Ksiadz Prałat Kazimierz Sołowiej

1961-1979 – pierwszy proboszcz i założyciel parafii

Ksiądz Prałat Kazimierz SołowiejUrodził się 27 lipca 1912 roku w Woronianach w powiecie Sokółka na białostoczczyźnie. Seminarium Duchowne ukończył w Wilnie i na Uniwersytecie Stefana Batorego uzyskał magisterium. Świecenia kapłańskie przyjął w katedrze wileńskiej w dniu 11 czerwca 1938 r w Wilnie z rąk Arcybiskupa R.Jałbrzykowskiego. Wybuch wojny zastał go w Wołożnie, gdzie był prefektem gimnazjum.
Po najeździe bolszewickim przedostał się do Francji gdzie wstąpił do wojska. Po klęsce Francji z polecenia ks. Prymasa Hlonda udał się do Algieru, gdzie jako duszpasterz opiekował się Polakami, których losy wojny tam rzuciły.
W 1944 r. przeniesiony został do Szkocji, a w 1948 r. został proboszczem w Edynburgu. Od połowy 1950 r. był sekretarzem i notariuszem Polskiej Misji Katolickiej w Londynie. Od marca 1955 r. powierzono mu duszpasterstwo polskie w Brompton Oratory w Londynie. Niedługo potem rozpoczął energiczne starania o własny kościół dla Polaków w centralnym Londynie i zbieranie na ten cel środków.
Zwieńczeniem tych wysiłków było poświecenie w 1961 r. kościoła pw. Św. Andrzeja Boboli. Zmarł nagle w Rzymie 20 maja 1979 r. Jego ciało spoczywa na cmentarzu Gunnersbury w Londynie.

(opracowanie Andrzej Suchcitz)

Zobacz: inne opracowania tej osoby

 

St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2021 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.