Skip to main content

Rocznica - historia

8 grudnia 2011 mija 50 rocznica poświęcenia kościoła i pierwszej uroczystej Mszy Św. odprawionej przez ks. inf. B. Michalskiego w nowo zakupionym kościele św. Andrzeja Boboli.
Gdy w 1955 ks. Kazimierz Sołowiej objął tą parafię, jego głównym zadaniem - oprócz duszpasterstwa - było znalezienia własnego kościoła. Przy wydatnej pomocy komitetu parafialnego pod przewodnictwem ppłk. M. Piekarczyka obecny obiekt zakupiono w lutym 1961. Po trzynastu latach polska parafia Londyn-Śródmieście znalazła swój własny kościół i trwałe miejsce w dzielnicy Hammersmith.

Prace architektoniczne wykonał inż. A. Klecki a wystrój wnętrza wykonali inż. A. Klecki oraz T. A. Zieliński z dominującą przepiękną postacią Chrystusa na tle ściany ołtarza i witrażem Ducha Świętego. Wówczas jak teraz sypały sie datki i składki na pokrycie zakupu kościoła i jego przerobieniu.
W kolejnych latach kościół został rozbudowany i przybrał charakter kościoła garnizonowego ze specjalnym miejscem dla rzeźby M. B. Kozielskiej, która została tu przeniesiona z Brompton Oratory do specjalnie zbudowanej kaplicy w bocznej nawie. 
 Kościół św A.Boboli - stare zdjecia W kościele odbywały się - i po dzień dzisiejeszy odbywają się - państwowe i patriotyczno-rocznicowe uroczyste nabożeństwa, wówczas nieraz nagrywane przez RWE i transmitowane do zniewolonego kraju. Odbywały się tu pogrzeby głów państwa polskiego, wybitnych dowódców, polityków, ludzi nauki i kultury – słowem kawalkada polskiej historii. 

Z czasem doszły słynne witraże projektu A. Kleckiego poświecone Polskim Siłom Powietrznym, 2 Korpusowi i gn. Andersowi, 1 Dywizji Pancernej, Samodzielnej Brygadzie Strzelców Karpackich, Samodzielnej Brygadzie Spadochronowej, Saperom, Żandarmom, Miasta Lwów i ks. K. Sołowiejowi. Dochodziły tablice pamiątkowe projektowane przez ówczesnego proboszcza ks. kan. R. Juszczaka. Nie dziwi też, że kolejni proboszczowie parafi św.Andrzeja Boboli są naczelnymi kapelanami SPK.
Zbudowano także kolumbarium, w którym w przeciągu 30 ostatnich lat prochy ponad tysiąca rodaków znalazło wieczny spoczynek. Spacerując jego chodnikami odnieść można wrażenie, że to istna lekcja polskiej historii.
Kościół Św A.Boboli foto M.TopolewskiKolejni proboszczowie (Ks. Prałat Kazimierz Sołowiej - znany ze swoich płomiennych i bezkompromisowych kazań patriotycznych, Ks. Prałat Witold Stanisław JARECKI, ks. kan. Ryszard Juszczak) rozbudowywali i rozwijali parafię na różnych polach. Zawsze mottem głównym było hasło: Bogu i Polsce. Tak na przykład ks. kan. R. Juszczak był redaktorem i współautorem szeregu publikacji o parafii (m.in. O historii kościołai parafii, o tablicach pamiątkowych oraz albumu poświęconego koronacji rzęźby M. B. Kozielskiej, dokonanej przez Papieża Jana Pawła II na krakowskich Błoniach 8 grudnia 1997 roku).
Ks. Prałat Bronisław Gostomski, który objął parafię w 2003, otoczył opieką kult M. B. Kozielskiej, dążąc do podniesienia kościoła do pozycji oficjalnego sanktuarium Matki Bożej i pamięci ofiar mordów katyńskich. Ponad to opracował i wydał specjalny modlitewnik z nowenną do Matki Boskiej Kozielskiej. Podjął się również dzieła odnowienia i zabezpieczenia bryły kościoła. Niestety, tragiczna śmierć ks. Prałata Bronisłąwa Gostomskiego – zginął w katastrofie samolotu prezydenckiego pod Smoleńskiem 10 kwietnia b.r. - wstrząsnęła parafią. Kwietniowe uroczystości żałobne były nie tylko gestem solidarności w cierpieniu po stracie dobrego Gospodarza parafii, ale też manifestacją tego, czym dla polskiej społeczności jest kościół sw. A. Boboli.


Z pomocą i pod opieką nowego proboszcza a byłego wikariusza, ks. Marka Reczka, Parafia z jednej strony po woli ociera gorzkie łzy rozstania, ale z drugiej myśli o przyszłości, którą jest jubileusz 50-lecia swojego istnienia.

Andrzej Suchcitz