17309833 695525540650953 3829412678441357714 n
 
Dom dla Duszy
 
 
Wstęp, Skała, Fundament, Stopnie, Drzwi, Filary, Strop, Kopuła, Wieżyczka, Latarenka, Dywan

DOM dla DUSZY: Wstęp


Chcemy się z wami podzielić czym nasza grupa obecnie się zajmuje.

Zaczęliśmy rozmawiać na spotkaniach o prawdziwym życiu w wielbieniu, by nie były to tylko słowa, ale by za słowami szły czyny, by to się stało jest kilka rzeczy nad którymi trzeba się zatrzymać zastanowić.

Każdy z nas jest złączeniem DUSZY I CIAŁA. Kiedy łącze pęknie- umieramy- dusza tęskni za ciałem.
Duszę poznajemy przez rozum, Wolę natomiast przez to, że jej używamy.
Wyobraźmy sobie, że dusza jest w nas w środku, DUSZA jest tym co obejmuje, nadaje kształt mojemu ciału. DUSZA mnie obejmuje. 
Wszystko co robimy w życiu, robimy razem z Duszą: jemy, gramy, czytamy, pracujemy, uczymy się, odpoczywamy, modlimy się z duszą.

By nasza dusza funkcjonowała prawidłowo potrzebuje DOMU, który jak każdy budynek powinien być zbudowany na solidnej SKALE.


Tym fundamentem jest skała, bo dobry dom musi mieć silne podłoże a ta skała jest CHRYSTUS.
Fundament naszego domu wgryza się w skałę - łaska uświęcająca jest FUMNDAMENTEM naszego domu, jest działaniem Boga, które ma na celu uświęcenie mnie - Miłość. Jeśli mam fundament to przyjmuję usprawiedliwienie w Chrystusie.
Do tego domu musimy zbudować STOPNIE, którymi są cnoty Boskie (wiara, nadzieja, miłość). Cnota wzrasta kiedy jej używam. Mój wysiłek jest wsparty wysiłkiem Chrystusa.
Jak w każdym domu należy postawić DRZWI a są nimi cztery cnoty kardynalne (sprawiedliwość, roztropność, umiarkowanie, męstwo)- Życie w cnocie jest życiem pomiędzy nadmiarem a niedoborem, np. człowiek mężny to nie jest ktoś kto jest tchórzem ale też nie jest brawurowy.
W domu ściany są podtrzymywane za pomocą FILARÓW. Naszymi filarami jest 7 Darów Ducha Świętego. 
Człowiek narodzony z Ducha podobny jest do wiatru, dary są jak żagle w naszym życiu, które prowadzą nas do celu.
DAR MĄDROŚCI
DAR RADY
DAR ROZUMU
DAR MĘSTWA
DAR MĄDROŚCI
DAR UMIEJĘTNOŚCI
DAR POBOŻNOŚCI 
DAR BOJAŹNI BOŻEJ

W naszym domu budujemy STROP a jest nim łaska uczynkowa.
Bóg jest sprawcą mojego działania. Jeśli czynię dobro, czynie je, bo pochodzi od Boga.
Kolejnym ważnym elementem naszego domu jest KOPUŁA- owoce Ducha Świętego
MIŁOŚĆ
RADOŚĆ
POKÓJ
CIERPLIWOŚĆ
DOBROĆ
ŻYCZLIWOŚĆ
WIERNOŚĆ
ŁAGODNOŚĆ
OPANOWANIE


Jeśli w moim życiu pojawiają się te owoce, to już nie jest moje działanie.
Każdy dom powinien być piękny, takim ozdobnikiem naszego domu jest WIEŻYCZKALATARENKA czyli charyzmaty Ducha Świętego.
Bóg daje charyzmaty ze względu na Kościół. Charyzmaty są po to by świecić.
Jak już mamy dom to końcowym elementem, który dodamy będzie DYWAN - czyli pokora. Pokora jest fundamentem modlitwy.
Często koncentrujemy się w naszym życiu tylko nad tym co źle zrobiliśmy, jaki grzechy popełniliśmy; zapominamy o budowie domu.
Pan Bóg nas obdarował i chce obdarowywać w obfitości, przestańmy myśleć, że w naszym życiu to i to musimy zrobić o własnych siłach, przestańmy się rozwijać tylko w powinności zacznijmy w naszym życiu pracować nad naszym domem bo 
„Wszystko mogę w Tym , który mnie umacnia” /Flp 4.13/


17309833 695525540650953 3829412678441357714 n
 
 
Skała (1)
Co to oznacza budować na Skale?
 
Czytamy w Ewangelii Św. Mateusza 7:24 ‘Każdego wiec, kto tych słów moich słucha i wypełnia je, można porównać z człowiekiem roztropnym, który dom swój zbudował na skale.’ Budować na skale, to budować na Chrystusie i z Chrystusem, który jest Skałą. Budować na skale oznacza budować relacje z Chrystusem. ‘Pan skałą i twierdzą moją’ Psalm 18:3. 
Skała to nasza wiara na której budujemy nasz dom, całe nasze życie, nasze relacje, nasze nadzieje, nasze marzenia i pragnienia. 
Chrystus nie obiecuje, ze na budowany dom nie spadnie ulewny deszcz, nie obiecuje, ze wzburzona fala nie ominie to, co nam najdroższe. Ale obiecuje ze budując nasz dom na Skale, na Nim, będziemy świadomi w trudnych chwilach ze możemy Mu zaufać, ze On się tym zajmie, ponieważ: ‘Spadł deszcz, wezbrały potoki, zerwały się wichry i uderzyły w ten dom. On jednak nie runął, bo na skale był utwierdzony.’ Mt 7:25 

 Fundament
Fundament (2)
 Czy wiesz do czego potrzebna jest nam Łaska Uświecająca?

 Jako ludzie grzeszni nawracamy się nieustannie, ale Bóg pragnie dam cos więcej. Łaska uświecająca, która po raz pierwszy otrzymujemy na chrzcie, sprawia ze nasza dusza staje się coraz świętsza, piękniejsza. Prowadzi nas do osiągnięcia jedności z Bogiem, przez wierne poddanie się Jego woli i życie zgodne z Jego miłością por. J 15, 1-11. Każdy grzech ciężki pozbawia nas tej łaski i sprawia ze tracimy godność dziecka Bożego. Obrazuje to przypowieść o uczcie królewskiej Mt 22, 1-14. Aby ponownie przyjąć łaskę uświęcają wystarczy sakrament pokuty i pojednania. Żaden grzech oddany Bogu nie może oddzielić nas od Jego miłości, bo ‘Gdzie jednak wzmógł się grzech, tam jeszcze obficiej rozlała się łaska’ Rz 5, 20. 

wiara nadzieja milosc
Stopnie (3)
Wiara, nadzieja i miłość to Boże drogowskazy na drodze do świętości. Wiara to zaufanie, które w obliczu wątpliwości, niepewności i cierpienia, staje się źródłem radości, jaką daje zmartwychwstały Chrystus. Nadzieja jest niczym kotwica, zabezpieczenie. Kto ma Chrystusa za kotwice, jest spokojny, że nie porwie go wicher, nie zmyje fala. Miłość Boża jest tajemnicą. Żeby ją choć troche poznać, trzeba poznać miłość na ziemi. Nie można kochać Boga, nie kochając ludzi.
 

Drzwi (4)             

 Screen Shot 2017 04 24 at 16.19.38

 

569e37bbd5e44

ROZTROPNOŚĆ

KKK 1806

Roztropność jest cnotą, która uzdalnia rozum praktyczny do rozeznawania w każdej okoliczności naszego prawdziwego dobra i do wyboru właściwych środków do jego pełnienia.

"Człowiek rozumny na kroki swe zważa" (Prz 14, 15). "Bądźcie... roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić" (1 P 4, 7).

Roztropność jest "prawą zasadą działania", jak za Arystotelesem pisze św. Tomasz (Św. Tomasz z Akwinu, Summa theologiae, II-II, 47, 2). Nie należy jej mylić ani z nieśmiałością czy strachem, ani z dwulicowością czy udawaniem. Jest nazywana auriga virtutum: kieruje ona innymi cnotami, wskazując im zasadę i miarę. Roztropność kieruje bezpośrednio sądem sumienia. Człowiek roztropny decyduje o swoim postępowaniu i porządkuje je, kierując się tym sądem. Dzięki tej cnocie bezbłędnie stosujemy zasady moralne do poszczególnych przypadków i przezwyciężamy wątpliwości odnośnie do dobra, które należy czynić, i zła, którego należy unikać.

Św. Jan Maria Vianney powiedział:

„Roztropność pomaga nam rozeznać co jest milsze Bogu i korzystniejsze dla zbawienia duszy”

Człowiek roztropny korzysta z rozumu, który powinien dostarczać elementów osądu czy też kryteriów oceny. Potrafi też zasięgnąć rady u innych.

Roztropność pozwala wybrać właściwą drogę postępowania, jest źródłem  właściwych decyzji.

Panny roztropne ( Mt 25,1-13)

Czytając przypowieść o pannach roztropnych i nieroztropnych rodzi się pytanie, czy pechowe panny nie dostały się na ucztę bo były złe? NIE!

Być może pomyślały, że Pan nie będzie taki zasadniczy i je wpuści, mimo że są spóźnione….

Bardzo często w naszym życiu mówimy sobie- Ja wiem, że wiara jest ważna- ale teraz nie mogę, teraz nie mam czasu, muszę się ustatkować, rozkręcić interes, mam tyle obowiązków, może później się nią zajmę jak się ustatkuje.

 Zaczynamy wtedy postępować jak panny nieroztropne.

Święty Piotr mówi do nas w swoim liście :

„ bądźcie roztropni i trzeźwi, abyście się mogli modlić” (1P4,7)

Niech nasza modlitwa będzie uważna, nie ulegajmy na modlitwie panice, słuchajmy uważnie.

Używajmy roztropności w kierowaniu naszym życiem jak również w kierowaniu innymi.


 569e37b6d542a

SPRAWIEDLIWOŚĆ

KKK 1807

Sprawiedliwość jest cnotą moralną, która polega na stałej i trwałej woli oddawania Bogu i bliźniemu tego, co im się należy. Sprawiedliwość w stosunku do Boga nazywana jest "cnotą religijności". W stosunku do ludzi uzdalnia ona do poszanowania praw każdego i do wprowadzania w stosunkach ludzkich harmonii, która sprzyja bezstronności względem osób i dobra wspólnego. Człowiek sprawiedliwy, często wspominany w Piśmie świętym, wyróżnia się stałą uczciwością swoich myśli i prawością swojego postępowania w stosunku do bliźniego. "Nie będziesz stronniczym na korzyść ubogiego, ani nie będziesz miał względów dla bogatego. Sprawiedliwie będziesz sądził bliźniego" (Kpł 19,15). "Panowie, oddawajcie niewolnikom to, co sprawiedliwe i słuszne, świadomi tego, że i wy macie Pana w niebie" (Kol 4, 1).

Sprawiedliwość oznacza posłuszeństwo Bożemu prawu oraz wrażliwość na problemy człowieka.

Życie sprawiedliwe wobec Boga jest dla najlepszą służbą, najlepszym oddaniem- służymy Najwyższemu  poprzez miłość, służbę i wdzięczność.

Święty Paweł w liście do Rzymian opisuje nam czym jest sprawiedliwość w odniesieniu naszego stosunku do bliźnich   „Oddawajcie każdemu to, co mu się należy; komu podatek, podatek; komu cło, cło; komu bojaźń, bojaźń; komu cześć, cześć.” /Rz13.7/

Pismo Święte zachęca nas i uczy by postępować sprawiedliwie i pokornie współdziałać z Bogiem. ale bardzo pozytywna rzecz, w której oddajemy Bogu i bliźnim to, co się im należy.


569e37c070df2

UMIARKOWANIE

KKK 1809 

Umiarkowanie jest cnotą moralną, która pozwala opanować dążenie do przyjemności i zapewnia równowagę w używaniu dóbr stworzonych. Zapewnia panowanie woli nad popędami i utrzymuje pragnienia w granicach uczciwości. Osoba umiarkowana kieruje do dobra swoje pożądania zmysłowe, zachowuje zdrową dyskrecję i "nie daje się uwieść... by iść za zachciankami swego serca" (Syr 5: 2) (Por. Syr 37:27-31). Umiarkowanie jest często wychwalane w Starym Testamencie: "Nie idź za twymi namiętnościami: powstrzymaj się od pożądań!" 2517 (Syr 18:30). W Nowym Testamencie jest ono nazywane "skromnością" lub "prostotą". Powinniśmy żyć na tym świecie "rozumnie i sprawiedliwie, i pobożnie" (Tt 2:12).

Żyć dobrze to nic innego jak miłować Boga całym sercem, całą duszą i całym umysłem. Dla Niego zachowuje człowiek nienaruszoną miłość (dzięki umiarkowaniu), której żadne nieszczęście nie złamie (dzięki męstwu), która posłuszna jest jedynie Bogu samemu (dzięki sprawiedliwości), która czuwa nad rozeznaniem wszystkiego, by nie dać się zaskoczyć przez podstęp i kłamstwo (dzięki roztropności) (Św. Augustyn, De moribus ecclesiae catholicae, I, 25, 46: PL 32).

Wszystko mi wolno, ale nie wszystko przynosi korzyść. Wszystko mi wolno, ale ja niczemu nie oddam się w niewolę. ( 1Kor 6:12)

Zło zaczyna się wtedy, kiedy przyjemność staje się celem samym w sobie, kiedy jest głównym motywem działania.

Brak cnoty umiarkowania przejawia się we wszystkich egoistycznych sposobach dogadzaniu swojemu ciału: NIECZYSTOŚĆ, UZALEŻNIENIA, CHCIWOŚĆ .

Ale brakiem cnoty jest również przesada w drugą stronę: POGARDA DLA CIAŁA, PRZESADNA ASCEZA.

Umiarkowanie jest wyrazem wewnętrzej wolności człowieka

Wyższość  BYĆ nad MIEĆ.


569e37c532e54

MĘSTWO

KKK 1808

Męstwo jest cnotą moralną, która zapewnia wytrwałość w trudnościach i stałość w dążeniu do dobra. Umacnia decyzję opierania się pokusom i przezwyciężania przeszkód w życiu moralnym. Cnota męstwa uzdalnia do przezwyciężania strachu, nawet strachu przed śmiercią, do stawienia czoła próbom i prześladowaniom. Uzdalnia nawet do wyrzeczenia i do ofiary z życia w obronie słusznej sprawy.

"Pan, moja moc i pieśń" (Ps 118:14)

"Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat!" (J 16: 33).

Męstwem jest zdolność do wyboru prawdziwego dobra, nawet wtedy kiedy wszystko w nas i poza nami chce uciekać ze strachu. Męstwo to niezłomność w poszukiwaniu dobra , nawet w obliczu niebezpieczeństwa czy potencjalnego cierpienia .

’’Czuwajcie, trwajcie mocno w wierze, badzcie mężni i umacniajcie się! ’’ (1 Kor 16:13)

’’ Obleczcie pełną zbroję Bożą, byście mogli się ostać wobec podstępnych zakusów diabła.’’  ( Ef 6.11)

Jezus mówi do każdego z nas:

’’To wam powiedziałem, abyście pokój we Mnie mieli. Na świecie doznacie ucisku, ale miejcie odwagę: Jam zwyciężył świat’’ ( J 16:33)

 


 

 

IMG 1955

 

'Filary' (5)


Siedem Darów Ducha Świętego: Jeden Bóg Siedem Łask 

 

KKK 1831 1 Siedmioma darami Ducha Świętego są: mądrość, rozum, rada, męstwo, umiejętność, pobożność i bojaźń Boża. Chrystus, Syn Dawida, posiada je w całej pełni (Por. Iz 11, 1-2). Dopełniają one i udoskonalają cnoty tych, którzy je otrzymują. Czynią wiernych uległymi do ochotnego posłuszeństwa wobec natchnień Bożych.

Wszyscy ci, których prowadzi Duch Boży, są synami Bożymi... dziećmi, to i dziedzicami: dziedzicami Boga, a współdziedzicami Chrystusa

W pierwszych wiekach kościoła Chrzest i Bierzmowanie było celebrowane wspólnie .

Te dwa Sakramenty Chrześcijańskiej inicjacji są ścisłe ze sobą związane-połączone.

Na Chrzcie Świętym otrzymujemy z Duchem Świętym jego 7 łask. Podczas Bierzmowania 7 Darów Ducha SW zostają umocnione.

 

1.Dar Mądrości

 

Jest uczestnictwem w mądrości Jezusa czyli widzeniem ludzi ,rzeczy i ich relacji takimi jakimi widzi je On

Jest to dar patrzenia na rzeczywistość oczami Boga widzenia wszystkiego w perpektywie wieczności

I mówił im wiele w przypowieściach tymi słowami: Mat 13 3-9
"Oto siewca wyszedł siać. 4 A gdy siał, niektóre [ziarna] padły na drogę, nadleciały ptaki i wydziobały je. 5 Inne padły na miejsca skaliste, gdzie niewiele miały ziemi; i wnet powschodziły, bo gleba nie była głęboka. 6 Lecz gdy słońce wzeszło, przypaliły się i uschły, bo nie miały korzenia. 7 Inne znowu padły między ciernie, a ciernie wybujały i zagłuszyły je. 8 Inne w końcu padły na ziemię żyzną i plon wydały, jedno stokrotny, drugie sześćdziesięciokrotny, a inne trzydziestokrotny. 9 Kto ma uszy, niechaj słucha!".

Co to jest Dar Mądrości?

Kto jest mądry?

Mądry jest ten kto jest glebą, mądrość jest w ziarnie dla mnie dla ciebie być mądrym tzn. być gleba .

Mądrość Boga= ziarno,

Mądrość Człowieka =gleba

Ziarno nie wyda plonu bez gleby, ale nie wystarczy być żyzna gleba musimy być gleba aktywna bo tylko na aktywnej glebie wyrośnie plon obfity.

Przyjęcie Mądrości to bycie glebą i przyjęcie ziarna i bycie glebą aktywną.

 

 

2.Dar Rozumu

 

Jest to sztuka wnikania w tajemnice Boże.

Bez tego daru człowiek nie jest w stanie patrzeć z odwaga na to co się z nim dzieje traci Duch

Dar Rozumu to jest panowania nad emocjami .

Przypowieść o sieci Mat 13 47-50:

47 Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do sieci, zarzuconej w morze i zagarniającej ryby wszelkiego rodzaju. 48 Gdy się napełniła, wyciągnęli ją na brzeg i usiadłszy, dobre zebrali w naczynia, a złe odrzucili. 49 Tak będzie przy końcu świata: wyjdą aniołowie, wyłączą złych spośród sprawiedliwych

Ryba reprezentuje chrześcijanina, każdego z nas. Jezus łowi nas Pismem Świętym, a po złowieniu dzieli nas na jadalne i niejadalne ‘ryby’.

Jadalny Chrześcijanin to taki który panuje nad emocjami, natomiast niejadalny raz jest zmienny i mimo ze każdy z nas ma rozum, nie zawsze go używa.

Dar rozumu pozwala nam patrzeć na różne sytuacje z dystansem i uczy nas używać własnego rozumu.

 

3.Dar Rady

Jest on kunsztem w moralności życia i pozwala radować się życiem; jego prostota, codziennością, oraz przynosi duchowy spokoju.

Przypowieść o chwaście Mat 13 24-30:

24 Inną przypowieść im przedłożył: "Królestwo niebieskie podobne jest do człowieka, który posiał dobre nasienie na swej roli. 25 Lecz gdy ludzie spali, przyszedł jego nieprzyjaciel, nasiał chwastu między pszenicę i odszedł. 26 A gdy zboże wyrosło i wypuściło kłosy, wtedy pojawił się i chwast. 27 Słudzy gospodarza przyszli i zapytali go: "Panie, czy nie posiałeś dobrego nasienia na swej roli? Skąd więc wziął się na niej chwast?" 28 Odpowiedział im: "Nieprzyjazny człowiek to sprawił". Rzekli mu słudzy: "Chcesz więc, żebyśmy poszli i zebrali go?" 29 A on im odrzekł: "Nie, byście zbierając chwast nie wyrwali razem z nim i pszenicy. 30 Pozwólcie obojgu róść aż do żniwa; a w czasie żniwa powiem żeńcom: Zbierzcie najpierw chwast i powiążcie go w snopki na spalenie; pszenicę zaś zwieźcie do mego spichlerza"".

Pole jest obsiane jest przez dwóch siewców, Nasze życie obsiane jest przez dwóch siewców przez zło i dobro.

Na czym polega Dar Rady? Tylko na krzyż kiedy Jezus przeistoczył zło w dobro .

Zło stało się błogosławieństwem dla nas a Krzyż jest współistnieniem dobra i zła .

Dar Rady pokazuje aby przemieniać zło w dobro, nie wyrywając zła ale je przemieniając.

Jezus nigdy nam nie obiecał ze nie spotka nas zło ale idąc na Krzyż obiecał ze możemy przemienić zło w dobro. Jeżeli dasz się ukrzyżować to jedynie pozornie przegrywasz.

Marnujemy czas na walkę ze złem a tylko przemiana go w dobro staje się darem dla nas i świata.

 

4.Dar Męstwa

 

Jest pokarmem nadziei, to głownie ten dar uwalnia człowieka przed największym wrogiem; śmiercią.

Przypowieść o perle Mat 13 45-46:

45 Dalej, podobne jest królestwo niebieskie do kupca, poszukującego pięknych pereł. 46 Gdy znalazł jedną drogocenną perłę, poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił ją.

Dar Męstwa uczy nas ze problem nie jest w tym co nas spotyka ale problem jest co z tym się robi jak reagujemy na to co nas spotyka.

Perla powstaje z małży. Kiedyś wyławiano małże i w jednej była perla w drugiej nie, i długo zastanawiano się dlaczego.

Do małży musi się dostać ziarenko pisku, które ją uwiera i wtedy produkuje masę perłową

Dziś mamy produkcje pereł i każda perla ma ziarenko pasku, pytanie czy jeśli mnie cos boli uwiera to czy produkuje masę perłowa czy cos niestrawnego?

Człowiek który żyje Darem Męstwa jest prawdziwą Perla.

 

5.Dar Umiejętności

 

Jest on poznawaniem prawdy o Bogu i budowaniem wiedzy o sobie, ludziach, oraz świecie opierając się na tej właśnie prawdzie.

Przypowieść o ziarnku gorczycy Mat 13 31-32:

31 Inną przypowieść im przedłożył: "Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. 32 Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach".

Gorczyca jest bardzo małym ziarenkiem i gdy obumiera (czyli przyjmuje krzyż) staje się dużym drzewem.

Dar Umiejętności to jest dar rozwijania wszystkich talentów oraz inteligencji.

Gdy gorczyca staje się dużym drzewem daje schronienie, pokarm, ozdabia, i leczy.

Każdy z nas ma różne talenty, tak jak gorczyca, potrzebujemy światło; Światło Chrystusa.

Prawdziwe światło daje wzrost. Dzięki Darowi Umiejętności odkrywamy czym mamy być we wspólnocie: lekarstwem, darem, talentem, pokarmem i ozdoba.

Każdy z nas ma inne talenty i każdego z nas Jezus kocha najbardziej na świecie.

 

6. Dar Pobożności

 

Przypowieść o skarbie Mt 13, 44-46:

44 Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli. Znalazł go pewien człowiek i ukrył ponownie. Uradowany poszedł, sprzedał wszystko, co miał, i kupił tę rolę.

O kim jest ta przypowieść? Ta przypowieść jest o Chrystusie o tym ze odnalazł Ciebie i mnie. Skarbem którym jesteśmy, za który oddal wszystko co miał; pozbawił się Bóstwa po to aby ten karb wkupić.

Zakopanie w ziemi to jest nasz grzech przyklepany, a Jezus zrobił i robi wszystko aby ten skarb zdobyć , aby Ciebie zdobyć, odzyskać.

To JA jestem skarbem.

Jeżeli Jezus mnie uważa za skarb, ale uważa tez za skarb wszystkich ludzi to ja musze zrobić to samo i uznać drugiego człowieka za skarb. Każdego człowieka! Bez wyjątków.

Łatwo kocha się bliskich, miłych, ładnych, a co z innymi? Już nie jest tak łatwo prawda?

Dar Pobożności jest tez przeciwstawieniem się dewocji, czyli kochanie Boga bez kochania drugiego człowieka.

 

7.Dar Bojaźni Bożej

 

Jest on taką miłością do Boga ,która jest świadoma własnej kruchości.

To lęk przed tym aby nie zerwać z Nim relacji; to głębokie poczucie ze Bóg jest tajemnicą z która nie można igrać.

Jezus mówił ze "Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło". (Mt 13:33)

Dar Bojaźni Bożej jest uwieńczeniem wszystkich Darów ale jest jednocześnie ich fundamentem.

Mąka to cos martwego czyli my –starte ziarno które miało wpaść w glebę i wydać plon.

Dzisiaj wciąż ścieramy ziarno i stajemy się martwi =zabijamy w nas Boga.

Kobieta, Maryja, w mąkę wkłada Jezusa czyli robi Zaczyn: to Jezus, Duch Święty i Pismo Święte.

Maryja, nadzieja dla świata, daje Jezusa i Jezus wystarcza aby calą mąkę ożywić żeby dać życie.

Zrozumieć to i to przyjąć to dar Bojaźni Bożej.

 

Modlitwa

Duchu Święty Boże, Duchu Ojca i Syna, korząc się przed Boskim majestatem Twoim, w obliczu nieba i ziemi, poświęcam Ci i oddaję duszę mą i ciało.

Uwielbiam blask nieskończonej Twej czystości, doskonałość Twojej sprawiedliwości, potęgę Twojej miłości. Ty jesteś światłem i siłą mej duszy, przez Ciebie żyję, myślę i działam. Obym niewiernością łasce Twojej nie zasmucał Ciebie, nie zgrzeszył przeciw Tobie! Spraw niech nieustannie wsłuchuję się w głos Twój, niech idę za Twymi natchnieniami.

O Duchu Św. Dawco daru mądrości, oświecaj mnie.
O Duchu Św. Dawco daru rozumu, pouczaj mnie.
O Duchu Św. Dawco daru rady, kieruj mną.

O Duchu Św. Dawco daru mocy, umacniaj mnie.
O Duchu Św. Dawco daru umiejętności, rozpraszaj moją nieświadomość.
O Duchu Św. Dawco daru bojaźni Bożej, oswobódź mnie od wszelkiego grzechu.
O Duchu Św. Dawco pokoju, obdarz mnie pokojem.

Błagam Cię, Duchu Święty Boże, udziel mi mocy, abym w każdej chwili mego życia kierował się dobrocią i życzliwością, słodyczą i wiernością, cierpliwoscią i miłością, radością i wyrozumiałością.
Amen.


 

przyjmij BOŻĄ ŁASKĘ 640x411
 

'Strop' (6)

 

Łaska uczynkowa

 

Pan Bóg daje ludziom różne dary. Jednych, jak np. zdrowia, pokarmu, odzienia, potrzebujemy dla ciała, innych, jak pamięci, zdolności, dla duszy. Te wszystkie dary, które są potrzebne lub pożyteczne dla życia ziemskiego, czyli doczesnego, nazywamy darami przyrodzonymi lub naturalnymi.

Obok tych darów naturalnych istnieje jeszcze inny dar Boży, który służy do tego, byśmy mogli osiągnąć szczęście, czyli zbawienie wieczne w niebie. Pan Bóg udziela go naszej duszy w sposób dla nas niewidzialny. Naszymi siłami nie możemy tego daru osiągnąć, ani wysłużyć naszymi dobrymi uczynkami. Bóg udziela go ludziom ze względu na zasługi Jezusa Chrystusa. Zbawiciel przebłagał Boga swym życiem, męką i śmiercią wysłużył dla wszystkich ludzi ten wielki dar Boży. Ten niewidzialny, czyli wewnętrzny dar, niezasłużony, nadprzyrodzony, darmowy,który nam Pan Bóg daje dla zasług Jezusa Chrystusa, aby nas zbawić, nazywamy łaską Boską.

(Rz 3, 21-26; 4, 13-16, 25; Ef 2, 5-8), jest to bowiem łaska, której Bóg chce udzielić wszystkim ludziom (1 Tm 2,4-6) .poniewaz kazdy zasluguje na zbawienie.

Łaska Boska jest dwojaka: uczynkowa i uświęcająca.

Łaską uświęcającą nazywamy tę łaskę Bożą, która duszę człowieka oczyszcza, uświęca, czyni ją piękną i podnosi nas do godności dzieci Bożych) Podobnie jak łaska uświęcająca, łaska uczynkowa jest dziełem Ducha Świętego.. Działanie tej łaski najbardziej widać w Zesłaniu Ducha Świętego, (DZ,2,1-13)

Łaska uczynkowa jest to pomoc, której Bóg udziela człowiekowi do nawrócenia się z grzechów, do spełniania dobrych uczynków, do zwyciężania pokus, do wytrwania w dobrym aż do końca życia. Dobre uczynki wykonywane z laski uczynkowej nazywamy uczynkami nadprzyrodzonymi.

Człowiek nie może własną siłą spełniać uczynków nadprzyrodzonych i nie może się zbawić bez pomocy łaski Bożej. „Beze mnie nic uczynić nie możecie” (J 15, 5), uczy wyraźnie Pan Jezus. Chrystus mówi: „Nikt nie może przyjść do Mnie, jeśli go nie pociągnie Ojciec” (J 6,44). A św. Paweł wyjaśnia, że ”Nikt bez pomocy Ducha Świętego nie może powiedzieć: Panem jest Jezus” (1 Kor 12,3) i że „To Bóg jest w nas sprawcą i chcenia, i działania zgodnie z Jego wolą” (Flp 2,13).

Bez łaski Bożej nie możemy ani po Bożemu myśleć, modlić się, ani nie możemy Boga poznać, ani nie możemy wierzyć. Biskup Wilhelm nauczał: „Bez łaski nie umiemy zachować Bożych nakazów przez dłuższy czas, a więc wytrwać w stałej przyjaźni z Bogiem, w Jego miłości i radości.


 

Kopuła (7)

 


Wieżyczka (8)

 


Latarenka (9)

 


Dywan (10)

 

 

 

 

Grupa Wielbienia

St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2022 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.