Schola „Światło”

Powstała w 2001 roku przy parafii pw. Św. Andrzeja Boboli w Londynie. Jest wspólnotą wciąż dnamiczną. Dziś liczy ok 60 dzieci (w większości tu urodzonych), w 4 grupach wiekowych.
Schola ŚWIATŁO jest organizacją otwartą, zachęcająca wszystkie dzieci z naszej parafii, aby poprzez śpiew i wspólne spotkania oddały chwałe Panu.
Razem z rodzinami i opiekunami są aktywną wspólnota parafialną: tak jak budynek jest zbudowany z cegieł, tak parafia stworzona jest z poszczególnych wspólnot, które razem budują rodzinę parafialną.
    Cele Scholi:
  • Wychowywać dzieci w wierze katolickiej
  • Spajać wspólnotę parafialną poprzez zachęcanie dzieci i ich rodzin do wspólnej modlitwy, spotkań i śpiewu
  • Zachęcać do współpracy i integracji z kulturą brytyjską zachowując wartości i tożsamość polską
  • Pielęgnować i utrwalać język polski, zwyczaje, tradycje i kulturę ojczyzny.
Dzieci bardzo czynnie włączają się w poszczególne wydarzenia roku liturgicznego, a w ramach co tygodniowych spotkań, nie tylko pogłębiają swoją wiarę i utożsamiają się z parafią, ale także uczą się śpiewu, katechizmu oraz poznają kulturę i historię naszej Ojczyzny.
W 2005 roku, zaledwie 2 miesiące po śmierci bł. Jana Pawła II, 98 osób ze Scholi pojechało na pielgrzymkę do Rzymu, aby pomodlić się przy grobie ukochanego Papieża-Polaka. Na znak pamięci i szacunku, Schola przyjełą wtedy nazwę „Schola Światło”, upamiętnająć to, że Jan Paweł II wprowadził tajemnice światła w różaniec, ale też słowa wiersza napisanego przez Ojca Świętego, które dzieci śpiewały podczas wyjazdu do Rzymu: „W Mroku jest tyle Światła”.
Światło, jako symbol Chrześcijanskiej nadzieji, stało się także wiodącym symbolem Scholi która napełnia życie dzieci i rodziń Chrzescijańską nadzieją i radością.
Przez 15 lat Scholi Światło, ponad 190 dzieci, choć na chwile doznało „światła” naszej Scholi.

Kalendarz Scholi ŚWIATŁO

St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2021 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.