Skip to main content

Grupa OIKUMENE działała w naszej parafii od stycznia 2017 r. Jej członkowie w nazwie ukryli cel wspólnych poszukiwań. Chcieli przez muzykę, śpiew i współdziałanie dążyć do Ziemi Obiecanej. Śpiewem i różnymi aranżacjami muzycznymi wzbogacali udział w Liturgii a wiele nabożeństw i wydarzeń parafialnych - dzięki ich pracy i poświęceniu - miało wyjątkowy charakter. Z różnych powodów OIKUMENE zawiesza swoją działalność. Dziękujemy zatem w wszystkim, kórzy należeli do tej pory do Oikumene lub gościnnie włączyli się do organizowanych wydarzeń. W sposób szczególny podziękowania kierujemy do liderki Grupy, dr Agnieszki Pluta, która od samego początku była prowadzącą. W sposób szczególny dziękujemy za skomponowane i podarowane Parafii pieśni i modlitwy:

  • Litania do Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej,
  • pieśń do do Matki Bożej Kozielskiej-Zwycięskiej,
  • pieśń do św. Maksymiliana Kolbe,
  • pieśń do św. Andrzeja Boboli,
  • i wiele innych
Serdeczne Bóg zapłać!