Jak być doskonałym?

Mt 5, 17-19 Kto wypełnia przykazania, ten będzie wielki w królestwie niebieskim

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Nie sądźcie, że przyszedłem znieść Prawo albo Proroków. Nie przyszedłem znieść, ale wypełnić. Zaprawdę bowiem, powiadam wam: Dopóki niebo i ziemia nie przeminą, ani jedna jota, ani jedna kreska nie zmieni się w Prawie, aż się wszystko spełni. Ktokolwiek więc zniósłby jedno z tych przykazań, choćby najmniejszych, i uczyłby tak ludzi, ten będzie najmniejszy w królestwie niebieskim. A ».

Ileż wysiłku kosztuje nas zaspokojenie pragnienie sukcesu. W dobie specjalizacji i skomplikowanej technologii tak trudno wspiąć się na szczyty. A tak niewiele trzeba, żeby runąć w dół i być zapomnianym. Ludzie wydają ogromne kwoty, by zatrzymać czas i młodość. Niestety, czas bawiący się od niechcenia wskazówkami zegara boleśnie wytyka błędy i surowo je rozlicza. Z czasem nikt jeszcze nie wygrał.

Chociaż zmieniam zdanie: wygrał, Bóg! Co więcej, Bóg każdemu z nas daje równe szanse (a nawet pomoga), by być doskonałym. Posłyszana w dzisiejszej Ewangelii wskazówka nie jest aż tak trudna do spełniania. Jak być doskonałym? Wystarczy, by być kimś, „kto [Przykazania] wypełnia i uczy wypełniać, ten będzie wielki – dodajmy: również - w królestwie niebieskim.
Środa,
III Tydzień Wielkiego Postu
Rok C, I
Mt 5, 17-19 
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2022 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.