Skip to main content

 

WSPÓLNOTA ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO (WŻCh)
Wspólnota Przyjaciół w Panu
WŻCh jest uznanym oficjalnie ruchem świeckich w Kościele, operający sie na duchowosci ignacjańskiej, historycznie i duchowo związany z Jezuitami.
JESTEŚ ZAINTERESOWANY?
 • GRUPA WŻCH
  • skupia osoby pragnące wspierać sie poznawaniu, umiłowaniu i naśladowaniu Chrystusa; szukając razem tego czego On od nich chce; uczące sie łaczyć wiarę z codziennością życia, aby Chrystus był obecny w każdej jego sferze.
 • ŚRODKI SŁUZĄCE TEMU CELOWI to:
  • pielęgnowanie i poglębianie życia duchowego poprzez regularne spotkania,
  • rozważanie Pisma Świętego,
  • pogłębienie wiedzy na temat życia duchowego,
  • ćwiczenia duchowe,
  • rachunek sumienia,
  • wzajemne wspieranie się we wierze itd.
 • WSZYSTKO TO REALIZUJE SIĘ WE WSPÓLNOCIE
  • osób majacych podobne pragnienia, które idąc tą samą drogą wiary stają się "przyjaciółmi w Panu"
Więcej informacjii można uzyskać u Księdza Proboszcza lub członków WZCH

 

Zadania Wspolnoty Życia Chrześcijańskiego:
 • dzielenie się doświadczeniem Boga w życiu,
 • krzewienie modlitwy i medytacji ignacjańskiej,
 • rozważanie tresci formacyjnyjnych WŻCh,
 • budowanie ludzkich więzi.

 

Wspólnota Życia Chrześcijańskiego w Londynie swój początek bierze właśnie w parafii św. Andrzeja Boboli, skąd następnie, jako żyjąca ideałami życia św. Ignacego Loyoli, w sposób naturalny, przeszła pod skrzydła Ojców Jezuitów, do parafii pw. Matki Bożej Miłosierdzia na Willesden Green, gdzie spotykała się i działała przez 10 lat m.in pod opieka o. Henryka Droździela SJ. Członkowie wspólnoty zjeżdżali się tam na cotygodniowe rozważania Słowa Bożego i formacje z całego Londynu, a także spoza niego.

Mieszkanie z daleka od parafii, utrudniało jednak aktywnemu udzielaniu się w życiu tamtej parafii. Przez jakiś czas wspólnota spotykała się na rozważaniu Słowa Bożego w domach członków wspólnoty.

Życie duchowością ignacjańska wiąże się z nieustannym rozeznawaniem własnej drogi, by podążać, nie na ślepo, ale ku większej chwale Bożej. Pan Bóg działa w konkretnej rzeczywistości, dlatego kiedy okazało się, że większość członków WZCH związana jest z parafia Św. Andrzeja Boboli, zwróciliśmy się do proboszcza, ks. Marka Reczka z prośba o opiekę duszpasterska i możliwość spotykania się jako wspólnota w obrębie budynku parafii. Ksiądz proboszcz przychylnie odniósł się do naszej prośby, dlatego z radością, wracając do swoich początków, od stycznia 2013 roku spotykamy się we czwartki, o godz. 20-ej, w przykościelnej salce (basement, Greenside Road).

Zwyczajowo nasze spotkanie rozpoczyna się od Mszy Świętej, czyli najważniejszego uczestnictwa w życiu Kościoła i parafii.
Największym skarbem wspólnoty jest regularne pochylanie się nad Pismem Świętym, przez które Bóg konkretnie mówi do człowieka i jak nic innego, potrafi zainspirować i przynaglić do konkretnych zachowań oraz działań apostolskich.
Członkowie wspólnoty starają się oprócz spotkań wspólnotowych, na miarę swoich sil i talentów, brać udział w życiu parafii, a także w zwykłym życiu codziennym świadczyć, o tym że Jezus żyje!
 
Główne zadania w skrócie:
 • dzielić się doświadczeniem Boga w życiu,
 • krzewić modlitwę i medytację ignacjańską,
 • rozważać teksty formacyjnyjne WŻCh,
 • budować ludzkie więzi.

Zapraszamy serdecznie do uczestnictwa w tej formie życia w Kościele.

 

WŻCh - skrót od nazwy Wspólnota Życia Chrześcijańskiego.
 
WŻCh to kontynuacja Sodalicji Mariańskiej, założonej przez jezuitę Jeana Leunisa i zatwierdzonej oficjalnie przez papieża Grzegorza XIII bullą Omnipotentis Dei w 1584 roku. Na przełomie XVIII i XIX wieku liczbę członków Sodalicji w Europie obliczano na ponad 20 tys. osób. Było zatem zrozumiałe, że po kasacie zakonu jezuitów Sodalicje (uczestniczące w charyzmacie św. Ignacego) przeżywając kryzys, szukały nowej formy działalnści apostolskiej. Stworzył ją sformułowany w 1968 roku nowy statut "Zasady Ogólne Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego". Powrót Sodalisów do źródeł zainspirowany został konstytucją Bis Saeculari Piusa XII (1948) oraz Sobór Watykański II. Zmieniono nazwę Ruchu z "Sodalicja Mariańska" na "Wspólnotę Życia Chrześcijańskiego". Obecnie WŻCh jest światowym publicznym stowarzyszeniem w Kościele na prawach papieskich. Podstawą egzystencji i działania ruchu są "Zasady Ogólne Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego" uchwalone formalnie 7 września 1990 roku i zatwierdzone przez stolicę Apostolską 3 grudnia 1990 roku.
 
W Polsce Sodalicje Mariańskie zostały rozwiązane w listopadzie 1949 roku i reaktywowano je w 1980 r. Pierwsza wspólnota Życia Chrześcijańskiego, nawiązująca do odnowy, jaka nastąpiła w ruchu światowym, powstała w 1978 roku, trzy następne w 1982 roku. Od tego czasu datuje się stały wzrost liczby członków WŻCh w Polsce. Formalnie wspólnota polska została członkiem Światowej Wspólnoty Życia Chrześcijańskiego w 1986 roku. [czytaj więcej...]