Warunki zapisu do Pierwszej Komunii Świętej 2022.

 • Zgłoszeń dokonują tylko rodzice lub prawni opiekunowie dziecka.
 • Otwieramy listę jedynie dla 40 dzieci.
 • W razie potrzeby, spotkania będą się odbywać się w soboty, w dwóch grupach:
  • grupa pierwsza o 14:00
  • grupa druga o 16:00
 • Kandydatami mogą być jedynie dzieci naszych parafian, z kartotekami aktywnymi przynajmniej jeden rok.
 • Dziecko ma mieć ukończony 8 rok życia w momencie zapisu.
 • Zapisy na katechezy trwają do końca tego miesiąca, albo do wyczerpania miejsc.
 • Zgłoszenia będą weryfikowane poprzez rozmowę kwalifikacyjną duszpasterza z rodzicami lub opiekunami prawnymi dziecka i dopiero wówczas imię i nazwisko kandydata umieszczone zostanie na liście uczestników. Samo zgłoszenie nie jest gwarancją umieszczenia dziecka na liście.
 • Równolegle będą prowadzone katechezy dla rodziców, w których uczestnictwo jest obowiązkowe.
 • Home
 • Duszpasterstwo
 • Sakramenty
 • Komunia
 • Zgłoszenie do Pierwszej Komunii Świętej
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2021 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.