Rektor Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii dekretem z 28 sierpnia 2019 r. ustanowił nowego duszpasterza w naszej parafii.
Jest nim ks. Aleksander Dasik jest kapłanem diecezji kaliskiej. Urodził się w 1981 r. w Żytomierzu (Ukraina), w polskiej rodzinie. Po maturze rozpoczął formację do kapłaństwa w Seminarium w Kijowie, którą kontynuował w Papieskim Seminarium Rzymskim oraz na Uniwersytecie Laterańskim w Rzymie. W 2005 roku przyjął święcenia kapłańskie w Żytomierzu. W 2013 r. uzyskał licencjat kościelny z nauk Biblijnych na Papieskim Instytucie Biblijnym w Rzymie. W 2015 r. po rozpoczęciu rosyjskiej agresji w Ukrainie - wraz z rodziną przeniósł się do Polski. Inkarnował się do diecezji kaliskiej. W sierpniu tego roku biskup skierował go do pracy w Polskiej Misji Katolickiej w Anglii i Walii. Dekret zastał go w Rzymie, gdzie pełnił posługę duszpasterską w diecezji rzymskiej i gdzie jednocześnie kontynuował studia doktoranckie z teologii biblijnej na Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu. W czasie pobytu w Rzymie współpracował z Watykańskim Radio, Dykasterią ds. Komunikacji, Catholic-Media Center (Kyiv) oraz Pierwszym Kanałem Telewizji Ukraińskiej w transmisjach Mondovisione z Watykanu.

Ks. Aleksandrowi życzymy wszelakiej pomyślności, opieki Matki Bożej Kozielskiej i wielu łask Bożych, a na najbliższy czas w szczególności pogody duch i wytrwałości.