III-ci Tydzień zw., Niedziela, Rok A, I - Rozważania

Bliskie jest królestwo niebieskie...
Z tym zatrzymaniem się Jezusa w Kafarnaum same dziwy. To miast św. Piotra. Poza tym, zatrzymuje się w jego (Piotra) domu. A Izajasz - na setki lat przed tym faktem - już widział ten dzień i to wydarzenie! Czy zgodzisz się ze mną, gdy napiszę, że zmienność wynikająca z punktu widzenia jest niezwykła? Oto dla człowieka życie niesie konieczność, z jaką się nie zgadza, przeciw niej się buntuje, gotowy jest do zbrojnego oporu, a opatrzność Boża bez wysiłku nawet taki zbieg zdarzeń owija w absolutną normalność. Ona (Opatrzność) od zawsze już została pouczona, że Jezus tam właśnie miał się zatrzymać, by wypełniły się na Nim słowa Boga. Z drugiej jednak strony tak musiało się stać, również dlatego, że właśnie w Kafarnaum Chrystus dokonał powołania Piotra, Andrzeja, Jakuba i Jana. Z tej też miejscowośc obchodził Galileę, głosząc Słowo Boże.
Uwaga jednak nie powinna za bardzo zajmować się wspomnianymi powyżej szczegółami. One są oczywiście ważne, ale najważniejszym tekstem dzisiejszego fragmentu Ewangelii – przynajmniej dla minie – jest wezwanie Chrystusa, skierowane do swoich ziomków: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie». To jest nie tylko program i cel przybycia Mesjasza na ziemię, ale przede wszystkim kontynuacja dzieła prowadzonego przez Jego poprzednika, Jana Chrzciciela – bo ten właśnie został uwięziony, uciszony, powiedzielibyśmy "wyłączony z gry". Jezus wie, że – od Jego pojawienia się na ziemi - nie może być nie tylko w Izraelu, ale na całym świecie, we wszystkich otwartych na Słowo Boga zakątkach, w każdym ludzkim sercu ani chwili, w której nie głosi się Ewangelii
Słyszysz jego niecierpiącą melodię: «Nawracajcie się, albowiem bliskie jest królestwo niebieskie»?
Niedziela, III Tygodnia zw. ***
Mt 4, 12-23, Rok A, I ***

 

  • Home
  • Historia
  • Publikacje
  • * ROZWAŻANIA
  • III-ci Tydzień zw., Niedziela, Rok A, I - Rozważania
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2022 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.