• Start
 • Duszpasterstwo
 • Sakramenty
 • I Komunia

 

"Eucharystia jest źródłem i zarazem szczytem całego życia chrześcijańskiego" [zob. KKK 1407]

WPROWADZENIE
Pierwszym zadaniem rodziców jest odnowienie i umocnienie osobistej więzi z Chrystusem. Dopiero wówczas ma się naturalne podstawy do przekazywania doświadczenia wiary dzieciom. Wychodząc z takiego założenia, należy zauważyć, iż nie ma tu potrzeby stosowania specjalnych zabiegów czy technik. Wystarczy zwykła codzienna modlitwa, cotygodniowa Msza Św., regularna spowiedź i komunia święta. Ponad to ważne są również relacja społeczne, budowane na sumiennym życiu osobistym, rodzinnym i zawodowym.
Całość tego zagadnienia sprowadza się zatem do dbałości o dwie rzeczy:
1. wzajemną miłość i szacunek rodziów jako małżonków.
2. pogłębienie rozumienia sakramentów świętych.

 • ZAPISY
  • Zapisy do I Komuni na rok 2018 odbeda sie w dniach 1-30 czerwca 2017, osobiscie w kancelarii parafialnej.

(Do kursu przygotowującego zapisanych zostało 53 dzieci i 16-cioro włączono na tzw. listę rezerwową. Niniejszym potwierdzamy, że dzieci z listy rezerwowej zostały przyjęte na kurs do I Komunii. Św. Na początku września podany zostanie termin pierwszego spotkania. )

 • WYMAGANIA
  1. Przynależność rodziców dziecka / rodziny do wspólnoty parafialnej
   (w przypadku, gdy rodzina należy do innej parafii, prosimy o list przewodni od swojego proboszcza).
  2. Dziecko powinno mieć ukończony siódmy rok życia. 
  3. Dokonanie zapisu na formularzu zgłoszeniowym do 30-go czerwca 2017.
  4. Świadectwo Chrztu św. dziecka.
 • TERMINY I KOMUNII
  • Uroczystość I Komunii Świętej odbywa się w naszej parafii co roku, w miesiącu maju. Poprzedza ją specjalny kurs przygotowawczy, obejmujący nie mniej niż 20 spotkań. Jest on skierowany głównie do dzieci, ale w trakcie jego trwania katechezy maja równiez rodzice. Obydwa typy katechez są obowiązkowe.
  • Terminy spotkań - zarówno dla dzieci jak i rodziców - podawane są w pierwszym miesiącu trwania kursu i obejmują cały jego cykl. Podobnie z terminem/ami uroczystosci komunijnej, podawany/e jest/są w pierwszym miesiącu trwania kursu.