Rok 2015

 • Grudzień

  Różaniec do S.B.M.B. msza sw. i katecheza ks. Bronisława Gwiazdy o tym że wspominanie tych, którzy już odeszli poprzez czytanie ich pamiętników, zapisków jest „kontaktem” często pokazującym jak bardzo nas kochali a nie zdążyli nam tego powiedzieć za życia.

  Wspomniał o książce amerykańskiego autora, który napisał książkę dla dzieci i wnuków do przeczytania po jego śmierci, w której mówi jak bardzo ich kochał.

  Spotkanie zakończono modlitwą i życzeniami Błogosławionych Świąt.  

 • Listopad

  PANIE, NAUCZ NAS MODLIĆ SIĘ

  Po różańcu i mszy sw. Katechezę poprowadził ks. Proboszcz. Ewangelia św. Łukasza !! ‘Panie naucz nas modlić się….

  Modlitwa to rozmowa z Bogiem a jak do niej podchodzimy? Czy odpowiednio wyciszeni? Czy w pośpiechu? Czy prosimy z pokorą? I czy jest nam dane? Modlitwa powinna być wytrwała bo zły duch robi wszystko aby nas zniechęcić, modlisz się a Pan Bóg ciebie nie wysłuchuje podsuwa takie myśli i… opuszczamy modlitwę raz i drugi i… potem coraz trudniej do niej wrócić.

  Modlitwa to trwanie blisko Boga, czasami jest trudna ale im bardziej przezwyciężamy trudności tym milsza Bogu. Modlitwa Ojcze nasz to modlitwa uświęcona, to bezpieczne trwanie przy Ojcu:

  1. Bóg jest Ojcem, a wiec wzbudza poczucie bezpieczeństwa, jest NASZYM OJCEM, a więc poczucie wspólnoty braci i sióstr. 
  2. Jest w niebie, czyli w miejscu w którym i my kiedyś będziemy.
  3. Świeć się IMIE TWOJE, tzn. przyczyniać się do świętosci.
  4. Bądź wola Twoja. Trudne bo chcemy to co my chcemy, a trzeba ZAUFAĆ woli Bożej
  5. Ostatnie słowo zawsze należy do Boga.
  6. Chleba naszego powszedniego, czyli to co jest nam potrzebne do codziennego życia. 
  7. Nasze winy ciągną się za nami. Musimy prosić Boga o przebaczenie. Ale tez stanąć w ze prawdzie przed Bogiem i sobą samym. To nie jest proste, trzeba się zanurzyć w Bożym Miłosierdziu.
  8. Nie pozwól abyśmy ulegli pokusie.  
 • Październik

  Różaniec i msza św.  

 • Wrzesień

  Różaniec do S.B.M.B. został odmówiony w intencji kobiet, które chcą zabić swoje dziecko, aby tego nie robiły i opamiętały się. Msza św. odprawiona w intencji członków, rodzin i sympatyków ADŚ.

  Katechezę poprowadził ks. Proboszcz zaczynając fragmentem z Ewangelii św. Łukasza11,9-23 W pierwszej części jest zachęta do nieustannej modlitwy, ale… my mówimy Panu Bogu, co my chcemy, a tymczasem Bóg w swoich dalekowzrocznych planach wobec nas, wie lepiej co nam jest potrzebne, dlatego niektóre nasze prośby nie są wysłuchane. My z reguły prosimy o rzeczy ziemskie, Bóg myśli o życiu wiecznym, nasze uszy nie słyszą tego co Duch Święty do nas mówi.

  W drugiej części fragmentu jest mowa o tym że Jezus spotykając się z ludźmi pomaga im. W gronie obserwujących Jezusa są też i tacy, dla których Jezus jest niewygodny, bo pokazuje ich naganne zachowanie. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu… jakże często widzimy ludzi, a może sami tacy jesteśmy, którzy po wysłuchaniu mszy sw, wracają do kłótni, sporów i nienawiści.
  Mamy być ludźmi, którzy umieją czytać znaki czasu, mądrze przygotować się do śmierci i uważać na zakusy złego ducha, które czasem wyglądają niewinnie.

  Mocarz to ten, który stara się trwać w Łasce Uświęcającej poprzez częstą Komunie św., nie obmawia, nie mówi źle o innych, nie przekazuje fałszywych informacji o innych, szuka dobra.

  Spotkanie zakończono modlitwa i błogosławieństwem.  

 • Sierpień

  Początek tradycyjny.

  Katecheza na temat:

  „Czy za wszelka cenę kochać rodziców?”

  Temat trudny i kontrowersyjny. Materiały pochodziły z książki Fritz Riemann i Wolfgagng Kkeespies „ Do grobu tego nie zabierzesz”. Moment odejścia dorosłych dzieci z domu na pewno nie jest łatwy szczególnie dla rodziców, ale zatrzymywanie dzieci przy sobie a szczególnie za wszelka cenę, też nie jest właściwy. Temat niezmiernie kontrowersyjny, ale ciekawy.  

 • Lipiec

  Początek spotkania jak zwykle Różaniec do S.B.M.B. msza sw. w intencji naszej, naszych rodzin i sympatyków a po mszy św. katecheza.

  Była to kontynuacja tematu z poprzedniego spotkania dotyczyła testamentu. Dla wielu słowo „tabu” a tymczasem to sprawa bardzo wazna. Jako przykład duchowego i materialnego testamentu ks. Bronisław mówił o testamencie Jana Pawła II, czytając wyjątki. Piękny duchowo przemyślany testament.

  Przykład drugi, młody ksiądz, który w ujmujący sposób dziękuje rodzicom a szczególnie mamie za miłość ciepło wiare, które wyniósł z domu. Zginął tragicznie siedem lat po napisaniu testamentu.

  Trzeci przykład, to testament księdza, który przeszedł obóz koncentracyjny i był używany do „doświadczeń medycznych”. Ostatnia wola jest napisana rzeczowo, pełna podziękowań za pomoc, która otrzymał w czasie katorgi często od bezimiennych ludzi, wybaczenie za zło i okrucieństwo, którego doznał, ale które łączył z Męką Chrystusa. Sprawy materialne uporządkowane z podaniem osób, nazwisk i adresów. Wiele przemyśleń.

  Zakończono wspólną modlitwą i błogosławieństwem.  

 • Czerwiec

  PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA

  Spotkanie jak zawsze zaczęło się o 18.30 odmówieniem różańca do siedmiu B.M.B. Po mszy św. odprawionej w intencji członków i sympatyków i litanii do Najswiętszego Serca Pana Jezusa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, katechezę poprowadził ks. prałat Bronisław Gwiazda w oparciu o książkę Henry Nouven’a „Po drugiej stronie lustra”.

  W książce tej autor opisuje swoje doświadczenie otarcia się o śmieć. W jego przekonaniu , bardzo istotne jest pogodzenie się ze wszystkimi z którymi byliśmy skłóceni z różnych powodów, rodzinnych, zawodowych, czy czasem bez powodu. Przeproszenie, wybaczenie i prośba o wybaczenie i pojednanie są istotniejsze niż pożegnanie z bliskimi, w których sercach zostaniemy po śmierci. To wzajemne wybaczające pojednanie z tymi wobec których byliśmy niechętni, nie umieliśmy lub nie potrafiliśmy kochać daje poczucie radosnego odejścia do Domu Ojca.

  Spotkanie zakonczono wspólną modlitwą i błogosławieństwem na droge.  

 • Maj

  Różaniec i msza św. i uczestnictwo w Litanii Loretańskiej 

 • Kwiecień

  Dziś wypada 5 Rocznica Tragedii Smoleńskiej w której zginał nasz poprzedni proboszcz ks. Prałat Bronisław Gostomski.
  Różaniec odmówiony był w intencji Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, msza koncelebrowana była w intencji Ofiar i ADŚiu.

  Katechezę poprowadził ks. Proboszcz Marek Reczek cytatem z Ewangelii św. Łukasza 24,1-11 opisem poranka po Szabacie. Szabat dla Żydów był dniem świętym, czas był liczony do Sabatu.

  Współczesna kultura nie mówi o śmierci, ludzie „odchodzą”, nie przedstawiają już żadnej wartości, koncentruje się na tych, którzy zostają. W czasach Jezusa szacunek dla zmarłego był wielki, ciało nacierało się wonnościami, ab oddać mu cześć i zakonserwować na jakiś czas, dlatego kobiety przyszły do Grobu Jezusa z wonnościami. Mężczyżni w bieli w tym fragmencie Ewangelii to aniołowie. Dusze zbawione są w niebie, te które muszą przejść oczyszczenie są w czyścu, czekając na zbawienie.

  Pan Jezus po Zmartwychwstaniu zstąpił do piekła, aby uwolnić dusze zasługujące na zbawienie. Ostatecznie zbawienie wszystkich dusz nastąpi po kolejnym przyjściu Pana Jezusa na końcu czasów, po Sądzie Ostatecznym.

  Wszystko co się dzieje jest zaplanowane przez Boga, wojny i zło które się dzieje jest działaniem wolnej woli człowieka. Społeczeństwa przesiąknięte są niechęcią do Boga, przyznawanie się do Boga, powoduje niechęć, wrogość i odrzucanie, ale wiara jest podstawą.  

 • Marzec

  ADŚ poprowadził Drogę Krzyżową 13 marca.
  Rozważania oparte na Drodze Krzyżowej, która Ojciec święty Benedykt XVI poprowadził w Koloseum w 2012 roku. 

 • Luty

  REAKCJA OTOCZENIA NA CHOROBY ŚMIERTELNE

  Spotkanie jak zwykle rozpoczęto odmówieniem Różańca do S.B.M.B. Następnie msza św. w naszej i naszych rodzin intencji, odprawiona przez ks. Prałata B. Gwiazdę.

  Katecheza dotyczyła reakcji ludzi na wiadomość o śmiertelnej chorobie. Ksiądz Bronisław dał dwa przykłady dotyczące tej samej diagnozy.

  1. .Amerykanka jak dowiedziała się że ma „glejaka mózgu”, po potwierdzeniu diagnozy w kilku ośrodkach zdecydowała się na eutanazje. Czas w którym czuła się dobrze przeznaczyła na zwiedzanie świata, ostatnie chwile spędziła w ramionach męża z ulubioną muzyka w tle. Eutanazja dokonała się u niej w domu w czasie oznaczonym przez nią.
  2. Młody ksiądz, który od dzieciństwa miał niedowład lewej ręki i ograniczone widzenie w lewym oku. Po skończonym seminarium, pracował jako wikariusz i mimo swojej niepełnosprawności, dawał sobie bardzo dobrze rade z młodzieżą. Kolejnym miejscem posługi był szpital gdzie pełnił obowiązki kapelana. Przeszedł operacje z powodu raka nerki. W niedługim czasie po tym dowiedział się ze ma „glejaka mózgu” i to w stanie zaawansowanym. Nie tylko ze nie załamał się ale…wybudował Hospicjum od podstaw i jest jego kapelanem. Aby utrzymać Hospicjum jeździ po Polsce, i za granicą , głosząc homilie, rekolekcje zbierając środki. Zawsze miał czas dla swoich pacjentów. Wie ze koniec jego życia jest bliski ale chce czas darowany mu przez Boga wykorzystać jak najlepiej. Jak powiedział życie jest piękne ale i śmierć może być piękna.

  Spotkanie zakończono modlitwą i błogosławieństwem.  

 • Styczeń

  ŚWIADECTWO

  Różańcem do Siedmiu Boleści M.B. zaczęliśmy nasze spotkanie w 2015 roku w intencji Parafii, naszych Kapłanów, wizyt kolędowych, nas samych prosząc o rok wypełniony modlitwą i katechezami jako że ubiegły rok był bardzo ubogi w katechezy.

  Po mszy sw. Ks Gwiazda poprowadził konferencję na temat „Świadectwo”. Mówił o ks. Piotrze z Płocka. Jest to historia bardzo młodego kapłana, którego życie i śmierć związane było z Miłosierdziem Bożym. Urodził się 22 lutego, jest to rocznica pierwszego Objawienia siostrze Faustynie (1931). Święcenia przyjął pól roku wcześniej ze względu na chorobę nowotworową (rak żołądka i jelit) w Dzień Bożego Narodzenia 2013 roku a zmarł 30 kwietnia 2014 roku o godzinie 15.00 po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia.
  Swoje krótkie życie zawierzył Bogu „Jezu ufam Tobie” „Bądź wola Twoja”. Jak sam powiedział nie zawsze było to łatwe, kiedy ból paraliżował, nie mógł się poruszać po kolejnych operacjach wypowiadanie „Bądź wola Twoja” nie było łatwe przychodziło z trudnością, ale powtarzał dając przykład heroicznego wprost zawierzenia. Przykładem swojego życia nawracał ludzi i umacniał wiarę i nie tylko w najbliższym otoczeniu ale i w innych zakątkach kraju.

  Wnioski, które się nasuwają to;

  • Nikt z nas nie żyje dla siebie, w życiu i śmierci należymy do Boga.
  • Wypełnianie woli Bożej przez wsłuchiwanie się w to co Bóg do nas mówi. On nas prowadzi.
  • Nieustannie powtarzać „Bądź Wola Twoja”.
  • Modlitwą ściśle zjednoczyć się z Bogiem, dostrzec to co jest dla Boga ważne w naszym życiu i dostrzec tych, których Bóg stawia na naszej drodze.

  Modlitwą i błogosławieństwem zakończyło się nasze spotkanie.