Skip to main content

Zgłaszając się do Kancelarii trzeba mieć świadomość, że brak formalnego zapisania się do parafii, może być źródłem wielu utrudnień (np. w podpisaniu formy dla dziecka do szkoły, wystawieniu świadectwa moralności, itp.).

Aby uniknąć niezręcznych sytuacji czy komentarzy, przypominamy, że chodzenie do kościoła nie jest równoznaczne z przynależnością do parafii! Statut Polskiej Misji Katolickiej wyjaśnia, że „członkiem PCM może być osoba, która sama dobrowolnie dokonuje zgłoszenia oraz dba o utrzymywanie z nią kontaktu” np. przez udział w nabożeństwach, organizowanych zdarzeniach lub dba o jej funkcjonowanie, a także wspiera ją duchowo i materialne.

Przypominamy o konieczności wpisania się do parafii. Można to zrobić w Kancelarii, zapraszamy zatem w godzinach jej funkcjonowania.