Ksiadz Kanonik Ryszard Juszczak

1991-2003 - trzeci proboszcz parafii

Ksiądz Kanonik Ryszard JuszczakKsiadz Ryszard Juszczak urodził sie 29 września 1942roku w Małopolsce. Studiował filozofię i teologię katolicką na Wyższym Metropolitarnym Seminarium w Krakowie. Ukończył je w 1966 i tegoz roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa krakowskiego Karola Wojtyły.

Do 1976 roku ks. Juszczak pracował jako wikariusz i katecheta w archidecezji krakowskiej, a potem w parafii w Nowej Hucie. Wysłany do Anglii w 1976 do służby wśród Polaków na uchodźctwie. Przez krótki okres był wikarym w parafii św. Andrzeja Boboli na Hammersmith skąd został przeniesiony na stanowisko wikarego w parafii św. Stanisława Kostki w Coventry a następnie na podobne stanowisko do parafii pw. Trójcy Przenajświetszej w Wolverhampton.

W lipcu 1979 wraz z księdzem Jareckim został przeniesiony zpowrotem do Londynu i zosta wikarym w parafii św.Andrzeja Boboli. Służył jako wikary do1992, w ostatnich latach coraz częściej wyręczając w obowiazkach upadajacego na zdrowiu proboszcza. Od jesieni 1002 do wrzesnia 2003 ksiądz Juszczak był proboszczem parafii na Hammersmith. W trakcie jego posługi kapłańskiej wydano pod jego redakcją historię parafii p.t. "Kościół św. Andrzeja Boboli w Londynie. Przewodnik - Historia - Informacja" , której jest współautorem. W 2004 pod jego redakcją ukazał sie album poświecony kaplicom, witrażom, tablicom i rzezbom naszego kościoła p.t. "Kościół św. Andzreja Boboli. Panteon Narodowy".

Ksiądz Juszczak był projektantem całego szeregu tablic pamiatkowych w kościele jak też wystroju kaplicy Bożego Miłosierdzia. Największym jednak dziełem ks. Juszczaka było doprowadzenie do koronacji obrazu - płaskorzeźby Matki Boskiej Kozielskiej Zwycieskiej przez Papieża Jana Pawła II na krakowskich Błoniach w dniu 8-go czerwca 1997r.

Ksiadz Ryszard opracował również dwa katechizmy dla dzieci przygotowujących sie do pierwszej Komunii św. oraz katechizmu dla młodzieży przygotowującej się do sakramentu Bierzmowania. od 1996 do 2003 roku był kapelanem Towarzystwa Przyjaciól fundacji Jana Pawła II w Anglii.

W 2003 przeszedł na emeryturę. Pozostał przy parafii pomagając gdy była potrzeba. Między innymi to on zaczął odprawiać msze św na Heston dla rosnącej ilości Polaków.

Od 2008 roku mieszka na stałe w Krakowie, gdzie pełni posługę spowiednika w kościele Mariackim przy Rynku Głównym.