Skip to main content

Wolisz nakazy i prawo, czy raczej umiesz żyć bez nich?

Mk 12, 28b-34 Pierwsze ze wszystkich przykazań

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?» Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: Nie ma innego przykazania większego od tych». Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać

Czasami się gubimy w tym co jeszcze wolno, a co jest już zakazane. Całe to ziemskie prawo zależne jest od dziedziny, której dotyczy, od kraju, gdzie człowiek żyje, od interpretacji, a czasami nawet o tak prozaicznej rzeczy jak …zasobność portfela. No cóż, tak to z nami, ludźmi jest. Jeszcze nikomu nie udało się wymyślić prawa, które pasowałoby do wszystkich i wszystkiego. Co więcej, ciągle powstają jakieś nowe zasady i procedury albo ustawy. I to wszystko po to, byśmy czuli się bardziej bezpieczni i bardziej wolni. Ciekawe prawda?

Z powyższego spostrzeżenia wyłamuje się jedynie Pan Bóg, który daje uniwersalne – pasujące w zasadzie do każdego człowieka – prawo. Wyraził je w X Przykazaniach. Przez całe tysiąclecia ludzie poznawali to PRAWO, kierowali się Nim a umierając przekazywali Je swoim dzieciom i błogosławili Boga za Nie.

Dzisiaj Jezus, zagadnięty przez uczonego w Prawie, podniósł jednak poprzeczkę dla wszystkich, którzy chcą żyć zasadami Nowego Testamentu. Daje nam Przykazanie Miłości.

Zobacz, jak odmiennie patrzy Bóg. On uwalnia ludzi od całej sterty nakazów, sprowadzając zasady wzajemnego współdziałania do dwóch prostych reguł: „Będziesz Boga” i „będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Spróbuj dzisiaj nosić je ze sobą w swoim sercu i w pamięci. Kto wie, może to wystarczy, byś pod wieczór zebrał ich dobre owoce?

.
Piątek,
III Tydzień Wielkiego Postu
Rok C, I
Mk 12, 28b-34