Najczęściej zadawane pytania

Ogólne

Jak zapisać się do parafii?

Jak zapisać się do parafii?

Polscy katolicy w Anglii korzystają z dobrodziejstw wypracowanych przez angielskich katolików. Różnica - oczywiście oprócz języka - polega na tym, że Polacy mogą tworzyć parafie personalne w ramach organizacji charytatywnej, kóra nosi nazwę Polska Misja Katlicka w Anglii i Walii. Tak się składa, że nasza parafia i kościół od samego początku należy do struktur PMK. Może zatem przymować nowych członków lub - zgodnie ze statutem Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii - skreślać z listy nieaktywnych bądź niespełniających wymogów członków.
Zapisanie się do parafii rozpocząć nalezy od dostarczenia do kancelarii parafialnej wypełnionego we wszystkich sekcjach formularza (zatwierdzone są dw: dla osób samotnych i dla rodzin). Po przyjęciu zgłoszenia obowiązuje okres sześciu tygodni oczekiwania, podczas którego weryfikowane są dane udostępnione w formularzu. Po upływie tego czasu - jeżeli nie było informacji odmownej (podanej drogą listowną, elektorniczną bądź osobiście przez duszpasterza) - należy uważać siebie za członka polskiej parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Londynie (czyli Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii).
 
Formularz należy  wypełnić drukowanymi literami i dostarczyć do parafii (listownie, duszpasterzowi w zakrystii po jakiejkolwiek Mszy św. lub osobiście do kancelarii)

 

Przynależność do Parafii

Przynależność do Parafii

 

Duszpasterstwo poza granicami ojczystego kraju ma swoją własna specyfikę, co przejawia się m.in. w innej niż w Polsce formie przynależności do parafii.

Poza tym, przynależność do parafii personalnych w ramach Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii nie wchodzi w konflikt z przynależnością do parafii terytorialnych (np. w Polsce). Jednakże Polacy przebywający dłużej niż sześć miesięcy poza granicami swoich parafii terytorialnych, sami powinni zadbać o formalny wpis do wybranej lub dostępnej katolickiej wpólnoty personalnej PCM. Bez takiej deklaracji duszpasterze lokalny wspólnot (L-PCM) nie mają uprawnień do wystawiania zaświadczeń, podpisywania form (np. szkolnych czy referencji), spisywania różnych aktów kancelaryjnych (np. protokołów przedślubnych).

Nasza parafia jest parafią personalną. Należy do niej ten, kto z własnego wyboru wpisał się do parafii i uczestniczy we Mszach świętych w naszym kościele. Od strony formalnej nazywanie jest to OBOWIĄZKIEM ZAPISANIA SIĘ DO PARAFII.

Specjalny formularz do wpisania podstawowych danych osobistych można odebrać w kancelarii parafialnej, w zakrystii lub pobrać z naszej strony internetowej (formularz dla rodzin , formularz dla osoby samotnej).

Apel o zapisanie się do parafii kierujemy przede wszystkim do osób i rodzin, które w ostatnich latach czy też miesiącach przyjechaly do Londynu i podjęły decyzje, aby zostać tu przez najbliższych parę lat lub na stałe. Zapisanie się do parafii jest ważne z wielu powodów związanych m.in. z załatwieniem formalności w sprawie sakramentów świętych (chrzest, bierzmowanie, I Komunia św., małżeństwo), wystawieniem referencji do szkół katolickich, wystawianiem referencji dla rodziców chrzestnych itd.
Pomyśl i podejmij decyzje!

Przy zmianie adresu lub powrocie do kraju prosimy o powiadomienie kancelarii parafialnej.

Dziękujemy za współpracę.

Dlaczego muszę się zapisać do parafii? Czy nie wystarczy, że chodzę do kościoła?

Dlaczego muszę się zapisać do parafii? Czy nie wystarczy, że chodzę do kościoła?

W ramach prawa angielskiego jesteś wolnym człowiekiem i oczywiście Ty podejmujesz decyzje związane z Twoim życiem lub życiem Twoich bliskich. Co więcej, Twojej wolności strzeże również konstytucja europejska, do której odnosisz się jako jej obywatel/obywatelka. Niestety, w praktyce jest trochę inaczej, gdyż – chociażby w przypadku przynależności do parafii – brak deklaracji z Twojej strony ogranicza możliwości osób za nią odpowiedzialnych. I tak rozmaite czynności kancelaryjne (np. podpisanie form do szkół katolickich, spisanie protokołu przedmałżeńskiego, wydawanie różnych poświadczeń, itp.) związane jest z koniecznością przynależenia do konkretnej wspólnoty. Siłą faktu, samo tylko chodzenie do kościoła nie wystarczy, chociaż jest bardzo ważne i godne pochwały.

 

Co to jest Gift Aid?

Co to jest Gift Aid?

Gift Aid to forma pomocy finansowej dla organizacji charytatywnych, działających w Wielkiej Brytanii. Upraszczając, mechanizm: ten sprowadza się do tego, że urząd podatkowy zwraca pewną wartość zapłaconego przez płatnika podatku. Wystarczy jedynie, że konktertna instytucja przedstawi pod koniec roku rozliczeniowego wysokość kwoty zebranej przez Gift Aid, ma status "organizacji charytatywnej", dysponuje deklaracjami podpisanymi przez podatników należących do niej.  
 
W warunkach naszej parafii wygląda to tak, że każdy funt złożony poprzez Gift Aid powiększony jest o 0,25 pensów. Należy zauważyć, że to Ty decydujesz o części zapłaconego przez ciebie podatku oraz że dokonuje się to bez dodatkowych zabiegów. Wystarczy, że podpiszesz deklarację i wybierzesz jedną z trzech form wpłacania swoich ofiar: do specjalnej koperty, jednorazowo (chodzi o czek wpłacany w dowolnym czasie i kwocie) lub przez Standing Order.

Wspomniane deklaracje dostępne są przy wejściu do kościoła, w zakrystii, kancelarii a także na naszej stronie internetowej. Zapraszamy do współpracy!!!

 

Mam trudny problem. Czy jest możliwe, aby się spotkać i porozmawiać?

Mam trudny problem. Czy jest możliwe, aby się spotkać i porozmawiać?

Zagadnienia z zakresu życia duchowego, potrzeba rozmowy oraz kwestie związane z wiarą, mają często bardzo ważne znaczenie i głębokie podłoże. Potrzebują zatem o wiele więcej czasu do ich rozwiązania. Często związane są z dużym wysiłkiem emocjonalnym i intelektualnym. W takich czy im podobnych kwestiach zapraszamy do spotkań indywidualnych i rozmów z duszpasterzem.

 

 

Aplikacje

Jak mogę podpisać aplikację do szkoły dla mojego dziecka?

Jak mogę podpisać aplikację do szkoły dla mojego dziecka?

W punkcie wyjścia należy przyjąć założenie: dziecko jest najważniejsze!
Wielu rodziców (bardziej czytaj: mam) ma w tym miejscu poważne trudności, bo albo trudno udowodnić związek dziecka/rodziców z konkretnym kościołem lub parafią, albo okazuje się, że jakoś jeszcze nie udało się (lub nie było takiej potrzeby) zapisać do polskiej katolickiej parafii.

Aplikacje do szkół katolickich zawierają zwykle pytania dotyczące wiary, praktyk religijnych, udziału we Mszy Św. a także aktywności w życiu parafii. Czyli nikt nie wnika w prywatność, a zadaje jedynie pytania o praktyki religii katolickiej.

Zdarza się, że duszpasterz - mimo dobrych intencji - nie może podpisać aplikacji do szkoły, bo po porostu nie ma wystarczającej wiedzy o osobie/osobach, których wiarygodność ma potwierdzić. Zwyczajowo potrzeba:
  • przynależności do konkretnej parafii (chodzi o osobiste wpisanie się do jednej ze wspólnot Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii)
  • historii przekraczającej przynajmniej półroczną obecność we wspólnocie.

Prosze wziaść pod uwagę, że aplikacje nie są podpisywane w dniu złożenia dlatego prosimy aby nie zostawiać tych spraw na ostatnia chwilę.