• Start
 • Wspólnoty
 • Ministranci
Zasady ministranta
Każdy ministrant, aby godnie służyć Bogu powinien przestrzegać Prawa Ministranckiego:
 1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
 2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
 3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swym charakterem.
 4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
 5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
 6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
 7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
 8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
 9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
 10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy Jej rzetelną pracą.

Plany na 2018/19
Na spotkaniu z rodzicami Koła Ministrantów (21 września 2018 r.), ustalono:
 1. Skład osób koordynujących duszpasterstwo ministrantów:
  • ks. Maciej Michałek, duszpasterz, e-kontakt
  • Barbara Bartnik, prezes Rodzicielskiego Koła Ministrantów
  • Sylwia Kusy, vice-prezes RKM-u;
 2. Sposób przekazywania informacji - zapowiedzi w biuletynie parafialnym i poprzez Grupę Ministranci na komunikatorze WhatsApp
  (chodzi o lepszą wymianę i obieg informacji pomiędzy rodzicami);
 3. Weryfikacja listy ministrantów - głónym kryterium ma być faktyczny staż ministrancki;
 4. Przeszeregownie - w oparciu o punkt trzeci wyłoniono trzy grupy ministranckie:
  • I. - kandydaci i najmłodsi,
  • II. średni,
  • III. najstarsi,
  • Uwaga: ministranci z byłej najstrszej grupy przeszli już cykl formacyjny;
 5. Tryb spotkań dla każdej z grup:
  • Grupa I - spotyka się w pierwszy piątek miesiąca,
  • Grupa II - spotyka się w drugi piątek miesiąca,
  • Grupa III - spotyka się w trzeci piątek miesiąca,
  • Uwaga:
   * każda grupa spotyka się tylko raz w miesiącu
   * spotkania odbywają się w piątek, w godz. 18:00-19:00
   * nie będzie spotkań w okresie half term'ów i Bank Holiday;
 6. Spotkania dla rodziców - chodzi o stworzenie okazji do lepszej znajomości i współpracy między rodzicami. Dałoby to okazję do omówienia wydarzeń ministranckich, rozplanowania zadań i podzielenia się pomysłami lub sugestiami pomiędzy rodzicami. Najbliższe spotkanie będzie listopada, w salce (basement, 18 Greenside Road, W12 9JG), po wieczornej Mszy św.;
 7. Finanse
  • złożone zostało sparwozdanie gospodarcze z ubiegłego roku duszpasterskiego (dostępne jest w archiwum parafii),
  • wydatki na organizowanie duszpasterstwa pokrywane są przez rodziców i parafię,
  • zrewaloryzowano składkę na ten rok (£20.00). Można ją zdeponować u duszpasterza lub u prezesek (najlepiej w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem dziecka i dopiskiem "MINISTRANCI");
 8. Dbałość o stroje:
  • wszystkie alby i dodatki należą do parafii i ministranci otrzymują je do dyspozycji bez jakichkolwiek opłat,
  • na rodzicach spoczywa jednak troska, by stroje były czyste i kompletne,
  • prosimy, aby we własnym zakresie zaopatrzyć sie w  pokrowiec (kolory: biały, przezroczysty i beż / kremow, jasno-szary),
  • zbyt krótką albę wymieniamy u ks. Macieja (najlepiej na swojej zbiórce);
  • od tego roku nie ma "pożyczania" alb, krzyży lub cingulum od innych - bez wiedzy księdza może być powodem do dyskwalifikacji;
 9. Kalendarium:
  • Zapisy dla kandydatów trwają do 30 września każdego roku;
  • Promocja ministrantów odbędzie sie 9 grudnia 2018 r., na Mszy o godz. 18:00,
  • Opłatek ministrancji - data poddana zostanie później,
  • Spotkanie wielkanocne - data poddana zostanie później,
  • Wyjazd integracyjny - data poddana zostanie później.