bardziej scalonym bloku, zamiast poświęcić temu aż osiem kolejnych niedziel. Ponadto większość uczestników postulowało, aby rozpoczynały się wieczorem, najlepiej po godz. 19:00. Tak się też stało i od tej edycji kursu spotkania prowadzone były codziennie przez osiem dni, po 90 min. (czasami, pytań było tak dużo, że spotkania sie wydłużały).
Opierając się na tym doświadczeniu, wszystkich, którzy planują Sakrament Małżeństwa w niedalekiej przyszłości, zapraszamy do uczestnictwa w kursie przedmałżeńskim w dwa kolejne tygodnie, bez zajęć od piątku do niedzieli (brak wolnych sal).
 • TERMINY:
  • edycja jesienna 2017: od 16 do 26 padziernika (przerwa: w dn. 20-22.X). Zapisy od 16 Października
  • edycja wiosenna 2018: od 5 - 15 Marca (przerwa: 9-11.III). Zapisy od 5 Marca
  • edycja jesienna 2018: od 15 - 25 Listopada (przerwa: 19-21.XI). Zapisy od 15 Października.
 • UWAGI OGÓLNE:
  • rozpoczęcie o 20.00
  • długość spotkania: ok. 90 min.
  • miejsce: kawiarnia parafialna lub Sala św. Józefa.
 

Kiedy będzie następny kurs przedmałżeński?

W zasadzie wspomniany kurs organizujemy w parafii dwa razy w roku: seria wiosenna (luty-marzec) i seria jesienna (październik-listopad). Data każdego cyklu ustalana jest w zależności od zajęć duszpasterskich i dostępności sal.
  TERMINY:
 • edycja jesienna 2017: od 16 do 26 padziernika (przerwa: w dn. 20-22.X). Zapisy od 16 Października
 • edycja wiosenna 2018: od 5 - 15 Marca (przerwa: 9-11.III). ( w związku z licznymi obowiązkami Duszpasterskimi kurs wiosenny zostal odwołany)
 • edycja jesienna 2018: od 15 - 25 Listopada (przerwa: 19-21.XI). Zapisy od 15 Października.
  Zachęcamy do śledzenia ogłoszeń:
 • w kościele,
 • w biuletynie
 • na stronie parafii (zob. BOP>kalendarz).
 

Od jakiegoś czasu mieszkamy razem. Zamierzam się pobrać. Od czego zacząć?

Małżeństwo to poważna decyzja. Nie załatwia się jej z dziś na jutro. Wymaga wielu przemyśleń i często towarzyszą mu liczne przeszkody. Jednak w myśl naszej religii jest Sakrament Małżeństwa to jedyna droga, która pomaga wzbogacić związek dwojga ludzi o wymiar nadprzyrodzony i sprawić, by wysiłki każdego z nich zaowocowały łaskami Chrystusa. Zapraszamy do spotkania i rozmowy w naszej kancelarii parafialnej. W sprawie ślubów prosimy o kontaktowanie się z proboszczem.

 

 

Czy zajęcia na kursach przedmałżeńskich prowadzone są również w jezyku angielskim?

 

Niestety, nie. Uczestnictwo w kursie nie wymaga ani przynależności do parafii, ani Bierzmowania zatem nie ma przeszkód, żeby uczestniczyć w nich tam, gdzize forma językowa lub czas prowadzenia kursu są bardziej dostosowane do preferencji zainteresowanych nim osób. Poza tym, wydaje się, iż angielskojęzyczna wersja spotkań jest bardziej powszechna, dlatego pozostajemy przy polskiej, kierując swoją ofertę dla Polaków, którzy nie mogą jeszcze przedrzeć się przez barierę języka.
Osobom szukającym kursów w tym języku podpowiadamy, żeby zechcieli skorzystać z propozycji angielskich katolickich parafii. Ich certyfikaty też są ważne.
Można również skorzystać z kursów angielskojęzycznych w parafii Księży Marianów na Ealingu.
 

Jak zapisać się na kurs przedmałzeński?

Kurs przedmałżenski jest katechezą, która ma za cel przygotowanie (a właściwie przypomnienie sobie wiedzy religijnej) do Sakramentu Małżeństwa.
Nie ma konieczności należenia do parafii, w której kurs jest organizowany, ale warto sprawdzić zasady, jakie porządkują organizowanie takich spotkań, czas ich trwania czy formę porwadzenia.
 
W naszej parafii wpisanie na listę uczestników kursu może być dokonane przez:
 • list email (church"małpka"stbobola.co.uk),
 • telefon do kancelarii (020 8743 8848),
 • kontakt z duszpasterzem ,
 • osobiste wpisanie się na listę w dniu rozpoczęcia kursu.

Ważne jest, aby po wpisaniu się, uczestniczyć we wszystkich spotkaniach, gdyż opuszczenie dwóch spotkań rozumiane jest jako rezygnacja.

 

Aplikacje

Jak mogę podpisać aplikację do szkoły dla mojego dziecka?

W punkcie wyjścia należy przyjąć założenie: dziecko jest najważniejsze!
Wielu rodziców (bardziej czytaj: mam) ma w tym miejscu poważne trudności, bo albo trudno udowodnić związek dziecka/rodziców z konkretnym kościołem lub parafią, albo okazuje się, że jakoś jeszcze nie udało się (lub nie było takiej potrzeby) zapisać do polskiej katolickiej parafii.

Aplikacje do szkół katolickich zawierają zwykle pytania dotyczące wiary, praktyk religijnych, udziału we Mszy Św. a także aktywności w życiu parafii. Czyli nikt nie wnika w prywatność, a zadaje jedynie pytania o praktyki religii katolickiej.

Zdarza się, że duszpasterz - mimo dobrych intencji - nie może podpisać aplikacji do szkoły, bo po prostu nie ma wystarczającej wiedzy o osobie/osobach, których wiarygodność ma potwierdzić. Zwyczajowo potrzeba:
 • przynależności do konkretnej parafii (chodzi o osobiste wpisanie się do jednej ze wspólnot Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii)
 • historii przekraczającej przynajmniej roczną obecność we wspólnocie.

Wypełnione aplikacje prosze zlożyć w kancelarii parafialnej ( Certificate of Catholic Practice w wypadku szkół katolickich nie Church of England). Prosze wziaść pod uwagę, że aplikacje nie są podpisywane w dniu złożenia dlatego prosimy aby nie zostawiać tych spraw na ostatnia chwilę. 

 

Kolumbarium

Informacje ogólne

Kolumbarium przy kościele św. Andrzeja Boboli funkcjonuje od lat 80-ych. Zaistniała wówczas potrzeba miejsca do przechowywania prochów parafian lub osób, które nie chciały być pochowane na cmentarzach lub kolumbariach miejskich. Ówczesna Rada Parafialna podjęła decyzję o wybudowaniu jedenastu postumentów, z 770 skrytkami, umiejscowionych prostopadle do połudnowej ściany kościoła (róg Grenside Road i Leyfield Road). Udało się zmieścić je pomiędzy murem kościoła a ogrodzeniem, z wygospodarowaniem niewielkiego odstępu na przejście. Tą część nazywa się "najstarszą częścią". Obsługą całego przedsięwzięcia zajął się ks. kan. Ryszard Juszczak, ówczesny proboszcz, przy współpracy pana Tadeusza Świstaka.
Z czasem zaczęło brakować skrytek i podjęto decyzję o dobudowaniu kolejnej, "nowej części". Usytuowano ją na miejscu starego garażu, czyli u zbiegu ulic Greenside Road i Leysfield Road. Prace trwały kilkanaście miesięcy, ale po ich zakończeniu parafia mogła udostępnić aż 485 nowych skrytek (jedna z nich to "wejście" do mogiły zbiorowej).
Obecnie przygotowywana jest do otwarcia trzecia, najnowsza część kolumbarium z 286 skrytkami. Rozplanowano je wzdłuż ogrodzenia przy pierwszej części kolumbarium. Ma kształt muru oddzielającego przestrzeń modlitewną od ulicy Leysfield Road.
Poczytaj więcej: ściągnij

Oznakowanie kolumbarium

Każdej skrytce przypisano identyfikator, w którym znajduje się dokładna jego lokalizacja. Możemy go odnaleźć w prawym dolnym rogu każdej nowej tablicy. Oznaczenie składa się z trzech segmentów:

miejsce w kolumbarium - numer w bloku (numer w spisie ogólnym)

Jak to wygląda w praktyce?
Posłużymy się identyfikatorami realnie istniejącymi w kolumbarium.

 1. Przykład: 1/1-1 (1)
  ten opis dotyczy najstarszej części kolumbarium, czyli tej wzdłuż ściany kościoła. Bloki stoją prostopadle do budynku i na czole oznaczone są cyfrą arabską. Wszystkich takich bloków w tej części kolumbarium jest 11
  • "1/1" - chodzi o blok numer 1. Został on przełamany cyframi jeden albo dwa, oznaczającymi lewą albo prawą stronę bloku;
  • "" - myślnik jest jedynie separatorem, czyli znakiem oddzielającym jedną część oznaczenia od następnej;
  • "1" - ta liczba wskazuje na numer skrytki w tym, konkretnym bloku. W naszym zatem przypadku chodzi o pierwszą niszę. Pamiętać należy jednak, by liczenie rozpoczynać od niszy/tabliczki położonej najwyżej w bloku, w kierunku od kościoła w stronę ulicy;
  • "(1)" - z kolei ta cyfra jest unikatowym numerem niszy w spisie wszystkich skrytek, należących do kolumbarium. Co ważne, umieszczona jest zawsze w nawiasie.
 2. Przykład: A-1 (771):
  ten opis dotyczy kolumbarium przy kawiarni, czyli w samym rogu ogrodzenia kościelnego pomiędzy Greenside Road a Leysfild Road. Jego poszczególne segmenty oznaczone zostały literami od A - N
  • "A" - oznaczenie bloku;
  • "" - myślnik jest jedynie separatorem, czyli znakiem oddzielającym jedną część oznaczenia od następnej;
  • "1" - ta liczba wskazuje na numer skrytki w tym, konkretnym bloku. W naszym zatem przypadku chodzi o pierwszą niszę. Liczenie rozpoczynamy od niszy/tabliczki położonej najwyżej w bloku, w kierunku od lewej do prawej;
  • "(771)" - z kolei ta cyfra jest unikatowym numerem niszy w spisie wszystkich skrytek, należących do kolumbarium. Co ważne, umieszczona jest zawsze w nawiasie.
 3. Przykład: 0-1 (771):
  ten opis dotyczy najnowszej części kolumbarium, rozmieszonego wzdłuż ogrodzenia w najstarszej części (tej z przykładu 1). Jego poszczególne segmenty oznaczone zostały rzymskimi cyframi od 0 (zero) - XI
  • "0" - oznaczenie bloku;
  • "" - myślnik jest jedynie separatorem, czyli znakiem oddzielającym jedną część oznaczenia od następnej;
  • "1" - ta liczba wskazuje na numer skrytki w tym, konkretnym bloku. W naszym zatem przypadku chodzi o pierwszą niszę. Liczymy od niszy/tabliczki położonej najwyżej w bloku, w kierunku od lewej do prawej;
  • "(1256)" - z kolei ta cyfra jest unikatowym numerem niszy w spisie wszystkich skrytek, należących do kolumbarium. Co ważne, umieszczona jest zawsze w nawiasie.

Czy istnieje możliwość wykupienia miejsca w kolumbarium?

Tak. Kolumbarium jest dostępne dla parafian i osób związanych ze wspólnotą św. Andrzeja Boboli lub osób polconych przez przynajmniej dwóch parafian.
  Aby nabyć prawo do pochowania prochów swoich lub bliskiej osoby należy:
 • zgłosić się do duszpasterza lub prezesa Rady Administracyjnej
 • po uzgodnieniu wszystkich szczegółów, wybierana jest skrytka
 • w kancelarii parafialnej dokonuje sie rejestracja właściciela
 • po opłaceniu skrytki wręczany jest jej akt własności.
  UWAGI PARAKTYCZNE:
 • właścicielem kolumbarium jest parafiia św. Andrzeja Boboli w Londynie
 • osoba, na którą wystawiony jest akt własności skrytki nie może scedować jej na inne osoby - to samo odnosi się do rodziny zmarłego/-ej
 • w przypadku rezygnacji, parafia zwraca część kaucji wieczystej, wpłaconej w dniu zakupu (kwota nie jest rewaloryzowana)
 • Parafia nie wystawia Faktury  zakupu, a "akt własnośći" jest fotwierdzenie dokonanej wpłaty 
 • Rada Administracyjna ma prawo zmieniać wysokość opłaty
 • Wątpliwości i kwestie sporne rozwiązuje proboszcz, Prezes PRA lub Parafialna Rada Administracyjna (na jednym z dorocznych posiedzeń)

W/w uwagi maja zastosowanie do dnia otwarcia nowej części kolumbarium lub posiedzenia Rady Administracyjnej.

 

 

Sposób nabywania praw do skrytki przy kolumbarium

Należy:

 • Zgłosić się do duszpasterza lub prezesa Rady Administracyjnej.
 • Po zapoznaniu się ze szczegółami dotyczącymi funkcjonowania kolumbarium, wybrać skrytkę. Na chwilę obecną nie wprowadza się reguł ani ograniczeń w tej materii. Można zatem wybrać dowolną wolną skrytkę.
 • W kancelarii parafialnej dokonuje sie rejestracja skrytki i jej właściciela. Dla celów kancelaryjnych potrzeba są: nazwisko i imię/-na właściciela, oraz imię, nazwisko i telefon kontaktowy osoby zarządzającej rezerwacją / własnością.
 • Po opłaceniu skrytki wręczany jest jej akt własności, który jest równocześnie potwierdzeniem dokonanej opłaty.

Przenoszenie prochów

Rada Administracyjna jednogłośnie przychyliła się do stanowiska, że przenosiny prochów nie są możliwe. Przemawia za tym fakt, po złożeniu urny w skrytce dokonuje się już pewien akt woli. I należy uszanować miejsce wiecznego spoczynku. Poza tym, przenoszenie prochów, rozumiane jako forma ex-humacji i pociąga za sobą wiele żmudnych procedur natury administracyjnej.

Koszt przedsięwzięcia

Do dyspozycji Parafian i osób zainteresowanych oddane są:
 • Stare skrytki – chodzi o skrytki dotychczas jeszcze niewykupione lub zwrócone. Do końca stycznia 2013 ich koszt nie ulega zmianie i wynosi £500.00 (pięćset), przy czym w tym przypadku osoba kupująca sama opłaca koszt tabliczki. Od 1 Lutego 2013 roku wszystkie skrytki (stare i nowe) będą traktowane jednakowo, czyli ich cena wynosić będzie £900.00.
 • Nowe skrytki – chodzi o skrytki w najnowszej części kolumbarium. Ich cena jednostkowa ustalona została na £ 900.00 (dziewięćset). Jest to opłata jednorazowa, bez konieczności odnawiania własności. W ramach tej opłaty włączona została również cena za wykonanie tabliczki (oznacz to że Parafia przejmuje na siebie czynności związane z jej wykonaniem).

Opłaty dokonać można jednorazowo gotówką lub czekiem. Przejęcie własności następuje po wpłaceniu całości zobowiązania.

Tabliczki:

 • Koszt wykonania ustala się na kwotę £100.00 (sto).
 • Przy zakupie nowej skrytki koszt tabliczki wliczony jest w cenę skrytki.
 • Każda tabliczka na nowej części ma kolor srebrny-matowy.
 • Ze względu na konfesyjny charakter kolumbarium, tekst do umieszczenia na tabliczce wcześniej powinien być przedstawionyakceptacji proboszcza.
 • W późniejszym terminie przewidywany jest montaż uchwytów na kwiaty (za dodatkowa opłatą).
 

Ewentualny zwrot własności (czyli rezygnacja ze skrytki)

W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość rezygnacji z wykupionej wcześniej skrytki.

W tym celu należy:

 • skontaktować się z duszpasterzem lub Prezesem parafii
 • przedstawić powody takiej decyzji
 • zwrócić akt własności

UWAGA!
W przypadku rezygnacji należy liczyć się z odliczeniem kwoty amortyzacji:

 • jeżeli skrytka nie była jeszcze używana: zatrzymywana jest ¼ wpłaty
 • jeżeli w skrytce przechowywane były prochy: zatrzymywana jest ½ wpłaty.

Zatrzymanie tych środków uzasadnione jest kosztami utrzymania kolumbarium, sprzątania, napraw czy jego modernizacji.

Uwagi praktyczne

 • Właścicielem kolumbarium jest parafiia św. Andrzeja Boboli w Londynie
 • Osoba, na którą wystawiony jest akt własności skrytki nie może scedować jej na inne osoby - to samo odnosi się do rodziny zmarłego/-ej
 • W przypadku rezygnacji, parafia zwraca część kaucji wieczystej, wpłaconej w dniu zakupu (kwota nie jest rewaloryzowana)
 • Parafia nie wystawia Faktury zakupu, a "akt własności" jest potwierdzenie dokonanej wpłaty
 • Rada Administracyjna ma prawo zmieniać wysokość opłaty
 • Wątpliwości i kwestie sporne rozwiązuje proboszcz, Prezes PRA lub Parafialna Rada Administracyjna (na jednym z dorocznych posiedzeń)

W/w uwagi maja zastosowanie do dnia otwarcia nowej części kolumbarium lub posiedzenia Rady Administracyjnej.

Wymiana tablic

Od lipca rusza nowa edycja programu "wymiany tabliczek"

Od czasu do czasu kontaktują się z parafią osoby, kótre zainteresowane sa nie tylko wykupieniem skrytek, ale także mozliwośćia wymiany tabliczki. Biorąc pod uwagę fakt, że Kolumbarium przy naszej parafii powstało w początkach lat 70-tych, stan zachowania wielu tych tabliczek jest już w nienajlepszym stanie. I chociaż na miarę naszych możliwości staramy się na bieżąco wymieniać te tablice, które sie już zupełnie zniszczyły (do tej pory wymieniliśmy ponad 60), potrzeby bywają czasami większe od możliwości. Dodatkowym zagadnieniem jest fakt, że spośród ponad tysiąca urn tych, kótrzy odeszli i zostali pochowani, nie ma już ani rodzin, ani krewnych, ani nawet przyjaciół. Parafia jest dla nich jedyną "rodziną", pamiętajacą o nich nie tylko w modlitwie, ale i w tej materialnej formie.

Od czasu oddania do użytku pierwszej cześci, kolumbarium było rozbudowywane już dwukrotnie. Po ostatniej modernizacji (2012) okazało się, że stan zachowania wielu tabliczek opisujących tożsamość osób złożonych w kryptach, wymaga naprawy lub wymiany. Pierwsza akcja wymiany tabliczek prowadzona była w okresie od 15 października 2012 - 31 stycznia 2013 r. trwal. Skonstrułowany został specjalny "Program wymiany tabliczek", który polegał na udziale parafii w pokrywaniu części kosztów związanych z zamówienem i instalacją nowych tabliczek.

Podczas ostatniego zebrania Rady Administracyjnej wznowiony został "Program wymiany tabliczek", skierowany do rodzin i przyjaciół osób pochowanych w naszym kolumbarium. Od 14 lipca do 30 września 2018 r. będzie można wymienić tabliczki, które są nieczytelne, zniszczone albo wykonane w poprzedniej technologii. Parafia bierze na siebie opłacenie kosztów przesyłki i montażu nowej tabliczki.

W celu zapoznania się ze szczegółmi inwestycji prosimy o kontakt z kancelarią