Rok 2013

 • Zebranie zaczęło się Różańcem do .Ś. B.M.B. i msza sw.

  Katecheza oprowadzona przez ks. Marka Była krótka, oparta o Ewangelię .św. Jana 17,1-5. Jest to modlitwa Pana Jezusa uwielbiająca Ojca i podkreślająca więż łącząca pana Jezusa z Ojcem. Ksiądz Proboszcz podkreślił, ze mamy się uświęcać w tym do czego zostaliśmy powołani kapłaństwo, rodzicielstwo, praca zawodowa, samotność, opieka nad innymi, życie zakonne dobrze wykonywać nasze obowiązki.

  Każdą pracą powinniśmy i mamy chwalić i uwielbiać Boga.

  Ks. Proboszcz p wspólnej modlitwie pobłogosławił, życząc nam Błogosławionych Świąt Narodzenia Pańskiego.

 • Spotkanie zaczęło się tradycyjnie Różańcem do S.B.M.B. Po mszy św. katechezę poprowadził ks. Marek Reczek opartą o Ewangelię św. Jana 20,24-29 i sw. Łukasza 24, 1-35; jak to będzie po śmierci w Dniu Zmartwychwstania. Czy Jezus naprawdę Zmartwychwstał.

  • Tomasz oznajmia, ze dopóki nie wsadzi palców w miejsce gdzie były gwoździe i ręki do boku Chrystusa nie uwierzy.
  • Kobiety, które poszły namaścić Ciało Jezusa zastały pusty grób.
  • Maria Magdalena nie rozpoznaje Jezusa, mężczyznę którego widzi uważa za ogrodnika, dopiero na dźwięk głosu poznaje Jezusa.
  • Uczniowie idący do Emaus, nie rozpoznają Pana, mimo że im tłumaczy w oparciu o Pisma co wydarzyło się w Jerozolimie, dopiero przy znak łamania chleba otwiera ich serca i oczy.
  • Piotr i Jan biegną do Grobu i zastają złożone płótna i chustę która okrywała twarz Jezusa.

  A więc Zmartwychwstał, przygotowywał ich a jednak mają trudności aby uwierzyć. Przychodzi mimo którzy nie widzieli a uwierzyli. Jezus przychodzi z miłością z wiedzą o każdym z nas, ze znakami swojej Męki ale to tylko fizyczne znaki. Zmartwychwstały Jezus przychodzi z Miłością do każdego nas. Czy uwierzymy że i my zmartwychwstaniemy? Czy mamy wątpliwości? Czy zasługujemy? Jak to będzie? Pytania na które nie zawsze mamy odpowiedź! A Chrystus zaprasza nas podczas każdej Eucharystii, czy potrafimy się otworzyć i przyjąć ten Dar?

  Ważny jest cel w życiu, żyć tak aby na końcu ziemskiej wędrówki dojść do Boga. Być nieustannie w Jego pobliżu. Jako członkowie ADŚ powinniśmy dołożyć wszelkich starań abyśmy wyprosili łaskę dobrej śmierci dla siebie i naszych bliskich i oglądanie Boga twarzą w twarz.  

 • Spotkanie październikowe rozpoczęło się jak zwykle odmówieniem różańca i mszą św. Jako ze w miesiącu październiku nasza Wspólnota Parafialna odmawia różaniec po każdej wieczornej mszy św. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, nasza grupa włączyła się i poprowadziłyśmy dziesiątek.

  Po skończonym Nabożeństwie Różańcowym katechezę poprowadził ks. Proboszcz Marek Reczek opartą o cytat z Ewangelii Łukasza 11,14-24

  ” Jezus wyrzucał demona z człowieka niemego. A gdy demon wszedł, niemy zaczął mówić….”

  Wyrzucanie złych duchów nie może być sprawą szatana. Władzę nad szatanem ma Jezus. Zło współdziała ze sobą, rozproszone po świecie wyrządza mnóstwo złego, jednocząc się wzmacnia swoje działanie.

  Faryzeusze oddalając się od Boga, umacniali się w swoich przekonaniach. A jacy my jesteśmy? Czy bierność chrześcijan nie jest przyczyną rozprzestrzeniania się zła? Jesteśmy bierni bo…”wolność człowieka” tak modne hasło w dzisiejszych czasach, bo religia i dobro to sprawa prywatna i nie wolno do tego się mieszać!

  Na świecie dzieje się bardzo dużo dobra, tylko jest ono ciche i nie spektakularne wiec się o tym nie mówi.

  Grzech przeciwko Duchowi Świętemu, brak zawierzenia, nie wsłuchiwanie się w Głos Boży. Budowanie swojego wnętrza jest trudne i potrzebna jest Łaska Boża. Wspólnota, która dobrze funkcjonuje, musi czuwać, swoje doświadczenie Boga przekazywać, nie bać się mówić o Bogu i mówić do Boga, to nie tylko wyuczone teksty ale szczera swoimi słowami powiedziana prośba , uwielbienie i słuchanie głosu Boga.

  W rozwoju duchowym hamuje nas poczucie grzeszności, każdy jest grzesznikiem. Ważne są nieustanne powroty do Boga Miłosiernego, a Jego Miłosierna Miłość porywa. Zawsze trzeba zaczynać od nowa, pokornie na kolanach prosić i oddawać się Jemu.

  Bóg uzdrawia i oczyszcza duszę ale pamiętajmy ze zawsze czyha diabeł, który w chwilach słabości powraca ze zdwojoną siłą. Nie ma nic ważniejszego niż sprawa naszego zbawienia, całym zżyciem powinniśmy na to pracować. Wszystkie nasze słabość znośmy z pokorą jak i nasze krzyże ufając Miłosiernemu Bogu Jemu się zawierzając i prosząc o Jego wsparcie.

  Spotkane zakończono wspólną modlitwą i błogosławieństwem udzielonym przez ks. Marka.

 • Jak zwykle w drugi piątek miesiąca spotkaliśmy się na Różańcu do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Po tym msza św. odprawiona w intencji członków i ich rodzin.

  Co byś zrobił, gdyby została ci godzina życia”?

  Wypowiedzi były bardzo różne, zaskakiwała małość codziennych problemów z którymi się borykamy. 60 minut to naprawdę nie dużo odpowiada jedna z respondentek. To skłania do przypomnienia słów Jezusa (Mat 25,1-13) „Nie znacie ani dnia ani godziny…” Jezus nie mówi tego żeby nas nastraszyć, ale z miłości bo pragnie dla nas dobra.

  W drugiej części katechezy mowa była o modlitwie za dusze czyścowe, jak bardzo ważna jest taka modlitwa. Ks. Bronisław podał nam tekst modlitwy św. Mechtydy opartej o modlitwę Ojcze nasz.

  Spotkanie zakończono wspólną modlitwą i błogosławieństwem.  

 • PORTA FIDEI

  Różańcem do Siedmiu Boleści M.B. rozpoczęliśmy nasze spotkanie, po mszy sw. Odprawionej przez ks. Bronisława Gwiazdę w naszych intencjach i naszych rodzin, tematem katechezy były: PORTA FIDEI.

  Rok wiary, który ogłosił papież Benedykt XVI w 50 rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, 11 października i który zakończy się 24 listopada tego roku w założeniu jest Nową Ewangelizacją Nowym odkryciem i studium podstawowych treści wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej. Brama i drzwi symbolizują przejście z jednego stanu w drugi, otwarte drzwi to dostęp do wiecznej szczęśliwości.

  Najświętsza symbolika drzwi kryje się w słowach Chrystusa: JAM JEST BRAMĄ. Drzwi posiadały szczególne znaczenie w świecie chrześcijańskim już w czasach starożytnych, chroniły przed wścibskimi, poganami, zapraszały. Najstarsze zachowane drzwi to drzwi drewniane z lat 30 V wieku do Kościoła Santa Sabina na Aventynie. W prostokątnych kwaterach miały wyrzeźbione sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Dekorowanie drzwi odlanych z brązu w średniowieczu scenami z wiązanymi z życiem i śmiercią Pana Jezusa dla ludzi niepiśmiennych było katechezą. Do najstarszych drzwi tego okresu to Drzwi Płockie (obecnie w Rosji w Nowogrodzie). Obecne drzwi są wierna kopią oryginału.

  Drzwi przedstawiają; CREDO APOSTOLORUM . Prolog; Kolegium Dwunastu Apostołów, Wniebowzięcie, Zesłanie Ducha sw.

  1. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi; stworzenie Ewy i grzech pierworodny.
  2. I w Jezusa Chrystusa Syna Jego Jedynego, Pana Naszego; Chrzest Chrystusa.
  3. Który się począł z Ducha Świętego, narodził a Maryi Panny; Zwiastowanie. Nawiedzenie św. Elżbiety. Narodzenie Pana Jezusa, Ofiarowanie w Światyni, Pokłon Trzech Króli, Herod, Rzeź Niewiniątek, Rachel, Ucieczka do Egiptu.
  4. Umęczon pod Ponckim Piłatem, Ukrzyżowan, Umarł i Pogrzebion; Wjazd do Jerozolimy, zdrada Judasza, Pojmanie Pana Jezusa, Biczowanie i Ukrzyżowanie.
  5. Zstąpił do piekieł, Trzeciego Dnia Zmartwychwstał: Nikodem, Józef z Arymetei, Zstąpienie do Otchłani, Pusty Grób.
  6. Wstąpił do Nieba. Siedzi po Prawicy Boga Ojca Wszechmogącego: Wniebowzięcie Eliasza, Wniebowstąpienie Jezusa Maiestas Domini
  7. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych; Maiestas Domini, kołatki o lwich pazurach.
  8. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny: Zwiastowanie Maryi, Chrzest Chrystusa, Wniebowzięcie, Zesłanie Ducha Świętego. Stworzenie Ewy, Wdowa z Sarepty, Traditio Legis, Uwolnienie sw. Piotra.
  9. Świętych obcowanie; Kolegium Apostołów, Maryja, Wizerunki świętych, święty Maurycy z towarzyszami.
  10. Grzechów odpuszczenie; Chrzest Jezusa, Rozesłanie Apostołów, grzech pierworodny, Ukrzyżowanie.
  11. Ciała Zmartwychwstanie; Wniebowzięcie Eliasza, Ukrzyżowanie, zstąpienie do otchłani ,pusty grób, kołatki o lwich pazurach.
  12. Żywot Wieczny Amen. Maiestas Domini, wizerunki świętych.

  Katecheza była bardzo ciekawa i dużo nas nauczyła. Modlitwa i Błogosławieństwem zakończył się wieczór.