• Start
  • Wspólnoty
  • Grupa Mężczyźni Św. Józefa

Następne spotkanie msj logo london 5 listopada 2018

Następne spotkanie 18 czerwca 2018

Tematem spotkania będzie Wspólne spędzanie czasu (rozdział 40 książki „Drogowskazy”).

msj logo london

Następne spotkanie 4 czerwca 2018

Tematem spotkania będzie Rodzina jako kościół domowy (rozdział 39 książki „Drogowskazy”).

msj logo london

Następne spotkanie 21 maja 2018

Tematem spotkania będzie Zachowywanie w miłości (rozdział 38 książki „Drogowskazy”).

msj logo london

Następne spotkanie 16 października 2017

Tematem spotkania będzie Wizja rodziny (rozdział 31 książki „Drogowskazy”) – nie udało nam się ostatnim razem zacząć tego tematu.

msj logo london