Spowiedź w okresie wielkanocnym

Drugie i trzecie pykazanie kościelen zobowiązuje nas do dorocznej spowiedzi oraz do Komunii św. w okresie wielkanocnycm. Wspominany okres trwa 50 dni - od niedzieli Zmartwychwstania do uroczystości Zesłania Ducha Świętego.
Zachęcamy Parafian do zadośćuczynienia tym wymogom.
Przypominamy, że do spowiedzi można przystąpić codziennie przed każdą Mszą Św.
    5 Przykazań Kościelnych
  1. W niedziele i święta nakazane uczestniczyć we Mszy Świętej i powstrzymać się od prac niekoniecznych.
  2. Przynajmniej raz w roku przystąpić do Sakramentu Pokuty.
  3. Przynajmniej raz w roku, w okresie wielkanocnym, przyjąć Komunię Świętą.
  4. Zachowywać nakazane posty i wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych, a w okresach pokuty powstrzymywać się od udziału w zabawach.
  5. Troszczyć się o potrzeby wspólnoty Kościoła.