Skip to main content

Zmiana organizacyjna

Dotychczasowy proboszcz, ks. Marek Reczek – z osobistych i zdrowotnych względów – rezygnuje z tej roli. Rektor PMK, ks. prał. Stefan Wylężek w dniu dzisejszym dokonał aktu wprowadzenia ks. dr Zygmunta Zapaśnika na stanowisko nowego proboszcza parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Londynie.

Polecajmy Bożej opatrzności obydwu kapłanów, prosząc, by cieszyli się nie tylko dobrym zdrowiem, ale także duchowym wsparciem Parafii oraz wieloma ciekawymi inicjatywami a nad to niezliczonymi łaskami od Jezusa Chrystusa i jego Matki, Pani Kozielskiej.