• Modlitwa

  Czyli: co się mówi przed- i po- służeniu?

  Modlitwa po MSzy Przed służeniem

  Oto za chwilę przystąpie
  do Ołtarza Bożego,
  do Boga, który rozwesela młodość moją.
  Do świętej przystępuję służby.
  Chcę ją dobrze pełnić.
  Proszę Cię, Panie Jezu,
  o łaskę skupienia,
  by myśli moje były przy Tobie,
  by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
  a serce moje oddane tylko Tobie.
  Amen.

  Po służeniuwww mini

  Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby,
  spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach
  przez dzień dzisiejszy i całe me życie,
  szedł tylko drogą zbawienia.
  Przez Chrystusa, Pana naszego.
  Amen

   

 • Zasady

  Czyli: co jest najważniejsze dla ministranta?

  Każdy ministrant, aby godnie służyć Bogu powinien przestrzegać Prawa Ministranckiego:
  1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
  2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swym charakterem.
  4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
  7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
  8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
  9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
  10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy Jej rzetelną pracą.


   

 • Struktura

  Czyli: jak działamy?

  • Skład osób koordynujących duszpasterstwo ministrantów:
   • ks. Zygmunt Zapaśnik, duszpasterz, e-kontakt
   • Barbara Bartnik, prezes Rodzicielskiego Koła Ministrantów.
  • Sposób przekazywania informacji - zapowiedzi w biuletynie parafialnym i poprzez Grupę Ministranci na komunikatorze WhatsApp (chodzi o lepszą wymianę i obieg informacji pomiędzy rodzicami);
  • Weryfikacja listy ministrantów - głónym kryterium ma być faktyczny udział w służeniu i staż ministrancki;
  • Przeszeregownie - w oparciu o punkt trzeci wyłoniono trzy grupy ministranckie:
   • I. - kandydaci i najmłodsi,
   • II. średni,
   • III. najstarsi,
    Uwaga: ministranci z byłej najstrszej grupy przeszli już cykl formacyjny;
  • Tryb spotkań dla każdej z grup:
   • Grupa I - spotyka się w pierwszy piątek miesiąca,
   • Grupa II - spotyka się w drugi piątek miesiąca,
   • Grupa III - spotyka się w trzeci piątek miesiąca,
   • Uwaga:
    * każda grupa spotyka się tylko raz w miesiącu
    * spotkania odbywają się w piątek, w godz. 18:00-18:50
    * nie będzie spotkań w okresie half term'ów i Bank Holiday;
  • Spotkania dla rodziców - chodzi o stworzenie okazji do lepszej znajomości i współpracy między rodzicami. Dałoby to okazję do omówienia wydarzeń ministranckich, rozplanowania zadań i podzielenia się pomysłami lub sugestiami pomiędzy rodzicami.
  • Finanse
   • złożone zostało sparwozdanie gospodarcze z ubiegłego roku duszpasterskiego (dostępne jest w archiwum parafii),
   • wydatki na organizowanie duszpasterstwa pokrywane są przez rodziców i parafię,
   • zrewaloryzowano składkę na ten rok (£20.00). Można ją zdeponować u duszpasterza lub u prezeski lub vice-prezeski (najlepiej w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem dziecka i dopiskiem "MINISTRANCI").
 • Plany na 2021/22

  Czyli: jak i co to teraz będzie?

  • Spotkania dla rodziców - chodzi o stworzenie okazji do lepszej znajomości i współpracy między rodzicami. Dałoby to okazję do omówienia wydarzeń ministranckich, rozplanowania zadań i podzielenia się pomysłami lub sugestiami pomiędzy rodzicami.
  • Plan zbiórek:
   • sprawdzajcie w kalendarzu ministranckim;
   • stryb spotkań:
    • Grupa I - spotyka się w pierwszy piątek miesiąca,
    • Grupa II - spotyka się w drugi piątek miesiąca,
    • Grupa III - spotyka się w trzeci piątek miesiąca.
   • Uwaga:
    * każda grupa spotyka się tylko raz w miesiącu
    * spotkania odbywają się w piątek, w godz. 18:00-18:50
    * nie będzie spotkań w okresie half term'ów i Bank Holiday.
  • Kalendarium:
   • Promocja ministrantów odbędzie sie 5 grudnia 2021 r., na Mszy o godz. 18:00,
   • Opłatek ministrancki - w tym roku nie był organizowany,
   • Spotkanie wielkanocne - w tym roku będzie organizowane,
   • Wyjazd integracyjny - 10 lipca 2022 (miejsce i szczegóły wyjazdu podane zostaną w późniejszym terminie).

   

 • Kalendarz

  Spotkanie dla Ministrantów (Gr. III i Gr. IV)

  Data: 27 maj 2022 : 6:00 pm - 7:00 pm
  Kalendarze: Ministranci

  Spotkanie dla Kandydatów (Gr. 0)

  Data: 3 czerwiec 2022 : 6:00 pm - 7:00 pm
  Kalendarze: Ministranci

  Spotkanie dla Ministrantów (Gr. I)

  Data: 10 czerwiec 2022 : 6:00 pm - 7:00 pm
  Kalendarze: Ministranci

  Spotkanie dla Ministrantów (Gr. II)

  Data: 17 czerwiec 2022 : 6:00 pm - 7:00 pm
  Kalendarze: Ministranci

  Spotkanie dla Ministrantów (Gr. III i Gr. IV)

  Data: 24 czerwiec 2022 : 6:00 pm - 7:00 pm
  Kalendarze: Ministranci

  Spotkanie dla Kandydatów (Gr. 0)

  Data: 1 lipiec 2022 : 6:00 pm - 7:00 pm
  Kalendarze: Ministranci

  Spotkanie dla Ministrantów (Gr. I)

  Data: 8 lipiec 2022 : 6:00 pm - 7:00 pm
  Kalendarze: Ministranci

  Spotkanie dla Ministrantów (Gr. II)

  Data: 15 lipiec 2022 : 6:00 pm - 7:00 pm
  Kalendarze: Ministranci

  Spotkanie dla Ministrantów (Gr. III i Gr. IV)

  Data: 22 lipiec 2022 : 6:00 pm - 7:00 pm
  Kalendarze: Ministranci

 • Home
 • Wspólnoty
 • Ministranci
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2022 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.