• Start
  • Wspólnoty
  • Schola ŚWIATŁO

Schola „Światło”

Powstała w 2001 roku przy parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Londynie. Jest wspólnotą wciąż dnamiczną. Dziś liczy ok 60 dzieci (w większości tu urodzonych), w 4 grupach wiekowych.
Schola ŚWIATŁO jest organizacją otwartą, zachęcająca wszystkie dzieci z naszej parafii, aby poprzez śpiew i wspólne spotkania oddały chwałe Panu.
Razem z rodzinami i opiekunami są aktywną wspólnota parafialną: tak jak budynek jest zbudowany z cegieł, tak parafia stworzona jest z poszczególnych wspólnot, które razem budują rodzinę parafialną.
    Cele Scholi:
  • Wychowywać dzieci w wierze katolickiej
  • Spajać wspólnotę parafialną poprzez zachęcanie dzieci i ich rodzin do wspólnej modlitwy, spotkań i śpiewu
  • Zachęcać do współpracy i integracji z kulturą brytyjską zachowując wartości i tożsamość polską
  • Pielęgnować i utrwalać język polski, zwyczaje, tradycje i kulturę ojczyzny.
Dzieci bardzo czynnie włączają się w poszczególne wydarzenia roku liturgicznego, a w ramach co tygodniowych spotkań, nie tylko pogłębiają swoją wiarę i utożsamiają się z parafią, ale także uczą się śpiewu, katechizmu oraz poznają kulturę i historię naszej Ojczyzny.
W 2005 roku, zaledwie 2 miesiące po śmierci bł. Jana Pawła II, 98 osób ze Scholi pojechało na pielgrzymkę do Rzymu, aby pomodlić się przy grobie ukochanego Papieża-Polaka. Na znak pamięci i szacunku, Schola przyjełą wtedy nazwę „Schola Światło”, upamiętnająć to, że Jan Paweł II wprowadził tajemnice światła w różaniec, ale też słowa wiersza napisanego przez Ojca Świętego, które dzieci śpiewały podczas wyjazdu do Rzymu: „W Mroku jest tyle Światła”.
Światło, jako symbol Chrześcijanskiej nadzieji, stało się także wiodącym symbolem Scholi która napełnia życie dzieci i rodziń Chrzescijańską nadzieją i radością.
Przez 15 lat Scholi Światło, ponad 190 dzieci, choć na chwile doznało „światła” naszej Scholi.

 New Bitmap Image

 

Zapraszamy do odwiedzenia profilu Scholi Swiatlo na Facebook

 

 

Koncert Scholi Swiatlo

Schola Swiatlo ma juz 15 lat

  • 1
  • 2

Kalendarz Scholi ŚWIATŁO