Skip to main content

Członkowie Rady Administracyjnej:

Prezes: dr Andrzej Suchcitz
ra.chair@stbobola.co.uk
Sekretarz: Agnieszka Wodzińska
ra.assistant@stbobola.co.uk

Skarbnik: Robert Wisniowski

ra.treasury@stbobola.co.uk

Gift Aid Offcer: Teresa Wąsiel

giftaid@stbobola.co.uk

Health and Safety: Jerzy Stanuszek

ra.safety-officer@stbobola.co.uk

Proboszcz: ks. Marek Reczek

proboszcz@stbobola.co.uk
Wikariusz: ks. Zygmunt Zapaśnik
wikariusz@stbobola.co.uk