Uroczystość Zwiastowania Pańskiego

Łk 1, 26-38 Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą

Bóg posłał anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: „Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą, błogosławiona jesteś między niewiastami”. Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: „Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca”. Na to Maryja rzekła do anioła: „Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?” Anioł Jej odpowiedział: „Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego”. Na to rzekła Maryja: „Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!” Wtedy odszedł od Niej anioł.

Dziś dzień Zwiastowania. Piękny dzień, ale także trudny. Ciężko uwierzyć i przyjąć za realne, że Bóg mnie wybiera do spełnienia Jego zamiarów. Zachwycająca wizja Bożego wysłańca, słyszenie Jego głosu i rozpalająca serce radość z usłyszanej Dobrej Nowiny, że Bóg jest ze mną w każdej sekundzie mego życia, kłóci się ze świadomością, że to się za chwilę skończy i trzeba będzie dawać świadectwo, mówić o Bogu i opowiadać o wszystkim, co Bóg objawił mojej duszy. To istotnie może wywołać dokuczliwy ból i lęk z pytaniem, czy podołam?

Tak mogła czuć się Maryja, gdy odszedł od Niej Anioł. Ale nic się nie zmieniło w Jej postępowaniu. Całe Jej życie stało się potwierdzeniem raz wypowiedzianej zgody: : (…) niech Mi się stanie według twego słowa!”. Gdy tobie braknie odwagi, nie bój się wezwać Jej imienia. Nie lękaj się prosić, by cię wspomogła swym orędownictwem. To dziecięce oddanie siebie Maryi bardzo ułatwi ci sprawę.

Maryjo, bez Grzechu Pierworodnego Poczęta, módl się za nami!


Poniedziałek,
III Tydzień Wielkiego Postu
RokC, I
Łk 1, 26-38
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2022 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.