Skip to main content

Historia Parafii

Początki polskiego duszpasterstwa w Anglii sięgaja XIX wieku i związane były z dwoma ośrodkami: w Londynie i Liverpoolu.
W Londynie Polska Misja Katolicka powstała w 1894 roku. Przez pierwsze 36 lat mieściła się ona w dzielnicy Shadwell we wschodniej części miasta, blisko doków londynskich. Jednakże na skutek wygaśnięcia umowy dzierżawnej Misja musiała opuścić zajmowaną siedzibę i zaczęła poszukiwać nowego pomieszczenia. W 1930 roku nabyła kościół w dzielnicy Islington przy obecnej Devonia Road.


Przed II wojną światową ilość Polaków w Londynie nie była duża, a że większośćz nich mieszkała we wschodniej cześci miasta, więc kościół przy Devonia Road pod wezwaniem M.B. Częstochowskiej był całkowicie wystarczający. Sytuacja poważnie zmieniła się najpierw w 1940 roku, gdy po upadku Francji do Londynu przybyły najwyższe władze Rzeczypospolitej z prezydentem Raczkiewiczem i gen. Sikorskim na czele, a wraz z nimi cześć polskich żołnierzy walczących u boku Francji, a później po zakończeniu wojny gdy do Anglii zjechały ogromne ilości Polaków z rozwiązywanych polskich jednostek wojskowych. Zaistniała wtedy potrzeba uruchomienia polskiego duszpasterstwa w zachodniej czesci Londynu. Rozpoczęto wiec poszukiwania kościoła, który zdołałby zaspokoić potrzeby Polaków. Po licznych próbach, gdy jasnym już się stało, że system komunistyczny w Polsce umocnił się, a rzesze Polaków nie maja drogi powrotu do Ojczyzny, mianowano w 1955 r. ks. Kazimierza Sołowieja proboszczem polskiej parafii Londyn-Śródmieście z zadaniem znalezienia i nabycia obiektu nadającego się na kościół oraz utworzenia przy nim polskiej parafii.

Po kolejnych mozolnych poszukiwaniach i oglądaniu przeróżnych obiektów zakupiono w lutym 1961 r. od szkockich Prezbiterianów kościół w dzielnicy Shepherds Bush. Poświęcono go św. Andrzejowi Boboli – męczennikowi kresów wschodnich Rzeczypospolitej. Po remoncie i dostosowaniu go do polskich potrzeb kościół ten poświęcił 8 grudnia 1961 r. ks. Infulat Michalski. Oficjalnego poświęcenia zaś dokonał 26 maja 1962 roku Ks. Bp. Craven, Wikariusz Kapitularny Archidiecezji Westminsterskiej. W 1963 r. do jednego z ołtarzy w kościele przeniesiono obraz MB Kozielskiej z kaplicy w Brompton Oratory.

Przez cały czas istnienia parafii pełniła ona i nadal pełni podwójną role: z jednej strony jest normalną parafią obsługującą Polaków zamieszkałych w tej części Londynu, a z drugiej centralnym ośrodkiem polskiego życia religijno-narodowego. To tutaj min. w maju 1970 roku odbywały się ceremonie pogrzebowe gen. Andersa. Tutaj również odbywają się uroczystości rocznicowe, święta pułkowe i dywizyjne. Tutaj znajdują się ufundowane witraże II Korpusu Polskiego gen. Andersa, Lotnictwa Polskiego, Brygady Karpackiej gen. Kopańskiego, 1-ej Dywizji Pancernej gen. Maczka i Koła Lwowian, a także wiele tablic pamiątkowych poświęconych poszczególnym oddziałom, formacjom i znanym osobistościom, tak wojskowym jak i cywilnym.

Obok kościola zaś znajduje się niewielki cmentarzyk urn, gdzie złożono prochy wielu znanych osobistości polskiego życia emigracyjnego, m.in. zmarli z rodziny książęcej Lubomirskich: Stefan, Zofia, Maria, Zdzisław czy z rodziny Zamoyskich: Krzyszrof.

Po szczegółowe opracowanie odsyłamy do książki pt. „Kościól Św. Andrzeja Boboli w Londynie”, Londyn...