Zapraszamy do zapoznania się z informacjami o kolumbarium parafialnym, zasadach rezerwowania czy wykupowania nisz, przenoszenia prochów w inne miejsce lub tranfseru z innego miejsca do naszego kolumbarium.

Informacje ogólne

Kolumbarium przy kościele św. Andrzeja Boboli funkcjonuje od lat 80-ych. Zaistniała wówczas potrzeba miejsca do przechowywania prochów parafian lub osób, które nie chciały być pochowane na cmentarzach lub kolumbariach miejskich. Ówczesna Rada Parafialna podjęła decyzję o wybudowaniu jedenastu postumentów z 770 skrytkami, umiejscowionych prostopadle do linii kościoła. Udało się zmieścić je pomiędzy murem kościoła a ogrodzeniem, z wygospodarowaniem niewielkiego odstępu na przejście. Tą część nazywa się "najstarszą częścią". Obsługą całego dzieła zajął się bardzo gorliwie ks. kan. Ryszard Juszczak, ówczesny proboszcz, przy współpracy pana Tadeusza Świstaka.

Z czasem zaczęło brakować skrytek i podjęto decyzję o dobudowaniu kolejnej, "nowej części". Usytuowano ją na miejscu starego garażu, czyli u zbiegu ulic Greenside Road i Leysfield Road. Prace trwały kilkanaście miesięcy, ale po ich zakończeniu parafia mogła udostępnić aż 485 nowych skrytek (jedna z nich to "wejście" do mogiły zbiorowej).

Ostatnia, trzecia część kolumbarium z 286 skrytkami wybudowana została wzdłuż ogrodzenia przy pierwszej części kolumbarium. Ma kształt muru oddzielającego przestrzeń modlitewną od ulicy Leysfield Road.

Cmentarz funkcjonuje jako zewnętrzne i ogólnodostępne miejsce pochówku i jako takie objęte jest przepisami odnoszącymi się do cmentarzy grzebalnych na terenie Anglii. Wszystkie dotychczasowe prace remontowe, adaptacyjne i modernizacyjne, a także dbałość o porządek spoczywały na barkach Parafii.

Poczytaj więcej: ściągnij
Oznakowanie kolumbarium

Każdej skrytce przypisano identyfikator, w którym znajduje się dokładna jego lokalizacja. Możemy go odnaleźć w prawym dolnym rogu każdej nowej tablicy. Oznaczenie składa się z trzech segmentów:

miejsce w kolumbarium - numer w bloku (numer w spisie ogólnym)

Jak to wygląda w praktyce?
Posłużymy się identyfikatorami realnie istniejącymi w kolumbarium.

 1. Przykład: 1/1-1 (1)
  ten opis dotyczy najstarszej części kolumbarium, czyli tej wzdłuż ściany kościoła. Bloki stoją prostopadle do budynku i na czole oznaczone są cyfrą arabską. Wszystkich takich bloków w tej części kolumbarium jest 11
  • "1/1" - chodzi o blok numer 1. Został on przełamany cyframi jeden albo dwa, oznaczającymi lewą albo prawą stronę bloku;
  • "" - myślnik jest jedynie separatorem, czyli znakiem oddzielającym jedną część oznaczenia od następnej;
  • "1" - ta liczba wskazuje na numer skrytki w tym, konkretnym bloku. W naszym zatem przypadku chodzi o pierwszą niszę. Pamiętać należy jednak, by liczenie rozpoczynać od niszy/tabliczki położonej najwyżej w bloku, w kierunku od kościoła w stronę ulicy;
  • "(1)" - z kolei ta cyfra jest unikatowym numerem niszy w spisie wszystkich skrytek, należących do kolumbarium. Co ważne, umieszczona jest zawsze w nawiasie.
 2. Przykład: A-1 (771):
  ten opis dotyczy kolumbarium przy kawiarni, czyli w samym rogu ogrodzenia kościelnego pomiędzy Greenside Road a Leysfild Road. Jego poszczególne segmenty oznaczone zostały literami od A - N
  • "A" - oznaczenie bloku;
  • "" - myślnik jest jedynie separatorem, czyli znakiem oddzielającym jedną część oznaczenia od następnej;
  • "1" - ta liczba wskazuje na numer skrytki w tym, konkretnym bloku. W naszym zatem przypadku chodzi o pierwszą niszę. Liczenie rozpoczynamy od niszy/tabliczki położonej najwyżej w bloku, w kierunku od lewej do prawej;
  • "(771)" - z kolei ta cyfra jest unikatowym numerem niszy w spisie wszystkich skrytek, należących do kolumbarium. Co ważne, umieszczona jest zawsze w nawiasie.
 3. Przykład: 0-1 (771):
  ten opis dotyczy najnowszej części kolumbarium, rozmieszonego wzdłuż ogrodzenia w najstarszej części (tej z przykładu 1). Jego poszczególne segmenty oznaczone zostały rzymskimi cyframi od 0 (zero) - XI
  • "0" - oznaczenie bloku;
  • "" - myślnik jest jedynie separatorem, czyli znakiem oddzielającym jedną część oznaczenia od następnej;
  • "1" - ta liczba wskazuje na numer skrytki w tym, konkretnym bloku. W naszym zatem przypadku chodzi o pierwszą niszę. Liczymy od niszy/tabliczki położonej najwyżej w bloku, w kierunku od lewej do prawej;
  • "(1256)" - z kolei ta cyfra jest unikatowym numerem niszy w spisie wszystkich skrytek, należących do kolumbarium. Co ważne, umieszczona jest zawsze w nawiasie.

 

Czy istnieje możliwość wykupienia miejsca w kolumbarium?
TAK. Kolumbarium jest dostępne dla parafian i osób związanych ze wspólnotą św. Andrzeja Boboli lub osób poleconych przez przynajmniej dwóch parafian.
  Aby nabyć prawo do pochowania prochów (swoich lub bliskiej osoby) należy:
 • być parafianinem lub potwierdzić kilkuletnią przynależność do tej parafii w latach ubiegłych;
 • zgłosić się do duszpasterza lub prezesa Rady Administracyjnej;
 • po uzyskaniu zgody na wykupienie skrytki, uzgodnic szczegóły;
 • dokonac wyboru skrytki i zarejestrowac ten fakt w kancelarii;
 • dokonać przwidzianych opłat;
 • uzyskać akt własności (jest on podstawowym dokumentem dla późniejszych działań).
 • UWAGI PRAKTYCZNE:
 • Właścicielem kolumbarium jest parafiia św. Andrzeja Boboli w Londynie.
 • Osoba, na którą wystawiony jest akt własności skrytki, nie może scedować własności na inne osoby - to samo odnosi się do rodziny zmarłego/-ej.
 • Parafia nie wystawia faktury  zakupu. Jedynym dokomentem jest "akt własnośći"
 • W przypadku rezygnacji ze skrytki, parafia zwraca część kaucji wieczystej, wniesionej w dniu zakupu. Poza tym kwota kaucji nie podlega rewaloryzacji.
 • Ustalanie wysokości opłat za krypty, urny, tabliczki, uchwyty, itp należy do uprawnień Rady Administracyjnej.
 • Wątpliwości i kwestie sporne rozwiązuje proboszcz, Prezes PRA lub Parafialna Rada Administracyjna (na jednym z dorocznych posiedzeń).
Kolumbarium

Cmentarz (Kolumbarium) przy Kościele św. Andrzeja Boboli funkcjonuje jako zewnętrzne i ogólnodostępne miejsce pochówku i jako takie objęte jest przepisami odnoszącymi się do cmentarzy grzebalnych na terenie Anglii.

Sposób nabywania praw do skrytki przy kolumbarium
  Należy
 • Zapoznać się z rozporządzeniami dotyczącymi funkcjonowania kolumbarium.
 • Zgłosić się do duszpasterza lub prezesa Rady Administracyjnej.
 • Wybrać skrytkę - na chwilę obecną jest możliwość zaerezerwowania każdej wolnej skrytki.
 • Zarejestrować w kancelarii skrytkę i jej właściciela - potrzebne będą przy tym: nazwisko i imię/-na właściciela oraz imię, nazwisko i telefon kontaktowy osoby zarządzającej rezerwacją / własnością.
 • Opłacenie skrytki.
 • Przechowywać akt własności, który jest równocześnie dkoumentem podstawowym.

 

Koszt przedsięwzięcia
Zarezerwować / wykupić można jedynie niezajęte jeszcze skrytki. Prosimy pamiętać, iż miejsca nie opisane nie oznaczają miejsc wolnych. Stałą bowiem praktyką jest wcześniejsza rezerwacja, która dokonuje się przez wykupienie aktu własności. Dokładną informację o wolnych skrytkach możemy uzyskać w kancelarii parafialnej.
 • Przejęcie własności następuje po wpłaceniu całości zobowiązania.
 • Opłaty dokonać można:
  • gotówką,
  • czekiem( PCM HAMMERSMITH PARISH)
  • transferem bankowym (nazwa konta: Polish Catholic Mission; Sort code 20-06-10; Acc. 43953726).
 • W ramach tej opłaty włączony został koszt wykonania pierwszej tabliczki.
 • Opłata jednorazowa, co oznacza, że nie ma konieczności odnawiania własności po upływie jakiegoś czasu.
 • Cena skrytki ustalona została na £1,200,00 (uchwała RA z dnia 18-11-2019).
  TABLICZKI
 • Koszt wykonania ustala się na kwotę £150.00 (sto pięćdziesiąt).
 • Przy zakupie nowej skrytki koszt tabliczki wliczony jest w cenę skrytki.
 • Każda tabliczka ma kolor srebrny-matowy.
 • Zamówienia na tablice skadane są trzy razy do roku (miesiac marzec, czerwiec i październik).
 • Ze względu na konfesyjny charakter kolumbarium, tekst do umieszczenia na tabliczce wcześniej powinien być przedstawiony do akceptacji proboszcza.
 • Możliwy jest montaż uchwytu na kwiaty (£20.00).
  URNY:
 • Parafia dysponuje metalowymi urnami
 • Rozmiar i kształt dedykowany jest do wielkości skrytek - jest to istotne w przypadku pochówku dwóch urn w jednej skrytce.
 • Kosz urny £200.00
 
Przenoszenie prochów

Rada Administracyjna jednogłośnie przychyliła się do stanowiska, że przenosiny prochów nie są możliwe.

Po złożeniu urny w skrytce dokonuje się akt woli zmarłego, należy uszanować miejsce wiecznego spoczynku. Od tego momentua dysponentem prochów staje się Parafia. Poza tym, przenoszenie prochów, rozumiane jako forma ex-humacji i pociąga za sobą wiele żmudnych procedur natury administracyjnej.

Ewentualny zwrot własności (czyli rezygnacja ze skrytki)

W uzasadnionych wypadkach istnieje możliwość rezygnacji z wykupionej wcześniej skrytki.

W tym celu należy:

 • skontaktować się z duszpasterzem lub Prezesem parafii;
 • przedstawić powody takiej decyzji;
 • zwrócić akt własności.

UWAGA!
W przypadku rezygnacji należy liczyć się z odliczeniem kwoty amortyzacji:

 • jeżeli skrytka nie była jeszcze używana: zatrzymywana jest ¼ wpłaty
 • jeżeli w skrytce przechowywane były prochy: zatrzymywana jest ½ wpłaty.

Zatrzymanie tych środków uzasadnione jest kosztami utrzymania kolumbarium, sprzątania, napraw czy jego modernizacji.

Wymiana tabliczki

Kolumbarium przy parafii powstało w początkach lat 70-tych. Nie powinno zatem dziwić, że stan zachowania wielu tabliczek jest już w nienajlepszej kondycji. Z oczywistych względów nie mamy możliwość wymienić wszystkich. W miarę jednak naszych możliwości staramy się na bieżąco wymieniać te, które sa w najagorszym stanie zachowania. Zdajemy sobie sprawę, że spośród ponad tysiąca trzystu urn Parafia jest dla nich jedyną "rodziną", pamiętajacą o nich nie tylko w modlitwie, ale i w tej materialnej formie. Stąd też Rada Administracyjna kilka już razy uruchamiała "Program wymiany tabliczek".

Co należy zrobić, gdy chce się wymienić starą takbliczkę?

 • Skontaktować się kancelarią parafialną - można to uczynić telefonicznie, emilowo lub osobiście.
 • Omówiść detale związane z napisami, które chcemy umieścic na nowej tabliczce.
 • Opłacić koszty tablicy i transporu - po 1 stycznia 2021 r. znaleźliśmy się w nowej sytuacji i kontraktowanie, a także transpotowanie nowych zamówień do UK może ulec zmianie

Termin realizacji tego przedsięzięcia do tej pory trwał od 1-2 miesięcy.

<\/p>\n
\n

<\/p>\n

Kolumbarium przy parafii powsta\u0142o w pocz\u0105tkach lat 70-tych. Nie powinno zatem dziwi\u0107, \u017ce stan zachowania wielu tabliczek jest ju\u017c w nienajlepszej kondycji. Z oczywistych wzgl\u0119d\u00f3w nie mamy mo\u017cliwo\u015b\u0107 wymieni\u0107 wszystkich. W miar\u0119 jednak naszych mo\u017cliwo\u015bci staramy si\u0119 na bie\u017c\u0105co wymienia\u0107 te, kt\u00f3re sa w najagorszym stanie zachowania. Zdajemy sobie spraw\u0119, \u017ce spo\u015br\u00f3d ponad tysi\u0105ca trzystu urn Parafia jest dla nich jedyn\u0105 \"rodzin\u0105\", pami\u0119tajac\u0105 o nich nie tylko w modlitwie, ale i w tej materialnej formie. St\u0105d te\u017c\u00a0Rada Administracyjna kilka ju\u017c razy uruchamia\u0142a \"Program wymiany tabliczek\".<\/p>\n

Co nale\u017cy zrobi\u0107, gdy chce si\u0119 wymieni\u0107 star\u0105 takbliczk\u0119?<\/p>\n

Instalacja tablic informacyjnych

Montaż nowych tablic opisowych lub wymiana starych tablic odbywa się w miesiącach od 1. Kwietnia – 31. Października. Ustalenie to podytktowane jest względami technicznymi i warunkami atmosferycznymi.  Tablice zamawiane sa trzy razy do roku (marzec, czerwiec i pazdziernik). W pozostałym okresie (listopad - marzec) trwa techniczna przerwa.

Jakiekolwiek zmiany w opisie tabliczek lub ich wyglądzie (emblematy, zdjęcia, znaki wodne, układ napisów, itp.) należy wcześniej uzgodnionić z proboszczem lub uzyskać zgodę Rady Administracyjnej.

Wszystkie szczegóły znajdziecie Państwo równiez w sekcji FAQ, zamieszczonej na naszej stronie.
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Copyright © 2023 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.