Skip to main content

Upper Room

Prośba lokalnej organizacji charytatywnej The Upper Room, działającej przy kościele St Saviour's przy Wendell Park, która wspiera bezdomnych od 36 lat.
Organizacja poszukuje wolontariuszy, którzy chcieliby pomóc przy ich pracy.
Za tydzień (29.10.2023) po Mszach św. przy wyjściu z kościoła będą rozdawane ulotki i udzielane szersze informacje wszystkim zainteresowanym przez wolontariuszy tej organizacji.


The Upper Room
St Saviour Wendell Park Church
Cobbold Road
London W12 9LN