• Modlitwa

  Czyli: co się mówi przed- i po- służeniu?

  Modlitwa po MSzy

  Przed służeniem

  Oto za chwilę przystąpie
  do Ołtarza Bożego,
  do Boga, który rozwesela młodość moją.
  Do świętej przystępuję służby.
  Chcę ją dobrze pełnić.
  Proszę Cię, Panie Jezu,
  o łaskę skupienia,
  by myśli moje były przy Tobie,
  by oczy moje były zwrócone na ołtarz,
  a serce moje oddane tylko Tobie.
  Amen.

  Po służeniuwww mini

  Boże, którego dobroć powołała mnie do Twej służby,
  spraw, bym uświęcony uczestnictwem w Twych tajemnicach
  przez dzień dzisiejszy i całe me życie,
  szedł tylko drogą zbawienia.
  Przez Chrystusa, Pana naszego.
  Amen
   


   

 • Zasady

  Czyli: co jest najważniejsze dla ministranta?

  Każdy ministrant, aby godnie służyć Bogu powinien przestrzegać Prawa Ministranckiego:
  1. Ministrant kocha Boga i dla Jego chwały wzorowo spełnia swoje obowiązki.
  2. Ministrant służy Chrystusowi w ludziach.
  3. Ministrant zwalcza swoje wady i pracuje nad swym charakterem.
  4. Ministrant rozwija w sobie życie Boże.
  5. Ministrant poznaje liturgię i żyje nią.
  6. Ministrant wnosi wszędzie prawdziwą radość.
  7. Ministrant przeżywa Boga w przyrodzie.
  8. Ministrant zdobywa kolegów w pracy i zabawie dla Chrystusa.
  9. Ministrant jest pilny i sumienny w nauce i pracy zawodowej.
  10. Ministrant modli się za Ojczyznę i służy Jej rzetelną pracą.


   

 • Struktura

  Czyli: jak działamy?

  1. Skład osób koordynujących duszpasterstwo ministrantów:
   • ks. Aleksander Dasik, duszpasterz, e-kontakt
   • Barbara Bartnik, prezes Rodzicielskiego Koła Ministrantów;
   • Sylwia Kusy, vice-prezes Rodzicielskiego Koła Ministrantów;
  2. Sposób przekazywania informacji - zapowiedzi w biuletynie parafialnym i poprzez Grupę Ministranci na komunikatorze WhatsApp
   (chodzi o lepszą wymianę i obieg informacji pomiędzy rodzicami);
  3. Weryfikacja listy ministrantów - głónym kryterium ma być faktyczny udział w służeniu i staż ministrancki;
  4. Przeszeregownie - w oparciu o punkt trzeci wyłoniono trzy grupy ministranckie:
   • I. - kandydaci i najmłodsi,
   • II. średni,
   • III. najstarsi,
    Uwaga: ministranci z byłej najstrszej grupy przeszli już cykl formacyjny;
  5. Tryb spotkań dla każdej z grup:
   • Grupa I - spotyka się w pierwszy piątek miesiąca,
   • Grupa II - spotyka się w drugi piątek miesiąca,
   • Grupa III - spotyka się w trzeci piątek miesiąca,
   • Uwaga:
    * każda grupa spotyka się tylko raz w miesiącu
    * spotkania odbywają się w piątek, w godz. 18:00-18:50
    * nie będzie spotkań w okresie half term'ów i Bank Holiday;
  6. Spotkania dla rodziców - chodzi o stworzenie okazji do lepszej znajomości i współpracy między rodzicami. Dałoby to okazję do omówienia wydarzeń ministranckich, rozplanowania zadań i podzielenia się pomysłami lub sugestiami pomiędzy rodzicami. Najbliższe spotkanie będzie 8 listopada, od 18:00-18:50, w kawiarnii parafialnej
  7. Finanse
   • złożone zostało sparwozdanie gospodarcze z ubiegłego roku duszpasterskiego (dostępne jest w archiwum parafii),
   • wydatki na organizowanie duszpasterstwa pokrywane są przez rodziców i parafię,
   • zrewaloryzowano składkę na ten rok (£20.00). Można ją zdeponować u duszpasterza lub u prezeski lub vice-prezeski (najlepiej w kopercie opatrzonej imieniem i nazwiskiem dziecka i dopiskiem "MINISTRANCI").

   

   

 • Plany na 2019/20

  Czyli: jak i co to teraz będzie?

  1. Spotkania dla rodziców - chodzi o stworzenie okazji do lepszej znajomości i współpracy między rodzicami. Dałoby to okazję do omówienia wydarzeń ministranckich, rozplanowania zadań i podzielenia się pomysłami lub sugestiami pomiędzy rodzicami. Najbliższe spotkanie będzie 8 listopada 2019 r., w kawiarni, 18:00-18:50;
  2. Plan zbiórek:
   • sprawdzajcie w kalendarzu ministranckim;
   • stryb spotkań:
    • Grupa I - spotyka się w pierwszy piątek miesiąca,
    • Grupa II - spotyka się w drugi piątek miesiąca,
    • Grupa III - spotyka się w trzeci piątek miesiąca.
   • Uwaga:
    * każda grupa spotyka się tylko raz w miesiącu
    * spotkania odbywają się w piątek, w godz. 18:00-18:50
    * nie będzie spotkań w okresie half term'ów i Bank Holiday.
  3. Kalendarium:
   • Promocja ministrantów odbędzie sie 14 grudnia 2019 r., na Mszy o godz. 18:00,
   • Opłatek ministrancji odbędzie się 18 stycznia 2020 r., po Mszy o godz. 18:00,
   • Spotkanie wielkanocne - 18 kwietnia 2020, po MSzy o godz. 18:00,
   • Wyjazd integracyjny - 12 lipca 2020 (miejsce i szczegóły wyjazdu podane zostaną w późniejszym terminie).

   

 • Kalendarz


 

fatimska logo

Grupa modląca się za rodziny

SMDialog

 • (2019.11.29 do 12.1) Spotkania Małżeńskie "weekend podstawowy'

   

   

  surface50784 kopia

   

   

   

   

   

   

  Spotkania Małżeńskie - Weekend Podstawowy 

  29 listopad do 1 grudnia 2019 w Divine Retreat Centre w Ramsgate (Kent).

  W czasie rekolekcji o charakterze warsztatów, proponujemy każdemu małżeństwu dialog, który może pomóc mężowi i żonie lepiej rozumieć siebie nawzajem, ucieszyć się pięknem małżeństwa, a także rozwiązywać konflikty. W codziennym zabieganiu warto zatrzymać się, poświęcić weekend tylko dla siebie nawzajem, odkurzyć miłość. Dlatego zapraszamy na ten jedyny w swoim rodzaju weekend. Warto zainwestować w swoje małżeństwo! Poprowadzi je doświadczona ekipa Spotkań Małżeńskich – małżeństwa i kapłan


  Spotkania Małżeńskie w Anglii


  Rekolekcje odbywają się od piątku godz. 18,00 do niedzieli godz. 15.00. Konieczny jest pobyt na całości programu. Zapraszamy Was oboje, bez dzieci. Koszty pobytu są dostosowane do indywidualnych możliwości uczestników.
  Najbliższy weekend rekolekcyjny odbędzie się w dniach: 29 listopad do 1 grudnia 2019 w Divine Retreat Centre w Ramsgate (Kent).

   

  2019 11 29 dialog rekolekcje plakat a5

   

   Formularz zgłoszeniowy

   

   

   

   

   

  Świadectwa z poprzednich weekendów:


  Nauczyliśmy się rozmawiać.

  Mogliśmy przegadać mnóstwo spraw, na co nie starczyłoby nam czasu, ani warunków, gdybyśmy się na te dwie doby nie oderwali od domu. Dostaliśmy duży zastrzyk nadziei i radości, nasza miłość nabrała nowych barw.


  Doświadczyliśmy, że dialog może prowadzić do pewnych postanowień, do pracy nad sobą. Wydaje mi się, że łatwiej teraz będzie nie dopuścić do czegoś trudnego w naszym małżeństwie.


  Dla nas poważną przeszkodą w uczestniczeniu była konieczność zorganizowania opieki dla dzieci; to, że nie można ich zabrać ze sobą. Ale po przeżyciu tego weekendu zrozumieliśmy, że warto było tę trudność pokonać. Nie wyobrażamy sobie, by można było doświadczyć tego, co doświadczyliśmy, gdyby były z nami dzieci. Ten weekend będzie miał ogromne znaczenie nie tylko dla nas, ale zaowocuje także w relacjach z nimi.


  Jestem psychologiem i wielu osobom pomagam w ich problemach, tylko sobie nie umiałam pomóc. Tu zrozumiałam, że zwykła wiedza nie wystarcza do rozwi

   

  Spotkania Małżeńskie są katolickim Stowarzyszeniem zatwierdzonym przez Stolicę Apostolską

  http://spotkaniamalzenskie.pl/

  http://www.spotkaniamalzenskie.org/

 • O nas

  Spotkania Małżeńskie

  Spotkania Małżeńskie, znane jako 'Dialogi', mają na celu pogłębienie, odnowienie, a nieraz odbudowę miłości małżeńskiej. Idea pracy Spotkań Małżeńskich opiera się na promowaniu dialogu jako drogi życia osobistego, w małżeństwie, społeczeństwie i więzi z Bogiem. Pomagaja w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejszeym doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku. 

  images

   

   

   
 • Aktualności

  Weekendy podstawowe Spotkań Małżeńskich w UK

  Dla kogo są przeznaczone

  Rekolekcje dla małżeństw mają na celu pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku. Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, która z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś - w przypadku nieporozumień - pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami.


  Na Spotkania Małżeńskie przyjeżdżają ludzie w różnym wieku, o różnym stażu małżeńskim, różnym poziomie wiedzy i zaangażowania religijnego, z różną skalą uczuć łączących lub dzielących małżonków. Na weekend mogą przyjeżdżać zarówno tzw. „dobre małżeństwa” jak i małżeństwa przeżywające poważne konflikty, często będące nawet na etapie rozmów o rozwodzie. W weekendzie uczestniczyło też wiele par małżeńskich, które miały zamiar ponownie się połączyć po separacji. Zapraszamy każde małżeństwo, które pragnie, by ich wspólne życie nieustannie się rozwijało. Nie stawiamy uczestnikom barier formalnych. Spotkania Małżeńskie umacniają małżeństwo od wewnątrz, a tym samym zostaje umocniony Kościół w swej podstawowej komórce. Od więzi męża i żony zależą w dużym stopniu relacje rodziców z dziećmi, z dalszą rodziną, z innymi ludźmi. Jeżeli w domu panuje miłość i rodzina promieniuje nią na zewnątrz, to jej duch udziela się innym...
  Nie stawiamy przeszkód w uczestnictwie w rekolekcjach związkom, które nie mają przeszkód w zawarciu sakramentalnego małżeństwa, ale do tej pory tego nie uczyniły. Szczególnie zapraszamy osoby żyjące w takich związkach od wielu lat i mające dzieci. Pary bezdzietne żyjące w związkach nieformalnych zachęcamy do zainteresowania się Wieczorami dla Zakochanych.
  Siła oddziaływania Spotkań Małżeńskich polega na tym, że małżeństwo może podczas ich trwania przeżyć świeżość wzajemnych uczuć, odnowić lub odkryć na nowo swoją jedność. Mogą rozpoznać właściwe miejsce sfery emocjonalnej w strukturze osobowości. Małżeństwo wyjeżdżające z weekendu jest też na ogół zdolne do rozwiązywania konfliktów. Program jest tak ułożony, że pozwala każdej parze spojrzeć na własne życie w duchu miłości. Oparty jest na nowoczesnej wiedzy z zakresu psychologii komunikacji i teologii.
  Małżeństwa cywilne w powtórnych związkach po rozwodzie zapraszamy na oddzielne rekolekcje, proponując refleksję nad chrześcijańskimi drogowskazami dla nich. W szczególnych sytuacjach osoby żyjące w takich związkach mogą uczestniczyć w rekolekcjach przeznaczonych dla wszystkich małżeństw.
  Spotkania Małżeńskie prowadzą cykle Wieczorów dla Zakochanych oraz Rekolekcje dla Narzeczonych, które przygotowują do sakramentu małżeństwa.

  Spotkania prowadzone są przez pary małżeńskie i kapłana, każda uczestnicząca para jest otoczona na stałe modlitwą. Małżonkowie pracują razem i nic co między nimi się dzieje nie dostaje się do wiedzy uczestników. 
  Stworzone są dobre warunki socjalne oraz odpowiedni klimat dla uczestników. 

  Spotkania Małżeńskie w Wielkiej Brytanii
  Główny Ośrodek w Londyn Hammersmith
  Agnieszka i Bartłomiej Grabas

  +44 7950 468048

  +44 7476 086677

  Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 • Dla małżeństw

   Powołano Ośrodek Krajowy Spotkan Małżeńskich w Wielkiej Brytanii!!!

  Uchwała Zarządu z dnia 12 Listopada 2017 r. o powołaniu do istnienia Ośrodka Krajowego Spokań Małżeńskich w Wielkiej Brytanii - pełny takst po naciśnięciu obrazka Z radością informujemy, że Ośrodek Krajowy Spotkań Małżeńskich w Wielkiej Brytanii został oficjalnie powolany do istnienia przez Zarząd Spotkań Małżeńskich w Polsce! Mamy już za sobą pierwszy weekend podstawowy dla małżeństw (Brownshill, 17-19 Listopad 2017), poprowadzony przez 3 pary animatorów i ksiedza z Anglii. Dzieki te mu wydarzeniu spełniliśmy statutowe zobowiazania, a na nasze ręce został przeslany oficjalny Akt Powolania Osrodka.
   Gratulacje dla Wszystkich, którzy ciężko pracowali nad  tym, by tak się mogło stać!!! 😇😀
   
   
 • Kontakt z SM

  W zasadzie wszystko znajdziecie tutaj: http://www.spotkaniamalzenskie.pl/
  Ale gdyby ktoś chciał więcej na ten temat, albo pogadać o szczegółach, zapraszamy do kontaktu z nami.

  • Spotkania Małżeńskie w Wielkiej Brytanii
   Główny Ośrodek w Londyn Hammersmith
  • Agnieszka i Bartłomiej Grabas
  • +44 7950 468048 (Bartek)
  • +44 7476 086677 (Agnieszka)
  • ewentualnie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

  ****upsss i dyskretna prośba: tak jak wy, pracujemy i mamy swoje życie. Gdy nie odbieramy, bądzcie cierpliwi, albo prosimy o kontakt wieczorową porą :-)

   

 • Historia

   

  Historia Spotkań Małżeńskich w Wielkiej Brytanii

  • Pierwsze rekolekcje podstawowe odbyły się 20-22go maja 2011 na parafii św. Jana Ewangelisty w Londynie (Putney) po czym zawiązała się grupa porekolekcyjna, która była aktywna od czerwca 2011 do czerwca 2015.
  • Kolejne rekolekcje od lutego 2012 odbywały się 2-3 razy w roku w ośrodku u sióstr Bernardynek w Brownshill koło Swindon.
  • Od listopada 2016 współpraca z ośrodkiem ojców misjonarzy w Ramsgate.
  • Równolegle parafia w Bournemouth organizowała raz w roku rekolekcje dla par z tamtego rejonu: rekolekcje dla narzeczonych od 2012 i dla małżeństw od 2015 w ośrodku św. Rity w Honiton.

  Mnione wydarzenia

  • (2018.01.21) Kolęda płynie z wysokości...

    

   W niedzielę 21 stycznia 2018 r. dzieliliśmy się w radości opłatkiem w kręgu rodzin zaangażowanych w grupie Spotkania Małżeńske (SM), działającej od trzech lat przy parafi św Andrzeja Boboli na Hammersmith.

   Tuż przed naszym spotkaniem mogliśmy usłyszeć wiele tradycyjnych i nowoczesnych pieśni kolędowych w wykonaniu Chóru Kameralnego z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej z Poznania. Repertuar i wykonanie przypadło nam wszystkim do gustu.

   Gdy w większości kościołów na Wyspach, znikają już szopki i rozpoczyna się okres zwykły roku liturgicznego, tu wciąż trwa atmosfera kontemplacji ubogiego złóbka i Świętej Rodziny z Nazaretu. Tymczasem pochylanie się każdorazowo nad tajemnicą Betlejemskiej Nocy, pomaga wymiernie nabrać ducha i tym lepiej przeżywać potem nasze spotkanie opłatkowe, czy nawet comiesięczny Dialog.

   Chwilę potem rozpoczęła się msza święta, odprawiana przez ks. Marka Reczka, Kustosza Sanktuarium Matki Bożej Kozielskiej, a zarazem opiekuna duchowego naszych Małżeńskich Spotkań. Z uwagą wsłuchiwaliśmy się w słowa z Ewangelii św. Marka, nawiązujące do powołania pierwszych uczniów Szymona i jego brata Andrzeja, oraz synów Zebedeusza. Odkrywaliśmy zdumiewające działanie Boga, który wchodzi w codzienność tych, których powołuje, co więcej chce im zaproponować nowe życie. To chwalebne, choć niełatwe powołanie do aktywnego życia w Chrystusie, a tymczasem wielu z nas po ludzku, boi się tego czego nie zna.

   Ks. Marek nawiązał również do poprzedniego czytania z Listu do Koryntian, który przypomina nam o krótkości naszego ziemskiego życia: ,,Przemija bowiem postać tego świata”. Tymi słowami zostaliśmy zachęceni do nowego spojrzenia na naszą codzienność, nowego ustawiania piorytetów oraz szukania Pana Boga właśnie w tej rzeczywistości, z którą zamagamy się nieustannie.

   Zaraz po mszy świetej zebraliśmy się w salce, gdzie w grupie Dialog poruszyliśmy temat rodzinnego odpoczynku. Rozważanie przygotowali Ewa i Tomek. Każdy z nas najpierw przyjrzał się sobie, jak naprawdę spędzamy czas wolny. Potem w relacji do małżonka i dzieci. A następnie dzieliliśmy się w grupie odkryciami dotyczącymi, naszych potrzeb odpoczynku, wynikającymi z różnicy temperamentów, płci, ilości branych na siebie obowiązków, sytuacji małżeńskiej, zawodowej. Wiele małżeństw, które przyjechały na spotkanie z małymi dziećmi, powiedziały że tego czasu odpoczynku, po prostu nie mają i nawet tesknią za nim. Niezwykle zdumiewające jest, jak takie rodziny zmuszone są walczyć o czas dla swojego małżeństwa i czas dla Boga. Najlepszą receptą w takiej sytuacji, okazuje się modlitwa zawierzenia Bogu naszego dnia oraz zaproszenie Jego do tego wszystkiego, co los stawia na naszej drodze.

   Po żywym doświadczeniu dzielenia, nadszedł ten radosny czas na łamania się opłatkiem. Życzylismy sobie wiele dobrego ale nade wszystko głębszego doświadcznia Pana Boga i jego miłości, podejmując zarazem na co dzień trud naszego powołania małżeńskiego. Takie chwile mocno dotykają w sercach, zbliżają do siebie i realnie czynią nas lepszymi. Co roku czekamy z żoną Marią na ten szczególny dzień, zapewne nie ma takiej pary, która zagubiona, nawet gdzieś na przepastnych głębinach serc nie czeka z nadzieją na to lepsze jutro. Wszak ile różnych małżeństw, tyle różnych trosk i smutków, ale też właśnie owej radości i żywej nadziei, nic dziwnego iż czasem nie sposób wszystko wypowiedzieć.

   Następnie zasiedliśmy do posiłku i kolędowania. Pyszne kanapki, ciasta i soki wzmocniły nasze siły i dodały rumieńców. A wspólnie śpiewane kolędy tym bardziej czyniły z nas jedną, wielką rodzinę, jak to niegdyś widywaliśmy w naszych domach i które jeszcze najstarsi górale szczęśliwie pamiętają. Kto śpiewa dwa razy się modli! I chociaż nie każdy mógł pozostać z nami do samego końca, to i tak w sporej grupie wyśpiewaliśmy nasze polskie: Bóg się rodzi, moc truchleje...., oddając hołd Nowonarodzonemu, stawiając Pana raz jeszcze w centrum naszego życia.

   Sławek i Marysia Roch z Watford

   20180121 160708

   DSC 5074

   20180121 154918

   20180121 160834

  • (2017.11.12) Ośrodek Krajowy SM Dialog

   Powołano Ośrodek Krajowy Spotkan Małżeńskich w Wielkiej Brytanii!!!

  • (2017.09.13) Terminy rekolekcji weekend SM Dialog na 2018

    

    

   Weekendy podstawowe Spotkań Małżeńskich w UK

   TERMINY

    

    plakat z mapa 17 28 v2

   Dla kogo są przeznaczone

   Rekolekcje dla małżeństw mają na celu pogłębianie więzi małżeńskiej, pomoc w lepszym i głębszym zrozumieniu się męża i żony oraz pełniejsze doświadczenie sakramentalnego wymiaru ich związku. Dokonuje się to poprzez proponowanie małżeństwom takiej formy dialogu, która z jednej strony pozwoli mężowi i żonie głębiej poznać się nawzajem, z drugiej zaś - w przypadku nieporozumień - pomoże rozwiązywać konflikty między małżonkami.

   Plakaty do pobrania :

   plakat_wszystkie_terminy.pdf

  • (2017.07.02) Spotkania Małżeńskie - Grill z dialogiem

    


   images

   Zapraszamy na letnie spotkanie wszystkich dotychczasowych uczestników Spotkań Małżeńskich w Anglii wraz z dziećmi! (Grill)

   Spotkanie odbędzie się w niedzielę, 2-go lipca 2017,
   w parafii św. Andrzeja Boboli na Hammersmith w Londynie.


   Zaczynamy wspólną Mszą Św., dokładna godzina będzie podana bliżej terminu. Planujemy zacząć ok. 14.00 i skończyć ok. 19.00.

  • (2017.07.02) Grill rodzinny

   images

   W pierwszą niedzielę lipca w parafii św. Andrzeja Boboli na Hammersmith w Londynie, odbyło się nasze kolejne spotkanie Dialogu Małżeńskiego (SM), które tym razem miało charakter pikniku. Wydarzeniem specjalnym tego dnia, był bowiem grill rodzinny, nadto degustacja soków, pysznych ciast i owoców.

  • (2017.04.30) Wiosenne spotkanie SM Dialog + Goście

    Logo Spotkań Małżeńskich DIALOGuZałożyciele Spotkań Małżeńskich,
   Jerzy i Irena Grzybowscy na Hammersmith w Londynie

    

  • (2017.02.05) Spotkania Małżeńskie + weekend podstawowy

    

   surface50784 kopia

    

    

    

    

    

    

   Spotkania Małżeńskie - Weekend Podstawowy 

   24-26 marca 2017 w Divine Retreat Centre w Ramsgate (Kent).

   W czasie rekolekcji o charakterze warsztatów, proponujemy każdemu małżeństwu dialog, który może pomóc mężowi i żonie lepiej rozumieć siebie nawzajem, ucieszyć się pięknem małżeństwa, a także rozwiązywać konflikty. W codziennym zabieganiu warto zatrzymać się, poświęcić weekend tylko dla siebie nawzajem, odkurzyć miłość. Dlatego zapraszamy na ten jedyny w swoim rodzaju weekend. Warto zainwestować w swoje małżeństwo! Poprowadzi je doświadczona ekipa Spotkań Małżeńskich – małżeństwa i kapłan – z Polski.

  • (2017.01.29) Spotkanie Opłatkowe

    Sympol SM

   Spotkanie Opłatkowe Grupy Londyn-Hammersmith

   29 Stycznia 2017

    
    
    
   W ostanią niedzielę 29 Stycznia 2017 r. odbyło się spotkanie opłatkowe naszej Grupy Małżeństw. Tym razem było nas więcej osób, gdyż małżeństwa zostały zaproszone razem z dziećmi. Zaszczyciły nas również swoją obecnością pary, które dopiero niedawno odbyły swoje wstępne rekolekcje małżeńskie. Mając pragnienie uczestnictwa w spotkaniach, podjęły nielada wysiłek, aby dotrzeć z poza londyńskich miejscowości.
   Rozpoczęliśmy uroczystą mszą świętą pod przewodnictwen proboszcza ks. dr Marka Reczka w kościele pw. św. Andrzeja Boboli Patrona Polski i zarazem Sanktuarium Matki Bożej Kozielskiej – Zwycięskiej. Uroku wspólnowej modlitwie dodawała pięknie udekorowana stajenka oraz wdzięczne kolendy.
  ,

 • Kalendarz SM

Sekcja charytatywna przy parafii św. Andrzeja Boboli w Londynie

 • Sklad sekcji

  Osoby działające w sekcji:

  1. Barbara Bartnik
  2. Alina Dadlez
  3. Marzena Dymnicka-Żuczek
  4. Krzysztof Lodzinski
  5. Iwona Macałka
  6. Slawomir Mirosławski
  7. Ewa Miskiewicz
  8. Halina Nedwecka
  9. Wanda Skoczylas
  10. Grazyna Worthington

  [oprac.: H. Nedwecka]

   

 • Klub "Patria"

  1. Skupia sie na organizowaniu wycieczek, pielgrzymek, pikników i spotkań towarzyskich. Organizujemy jednodniowe wycieczki nad morze, do parków oraz lasów. Wspólne spacery i biesiadowanie. Posiadamy czlonkowstwo z ECT (Ealing Community Transport) i korzystamy z ich busów.
  2. Mamy możliwość korzystania z busów wyposażonych w windę dla niepełnosprawnych.
  3. W drugiej połowie czerwca organizujemy spotkanie towarzyskie w Chiswick Park, na które dowozimy chętnych seniorów. W swoim zakresie przygotowujemy posiłki, oraz sprzęt piknikowy.
  4. W grudniu spotykamy się towarzysko, a w styczniu organizujemy "opłatek wycieczkowiczów".

  [oprac.: H. Nedwecka]

   

 • Grupa florystyczna

   Zadaniem tej grupy jest troska o ozdobienie ołtarzy (głównego, Matki Bożej Kozielskiej  i Miłosierdzia Bożego):

  • kupujemy kwiaty,
  • tworzymy kompozycje florystyczne,
  • dbamy o zestawy kwiatowe.

  [oprac.: H. Nedwecka]

   

 • Opieka nad Seniorami

  1. Odwiedzamy starszych i samotnych. Przez cały rok utrzymujemy kntakt z parafianami przebywającymi w domach, szpitalach, domach opieki (odwiedziny w szpitalach są możliwe tylko na prośbe chorego lub rodziny). W miarę możliwości dowozimy do kościoła w niedziele, w tygodniu i na spodkania towarzyskie.
  2. Przed świętami Bożego Narodzenia przygotowujemy symboliczne paczki, które roznosimy wraz z życzeniami i opłatkiem.
  3. Organizujemy parafialną Wigilię dla starszych i chorych.
  4. Co roku dniu 2-go lutego organizujemy "kolędowanie" z poczęstunkiem (po wieczornej Mszy św. w kawiarni).
  5. W "Światowy Dzień Chorego" (11. lutego) zapraszamy chorych na Mszę św., o godz 12:00,  połączoną z Namaszczeniem Chorych i wspólnym obiadem w kawiarnii.
  6. Od marca 2014 r., organizujemy co miesiąc parafialne spodkania z chorymi i seniorami (najczęściej w 3. sobotę miesiąca). W ramach tych spotkań uczestnicy biorą udział we Mszy ś. o godz.12:00 a po niej spotkanie towarzyskie i wspólny obiad w kawiarni.

  [oprac.: H. Nedwecka]

Więcej artykułów…