Poniżej podano kilka uwag uzupełniających odnośnie zapisów do parafii.

UWAGA: Do czasu zakończenia kwarantanny składanie wniosku o przyjęcie do parafii pw. św. Andrzeja Boboli jest wstrzymane!

Szczegółowe informacje można przejrzeć w dziale FAQ-u, ale warto pamiętać, że samo „chodzenie do kościoła” nie jest tym samym, co „przynależności do parafii”. W rozumieniu Statutu PCM za zapisaną do konkretnej Lokalnej Polskiej Misji Katolickiej uznaje się osobę, która dobrowolnie dokonała zgłoszenia do parafii i dba o utrzymywanie z nią kontaktu - np. przez udział w nabożeństwach, organizowanych zdarzeniach lub dba o jej funkcjonowanie, materialne lub duchowe dobro bądź jest w niej członkiem Gift Aid.

Ważnymi informacjami są również:

  • czas karencyjny (oczekiwania) - od złożenia aplikacji do faktycznego statusu parafianina to okres 6 miesięcy (uchwała Rady Administracyjnej z listopada 2019);
  • zwykły okres przynależności – brak kontaktu z parafią, kancelarią, kościołem, czy wspólnotą przez jeden rok, przenosi kartotekę do archiwum. Niestety, coraz częściej zdarzają się niepotrzebne napięcia, gdy do Kancelarii zgłaszają się osoby, które „od ręki” chciałby mieć załatwione różne poświadczenia (np. podpisanie formy dla dziecka do szkoły, wystawienie świadectwa moralności do chrztu, itp.).
Dla uniknięcia niepotrzebnych nieporozumień odsyłamy na naszą stronę parafialną i zachęcamy do dokładnego zapoznania się z procedurami i systemem funkcjonowania naszej parafii.

 


 Zobacz najważniejsze informacje na FAQ

St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2020 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.