Od 1-29 czerwca br. prowadzone będą zapisy na katechezy przygotowujące do I Komunii Św. w 2020 r.
    W związku z tym kilka uwag:
  • (1) zapisu dokonują tylko rodzice lub opiekunowie prawni dziecka;
  • (2) rejestracja dziecka odbywa się tylko w kancelarii;
  • (3) przyjętych zostanie 50 dzieci (minimum rok przynalezności do parafii);
  • (4) przy zapisie prosimy o dołączenie świadectwa chrztu dziecka;
  • (5) spotkania rozpoczną się od II-ej połowy września.
  • (6) spotkania prowadzone będą w soboty, w kościele, w godz. 16:00-17:00 – plan spotkań i data Komunii podana będzie na pierwszym spotkaniu.
Przypominamy o dołączeniu świadectwa chrztu dziecka i przynależności do parafii oraz systematycznym udziale w niedzielnych Msza Św.