Modlitwa do Matki Bożej Kozielskiej Zwycięskiej o uproszenie nam daru wierności Chrystusowi we współczesnym świecie.

Bogurodzico –Dziewico, Maryjo!
Jezus Chrystus umierając na krzyżu, gdy serce Twe przenikał miecz boleści, dał Ciebie za Matkę wszystkim ludziom.
Jako Matka Jezusa i Kościoła idziesz przez wieki w pielgrzymce wiary i jako pierwsza uczennica Pana, uczysz lud, odkupiony Najdroższą Krwią Twojego Syna, iść wytrwale drogą wiary i zawierzenia Bogu.
Ty umacniasz go w chwilach zwątpienia i ocierasz łzy w dniach goryczy, a w godzinach samotnej udręki i śmierci otaczasz każdego człowieka macierzyńską miłością. Ty nigdy, bowiem nie opuszczasz tych, którzy z ufnością wołają do Ciebie o pomoc i obronę Serdeczna Matko, Tyś prowadziła nasz Polski Naród od zarania jego chrześcijańskich dziejów i wychowałaś go w miłości do Boga i ojczyzny, w poczuciu niezwykłej godności i przeznaczenia każdego człowieka. Nasi praojcowie przyzywali Cię z życiu i codziennym znoju, w chwilach radosnych jak też w czasach trudnych i bolesnych. Ciebie nasz naród obrał za swa Panią i Królową, bo Ty zawsze byłaś dla niego niegasnącym światłem i jutrzenką nadziei. Ty byłaś z Tymi, którzy walczyli za wolność narodów, jak też i z tymi, którzy doświadczali głodu, nędzy, poniżenia, tortur, śmierci w tylu obozach i łagrach. Matko Bolesna, Matko Kozielska! Klęczymy przed Twym wizerunkiem, który jest milczącym świadkiem niewypowiedzianej krzywdy i zbrodni, ale który jest też znakiem zwycięskiej wiary i miłości tych, którzy oddali życie za wolność ojczyzny. Matko Zwycięska! Ty zawsze prowadzisz nas do prawdziwego zwycięstwa i zmartwychwstania. Tobie, zatem z ufnością zawierzamy wszystko to, co nas boli i napawa lękiem, nasza przeszłość i przyszłość. Tobie zawierzamy dziś samych siebie. Równocześnie polecamy Twojemu wstawiennictwu u Jezusa Zbawiciela naszego, wszystkich zmarłych a zwłaszcza tych, którzy zginęli na owej „nieludzkiej ziemi”. Polecamy Tobie, Maryjo, wszystkie nasze rodziny, emigrację, wszystkich Polaków rozsianych po świecie i żyjących w kraju. Królowo Świata i Polski Królowo, którą czcimy w tym Kozielskim wizerunku, spraw prosimy, aby śmierć tylu bohaterskich synów i córek Polski, w łączności z Najświętszą Ofiarą Twojego Syna i bólem Twego Niepokalanego serca, wyjednała dziś nam i światu zwycięstwo nad grzechem i wszelkim złem, a zwłaszcza niesprawiedliwością, nienawiścią i przemocą, która zadaje śmierć niewinnemu życiu ludzkiemu. Niech cierpienie i śmierć tych wszystkich, których wspominamy w szczególny sposób w tym Kościele, natchnie nas do ofiarnego i wytrwałego budowania, na fundamencie prawdy i miłości, tak potrzebnej dziś cywilizacji życia. Amen  

Modlitwę ułożył ks. Dr hab. Stefan Koperek na prośbę kustosza ks. Ryszarda Juszczaka i przy jego udziale. Modlitwa zyskała aprobatę kurii krakowskiej i może być odmawiana publicznie.

St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2021 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.