Nieprzypadkowo św. Mateusz tyle uwagi poświęca opisowi Jana Chrzciciela.
Przygląda się temu jak się ubierał; gdzie mieszkał; w jaki sposób się odżywiał; co głosił. Oczom naszym ukazany zostaje prorok, który jest znakiem Boga i Jego głosem. Wszystko w osobie Jana zostaje podporządkowane Bożemu orędziu. Ubrany w „odzienie z sierści wielbłądziej”. Istnieje midrasz (sposób interpretacji Biblii za pomocą sentencji, objaśnień lub przypowieści) opowiadający o tym, że Bóg po grzechu pierwszych ludzi, kiedy odkryli swoja nagość, ubrał ich w skóry zwierzęce. Ten czyn jest odczytywany przez Żydów jako wyraz Bożego miłosierdzia wobec grzeszników. I Jan poprzez swój ubiór przypomina, że Bóg, który go posyła, jest Bogiem miłosiernym. Pełne miłości i miłosierdzia.
ZADANIE NA TYDZIEŃ
Do przemyślenia: Jakim jestem człowiekiem? Dobrym? Złym? Wierzącym i praktykującym? A może jestem uzależniony od alkoholu, narkotyków, erotycznych doznań, opinii nie najlepszego środowiska?Do zrobienia: W tym tygodniu nie ulegnę żadnej z moich słabościami będę niezwykle uprzejmy dla wszystkich, a zwłaszcza dla własnej rodziny.
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2021 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.