• Start
  • Duszpasterstwo
  • Sakramenty
  • Chrzest

 

Pan Jezus ustanowił sakrament chrztu świetego po Zmartwychwstaniu mówiac do Apostołów "Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu: W imię Ojca i Syna i Ducha Świetego" (Mt 28, 19).

Chrzest jest jednym z siedmiu znaków, w których człowiek wchodzi w głęboką Komunię z Bogiem objawionym nam przez Ducha Św. osobie Jezusa Chrystusa. Wydarzenie to jest podstawowym doświadczeniem wiary katolickiej, wyrażone w znaku i słowie. Dzięki temu staje się nie tylko wydarzeniem zewnętrznym, ale przede wszystkim Sakramentem, w którym człowiek zostaje włączony w tajemnice paschalną Chrystusa i we wspólnotę Kościoła przez obmycie wodą i wezwanie Trójcy Swietej.

E-mail

Warunki zasadnicze
1. Przynależność do parafii św. Andrzeja Boboli - min. okres 3 miesiące.
UWAGA! Istnieje możliwość ochrzczenia dziecka z innej parafii, jednak w tym przypadku należy postarać się o list od swojego Duszpaterza potwierdzający przynależność do Wspólnoty i wyrażający zgode na chrzest poza parafia.
2. Moralna pewność szafarza odnośnie wychowania dziecka w duchu katolickim - czyli udzielający chrztu musi być przynajmniej pewny, ze dziecko będzie wychowywane po katolicku.
3. Na dwa miesiące przed planowanym chrztem, rodzice i (jeżeli jest to możliwe) rodzice chrzestni uczestniczą w katechezie przedchrzcielnej - zgłoszenia w kancelarii lub u duszpasterzy.
4. Nie należy podejmować żadnych kroków związanych z chrztem zanim nie zostanie ustalona jego data z duszpasterzem.

Wymagane dokumenty
Do zgłoszenia zamiaru chrztu własnego dziecka potrzebne są:
1. formularz zgłoszeniowy - dostępny w kancelarii parafialnej lub bezpośrednio na katechezie przedchrzcielnej;
2. pełny akt urodzenia, na którym umieszczone są dane rodziców dziecka (kopia);
3. świadectwo moralności - ten dokument przedstawiają rodzice chrzestni, a jest to potwierdzenie uzyskane od swojego duszpasterza, stwierdzające brak przeszkód do bycia matką/ojcem chrzestną/ym (uwaga: zwolnione są z niego osoby należących do naszej parafii).

Przypominamy, że warunkiem koniecznym jest przynależność do parafii ii uczestnictwo w życiu wspólnoty.

Termin
Chrzest jest tak wielkim wydarzeniem dla wszystkich, a w szczególności dla rodziców, dla dziecka i dla całej wspólnoty parafialnej. Nie powinien więc dziwić fakt, że jego udzielenie poprzedzone jest gruntownym przygotowaniem, zgodnym z sumieniem, Tradycją Kościoła i przepisami liturgicznymi. Ponieważ rodzice są pierwszymi osobami, które będą opowiadać swojemu dziecku o Panu Bogu, zobowiązani są do uczestniczenia katechezie chrzcielnej. Terminy katechez publikowane są na naszej stronie poniżej i w biuletynie.

Przypominamy, że dopiero po ukończeniu katechezy możliwe będzie uzgodnienie daty chrztu z duszpasterzem.

 

E-mail

Katechezy Chrzcielne

15 Gru 2018, godz: 05:00PM Katecheza chrzcielna
19 Sty 2019, godz: 05:00PM Katecheza chrzcielna
16 Lut 2019, godz: 05:00PM Katecheza chrzcielna