Skip to main content

Sakrament Namaszczenia

Zbliża się ostatnia niedziela miesiąca, a więc Niedziela Namaszczenia - informujemy, że Sakrament Namaszczenia Chorych można przyjąć 30 Czerwca 2024 r.  Osoby znajdujące się w szczególnej potrzebie duchowej prosimy o indywidualne ummówienie się z duszpasterzem.

Ze względu na utrudnienia i po-covid'owe ograniczenia a także skomplikowane procedury w dotarciu do chorych i starszych, zapraszamy do przyjęcia tego Sakramentu w kościele.

Propozycja ta wypływaz duszpasterskiej troski o wszystkich, którzy z powodu choroby, złego stanu zdrowia, zbliżającej się operacji lub skomplikowanych zabiegów chirurgicznych a także duchowej niedyspozycji czy doświadczenia utraty wiary. Wszyscy zatem - o ile chcieliby zaczerpnąć ze skarbca Kościoła - mają prawo przyjmowania tego sakramentu częściej niż raz w życiu. Właśnie po to Chrystus wysłużył swoją męką, cierpieniem i konaniem na krzyżu łaskę umocnienia, uświęcenia, uzdrowienia, przemiany i uświęcenia.

Osoby noszące w sobie potrzebę przyjęcia tego Sakramentu prosimy, by wcześniej zadbały o stan łaski i przyjęły Komunię Św.


Przy udzielaniu sakramentu rozdawane będą karteczki, na których prosimy o podanie imienia i nazwiska oraz wieku – kartki należy zwrócić księdzu po zakończonym obrzędzie.