Ksiadz Prałat Witold Jarecki

1979-1991 - drugi proboszcz parafii

Ksiądz Prałat Witold JareckiUrodził się 16 czerwca 1922 w Grodnie. Jego ojciec Stanisław był ostatnim wojewodą stanisławowskim przed wojną, więźniem niemieckim a po wojnie UB, skazanym nieprawnie, zmarłym w więzieniu PRLowskim. Witold Jarecki Uczęszczał do różnych szkół, ostatnio do gimnazjum im.księcia Józefa Poniatowskiego w Warszawie. Ściągnięty na Węgry przez ojca zdał maturę w polskim Liceum Ogólnokształcącym w Balaton-Zamardi w maju 1940 roku. Mlody Jarecki przedostał się następnie do Palestyny dgdzie wstąpił do Wojska Polskiego, otrzymując przydział do Samodzielnej Brygady Strzelców Karpackich i brał udział w obronie Tobruka od sierpnia do grudnia 1941 a następnie w działaniach pod Gazalą i Bardią służąc w Karpackim Pułku Artylerii Lekkiej jako kanonier w obsłudze działonu. Następnie ukończył Szkołę Podchorążych Artylerii Rezerwy w El Almeria w Egipcie i Beit Jirja w Palestynie. Przydzielony do 3 Karpackiego Pułku Artylerii Lekkiej przebył kampanię włoską w szeregach 3 Dywizji Strzelców Karpackich 2 Korpusu, biorąc udział w bitwach pod Monte Cassino, Ankoną, Linii Gotów i w Apeninach Emiliańskich. Był wpierw dzialonowym potem drugim oficerem ogniowym 5 baterii, awansując na podporucznika w sierpniu 1944. Od stycznia 1945 do demobilizacji służył w I dywizjonie 16 Pułku Artylerii Lekkiej 2 Warszawskiej Dywizji Pancernej. Na porucznika awansował ze starszeństwem z 1 stycznia 1946. Przełożeni oceniali go jako „bardzo zdolny, bardzo wartościowy oficer. Dbały dowódca, lubiany przez żołnierzy, ceniony przez podwładnych. Odważny w boju”.

Po przybyciu do Anglii i zwolnieniu z szeregów PSZ podjął studia na Polish University College (PUC) zostając inżynierem chemikiem, pracując następnie w Glasgowie w firmie Babcock i Wilcox.

Jednak po dwóch latach poczuł powołanie Boże. Wstąpił do Polskiego Seminarium Duchownego w Paryżu a następnie odbył studia teologiczne w Instytucie Katolickim tamże, zdobywając licencjat. 29 czerwca 1960 diakon Witold Jarecki w wieku 38 lat otrzymał święcenia kapłańskie od arcybiskupa Paryża kardynała Martin w katedrze Notre Dame. Do 1966 roku ks.Jarecki uczył chemii i fizyki w Polskim Niższym Seminarium Duchowym w Paryżu. Od sierpnia 1966 do lipca 1969 był sekretarzem Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii a od grudnia 1966 również asystenetem kościelnym Instytutu Polskiej Akcji Katolickiej w Wielkiej Brytanii. Od 1969 przez dziesięć lat był proboszczem polskiej parafii w Wolverhampton a od 1 lipca 1979 proboszczem parafii św.Andrzeja Boboli w Londynie. Również został naczelnym kapelanem Stowarzyszenia Polskich Kombatantów. Ksiądz Jarecki ofiarnie prowadził parafię przez trzynaście lat, w ostatnich latach trapiony pogarszającą się chorobą. Podczas jego probostwa bardzo rozwinął się kościół jako duchowne sanktuarium Polskich Sił Zbrojnych z wzrastającą liczbą tablic pamiątkowych oraz ustanowieniem nowych wutraży. Za jego czasów znacznie rozwinięto kolumbarium, popularne miejsce wiecznego spoczynku wielu znanych Polaków. Z powodu złego stanu zdrowia, jesienią 1992 zrezygnował z probostwa pozostając przy parafii aż do 1995 gdy wrócił do Polski i zamieszkał u rodziny w Warszawie. Zmarł 7 czerwca 1998 w 38 roku kapłaństwa i został pochowany na kwaterze kapłańskiej cmentarza Powązkowskiego w Warszawie.

Ksiądz prałat Witold Jarecki był odznaczony Medalem Wojska, Krzyżem Pamiątkowym Monte Cassino oraz brytyjskimi gwiazdami i medalami wojennymi.

(opracowanie Andrzej Suchcitz)

 

St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2021 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.