Skip to main content
Dzień 3.
- Cezarea Nadmorska:
-->amfiteatr
-->akwedukt,
- Hajfa: -->Ogród Bahai
- Góra Karmel
- Klasztor Stella Maris
- Nazaret:
-->Bazylika Zwiastowania (Mszą św.)
-->procesja rożańcowa