Kodeks Prawa Kanonicznego (§1063 i §1067) nakłada obowiązek zgłoszenia zamiaru zawarcia związku małżeńskiego na 6 miesiecy przed planowaną datą.

 1. Prosimy o uwzględnienie tego faktu przy załatwianiu spraw ślubnych w Kancelarii Parafialnej.
 2. Prosimy nie ustalać żadnych dat, bez wcześniejszej rozmowy z proboszczem w parafii, do której przynależymy na terenie Anglii.

Wymagane dokumenty:

 1. Świadectwo Chrztu - specjalnie wystawione do zawarcia związku małżeńskiego
  • data wydania metryki nie może być starsza niż 6 miesięcy od planowanej daty ślubu.
  • powinna być zamieszczona adnotacja o bierzmowaniu
  • koniecznia jest adnotacja o braku przeszkód do zawarcia sakramentalnego małżeństwa.
  • wszystkie detale osoby powinny być zgodne z oficjalnym dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport).
 2. Statutory Declaration - jest to forma przysięgi, którą trzeba złożyć, przed Commissioner for Oath  lub prawnikiem, o swoim stanie cywilnym. Podaje się w nim wszystkie małżeństwa zawarte wcześniej, także te zawarte z narzeczonym/narzeczoną. Jest to dokument traktowany w Wielkiej Brytanii jako legalny i zatajenie jakichkolwiek małżeństw traktowane jest jako przestępstw.
 3. Świadectwo kursu przedmałżeńskiego.
 4. Dokument tożsamości

UWAGA:

* Jeżeli kandydaci zawarli ślub cywilny, to należy dostarczyć orginalny dokument ślubu z urzędu Stanu Cywilnego.
** Jeżeli zawarto ślub cywilny / sluby cywilne i nastąpił rozwód cywilny, to należy dostarczyć:

  • dokument zawartego ślubu
  • uprawomocnione orzeczenie sądu o rozwodzie.

W tym przypadkach, gdy któraś ze ston była w związeku cywilnym lub religijnym istnieje uzasadniona potrzeba rozmowy z duszpasterzem. W pierwszej kolejności należy bowiem stwierdzić, czy zawarcie Sakramentu Małżeństwa jest możliwe. 

*** W przypadku związku z osobą o innej religii należy skontaktować się z duszpasterzem  w celu określenia rodzajów dokuemntów niezbędnych do spisania protokołu i zawarcia Sakramentu Małżeństwa

UWAGA!
W przypadku katolików, którzy zawarli w przeszłości związek  cywilny nie  wolno  ustalać  daty  ślubu przed skontaktowaniem się z biurem Polskiej Misji Katolickiej, by ustalić czy dana osoba jest stanu wolnego do zawarcia sakramentalnego związku  małżeńskiego.  Dotyczy  to  przede  wszystkim  niekatolików,  którzy  w  przeszłości  zawarli  jakikolwiek ślub, który jest uważany jako rozwiązany w świetle prawa cywilnego.
W  większości takich przypadków potrzebne jest bowiem orzeczenie stanu wolnego takiej osoby do zawarcia sakramentalnego  małżeństwa  przez  katolicki  Trybunał  Diecezjalny,  a  proces  ten  zajmuje,  z reguły, od 12 do 18 miesięcy.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami szczegółowymi, umieszczonymi na stronie Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii