II-gi Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Wtorek, Rok A, I - Rozważania

Nie podobna, by światu nie głoszona była Dobra Nowina.
Bóg w swojej optrzności wszystkim kieruje i chociaż człowiek kuszony jest obrazami dowodzącymi niby, że nie ma Boga, że Bóg przestał się interesować historią człowieka, On na wiele sposobów mówi o swojej obecnośći i trosce. Zobacz, od czego zaczyna dziś św. Marek: "Gdy Jan został uwięziony, Jezus przyszedł do Galilei i głosił Ewangelię". Nie mogło się tak zdarzyć, żeby nie głoszono Ewangelii. Kiedy zło zamknęło usta Janowi, Bóg posłał jeszcze lepszego Głosiciela, Jezusa Chrystusa, swojego Syna! Ludzi, kótrzy przychodzili nad Jordan św. Jan wzywał do nawrócenia i zachęcał ich "Przygotujcie drogę Panu, prostujcie ścieżki dla Niego!" [Łk 3,4]. Jezus rozszerza i konkretyzuje to wezwanie, mówi: "«Czas się wypełnił i bliskie jest królestwo Boże. Nawracajcie się i wierzcie w Ewangelię!». Co więcej, pomnaża grono tych, którzy w niedalekiej przyszłości w Jego imieniu będą głosić Ewangelię: «Pójdźcie za Mną, a sprawię, że się staniecie rybakami ludzi». Nie dba o zawody, pochodzenie, wykształcenie...
Dziś Jezus woła również do ciebie. Zaprasza cię i - nie martw się - wie o wszystkich słabościach. On ci pomoże! Jedynie czego Mu potrzeba to towjej zgody i czystego serca, w którym może zamieszkać Jego łaska.
To co, zostajesz czy idziesz?
Wtorek, II Tydzień po Narodzeniu Pańskim ***
Mk 1, 14-20, Rok A, I
  • Home
  • Historia
  • Publikacje
  • * ROZWAŻANIA
  • II-gi Tydzień po Narodzeniu Pańskim, Wtorek, Rok A, I - Rozważania
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2022 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.