Aktualne i przyszłe ogłoszenia duszpasterskie.

 

Nowenna o ustanie epidemii przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli

Nowenna o ustanie epidemii przez wstawiennictwo św. Andrzeja Boboli

NOWENNA DO ŚWIĘTEGO ANDRZEJA BOBOLI W CZASIE EPIDEMIIŚw. Andrzej Bobola wśród dotkniętych zarazą w Wilnie (obraz Jana Molgi)

Na początek dwie ważne uwagi: (1.) Nowennę do św. Andrzeja Boboli można rozpocząć dowolnego dnia w czasie zagrożenia epidemią.
(2.) Mimo, że w jej tekście jest wiele elementów związanych z Polską, Polakami i tradycjami polskimi, modlitwa jest tak samo skuteczna w odniesieniu do wszystkich narodowości, kultur i języków, a szczególnym tytułem wydaje się być zagrażająca każdemu ludzkiemu życiu choroba wywołana COVID-19!

Modlitwa wstępna (odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Wszechmogący, wieczny Boże! Bądź pochwalony za świat, który dla nas stworzyłeś i za ludzi, których stawiasz na naszej drodze życia. Dziękujemy za naszego wielkiego Rodaka i orędownika w niedolach i przeciwnościach losu – świętego Andrzeja Bobolę, którego wywyższyłeś ponad innych za jego wyjątkową wiarę, oddanie i miłość. Dziękujemy za pełne trudów życie Patrona Polski, który wskazywał i nadal wskazuje nam drogę rozwoju i wzrastania w Bogu. Dziś zwracamy się do Ciebie, Boże, z wołaniem, aby trudne doświadczenie epidemii pogłębiło naszą wiarę i miłość oraz wzmocniło wspólnotę rodzinną, religijną i narodową. Przez naszego Pana, Jezusa Chrystusa. Amen.

Litania do św. Andrzeja Boboli  (odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Kyrie eleison! Chryste eleison! Kyrie eleison!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!
Ojcze z nieba Boże,                                                   - zmiłuj się nad nami
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, jedyny Boże.
Święta Maryjo,                                                          - módl się za nami
Święty Andrzeju Bobolo,                                          - módl się za nami.
Święty. Andrzeju, wierny naśladowco Dobrego Pasterza,
Święty Andrzeju, napełniony duchem Bożym,
Święty Andrzeju, czcicielu Niepokalanie Poczętej Maryi Panny,
Święty Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli,
Święty Andrzeju, miłujący Boga i bliźnich aż do oddania swego życia,
Święty Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim,
Święty Andrzeju, zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę,
Święty Andrzeju, wzorze doskonałości chrześcijańskiej,
Święty Andrzeju, Apostole Polesia,
Święty Andrzeju, powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióstr i braci,
Święty Andrzeju, gorliwy nauczycielu dzieci i ludzi religijnie zaniedbanych,
Święty Andrzeju, niezachwiany w wierze mimo gróźb i tortur,
Święty Andrzeju, wytrwały w największych cierpieniach,
Święty Andrzeju, męczenniku za jedność chrześcijan,
Święty Andrzeju, męczenniku i apostole,
Święty Andrzeju, apostołujący po śmierci wędrówką relikwii umęczonego ciała,
Święty Andrzeju, wsławiony przez Boga wielkimi cudami,
Święty Andrzeju, chlubo naszej Ojczyzny,
Święty Andrzeju, wielki Orędowniku Polski,
Święty Andrzeju, nasz wielki Patronie.
Abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno,      - uproś nam u Boga
Abyśmy nigdy od naszej wiary nie odstąpili,
Abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili,
Abyśmy za popełnione winy szczerą pokutę czynili,
Abyśmy dla naszego zbawienia gorliwie z łaską Bożą współpracowali,
Abyśmy Bogu wiernie służyli,
Abyśmy Najświętszą Maryję Pannę jako Matkę miłowali,
Abyśmy w znoszeniu wszelkich przeciwności wytrwali,
Abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie,
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Kapłan: Módl się za nami, święty Andrzeju Bobolo,
Wierni: Abyśmy się stali godni obietnic Chrystusowych.
Módlmy się:
Boże, nasz Ojcze, Ty przez śmierć umiłowanego Syna chciałeś zgromadzić rozproszone dzieci. Spraw, abyśmy gorliwie współpracowali z Twoim dziełem, za które oddał życie święty Andrzej Bobola, Męczennik. Prosimy o to przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.


DZIEŃ PIERWSZY

Modlitwa wstępna... (odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Litania do św. Andrzeja Boboli ...
(odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Modlitwa nowennowa (inna na każdy dzień nowenny):

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski!
Przychodzimy dziś do Ciebie, prosząc o wstawiennictwo u dobrego Boga o rychłe zakończenie epidemii w Polsce i na świecie. Sam w życiu byłeś świadkiem epidemii i chorób. Wiesz, ile wnoszą cierpienia i jak przemieniają ludzkie życie i życie narodu. Uproś nam łaskę ufności w Bożą miłość i prowadzenie. Pomóż nam zrozumieć i z zaufaniem przyjąć słowa Pana Jezusa: „Nie lękajcie się”. Wierzymy, że dzięki Twemu wstawiennictwu zaraza ominęła Pińsk i jego okolice podczas Wielkiej Wojny. Wierzymy, że także teraz za Twoją przyczyną wirus przestanie się szerzyć.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami!
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu


DZIEŃ DRUGI

Modlitwa wstępna... (odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Litania do św. Andrzeja Boboli ...
(odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Modlitwa nowennowa (inna na każdy dzień nowenny):

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski!
Prosimy, aby za Twoim wstawiennictwem Bóg dodał siły, odwagi i nadziei tym, którzy zmagają się ze swoją chorobą. Prosimy, by wszyscy chorzy i zagrożeni uzyskali odpowiednie wsparcie i pomoc. Wierzymy w uzdrowienia, przedstawione w Twoim procesie beatyfikacyjnym i kanonizacyjnym oraz w wiele innych, które zdarzyły się za Twoją przyczyną. Racz prosić miłosiernego Boga o uzdrowienie chorych, zainfekowanych wirusem, aby odzyskali w pełni zdrowie i siły, o ile jest to zgodne z Jego wolą.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami!
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu


DZIEŃ TRZECI

Modlitwa wstępna... (odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Litania do św. Andrzeja Boboli ...
(odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Modlitwa nowennowa (inna na każdy dzień nowenny):

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski!
Wstawiaj się za tymi, którzy codziennie stają do walki z chorobą innych, którzy są gotowi służyć bliźnim w potrzebie, "Albowiem nie dał nam Bóg ducha bojaźni, lecz mocy i miłości, i trzeźwego myślenia (2 Tm 1,7). Oby dobry Bóg chronił ich  przed wszelkim niebezpieczeństwem i docenił ich ofiarność. Rozumiesz to, bo sam posługiwałeś chorym w czasie wielkiej zarazy w Wilnie, z poświęceniem towarzysząc chorym i umierającym. Prosimy Cię o wstawiennictwo do Ojca niebieskiego o łaski potrzebne kapłanom w sprawowaniu duchowej posługi. Prosimy Cię, abyś wołał do Boga, by przyjął do swojego Królestwa wszystkich, którzy odeszli z tego świata oraz by przyniósł ukojenie w cierpieniu rodzinom i przyjaciołom, którzy stracili bliskich.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami!
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu


DZIEŃ CZWARTY

Modlitwa wstępna... (odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Litania do św. Andrzeja Boboli ...
(odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Modlitwa nowennowa (inna na każdy dzień nowenny):

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski!
Ty, który niosłeś ludziom Dobrą Nowinę - często samotnie i na odludziu, pomóż i nam, w sytuacji zagrożenia, dawać ewangeliczne świadectwo miłości nie tylko tym, z którymi dzielimy wspólnotę duchową, lecz także tym, którzy są oddaleni od Boga. Wypraszaj nam, Święty Andrzeju, łaskę miłości, która wychodzi naprzeciw wszystkim ludziom i każdemu przebacza winy. Naucz nas bezinteresownie służyć innym, wspierać ich swoją obecnością, słowem, dobrami materialnymi, tym wszystkim, co otrzymaliśmy od Boga. "Darmo otrzymaliście, darmo dawajcie!" (Mt 10, 8)

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami!
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu


DZIEŃ PIĄTY

Modlitwa wstępna... (odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Litania do św. Andrzeja Boboli ...
(odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Modlitwa nowennowa (inna na każdy dzień nowenny):

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski!
Prosimy za Twoim wstawiennictwem o dary Ducha Świętego, abyśmy potrafili wypełniać swe życie dobrą treścią i dodaj nam siły do walki z codziennymi trudnościami. Prosimy, aby czas epidemii stał się czasem naszego nawrócenia  i wznoszenia ku Bogu oraz skutecznych zmagań z wadami naszego charakteru. Wierzymy słowom Pana: "Wystarczy ci bowiem mojej łaski. Moc bowiem w słabości się doskonali. (2 Kor 12,9).

Pomóż nam wznieść się ponad nasze ograniczenia, przekształcać wady naszego charakteru w cnoty i sięgać po zwycięstwo nad sobą, na wzór tego, które się stało Twoim udziałem.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami!
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu


DZIEŃ SZÓSTY

Modlitwa wstępna... (odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Litania do św. Andrzeja Boboli ...
(odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Modlitwa nowennowa (inna na każdy dzień nowenny):

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski!
Idąc za Panem pokonywałeś bezdroża i pustkowia Polesia. Niech Twój przykład pomaga nam przejść zwycięsko przez ten czas, pełen trosk, pytań i niepokoju. Tyle jest niewiadomych, tyle zagrożeń. Wyproś nam łaskę u Pana, abyśmy wyszli z ciemności do światła. Wyproś nam u Boga wytrwałość i męstwo  w znoszeniu niewygód, ale też uznanie z pokorą naszej bezradności i szukania pokoju w Panu, który wzywa: "Przyjdźcie do mnie wszyscy, którzy utrudzeni i obciążeni"

jesteście, a ja was pokrzepię (Mt, 11,28) Prosimy, pomóż nam, by czas kwarantanny był czasem zatrzymania się w codziennej gonitwie, spojrzenia z miłością na drugiego człowieka, budowania bliskich więzi w rodzinie, wzajemnego zrozumienia.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami!
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu


DZIEŃ SIÓDMY

Modlitwa wstępna... (odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Litania do św. Andrzeja Boboli ...
(odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Modlitwa nowennowa (inna na każdy dzień nowenny):

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Jedności!
za Twoim pośrednictwem zwracamy się do Boga Wszechmogącego o jedność w naszym narodzie, o szczerość i wielkoduszność w zakończeniu waśni i kłótni w rodzinach, miejscach pracy i polityce. Bardzo pragnąłeś, by Polski nie rozdzierały podziały religijne, społeczne, polityczne i ekonomiczne. Oddałeś swe życie za Jezusowe pragnienie: "aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we Mnie, a Ja w Tobie, aby i oni stanowili w Nas jedno, [...] by świat uwierzył, że Ty Mnie posłałeś" (J 17,21). Niech Twoja ofiara i przebaczenie prześladowcom będzie dla nas nauką wznoszenia się ponad ziemskie sprawy. Niech przyniesie nam zrozumienie, że to miłość łączy życie ziemskie i wieczne, że będzie ona naszym znakiem w Niebie.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami!
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu


DZIEŃ ÓSMY

Modlitwa wstępna... (odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Litania do św. Andrzeja Boboli ...
(odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Modlitwa nowennowa (inna na każdy dzień nowenny):

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Jedności!
Przez Twoje wstawiennictwo prosimy Boga, aby ten trudny czas prowadził do wielkiego oczyszczenia naszego narodu i odbudowywania wspólnoty opartej na przeszłości i otwartej na przyszłość. Pomóż nam pojąć, że inność nie musi oznaczać wrogości, a rozmowa jest  fundamentem porozumienia. Ty rozmawiałeś ze wszystkimi: prostymi chłopami, uczonymi, prawosławnymi kapłanami, szlachcicami i dworzanami królewskimi. Niech będzie to czas trwania przy Bogu wraz ze Świętymi naszego kraju i otwarcia na ludzi w duchu ewangelicznej miłości. Oręduj za nami u Pana, abyśmy nie zmarnowali tego czasu, który może nas pokrzepić duchowo i doprowadzić do większej dojrzałości.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami!
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu


DZIEŃ DZIEWIĄTY

Modlitwa wstępna... (odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Litania do św. Andrzeja Boboli ...
(odmawiana przez wszystkie dni nowenny)
Modlitwa nowennowa (inna na każdy dzień nowenny):

Święty Andrzeju Bobolo, Patronie Polski, Patronie Jedności!
(W wigilię Zwiastowania Pańskiego) Zwracamy się do Boga przez wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny oraz Twoje, abyśmy potrafili bezgranicznie zawierzyć się woli Bożej. Z Twojej inspiracji w Katedrze Lwowskiej zostały złożone Śluby króla Jana Kazimierza i Stanów Rzeczypospolitej, dotyczące polepszenia doli ludu pracującego oraz oddawania czci Najświętszej Panny jako Królowej Korony Polskiej. Potrzeba nam dzisiaj Twojego dojrzałego spojrzenia na wszystkie sprawy naszej Ojczyzny. W duchu zawierzenia wraz z Maryją i Tobą prosimy Boga o potrzebne łaski dla osób sprawujących władzę, które wykonują swoje obowiązki w poczuciu odpowiedzialności. Prosimy, by Duch Święty ogarnął ich swą mocą i umacniał ich wiarę.

Święty Andrzeju Bobolo, módl się za nami!
Święty Andrzeju Bobolo, oręduj za nami u Boga!

Ojcze nasz…, Zdrowaś Maryjo…, Chwała Ojcu

 Tekst nowenny opracowany został przez panią Małgorzatę Mularczyk, redaktor
biuletynu "Sanktuarium św. Andrzeja Boboli" w Warszawie
we współpracy z jezuitami ze Szczecina

 

 

 

Pielgrzymka do krajów nadbałtyckich

Pielgrzymka do krajów nadbałtyckich

KOLEJNA PIELGRZYMKA ... ODWOŁANA!!!😢


Zapraszamy na wspólny wyjazd / pielgrzymkę do krajów nadbałtyckich.

 • Termin: 25-30 Maja 2020 r.
 • Zgłoszenia: do 20 Lutego 2020 r.
 • Odwiedzimy następujące kraje:
  • Estonia (Tallin, Tartu, Parnawa),
  • Łotwa (Ryga, Jurmała),
  • Litwa (Kiejdany, Szawla, Wilno, Antokol).
 • Cena: £ 810.00 – zależy od liczby zainteresowanych, czyli im więcej osób, tym taniej😊.
  Noclegi w hotelach,
  pokoje dwuosobowe - istnieje możliwość pokoju jednoosobowego (dodatkowa opłata).
  Wyżywienie dwa razy dziennie.
  Ubezpieczenie KL i NNW.
 • Zgłoszenia: Agata, 07903138343.przy
 • Wpisowe £ 200.00 (kwota bezzwrotna):
  • czekiem na: PCM HAMMERSMITH
  • na konto parafialne: 
   Sort code: 30-94-57
   No. Acc.: 00619171
   z dopiskiem: LITWA-2020

Szczegóły pielgrzymki również dostępne są na na tym plakacie

Wielki Post 2020 - podczas kwarantanny

Wielki Post 2020 - podczas kwarantanny

Ostatnie wydarzenia zmieniły nasze życie codzienne, nasze plany i naszą aktywność. I pewnie jeszcze wiele się zmieni. Swój wpływ wywarły również na przeżywaniu tegorocznego Wielkiego Postu oraz  celebracjach Świąt Zmartwychwstania. Co prawda do Świąt jeszcze parę tygodni, ale czas leci szybko, zatem skupmy się nad tym, co możemy zrobić teraz.
W dalszym ciągu zachęcamy do podejmowania umartwień i uporządkowania modlitwy – może właśnie obecne okoliczności - tworzą doskonały kontekst do duchowego włączenia się w wielkopostne nabożeństwa przez dostępne nam nośniki: radio, telewizję (szczególnie bogate oferty Mszy św. i nabożeństw możemy znaleźć w polskich stacjach telewizyjnych) czy Internet (np. Player z naszej strony internetowej ).

MSZA ŚW.:
Odprawiane będą bez udziału ludzi, ale nadal w godzinach, w których były celebrowane do tej pory: od poniedziałku do piątku o 10:00 i 19:19:00, w soboty o 10:00 i 18:00, a w niedzielę o 08:30, 10:00, 12:00, 13:00 i 18:00. Zamówione intencje Mszy będą realizowane normalnie, według terminarza – zmianie ulegną jedynie te, które zostały przyjęte jako podwójne (wstrzymane zostały koncelebry). W tej sprawie będziemy kontaktować się indywidualnie z zainteresowanymi osobami.
DROGA KRZYŻOWA:

Będziemy się starali, by odprawiać ją jak dotychczas, czyli w piątki o 10:30 rano jako Drogę Krzyżową dla „II zmiany” i wieczorem - zaraz po Mszy – jako Parafialną Drogę Krzyżową. Ze względu na zalecenia Episkopatu Anglii i Walii obydwa te nabożeństwa odprawione będą za zamkniętymi drzwiami kościoła. Jedyną zatem formą uczestnictwa w nich będzie przekaz ONLINE. Grupy wyznaczone do przygotowania rozważań i animacji są zwolnione z tych zobowiązań.

GORZKIE ŻALE:

Okoliczności uniemożliwiają przeprowadzenie tej śpiewanej formy nabożeństwa, ale zachęcamy, by tą modlitwę odprawiać indywidualnie, z bliskimi  lub rodziną w domu.

HOMILIA:

Codzienne krótkie rozważanie Słowa Bożego podczas Mszy wieczorowej nadal będzie kontynuowane. Nie zrezygnujemy również z homilii niedzielnych, a jedyną zmianą będzie to, że przygotuje i wygłosi ją kapłan odprawiający Eucharystię.

ADORACJA NAJŚW. SAKRAMENTU:

odpowiadając na apel biskupów i sugestie wiernych, zachęcamy do indywidualnej modlitwy w czasie, gdy kościół będzie fizycznie otwarty. i możliwy do nawiedzenia Pana Jezusa, czekającego na każdego w tabernakulum. Proponujemy dwie formy:

 1. adoracja w kościele – od poniedziałku do piątku, między 15:00 a 19:00, w soboty między 15:00 a 18:00;
 2. adoracja duchowa – kościół wieczorami będzie fizycznie zamknięty, ale otwarty przez Internet. Zapraszamy zatem tych, którzy łączą się z nami przez Player dostępnego na naszej stronie.
  Codziennie od poniedziałku do soboty, po nabożeństwach wieczornych aż do 21:00, wystawiony będzie Najśw. Sakrament.

 

******************Prosimy o modlitwę w intencji o błogosławionych owoców tegorocznego Wielkiego Postu dla parafii  *********************

(Poniższy tekst to treść tego samego ogłoszenia sprzed wprowadzenia trzeciego etapu)

Poniżej znajdziesz garść informacji na temat Wielkiego Postu 2020 i nabożeństw:

 • Obrzęd posypania głów - zapraszamy we Środę Popielcową (26/02.2020) do udziału we MSzy Św., rozpoczynającej okres Wielkiego Postu. Zewnętrznym znakiem wejścia w ten okres będzie - wspominany na wstępie - obrzęd posypania głów popiołem, który będzie miał miejsce podczas każdej Mszy Św. o 10:00, 12:00, 17:00 i 19:00, po homilii. UWAGA: parafian uczestniczących zwyczajowo tylko we Mszy Św. na Heston zapraszamy do przyjęcia tego obrzędu w niedzielę (01.03.2020, również po homilii).
  Przypominamy, że w Środę Popielcową i Wielki Piatek obowiązuje nas post ścisły, czyli wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i zachęta do spożycia tylko jednego posiłku do syta.
 • Droga Krzyżowa:
  • przedpołudniowa Droga Krzyżowa - prowadzona będzie w każdy piątek, po porannej Mszy św. Zaplanowana została jako słowna forma modlitwy pasyjnej z rozważaniami prowadzonymi przez księdza, w formie krótszej modlitwy recytowanej. Zapraszamy na nia wszystkich, którzy nie mogą w niej uczestniczyć wieczorową porą, to właśnie dlatego przylgnęła do niej nazwa "Droga Krzyżowa dla drugiej zmiany";
  • popołudniowa Droga Krzyżowa - tonabożeństwo będzie odbywać się również w każdy piątek, ale po każdej Mszy Św. wieczorowej. Z założenienia pomyślane zostało jako bardziej uroczysta forma modlitwy wielkopostnej, z procesją, rozważaniami i pieśniami o charakterze pasyjnym. Poniżej publikujemy osoby (lub grupy), które będą animowały to nabożeństwo:
   • 28/02 - rekolekcjonista;
   • 06/03 - Mężczyźni Świętego Józefa;
   • 13/03 - Koło Lektorów;
   • 20/03 - Schola ŚWIATŁO;
   • 27/03 - Stoważyszenie Kół Żywego Różańca;
   • 03/04 - Instytut Polski Akcji Katolickiej Hammersmith;
   • 10/04, g. 15:00 – Szafarze;
   • 10/04, g. 22:00 – Grupa Wielbienia.
 • Gorzkie Żale – ta modlitwa będzie miała miejsce w każdą niedzielę Wielkiego Postu, w kościele parafialnym, o 17:30. Będziemy je śpiewać także w Wielki Piątek (po Liturgii).
 • Homilia – w okresie Wielkiego Postu na Mszy Św. wieczorowej głoszona będzie codzienna homilia.
 • Dziękczynienie – przez cały W. Post (oprócz ostatniej niedzieli marca) na Mszach niedzielnych po Komunii Św. zachęcamy do ciszy. Dołóżmy starań, aby zewnętrzne wyciszenie pobudziło nas do dziękczynienia i adoracji Pana Jezusa, którego przyjmujemy w Komunii. Powiedzmy Jezusowi o naszej miłości do Niego i do bliskich, o sprawach trudnych, o troskach dnia codziennego i naszej wierze.
 • Odpusty – przypominamy o możliwości zyskiwania odpustów w okresie W. Postu i zachęcamy do praktyk, które je umożliwiają (np. udział w rekolekcjach, Drodze Krzyżowej, Gorzkich Żalach lub półgodzinne czytanie opisu Męki Pańskiej). Warunkami zwykłymi są: (1) brak przywiązania do grzechu (nawet powszedniego); (2) stan łaski uświęcającej lub spowiedź sakramentalna; (3) przyjęcie Komunii św.; (4) odmówienie modlitwy (np. "Ojcze nasz" i "Zdrowaś Mario") w intencjach Ojca Św. – uwaga, nie chodzi tu o modlitwę w intencji samego papieża, a raczej o polecenie tych spraw, za które papież modli się każdego dnia; (5) wykonanie czynności związanej z odpustem.
 • Taca na kwiaty - w piątki na wieczornej Mszy zbierana będzie taca z przeznaczeniem na Grób Pański i kwiaty do Bożego Grobu.
 • Spowiedź – od 26 Lutego do 4 Kwietnia 2020, od poniedziałku do piątku, na godzinę przed każdą Mszą (poranną lub wieczorową).
  Przypominamy równiez o możliwości spowiedzi w każdy czwartek, podczas Adoracji Najśw. Sakramentu (od 19:30 – 21:00).
  Prosimy, żeby nie odkładać Spowiedzi na ostatni okres przed świętami lub na niedziele.

 

Koncert „MARYJA MATKA": ODWOŁANY!

Koncert „MARYJA MATKA": ODWOŁANY!

Koncert ku czci Maryji Matki i dla usznowania wszystkich MatekPlakat zapowiadający Koncert dedykowany Maryji Matce i wszystkim Matkom (23.05.2020)

Cytat z tektu organozatora "Maj jest miesiącem Maryjnym.  26 maja, jak corocznie,  Polacy będą celebrować wszędzie Dzień Matki. W tym roku maj  jest wyjąkowym miesiącem , gdyż 18 maja nie tylko Polacy a cały Świat Katolicki będzie  świętował 100 - letnią rocznicę urodzin Świętego Jana Pawła II, który jako swoje motto papieskie wybrał maryjne "Totus Tuus" - "cały Twój". Pomiędzy tymi dwoma datami  - 23 maja odbędzie się koncert  " Maryja Matka "  łącząc te szczególne daty nicią Maryjną i Matczyną. Celem koncertu jest podziękowanie wszystkim Matkom, i uznanie ich bezcennej roli jako fundamentu na którym rodziny są budowane, a także uczczenie Maryji - Matki Jezusa  i nas wszystkich. Koncert jest skierowany nie tylko do wszystkich Polaków  ale także do publiczności angielskiej.

W koncercie Maryja Matka, dedykowanym wszystkim Matkom,  znajdą się religijne i współczesne piosenki wykonane w języku  polskim i angielskim solo i z akompaniamentem chórów przez znanych i cenionych artystów, którzy na koncert przybędą z kraju takich jak gwiazdor polskich scen Stanisław Sojka, popularnych w Polsce Karolinę Leszko i Kamila Frączka, a także znakomitych i słynnych artystów polskich mieszkających w Wielkiej Brytanii - soprano Anię Jeruc i barytona Marcina Gesla. W koncercie wezmą także udział wspaniały Amen Adoramus, 50cio osobowy chór dzieci polskich szkół sobotnich. Artystom akompaniować będą wyjątkowi muzycy z Polski, wszyscy pod kierownictwem muzycznym utalentowanego Romana Licznerskiego. Wśród piosenek które usłyszymy  23 maja będą , między innymi, przepiękne Ave Maria Michała Lorenza, A Mother's Prayer , piękna ballada którą rozsławiła Celine Dione, Hail Holy Queen z filmu Sister Act, niezapomniane Polskie  ballady - Matko ja Wiem i Do Ciebie Mamo, ikonowa piosenka - Matko, która nas znasz i wiele innych."

 

  Przydatne linki:
 • Londynek - tu możesz zapoznać się z polskojęzyczną informacją o koncercie
 • Independent Catholic News - anglielska strona opisująca to wydarzenie
 • kasa biletowa - prowadzona w języku algielskim sprzedaż bieltów on-line

Zostań rodziną goszczącą

Zostań rodziną goszczącą

thames languageZOSTAŃ RODZINĄ GOSZCZĄCĄ...

Pod tym hasłem kryje się bardzo ciekawa inicjatywa, mająca wiele celów. M.in. budowanie własnej świadomości kulturoiwej i religijnej.
Dzielenie się bagactwem własnej historii, kultury i religii.

Poszukujemy rodzin, które miałyby możliwość i zechciałyby ugościć młodzież ze szkoły katolickiej z Polski, w wieku gimnazjalno-licealnym.
Chodzi o nocleg na 3 noce, w maju 2020. Młodzież całe dnie ma zagospodarowane zwiedzaniem Londynu (od 8.00-19.00). Potrzebują jedynie rodzinnej atmosfery, wyżywienia i noclegu.

Istnnieje możliwość zwrotu kosztów.

Więcej informacji: Marysia, 07834 735294

Nowy duszpasterz

Nowy duszpasterz

Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii dekretem z 28 sierpnia 2019 r. ustanowił nowego duszpasterza w naszej parafii.
Jest nim ks. Aleksander Dasik jest kapłanem diecezji kaliskiej. Urodził się w 1981 r. w Żytomierzu (Ukraina), w polskiej rodzinie. Po maturze rozpoczął formację do kapłaństwa w Seminarium w Kijowie, którą kontynuował w Papieskim Seminarium Rzymskim oraz na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W 2005 roku przyjął święcenia kapłańskie w Żytomierzu. W 2013 r. uzyskał licencjat kościelny z nauk Biblijnych na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W 2015 r. po rozpoczęciu rosyjskiej agresji w Ukrainie - wraz z rodziną przeniósł się do Polski. Inkarnował się do diecezji kaliskiej. W sierpniu tego roku biskup skierował go do pracy w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Dekret zastał go w Rzymie, gdzie pełnił posługę duszpasterską w diecezji rzymskiej i gdzie jednocześnie kontynuował studia doktoranckie z teologii biblijnej na Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu. W czasie pobytu w Rzymie współpracował z Watykańskim Radio, Dykasterią ds. Komunikacji, Catholic-Media Center (Kyiv) oraz Pierwszym Kanałem Telewizji Ukraińskiej w transmisjach Mondovisione z Watykanu.

Ks. Aleksandrowi życzymy wszelakiej pomyślności, opieki Matki Bożej Kozielskiej i wielu łask Bożych, a na najbliższy czas w szczególności pogody duch i wytrwałości.

Promocja kultu

Promocja kultu

Członkowie IPAK HAMMERSMITH serdecznie zapraszają nabożeństwo do św. Andrzeja Boboli.
W kalendarzu duszpasterskim modlitwa ta odbywa się w każdy pierwszy wtorek miesiąca.
Zachęcamy do właczenia się w propagowaniu kultu św. Andrzeja. Można to czynić przez przekazanie tej informacji swoim bliskim, krewnym i znajomym – to najlepsza droga, by doświadczyć w krótkim czasie Jego przemożnego orędownictwa.
Zachęcamy tez do zaopatrzenia się w specjalny modlitewnik.
  Szczegóły nabożeństwa:
 • każdy 1. wtorek miesiąca
 • Msza św. o 19:00
 • nabożeństwo ku czci św. Andrzeja Boboli
 • ucałowanie relikwii

 

Statystyka 2019

Statystyka 2019

 • Sakramenty:
  • Chrzest - 27 osób;
  • I Komunia - 43 dzieci (14 poza parafią);
  • Śluby - 0 pary (9 protokołów przedślubnych);
  • Bierzmowanie - 21 osoby.
  • Eucharystia - odprawiono 1120 Mszy św. - z parafii 889 stypendiów. Gościliśmy 34 księży-gości.
 • Duszpasterstwo:
  • Chorzy - 112 zaopatrzonych. W comiesięcznych spotkaniach Seniorów uczestniczyło w tych spotkaniach w sumienie 271 osób);
  • Pogrzeby - 36 osób zmarło, czego 16 z naszej parafii.
 • Administracja:
  • zarejestrowanych rodzinn: 863 - w ostatnim roku z parafii wyjechało ok. 151 rodzin,
  • zarejstrowanych parafian: 2599 osób
  • - z przewagą pań (1363). Pod względem wiekowym dominuje przedział 30-49 (1079 osób), i 1-10 lat (958).
 • Sprawy gospodarcze:
  • drobne reperacje,
  • duże inwestycje:
   •   remont dachu nad salą św. Józefa i zakrystią,
   • wymiana pokrycia dachowego i świetlika,
   • reperacja rynny nad kaplicą MB,
   • wymiana nagłośnienia kościoła i przebudowa systemów IT, zarządzających cyfrowym audio.

 

Godzinki do Niepokalanego Poczęcia NMP

Godzinki do Niepokalanego Poczęcia NMP

Śpiewane są w naszym kościele co niedziela:
 • w kaplicy Matki Bożej
 • po porannej niedzielnej Mszy Św.

Ciekawa jest historia tej modlitwy. Jej początki sięgają średniowiecza (przełom XIV lub XV w.). Treść Godzinek została zatwierdzona przez pap. Sykstusa IV w 1476 r. Pierwszy polski tekst pojawił się już po 1482 r., a obecnie używany oparty został na - najbardziej znanym - przekładzie Biblii ks. Jakuba Wujka. Schemat modlitwy wzorowany jest na brewiarzu kapłańskim i składa się z siedmiu części.

Zapraszamy do włączenia się w modlitwę ku czci NMP.
 

Nabożeństwa parafialne

Nabożeństwa parafialne

ZAPRASZAMY DO MODLITWY – zachęcamy wszystkich czytających ten tekst, by - na miarę swoich mozliwości - włączyć się do wspólnej modlitwy:

 1. GODZINKI – śpiewane są w niedzielę, po porannej Mszy Św., w kaplicy Matki Bożej. To doskonała sposobność oddania czci Niepokalanej.
  Warto przypominieć historię tej modlitwy: jej początki sięgają średniowiecza (przełom XIV lub XV w.). Treść Godzinek została zatwierdzona przez pap. Sykstusa IV w 1476 r. Pierwszy polski tekst pojawił się już po 1482 r., a obecnie używany oparty został na - najbardziej znanym - przekładzie Biblii ks. Jakuba Wujka. Schemat modlitwy wzorowany jest na brewiarzu kapłańskim i składa się z siedmiu części.
 2. KORONKA DO BOŻEGO MIŁOSIERDZIA - od ponad roku grupka naszych parafian gromadzi się po wieczornych Mszach św. przy ołtarzu Bożego Miłosierdzia, aby odmówić Koronkę, jako dziękczynienie za Eucharystię, a także akt uwielbienia i przebłagania Boga, jak również wynagrodzenie za wszystkie zaniedbania, których dopuszczamy się jako wspólnota ludzka.
  Przypominamy również, że modlimy się koronką w kazdy piątek po porannej Mszy św.
 3. NABOŻEŃSTWA KU CZU PATRONÓW - Całość nabożeństwa sprowadza się do Mszy św. z homilią, modlitwy wstawienniczej, połączonej z odczytaniem próźb do Patrona, błogosławieństwa Najśw. Sakramentem i ucałowania relikwii Świętego. Zapraszamy do udziału w nich i zwracamy się z dyskretną prośbą o pomoc w szerzeniu kultu św. Andrzeja. Można włączyć sie w to dzieło na różne sposoby, ale zachęcamy do osobistego udziału w modlitwie. Niezwykle pożytecznym dziełem może okazać się przekazywanie informacji o nabożeństwie innym osobom (bliskim, krewnym czy znajomym).
  a. nabożeństwa do św. Andrzeja Boboli, Patrona naszej parafii - odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca, po Mszy wieczorowej. Inicjatorem są członkowie IPAK HAMMERSMITH.
  b. św. Maksymiliana Marii Kolbego, drugi patron parafii - za zezwoleniem władz Zakonu OO. Franciszkanów z Niepokalanowa - otrzymaliśmi relikwie św. O. Maksymilian (I stopnia!). Liturgiczne wprowadzenie relikwi nastąpi w niedzielę, 12 sierpnia, na Mszy o godz. 12:00. Natomiast pierwsze nabożeństwo ku czci św. Maksymiliana odbędzie się we wtorek, 14 sierpnia, w dniu liturgicznego wspomnienia, po Mszy wieczorowej.
 4. RÓŻANIEC – ta modlitwa prowadzona jest przet członków Róż gównie przed niedzielną Mszą o godz. 12:00, ale też zdarza się często przed wieczornymi nabożeństwami w ciągu tygodnia.
 5. I PIĄTEK MIESIĄCA - nabożeństwo wynagradzające po Mszy wieczorowej.
 6. I SOBOTA MIESIĄCA - Msza wynagradzająca Niepokalanemu Sercu Maryii, a po niej Nabożeństwo Fatimskie.
 7. RÓŻANIEC W INTENCJI KAPAŁANÓW - w pierwszy i trzeci czwartek miesiąca rózaniec w int. Misji i w intencji kapłanów
 8. RÓZANIEC W INTENCJI MISJI - Grupa Misyjna zaprasza w każdy drugi i czwarty czwartek miesiąca do kaplicy Matki Bożej, o godz. 18:30.

 

Klub Brydżowy

Klub Brydżowy

Członkowie Klubu Bryddżowego serdecznie zapraszają miłośników rozgrywek brydżowych do wspólnych spotkań.
Potyczki intelektualne odbywają się we wtorki i środy, od 11:00, w salce (basement, 18 Greenside Road, W12 9JG).

Informacje szczegółowe: 020 8992 7692 (Józef)

Zapisy do parafii

Zapisy do parafii

Poniżej podano kilka uwag uzupełniających odnośnie zapisów do parafii.

Szczegółowe informacje można przejrzeć w dziale FAQ-u, ale warto pamiętać, że samo „chodzenie do kościoła” nie jest tym samym, co „przynależności do parafii”. W rozumieniu Statutu PCM za zapisaną do konkretnej Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej uznaje się osobę, która dobrowolnie dokonała zgłoszenia do parafii i dba o utrzymywanie z nią kontaktu - np. przez udział w nabożeństwach, organizowanych zdarzeniach lub dba o jej funkcjonowanie, materialne lub duchowe dobro bądź jest w niej członkiem Gift Aid.

Ważnymi informacjami są również:

 • czas karencyjny (oczekiwania) - od złożenia aplikacji do faktycznego statusu parafianina to okres 6 miesięcy (uchwała Rady Administracyjnej z listopada 2019);
 • zwykły okres przynależności – brak kontaktu z parafią, kancelarią, kościołem, czy wspólnotą przez jeden rok, przenosi kartotekę do archiwum. Niestety, coraz częściej zdarzają się niepotrzebne napięcia, gdy do Kancelarii zgłaszają się osoby, które „od ręki” chciałby mieć załatwione różne poświadczenia (np. podpisanie formy dla dziecka do szkoły, wystawienie świadectwa moralności do chrztu, itp.).
 • .
Dla uniknięcia niepotrzebnych nieporozumień odsyłamy na naszą stronę parafialną i zachęcamy do dokładnego zapoznania się z procedurami i systemem funkcjonowania naszej parafii.

 


 Zobacz najważniejsze informacje na FAQ

Troska o dom Boży

Troska o dom Boży

Odpowiadając na dyskretne sugestie wielu parafian odnośnie zachowania w kościele, publikujemy poniżej kilka próśb, z nadzieją, że nie zostaną odebrane jako atak.

W obliczu Bożego majestatu każdy jest jakoś niedoskonały, warto zatem przemyśleć poniższe delikatne sugestie, żeby na większą chwałę Boga, ludzki pożytek a także osobisty wzrost: 
 • starajmy się nie przechodzić przez kościół w czasie trwania Eucharystii (szczególnie jest to ważne podczas Przeistoczenia); 
 • za zachowanie dzieci odpowiadają rodzice uczmy nasze dzieci, że kościół jest domem Bożym i różni się od podwórka. A jeżeli dziecko ma „trudny czas”, płacze lub dokazuje, spróbujmy nie czekając na reakcje otoczenia – iść z nim do Sali św. Józefa, gdzie łatwiej tłumaczyć, nakarmić czy przewinąć malca. Jeżeli z uwagi na dzieci musimy w trakcie Mszy Św. przebywać bezpośrednio przed kościołem to pozostańmy w modlitewnym skupieniu; dokarmianie lub zabawianie dziecka (np. chrupkami lub chips’ami) nie powinno się odbywać w głównej nawie kościoła ani kaplicy MB. W tym celu prosimy o skorzystanie z kawiarenki lub Sali św. Józefa zostawiając tam zastany (lub jeszcze lepszy) porządek; 
 • Pismo św., książeczki i śpiewniki znajdujące się w ławkach są poświęcone i przeznaczone dla osób umiejących czytać. To ma być pomoc w modlitwie lub w Liturgii. Prosimy zatem, by uczyć dzieci szacunku dla tych rzeczy; 
 • prosimy również, by nie wchodzić do kościoła z gumą do żucia a jeżeli już ktoś znalazł się z nią w środku, by nie przyklejać jej pod ławką czy klęcznikiem, bądź wyrzucać zaraz przy wejściu do kościoła; 
 • prosimy także, by przed wejściem do kościoła wyłączyć (ściszyć) komórki. Często bowiem są powodem rozproszeń – wyjątkiem stanowią osoby będące pod ostrym dyżurem (np. lekarze, policjanci, straż itp.); 
 • przychodząc do kościoła pamiętajmy o eleganckim, właściwym i godnym dla świątyni stroju. Unikamy odkrytych ramion i dekoltów, różnego rodzaju obcisłych i prześwitujących ubrań a także przykrótkich spodni, spódnic czy szortów. W tym punkcie powinna nam przyświecać zasada: MÓJ STRÓJ ŚWIADCZY O MNIE I O MOJEJ WIERZE.

O PRZYJMOWANIU KOMUNII

O PRZYJMOWANIU KOMUNII

Drodzy parafianie,
w ostatnim czasie pojawiło się wokół tej materii kilka niepokojących sygnałów i zjawisk, kótre - myślę, że z pożytkiem dla obydwu stron - należy omówić. Wśród nich są kwestie postaw liturgicznych, form komunijnych („do ust” czy „na rękę”), nierozróżnianie błogosławieństwa od faktycznego przyjmowania Komunii, bezkrytyczne przyjmowania Komunii przez małe dzieci, brak jednoznacznego rozróżnienia pomiędzy "opłatkiem" a "Ciałem Chrystusa" lub "winem" a "Jego Krwią" czy też prozaiczna sprawa związana z uczestnictwem w procesji komunijnej. Poniższe uwagi zostały poczynione nie po to, by pouczać lub - jakikolwiek sposób - karcić. Głównym powodem publikacji tego materiału jest troska o cześć dla Najświętszego Sakramentu i poprawny kult Eucharystii. Prosimy zatem, by z uwagą przestudiować poniższy tekst i z rozwagą przyjąć sugestie w nim zawarte.
*Uwaga techniczna: teksty drukowane pochylona czcionką są cytatami z dokumentów kościelnych (m.in Mszał Rzymski [MR], Instrukcja „Redemptionis Sacramentum” Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów [RS], Kodeks Prawa Kanonicznego [KPK], itp.).
 • Post eucharystyczny:
  Przystępujący do Najświętszej Eucharystii powinien przynajmniej na godzinę przed przyjęciem Komunii świętej powstrzymać się od jakiegokolwiek pokarmu i napoju, z wyjątkiem tylko wody i lekarstw (…)” [KPK kan. 919 - § 1]. Żucie gumy w kościele jest nadużyciem.
 • Postawa podczas przyjmowania Komunii:
  Wierni przyjmują Komunię świętą w postawie klęczącej lub stojącej, zgodnie z postanowieniem Konferencji Episkopatu”, zaaprobowanym przez Stolicę Apostolską – w naszych warunkach przyjęte są obie formy, z przewagą stojącej. „Jeśli przystępują do niej stojąc, zaleca się, aby przed przyjęciem Najświętszego Sakramentu wykonali należny gest czci (…) – w naszym przypadku tym gestem powinno być przyklęknięcie (gdy ktoś ma trudności lokomocyjne: głęboki ukłon). [RS, pkt 90].
 • Rytuał i gesty komunijne:
  Rozdzielający Komunię św. mówi: „Ciało Chrystusa”. Przyjmujący głośno odpowiada: „Amen”, jako wyznanie wiary w prawdziwą obecność Chrystusa (…). [MR, 117]. Gestem właściwym, który towarzyszy komunii są złożone dłonie, a nie skrzyżowane na piersiach ręce czy dłonie utrzymane wzdłuż ciała. Nie ma też potrzeby czynienia jednego lub wielu znaków krzyża.
 • "Do ust" czy "na rękę"?
  "Komunia św. może być przyjmowana zarówno do ręki lub do ust. Decyzja należy do osoby przyjmującej
  (…) Wierni przyjmujący Komunię „na rękę”, powinni zadbać o właściwe ułożenie dłoni: lewa ręka, podtrzymywana przez prawą, ma być tak wyciągnięta, aby tworzyła jakby patenę, na której mogłaby być położona Komunia św. Następnie prawą ręką wierny bierze złożone na lewej dłoni Ciało Pana i wkłada do ust niezwłocznie i w obecności kapłana”. Pamiętać należy, że chwila trzymania Pana Jezusa we własnych dłoniach jest momentem osobistej adoracji.” [RS, pkt 92].
 • Kiedy należy przyjmować Komunię tylko w postawie stojącej?
  Przepisy Mszału Rzymskiego przyjmują zasadę, że gdy udziela się Komunii pod obiema postaciami „Krew Pańską można spożywać albo pijąc bezpośrednio z kielicha, albo przez zanurzenie (…)”. [MR, 103]. Jednak gdy przyjmujemy Ciało i Krew Pańską zawsze stoimy - chodzi głównie o to, by uniknąć niezamierzonego potrącenia kielicha lub naczynia, w ktorym znajduje się Komunia. Ważną rzeczą jest też odpowiednio wczesne uprzedzenie osoby komunikującej w przypadku, gdy decydujemy się jedynie na przyjęcie tylko Ciała Pańskiego.
 • Czy przyjęcie jedynie błogosławieństwa zastępuje Komunię?
  Sporo kontrowersji budzi uczestniczenie w procesji komunijnej osób przyjmujących jedynie znak błogosławieństwa. Dla wyjaśnienia pamiętać należy, że jest to bardziej przywilej dla osób, które - mając pragnienie Komunii – nie mogą fizycznie jej przyjąć, a w akcie wiary i uwielbienia Chrystusa jedynie przyjmują znak błogosławieństwa. Nie jest to zatem sankcjonowanie przywileju, a jedynie pomoc duszpasterska dla osób pozostających poza możliwośćią przyjmowania Ciała Pańskiego, do  życia zgodnego z zasadami wiary. Wynikają zatem z tego dwie sugestie: (1) osoby, które mogą przyjąć sakramentalny znak pokuty zapraszamy wpierw do Spowiedzi, a potem do Komunii; (2) dorośli podchodzący tylko po błogosławieństwo proszeni są o złożenie skrzyżowanych dłoni na piersiach (ten gest rezerwujemy tylko dla tych osób) i wyraźne pochylenie głowy.
 • Błogosławienie dzieci a Komunia:
  Dzieci, które jeszcze nie były u I Komunii proszone są, by idąc w procesji trzymały palec wskazujący na ustach. Gest ten jest ważnym znakiem, wydatnie ułatwiającym osobie udzielającej Komunii ocenić stan faktyczny i uniknąć omyłkowego podania jakiemuś dziecku Ciała Chrystusa. Warto pamiętać o wynikających z tego późniejszych niezręcznych sytuacji i stresu. Prosimy ponadto, by dzieci w procesji komunijnej podchodziły z osobą starszą, która powinna zadbać o właściwą postawę i przykład.
 

Parafialna strona internetowa

Parafialna strona internetowa

Od wielu lat http://bobola.church/ widoczna jest w najpopularniejszym medium komunikacyjnym świata!
 • 2019: Kolejne nowości na stronie:
  • od początku tego roku przebudowany został system publikowania wydarzeń i kalendarzy na stronie.
   Mamy nadzieję, że to ułatwi i uczyni naszą stronę jeszcze bardziej funkcjonalną.
  • dodaliśmy kolejny WAŻNY segment, podstronę: RADIO BOBOLA
 • 2018: nowy PAYER
 • 2017: Od 1 stycznia 2017 r. wystartowała czwarta wersja strony! Sygnały i sugestie parafian ożywiały idę budowania strony szybkiej, informującej, bez zbędnych gadżetów, dostosowanej do urządzeń mobilnych i wielojęzykowej. Zmieniliśmy wtedy również domonenę z: "stbobola.co.uk" na: "bobola.church". Niezwykłym źródłem wiedzy o stronie, dynamice jej rozwoju oraz zainteresowaniach naszych gości są statystyki.
 • 2012: Modernizacja serwisu internetowego, z myślą o obchodach jubileuszowych 50-lecia parafii.
 
Przy okazji, prosimy o kontakt te osoby, które opracowały jakiekolwiek materiały dotyczące naszej parafii i opublikowały je w Internecie (facebook, tweter itp.). Chcielibyśmy zbudować formę interakcji i wzajemnej współpracy, a także patronatu parafii.
Zapraszamy, odwiedź nas i podziel się swoimi uwagami. Zapraszamy także do współpracy w tworzeniu serwisu.
 
Dziękujemy Agnieszce i Andrzejowi, którzy niestrudzenie pracują nadal nad doskonalenie projektem: BÓG WAM ZAPŁAĆ!
 
 

Informacje o pochowanych w kolumbarium

Informacje o pochowanych w kolumbarium

W przygotowywaniu jest nowa pozycja poświęcona Kolumbarium przy kościele św. Andrzeja Boboli w Londynie.

W kolumbarium jest obecnie (marzec 2017) złożonych prochów ponad 1400 Polaków, głównie naszych Parafian. Zamiarem jest, w ramach możliwości, aby o każdej osobie pochowanej, napisać jak najwięcej danych. Im więcej otrzymanych danych tym więcej będzie można uwzględnić danych o pochowanej osobie.
Wszelkie informacje proszę odsyłać na: Dr Andrzej Suchcitz, c/o 20 Prince’s Gate, London, SW7 1PT