III-ci Tydzień zw., Czwartek, Rok A, I - Rozważania

Święci biskupi też się zdarzają…
To zadziwiające, ale tak się dzieje. I to nie dlatego, że to biskupi w pierwszej kolejności maja do tego dostęp i prawo – ba, czasami jest to wręcz odwrotnie, wg powiedzenia „szewc w dziurawych butach chodzi”. Dlatego właśnie powinniśmy prosić Pana o pragnienie świętości dla biskupów i kapłanów, bo świat współczesny takiego właśnie świadectwa potrzebuje. Świętość jest jak dobry chleb, efektem współpracy wielu czynników. W pierwszej kolejności jest darem Ojca dla każdego dziecka, a wszyscy jesteśmy Jego dziećmi. W tym znaczeniu świętość to konsekwencja odkrywania w sobie natury dziecka Bożego. Jest powszechnym zaproszeniem Boga skierowanym do każdego człowieka, jednak pierwszeństwo maja ochrzczeni – to właśnie dlatego w dzisiejszej Ewangelii znajdujemy wzmiankę o „siedemdziesięciu dwóch”, czyli wielokrotności Dwunastu [Apostołów – w domyśle]. Świętość to owoc wiary, dojrzałej, konsekwentnej, oczyszczonej, zakorzenionej w Bogu i rozwiniętej w doświadczeniu człowieka. By mówić o świętości niezwykle ważne jest świadectwo Kościoła – możemy bowiem ulec pokusie i wytworzyć sobie świętość wg własnej, wymyślonej miary. Dzisiaj Kościół właśnie potwierdza ową świętość i przypomina jak jest ważna i jak potrzebna. Nie bójmy się marzyć o świętości! Nie bójmy się być świętymi!
Czwartek, III Tygodnia zw. ***
Wspomnienie Świętych Tymoteusza i Tytusa, biskupów
Mk 16, 15-18, Rok A, I ***

 

  • Home
  • Historia
  • Publikacje
  • * ROZWAŻANIA
  • III-ci Tydzień zw., Czwartek, Rok A, I - Rozważania
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2022 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.