Rok 2012

Grudzień

Grudzień

Spotkanie grudniowe odbyło się 14 grudnia. Był to tydzień przed konsekracja naszego Kościoła, tydzień w którym trwały zeszłoroczne remisje, prowadzone prze ks. Zygmunta Zapaśnika, ojca duchowego seminarium w Paradyżu.

Jak zwykle zaczęliśmy odmówieniem różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej, poczym była msza św. w intencji członków Apostolstwa. Ponieważ w czasie mszy św. była nauka, nie było osobnej katechezy dla nas. Tydzień remisyjny był niezmiernie bogaty w katechezę i ubogacił nas jak też pobudził do przemyśleń.

Kolejne spotkanie w styczniu nowego już roku. Członkowie Apostolstwa brali czynny udział w remisjach jak i w przygotowaniach do konsekracji naszej Świątyni, którą Konsekrował Arcybiskup Józef Michalik. Było to uwieńczenie naszego Złotego Jubileuszu Kościoła.

Listopad

Listopad

9 listopada nasze spotkanie rozpoczęliśmy Różańcem do Siedmiu Boleści, była nas mała grupa, tylko 7 osób. Modlitwę różańcową ofiarowaliśmy za dusze w czyśćcu cierpiące, jest miesiąc listopad i w naszej Parafii przez cały miesiąc modlimy się za dusze wymieniane w wypominkach.

Mszę św. w naszej intencji celebrował ks. Proboszcz Marek Reczek, była też druga intencja za śp. Ks. Bronisława Gostomskiego, którą sprawował ks. Tomasz Siembab. Po mszy św. była odmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego, a po Koronce comiesięczna katecheza.

Katechezę poprowadził ks. Proboszcz Marek Reczek wyjątkiem z Ewangelii św. Mateusza 6,25-34.

Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie …. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dane.

W naszym codziennym zabieganiu i układaniu swojego życia według naszych planów, zdarza się nam zapomnieć o najważniejszym, że na pierwszym miejscu powinien być Bóg, a dopiero potem nasze plany i zabieganie. Jeżeli Bogu poświęcimy nasze troski i problemy, na pewno nam pomoże. Mamy troszczyć się o dzień dzisiejszy, używać naszych talentów, ale pamiętać że nasze życie teraz i tu, jest tylko krótkim epizodem w stosunku do życia po naszej śmierci i oto powinniśmy zabiegać aby Bóg przyjął nas do Swego Królestwa.

Katecheza jak zwykle zakończona wspólną modlitwą i Błogosławieństwem.  

Październik

Październik

Spotkanie październikowe odbyło się 16 jak zwykle w drugi piątek. Po odmówionym różańcu do Matki Bolesnej , mszy św. w intencji członków i wspólnym różańcu wszystkich uczestniczących we mszy św, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, odbyła się comiesięczna katecheza, tym razem poprowadzone przez ks.Marka Reczka Proboszcza.

Zostały zacytowane trzy wyjątki z Ewangelii w. Marka 4,13-29.Są to przypowieści o siewcy, świetle i o ziarnie. Przypowieści wyjaśnił nam ks. Proboszcz, wskazując że Ci którzy są otwarci na słowo Boże, są w stanie zrozumieć to co Chrystus do nas mówi. Wierząc nauce Chrystusa, stajemy się jak światło, nie wolno nam tego chować, ale „świecić” tym światłem innym, troszcząc się stale o pogłębianie wiary.

Ziarno zasiane w odpowiedniej powinno się rozwijać, aby przyniosło dobry plon i owoce. W chwili spotkania na sądzie z Panem naszym zostaniemy zapytani o owoce naszej wiary i „plon” będzie odpowiednio oceniony.

Jak zwykle katechezy ks. Marka oparte na Piśmie Świętym są bardzo pouczające i pobudzające do analizy własnego postępowania. Katecheza skończyła się wspólną modlitwą i Błogosławieństwem.

Wrzesień

Wrzesień

Spotkanie wrześniowe rozpoczęliśmy odmówieniem Różańca do Siedmiu Boleści, w którym uczestniczył ks. Prałat Bronisław Gwiazda.

Po mszy św. jak zwykle w intencji członków i ich rodzin miała miejsce katecheza, poprowadzona przez ks. Prałata Gwiazdę. Zaczęliśmy modlitwą do Ducha Świętego, po modlitwie ks. Bronisław streścił nam niezmiernie ciekawy artykuł z THE CATOLIC UNIVERSE z dnia 2 września tego roku, w którym opisane były ostatnie lata Kardynała PAUL SHAN KUO-HSI, który zmarł 22 sierpnia tego roku w Taiwanie po 6 letnim zmaganiu się z rakiem płuc, który w ostatniej fazie choroby zaatakował mózg.. Ostatnie lata życia to były lata katechizacji, jak sam mówił, choroba była „błogosławieństwem”, bo przygotowując się do śmierci, głosił MIŁOŚĆ, otwarte ramiona Boga czekającego na niego. Głęboka wiara i całkowite zawierzenie Bogu, dla wielu ludzi była całkowitym zaskoczeniem.

Od 2006 roku do chwili śmierci miał ponad 250 konferencji, w których zazwyczaj uczestniczyło ponad 1000 ludzi. Jego wiara była bardzo prosta i streszczała się w jednym słowie; MIŁOŚĆ, do Boga i do ludzi jako odpowiedź na MIŁOŚĆ Boga do nas.

Drugi ciekawy i dający do myślenia poruszony temat to Jan BOSKO, który miał zwyczaj raz w miesiącu przystępować do Sakramentu Pokuty i Pojednania, tak jak by to miała być ostatnia spowiedź życia, odprawiać Eucharystię tak jak by to była ostania Eucharystia życia, w ten sposób niejako przygotowywać się na moment przejścia z życia ziemskiego do życia w wieczności. Salezjanie ponoć praktykują tę tradycje do dzisiaj. Pytanie, czy my zwyczajni ludzie, grzeszni i zagonieni w codziennym życiu, nie powinniśmy choć raz w roku praktykować tego zwyczaju.

Ks. Prałat wspominał też śp. Ks. Prałata Bronisława Gostomskiego, który parokrotnie po swojej tragicznej śmierci przyśnił się.

Spotkanie zakończyło się modlitwą.

15 września, święto Patronki Apostolstwa Dobrej Śmierci Matki Bożej Bolesnej. Nasze Koło ADŚ w związku z Rokiem Jubileuszu 50 lecia naszego Kościoła ofiarowało Kielich Mszalny, zakupiony za 160 funtów, który został poświęcony przez ks. Prałata Bronisława i był użyty po raz pierwszy właśnie dzisiaj w dzień naszej Patronki.  

Sierpień

Sierpień

Spotkanie sierpniowe odbyło się 10 aierpnia. Tradycyjnie zaczęliśmy Różańcem, następnie msza św. i spotkanie poprowadzone przez ks. Proboszcza ks. Marka Reczka. Tematem było:

„Ciało Chrystusa, które jest pokarmem na życie wieczne”.

Czy jest to pokarm duchowo, czy może jest to pokarm fizyczny też, dający siły nie tylko duchowe ale i fizyczne.

Sięgając do dziejów Kościoła znajdujemy już w pierwszych wiekach pustelników, których jedynym pokarmem było Ciało Chrystusa. W XX wieku we Franci Marta Robe przez 40 lat poza Komunią św. raz w tygodniu nie przyjmowała żadnego innego pokarmu. W czasach współczesnych jest w Irlandii Kobieta matka i żona z zawodu pielęgniarka, która od kilku lat przyjmuje tylko Ciało Chrystusa i żyje normalnym życiem. 

Lipiec

Lipiec

Lipcowe spotkanie, odbyło się 13 lipca. Po odmówieniu Różańca do Matki Bożej Siedmiu Boleści i mszy św. w intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci, katechezę poprowadził ks. Proboszcz Marek Reczek, nawiązując do spraw dóbr doczesnych, jak ważne są one w naszym życiu, jak wiele wagi przykładamy do nich, a tak naprawdę w niczym nie przyczynią się do naszego zbawienia.

Niezmiernie ważne jest właściwe spojrzenie, tak dobra materialne, doczesne są potrzebne, same w sobie nie są złe. Złe jest przykładanie nadmiernej wagi tym sprawom, a zapominanie o życiu duchowym, bo tak naprawdę tylko ono się liczy. Wywiązała się dyskusja.

Spotkanie zakończono modlitwą i Błogosławieństwem.  

Czerwiec

Czerwiec

Czerwcowe spotkanie, odbyło się 8 czerwca dokładnie w dzień, w którym 15 lat temu na Błoniach Krakowskich Ojciec Święty Jan Paweł II, koronował obraz naszej Matki Bożej Kozielskiej Zwycięskiej. ( obchody rocznicowe zostały przesunięte na niedziele 17 czerwca).

Po odmówieniu Różańca do Matki Bożej Bolesnej i mszy św. w intencji członków apostolstwa, miało miejsce spotkanie członków z ks. Tomaszem Siembą. Ks. Tomasz zasugerował rozważanie na temat Sądu Szczegółowego, który jest zaraz po śmierci i Sądu Ostatecznego, który będzie na końcu czasów. Wywiązała się ciekawa dyskusja.  

Maj

Maj

Kolejna Konferencja odbyła się 11 maja po comiesięcznej mszy sw. dla członków ADSu i ich rodzin. Tym razem konferencje poprowadził nasz proboszcz ks. Marek Reczek, komentując ewangelie sw. z dnia.

Jak wygląda w naszym życiu szukanie prawdy i sprawiedliwości. Jak bardzo jesteśmy przywiązani do naszych pragnień, rzeczy i osób? Czy nie bardziej niż do Jezusa?

W wigilię Zesłania Ducha Świętego, 26 maja, w naszym kościele odbyło się czuwanie zakończone mszą św. o północy. Członkowie Apostolstwa wzięli czynny udział prowadząc modlitwy do Ducha Świętego przez godzinę. Święto Bożego Ciała w Anglii obchodzone jest w tym roku w niedzielę 10 czerwca. Drugi ołtarz, w kaplicy Miłosierdzia Bożego, jest przygotowywany przez Apostolstwo Dobrej Śmierci. 

Kwiecień

Kwiecień

KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

W Tygodniu Miłosierdzia 13 kwietnia, piątek po odmówieniu Różańca do Matki Bożej Siedmiu Boleści, i comiesięcznej mszy św. odbyła się Konferencja poprowadzona przez ks. Bronisława Gwiazdę o Koronce do Miłosierdzia Bożego. Konferencja oparta była na wyjątkach z Dzienniczka św. Siostry Faustyny. Ks. Bronisław przez wiele lat był blisko związany z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku. 

Luty

Luty

9 lutego

Apostolstwo dobrej Śmierci prowadziło Drogę Krzyżową, tekst zaczerpnięty był z książki ks. Sopoćki „Zbawiciel Jezus Chrystus”, opartej na Dzienniczku świętej siostry Faustyny.

26 lutego

W pierwsza niedzielę Wielkiego Postu parafię odwiedził ks. Roman Siatka misjonarz Świętej Rodziny z Górki Klasztornej i głosił homilie na każdej mszy św. jak też odprawił mszę św. w intencji naszych członków. Po sumie miał krótką konferencję. Owocem tego spotkania było wstąpienie 120 osób do Apostolstwa.