Skip to main content

Informator małżeński przygotowany przez Biuro Małżeńskie Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii

Poniższe wyjaśnienia dotyczą Polaków należących do parafii będących w strukturach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, którzy pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński i mieszkają w Anglii dłużej niż 6 miesięcy.
 • Polacy przebywający w Anglii krócej niż 6 miesięcy załatwiają wszelkie formalności w Polsce.
 • Polacy uczęszczający do angielskich kościołów katolickich muszą skontaktować się ze swoim proboszczem, który wyjaśni im procedury obowiązujące w tym kraju.
 • Narzeczeni, którzy mieszkają w Anglii ponad 6 miesięcy i należą do parafii Polskiej Misji Katolickiej oraz pragną zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinni skontaktować się ze swoim duszpasterzem 6 miesięcy przed planowaną datą ślubu.
W poniższych przypadkach prosimy o pilny kontakt z biurem małżeńskim Polskiej Misji Katolickiej (nie ustalaj daty ślubu):
 • osoby, które uprzednio zawarły jakikolwiek związek małżeński rozwiązany prawomocnym wyrokiem rozwodowym; dotyczy to także tych narzeczonych, którzy już zawarli ze sobą kolejny związek cywilny;
 • niekatolików, którzy w przeszłości zawarli jakikolwiek ślub i został on cywilnie rozwiązany, albowiem potrzebne będzie orzeczenie stanu wolnego do zawarcia sakramentalnego małżeństwa przez katolicki Trybunał Diecezjalny, a proces ten może trwać do 18 miesięcy;
 • katolików, którym stwierdzono nieważność zawartego wcześniej sakramentu małżeństwa;
 • katolików, którzy zawarli w przeszłości związek cywilny zakończony rozwodem
 • Protokół Kanonicznego Badania Narzeczonych można spisać dopiero po uzyskaniu potwierdzenia stanu wolnego przez Wikariusza Delegata dla Polaków.
  Polska Misja Katolicka - BIURO MAŁŻEŃSKIE:
 • od poniedziałku do piątku, w godzinach od 9.00 do 17.30,
 • tel: 020 7226 3439,
 • email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. - w koresponencji emailowej prosimy o podanie numeru telefonu i daty planowanego ślubu.

NIEZBĘDNE DOKUMENTY

  Na spotkanie z duszpasterzem trzeba skompletować i zabrać następujące dokumenty:
 • dokument tożsamości – paszport lub dowód osobisty
 • dokładny adres parafii ślubu - z kodem pocztowym i nazwą diecezji, do której ta parafia należy. Uwaga: jeśli kościół ślubu nie jest kościołem parafialnym, trzeba podać dane kościoła i parafii ślubu;
 • świadectwo chrztu - dla katolików musi być wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą planowanego ślubu.
  Odbierając z kancelarii parafialnej świadectwo chrztu trzeba koniecznie sprawdzić, czy:
  • jest adnotacja o bierzmowaniu i o braku przeszkód do zawarcia małżeństwa,
  • dane osobowe są zgodne z danymi w paszporcie - w przypadku różnicy imion lub nazwisk konieczny jest dokument potwierdzający zmianę.
  • jest adnotacja o sakramencie bierzmowania - jeśli na jej nie ma, trzeba postarać się o zaświadczenie z parafii, w której sakrament ten był przyjęty.
  • jest podpisane przez kompetentną osobę.
  • ma datę wystawienia i wyraźną adnotację, że "zostało wystawione do ślubu kościelnego".
  • UWAGA: dla ochrzczonych niekatolików - dokument przyjęcia sakramentu chrztu:
   • (1') może mieć różną formę,
   • (2') data wystawienia tego dokumentu nie odgrywa roli.
 • zaświadczenie o kursie przedmałżeńskim - jego ukończenie jest obowiązkowe dla wszystkich narzeczonych.
  Kurs trzeba należy odbyć w Anglii - można to zrobić w polskich parafiach i parafiach prowadzonych przez diecezje angielskie (to zalecane jest w szczególności, gdy jedna ze stron nie zna języka polskiego).
  PAMIĘTAJ: jeśli mieszkasz ponad 6 miesięcy poza Polską, Kurs Przedmałżeński trzeba zrobić w kraju, w tórym mieszkasz (w naszym przypadku UK). Certyfikaty z Polski nie są respektowane na terenie Anglii i Walii;
  O ewentuallne terminy i miejsca kursu najelepiej zapytać proboszcza swojej parafii. Ponadto, dane o kursach przedmałżeńskich można znaleźć na stronie internetowej Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii, a w przypadku diecezji angielskich kontaktując się z odpowiednimi kuriami diecezjalnymi.
 • Statutory Declaration of Freedom - SDF (formularz do pobrania w parafii lub tutaj).
  SDF jest formą przysięgi, którą trzeba złożyć przed Commissioner for Oath lub prawnikiem (solicitor). Jeśli narzeczony/a jest kawalerem/panną, nie wpisuje się planowanego małżeństwa. W innych przypadkach wpisuje się informacje o wcześniej zawartych i rozwiązanych związkach cywilnych, a także o trwającym związku cywilnym. SDF jest w Wielkiej Brytanii dokumentem legalnym i podanie nieprawdziwych informacji traktowane jest jako przestępstwo. By podpisać SDF trzeba okazać się paszportem lub innym dokumentem tożsamości, a koszt usługi nie powinien przekroczyć £10.00. Oprócz podpisu prawnika, SDF musi zawierać datę i pieczątkę praktyki lub dopiętą wizytówkę prawnika.
 • Dodatkowo:
  *** w przypadkach gdy narzeczony/narzeczona jest wdowcem/wdową w dokumentacji trzeba dołączyć kopię aktu zgonu.
  *** w przypadku gdy narzeczeni zawarli ślub cywilny ze sobą, a teraz chcą go uważnić sakramentalnie niezbędny będzie zupełny odpis aktu zawarcia związku cywilnego.

UWAGA

 • Prawo polskie nie uznaje małżeństw zawartych przez obywateli polskich za granicą. Jeśli narzeczeni zawarli związek poza Polską i planują ślub kościelny, muszą rozpocząć procedurę rejestracji (uważnienia) swojego związku cwilnego w polskim USC  przed ślubem kościelnym.
 • Prawo angielskie umożliwia wszystkim obywatelom zawarcie małżeństwa konkordatowego w świątyni, w której narzeczeni praktykują. Być może z tego powodu biskupi katoliccy w Anglii i Walii podchodzą z wielką nieufnością do narzeczonych, którzy zawierają ślub cywilny w Register Office. Wyraża się to zaleceniem, by pomiędzy ślubem cywilnym i kościelnym upłynęło 6 miesięcy.
  UWAGA: Wymóg ten nie obowiązuje w żadnym innym kraju.
 • W przypadku gdy narzeczeni zawierają związek cywilny w Anglii, a ślub kościelny planują zawrzeć w Polsce, Protokół Kanonicznego Badania Narzeczonych należy spisać dopiero po zawartym związku cywilnym. Należy jednak wówczas dołączyć do dokumentacji przesyłanej do biura małżeńskiego Polskiej Misji Katolickiej zupełny odpis zawarcia tego związku. To wymusza konieczność zaplanowania daty ślubu kościelnego co najmniej 6 tygodni po zawarciu związku cywilnego.
 • Zdarza się, że narzeczeni podejmują decyzję zawarcia związku małżeńskiego poza Polską, w krajach tak odległych jak Australia, Nowa Zelandia czy Kuba - często nakłaniają do tego biura turystyczne.
  Poza przypadkami, gdy jedna ze stron pochodzi z kraju ślubu i Polakami uważniającymi swój kontrakt cywilny w polskim kościele w Rzymie, miejscowe kurie niechętnie dają pozwolenie na ślub. W związku z tym, narzeczeni muszą się liczyć z możliwością odmowy.
  Dokumentacja przedślubna w tych wypadkach musi być przygotowana w języku angielskim i zawierać list narzeczonych, skierowany do biskupa diecezji ślubu i wyjaśniający przyczyny wyboru miejsca. W pełni przygotowana dokumentacja wysyłana jest tylko do kurii miejsca ślubu; nigdy do biura turystycznego, które zajmuje się organizacją wesela.

Narzeczeni są odpowiedzialni za załatwienie strony cywilnej małżeństwa w danym kraju.

SPOTKANIE Z KSIĘDZEM

Podczas spotkania z duszpasterzem zostanie spisany:
* Protokół Kanonicznego Badania Narzeczonych
Dodatkowo:
* Prośba o pozwolenie na małżeństwo mieszane - gdy jedna ze stron jest ochrzczonym niekatolikem
* Prośba o Dyspensę od różnicy religii lub innych przeszkód zrywających (obecność takich przeszkód stwierdzi w czasie spotkania duszpasterz) - gdy jedna ze stron jest nieochrzczona lub jej chrzest nie jest uznany przez Kościół Katolicki.
* Oświadczenie - napisane własnoręcznie przez stronę niekatolicką w obecności duszpasterza, stwierdzajace, iż "nie będzie przeszkadzać stronie katolickiej w praktykowaniu jej wiary, a wszystkie dzieci zrodzone w tym małżeństwie będą ochrzczone w Kościele Katolickim i wychowane w wierze katolickiej.
* Obcokrajowcy, którzy pragną zawrzeć ślub konkordatowy w Polsce muszą dołączyć kopię Certificate of no impediment to marriage, wydanego przez właściwy urząd danego kraju. Oryginał trzeba złożyć w USC w Polsce. W Wielkiej Brytanii *Certificate* wydawany jest przez lokalny Register Office. Czas oczekiwania na ten dokument dla obywateli Unii Europejskiej wynosi 28 dni, a dla obywateli spoza Unii conajmniej 70 dni roboczych od daty złożenia wniosku. Dokument ten jest ważny 6 miesięcy.
Dla usprawnienia procesowania dokumentacji istnieje możliwość przesłania całej dokumentacji do biura małżeńskiego PMK bez kopii Certificate; należy jednak zaznaczyć, że będzie dosłana emailem do biura małżeńskiego PMK zaraz po jej otrzymaniu. Dokumentacja nie zostanie wysłana do kurii, dopóki kopia Certificate nie będzie przesłana.
Biuro Małżeńskie PCM informuje, że władze niektórych krajów (np. Słowacji) nie wydają żadnego dokumentu upoważniającego ich obywateli do zawarcia związku małżeńskiego. W takich przypadkach narzeczeni mogą ustalić stan wolny w polskim sądzie rodzinnym. Procedura ta trwa około 6 tygodni i wymaga kilkukrotnej obecności danej osoby w Polsce. Innym rozwiązaniem jest zawarcie związku cywilnego w kraju obcokrajowca lub w Anglii i zarejestrowanie go w Polsce. W takich przypadkach, do dokumentacji, musi być dołączona kopia zupełnego odpisu aktu zawarcia tego związku.

W przypadku ślubów konkordatowych zawieranych w Polsce odpowiedzialność za załatwienie wszelkich formalności w polskim USC ponoszą narzeczeni.

W przypadku, gdy ślub konkordatowy zawierany jest w polskiej parafii w Anglii trzeba dodatkowo dostarczyć do parafii ślubu:
** Certificate of no impediment to marriage, wydany przez lokalny Register Office.
** Zgodę na zawarcie małżeństwa z Home Office - gdy jedna ze stron podlega kontroli imigracyjnej tzn. nie jest obywatelem brytyjskim / Unii Europejskiej i nie posiada prawa stałego pobytu w tym kraju.

Przygotowaną dokumentację ślubną duszpasterz przesyła do biura małżeńskiego Polskiej Misji Katolickiej w Londynie, gdzie wszystkie dokumenty są sprawdzane, udzielane są wszelkie potrzebne dyspensy i pozwolenia. Następnie skompletowana dokumentacja przesłana jest do kurii kraju ślubu. Biuro małżeńskie PMK opracowuje i wysyła dokumentację ściśle według daty ślubu. Dokumenty docierają z reguły po 5 – 7 dniach do kurii, która przekazuje je do parafii ślubu.

Dokumentacja przesyłana jest pocztą poleconą i każda przesyłka ma swój numer rejestracyjny. Narzeczeni mogą uzyskać informację o numerze ich przesyłki w biurze małżeńskim PMK i śledzić losy listu na stronie Royal Mail wybierając opcję Track and Trace. Informacja ‘delievered in Poland’ oznacza, że list został dostarczony do kurii.

W celu sprawdzenia czy dokumentacja dotarła na miejsce prosimy, aby narzeczeni nie wcześniej niż trzy tygodnie przed ślubem skontaktowali się z parafią ślubu. Jeśli okaże się, że dokumentacji nie ma w parafii, ksiądz proboszcz powinien skontaktować się z kurią.

W wypadku braku dokumentacji w kurii prosimy o kontakt z biurem małżeńskim PMK https://www.pcmew.org

Czytaj więcej: Informator PMK