Modlitwa do MB Kozielskiej - wersja codzienna

Matko Boża Kozielska-Zwycięska!
Ty zawsze prowadzisz nas
do Prawdziwego zwycięstwa
i Zmartwychwstania

Tobie, zatem z ufnością zawierzamy
Wszystko to, co nas boli i napawa lękiem
Naszą przeszłość i przyszłość.
Tobie zawierzamy samych siebie.

Polecamy Tobie, Maryjo,
Wszystkie nasze rodziny,
Emigrację, wszystkich
Polaków rozsianych poświecie
i żyjących w kraju.

Prowadź nas drogą wiary  i zawierzenia Bogu.
Ciebie prosimy, wysłuchaj nas Matko.
W swoje ręce weź nasz los

St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2021 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.