Rok 2014

Grudzień

Różaniec i msza św. 

Listopad

Różaniec i msza św. 

Październik

Różaniec, msza sw i udział w różańcu parafialnym przed Najświętszym Sakramentem. 

Wrzesień

Różaniec, msza sw. i nowy wikary ks. Wiesław Garbacz opowiedział o swoim doświadczeniu w sprawowaniu posługi kapłańskiej w szpitalu w Polsce.

Wspólna modlitwa i błogosławieństwo kapłańskie. 

Sierpień

Różaniec i msza św. 

Lipiec

Różaniec i msza św. 

Czerwiec

Spotkanie rozpoczęło się odmówieniem Różańca do S.B.M.B. Mszę sw. odprawił ks. Proboszcz i poprowadził katechezę urywkiem z Ewangelii św. Mateusza 18,15-23, jest w nim mowa o upominaniu.

W dzisiejszym świecie, który jest tak pewny siebie, często nie wiemy czy mamy prawo upomnieć bliźniego. Jezus daje nam wskazówki jak mamy to robić, podkreślając, ze mamy nie tylko prawo ale i obowiązek upomnieć.

Człowiek wierzący w swoim życiu postępuje zgodnie z 10 przykazaniami, z których pierwsze trzy dotyczą spraw boskich. Pozostałe 4-10 to zasady zapisane w tzw. „prawie naturalnym”, które zobowiązują wierzących i nie wierzących. Przestrzeganie pierwszych 3 to; miłość uformowana, sumienie, wiara i rozum.

Dziecko jest upominane przez rodziców, a kiedy my możemy upomnieć? Kiedy widzimy że człowiek może pójść w ręce szatana. Należy pamiętać, ze widząc błędy innych widzimy nasze błędy i wady, dlatego musimy wyzbyć się emocji i rozpoznać sytuacje. Przed upomnieniem prośmy Boga, abyśmy użyli mądrych słów i jasno się wyrażali, poprzedźmy takie upomnienie modlitwą. Nie wolno ranić upomnianego słowami ani wywierać presji.

Dlaczego tak często zło uchodzi płazem? Bo jakże często jesteśmy bierni i przyzwalamy na zło, które narasta. W niektórych sprawach trzeba donieść Kościołowi. Jeżeli twoje wysiłki nie przynoszą poprawy, jesteś wolny od grzechu tego człowieka, pozostaje modlitwa.

Sami też mamy wybaczać i to nie tylko 77 razy, pamiętając że i my nie jesteśmy wolni id błędów.. Upomnienia powinniśmy przyjąć z wdzięcznością, choć nie jest to łatwe a czasem boli.

Spotkanie zakończono wspólna modlitwą i błogosławieństwem udzielonym przez ks. Marka.

Maj

ŚW. JAN XXIII

Po odmówieniu Różańca i mszy sw. w intencji członków i ich rodzin, katechezę poprowadził ks.pralat Bronisław Gwiazda a dotyczyła ona wyniesienia na ołtarze sw. Jana XXIII.
Życie działalność Jana XXIII jako księdza a później Papieża była przesiąknięta oddaniu Bogu, łagodnością i dobrocią. Bardzo ciekawy temat do przemyśleń. Spotkanie zakończono modlitwą i błogosławieństwem.  

Kwiecień

Różaniec i msza św. 

Marzec

Nasza Grupa poprowadziła Drogę Krzyżową, według fragmentów z książki ks. dra Michała Sopoćki MIŁOSiERDZIE BOGA W DZIEŁACH JEGO.