ZAPISY DO I KOMUNII 2022

Mimo ograniczeń i niepewnej sytuacji co do planów na 2022 rok chcemy podjąć próbę zbudowania zespołu dzieci-rodzice-katecheci, a od połowy września 2021 prowadzenia - w miarę możliwości - systematycznych spotkań. Planujemy wypełnić ten czas rozmaitymi celebracjami liturgicznymi, katechezą dla dzieci i rodziców, a także spotkaniami formacyjnymi i modlitewnymi.

Realna ocena możliwości skłania nas do otworzenia listy dla 40 dzieci (jedynie). W razie potrzeby spotkania prowadzone będą w dwóch grupach. Równolegle z zajęciami dla dzieci prowadzone będa katechezy dla rodziców.

Zapisy rozpoczniemy od 1 czerwca br. i potrwają do zamknięcia listy. W tym celu na stronie udostępniony zostanie specjalny formularz.
Zgłoszenia będą weryfikowane przez rozmowę kwalifikacyjną z rodzicami dziecka.

Warto zatem:

 • zapisać tą stronę do ulubionych,
 • śledzić zmiany i nowości odnoszące się do tego wątku.

Wymagania dla dzieci przystępujacych do I Komuni:

 • Kandydatami mogą być jedynie dzieci naszych parafian, z kartotekami aktywnymi co najmniej jeden rok.
 • Dziecko ma mieć ukończony 8 rok życia w dniu zapisu.
 • Zgłoszenia prowadzone sa tylko poprzez formularz zgłoszeniowy
 • Zgłoszenia będą weryfikowane przez rozmowę kwalifikacyjną duszpasterza z rodzicami dziecka i dopiero wówczas imię i nazwisko kandydata umieszczone zostanie na liście uczestników.
 • Spotkania odbywają się w tylko w soboty 

UWAGI PORZĄDKOWE
Uczestnicy kursu ( zarówno dzieci jak i rodzice) zobowiązani są do obecności na wszystkich spotkaniach, przy czym trzykrotna nieobecność uznawana jest za rezygnację z kursu.

 

Prosimy o modlitwę za dzieci, rodziców, duszpasterzy i całą parafię.

 • Home
 • Duszpasterstwo
 • Sakramenty
 • Komunia
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2021 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.