Grupa Apostolstwa Dobrej Śmierci została założona w parafii Św. Andrzeja Boboli w 2011 r., przez dr Ewę Papee, która była nie tylko liderem ale także jej sekretarzem.
Jej członkowie spotykali się w każdy drugi piątek miesiąca w kaplicy Matki Bożej, by wspólnie odmówić różaniec do 7. Boleści Matki Bożej, a po nim uczestniczyć we Mszy św., sprawowanej w intencji członków Grupy, ich bliskich, a także parafii, chorych i cierpiących.
W okresie Wielkiego Postu Grupa przygotowywała i prowadziła Drogę Krzyżowa, czuwaniu przy Grobie Pańskim oraz dbała o udekorowanie jednego z ołtarzy procesyjnych na Boże Ciało.
Wobec zmniejszającego się zainteresowania członków i braku nowych kandydatów z dniem 10 Maja 2019 r. Apostostwo Dobrej Śmierci przy parafii pw. św. Andrzeja Boboli w Londynie zostało rozwiązane i zakończyło swoją działalność.
Przy tej okazji dziękujemy za wszelkie dobro wszystkim, a szczególnie p. Ewie i kapłanom wspierającym ADŚ.
 
Zapraszamy serdecznie do przeglądnięcia naszego archiwum i życzymy szczęść Boże!

Kronika ADŚ

Rok 2011

Maj
Powstanie Wspólnoty ADŚ

Jedna z członkiń zetknęła się z Apostolstwem w czasie pobytu w Polsce. Kilka osób wyraziło zainteresowanie, a Proboszcz ks. Marek Reczek wyraził zgodę i stał się naszym Opiekunem Duchowym. Powstanie naszej grupy zostało zgłoszone do Górki Klasztornej do Księży Misjonarzy Świętej Rodziny i ogłoszone w cotygodniowych WIADOMOŚCIACH DUSZPASTERSKICH. 

Wrzesień

Ustalono:

 • Msza św. w "intencji członków Apostolstwa i ich rodzin"- w każdy drugi piątek miesiąca wieczorem,
 • przed Mszą odmawiany będzie Różaniec do Matki Bożej Siedmiu Boleści.

Rok 2012

Luty
9 lutego

Apostolstwo dobrej Śmierci prowadziło Drogę Krzyżową, tekst zaczerpnięty był z książki ks. Sopoćki „Zbawiciel Jezus Chrystus”, opartej na Dzienniczku świętej siostry Faustyny.

26 lutego

W pierwsza niedzielę Wielkiego Postu parafię odwiedził ks. Roman Siatka misjonarz Świętej Rodziny z Górki Klasztornej i głosił homilie na każdej mszy św. jak też odprawił mszę św. w intencji naszych członków. Po sumie miał krótką konferencję. Owocem tego spotkania było wstąpienie 120 osób do Apostolstwa.

Kwiecień
KORONKA DO MIŁOSIERDZIA BOŻEGO

W Tygodniu Miłosierdzia 13 kwietnia, piątek po odmówieniu Różańca do Matki Bożej Siedmiu Boleści, i comiesięcznej mszy św. odbyła się Konferencja poprowadzona przez ks. Bronisława Gwiazdę o Koronce do Miłosierdzia Bożego. Konferencja oparta była na wyjątkach z Dzienniczka św. Siostry Faustyny. Ks. Bronisław przez wiele lat był blisko związany z Sanktuarium Miłosierdzia Bożego w Płocku. 

Maj

Kolejna Konferencja odbyła się 11 maja po comiesięcznej mszy sw. dla członków ADSu i ich rodzin. Tym razem konferencje poprowadził nasz proboszcz ks. Marek Reczek, komentując ewangelie sw. z dnia.

Jak wygląda w naszym życiu szukanie prawdy i sprawiedliwości. Jak bardzo jesteśmy przywiązani do naszych pragnień, rzeczy i osób? Czy nie bardziej niż do Jezusa?

W wigilię Zesłania Ducha Świętego, 26 maja, w naszym kościele odbyło się czuwanie zakończone mszą św. o północy. Członkowie Apostolstwa wzięli czynny udział prowadząc modlitwy do Ducha Świętego przez godzinę. Święto Bożego Ciała w Anglii obchodzone jest w tym roku w niedzielę 10 czerwca. Drugi ołtarz, w kaplicy Miłosierdzia Bożego, jest przygotowywany przez Apostolstwo Dobrej Śmierci. 

Czerwiec

Czerwcowe spotkanie, odbyło się 8 czerwca dokładnie w dzień, w którym 15 lat temu na Błoniach Krakowskich Ojciec Święty Jan Paweł II, koronował obraz naszej Matki Bożej Kozielskiej Zwycięskiej. ( obchody rocznicowe zostały przesunięte na niedziele 17 czerwca).

Po odmówieniu Różańca do Matki Bożej Bolesnej i mszy św. w intencji członków apostolstwa, miało miejsce spotkanie członków z ks. Tomaszem Siembą. Ks. Tomasz zasugerował rozważanie na temat Sądu Szczegółowego, który jest zaraz po śmierci i Sądu Ostatecznego, który będzie na końcu czasów. Wywiązała się ciekawa dyskusja.  

Lipiec

Lipcowe spotkanie, odbyło się 13 lipca. Po odmówieniu Różańca do Matki Bożej Siedmiu Boleści i mszy św. w intencji członków Apostolstwa Dobrej Śmierci, katechezę poprowadził ks. Proboszcz Marek Reczek, nawiązując do spraw dóbr doczesnych, jak ważne są one w naszym życiu, jak wiele wagi przykładamy do nich, a tak naprawdę w niczym nie przyczynią się do naszego zbawienia.

Niezmiernie ważne jest właściwe spojrzenie, tak dobra materialne, doczesne są potrzebne, same w sobie nie są złe. Złe jest przykładanie nadmiernej wagi tym sprawom, a zapominanie o życiu duchowym, bo tak naprawdę tylko ono się liczy. Wywiązała się dyskusja.

Spotkanie zakończono modlitwą i Błogosławieństwem.  

Sierpień

Spotkanie sierpniowe odbyło się 10 aierpnia. Tradycyjnie zaczęliśmy Różańcem, następnie msza św. i spotkanie poprowadzone przez ks. Proboszcza ks. Marka Reczka. Tematem było:

„Ciało Chrystusa, które jest pokarmem na życie wieczne”.

Czy jest to pokarm duchowo, czy może jest to pokarm fizyczny też, dający siły nie tylko duchowe ale i fizyczne.

Sięgając do dziejów Kościoła znajdujemy już w pierwszych wiekach pustelników, których jedynym pokarmem było Ciało Chrystusa. W XX wieku we Franci Marta Robe przez 40 lat poza Komunią św. raz w tygodniu nie przyjmowała żadnego innego pokarmu. W czasach współczesnych jest w Irlandii Kobieta matka i żona z zawodu pielęgniarka, która od kilku lat przyjmuje tylko Ciało Chrystusa i żyje normalnym życiem. 

Wrzesień

Spotkanie wrześniowe rozpoczęliśmy odmówieniem Różańca do Siedmiu Boleści, w którym uczestniczył ks. Prałat Bronisław Gwiazda.

Po mszy św. jak zwykle w intencji członków i ich rodzin miała miejsce katecheza, poprowadzona przez ks. Prałata Gwiazdę. Zaczęliśmy modlitwą do Ducha Świętego, po modlitwie ks. Bronisław streścił nam niezmiernie ciekawy artykuł z THE CATOLIC UNIVERSE z dnia 2 września tego roku, w którym opisane były ostatnie lata Kardynała PAUL SHAN KUO-HSI, który zmarł 22 sierpnia tego roku w Taiwanie po 6 letnim zmaganiu się z rakiem płuc, który w ostatniej fazie choroby zaatakował mózg.. Ostatnie lata życia to były lata katechizacji, jak sam mówił, choroba była „błogosławieństwem”, bo przygotowując się do śmierci, głosił MIŁOŚĆ, otwarte ramiona Boga czekającego na niego. Głęboka wiara i całkowite zawierzenie Bogu, dla wielu ludzi była całkowitym zaskoczeniem.

Od 2006 roku do chwili śmierci miał ponad 250 konferencji, w których zazwyczaj uczestniczyło ponad 1000 ludzi. Jego wiara była bardzo prosta i streszczała się w jednym słowie; MIŁOŚĆ, do Boga i do ludzi jako odpowiedź na MIŁOŚĆ Boga do nas.

Drugi ciekawy i dający do myślenia poruszony temat to Jan BOSKO, który miał zwyczaj raz w miesiącu przystępować do Sakramentu Pokuty i Pojednania, tak jak by to miała być ostatnia spowiedź życia, odprawiać Eucharystię tak jak by to była ostania Eucharystia życia, w ten sposób niejako przygotowywać się na moment przejścia z życia ziemskiego do życia w wieczności. Salezjanie ponoć praktykują tę tradycje do dzisiaj. Pytanie, czy my zwyczajni ludzie, grzeszni i zagonieni w codziennym życiu, nie powinniśmy choć raz w roku praktykować tego zwyczaju.

Ks. Prałat wspominał też śp. Ks. Prałata Bronisława Gostomskiego, który parokrotnie po swojej tragicznej śmierci przyśnił się.

Spotkanie zakończyło się modlitwą.

15 września, święto Patronki Apostolstwa Dobrej Śmierci Matki Bożej Bolesnej. Nasze Koło ADŚ w związku z Rokiem Jubileuszu 50 lecia naszego Kościoła ofiarowało Kielich Mszalny, zakupiony za 160 funtów, który został poświęcony przez ks. Prałata Bronisława i był użyty po raz pierwszy właśnie dzisiaj w dzień naszej Patronki.  

Październik

Spotkanie październikowe odbyło się 16 jak zwykle w drugi piątek. Po odmówionym różańcu do Matki Bolesnej , mszy św. w intencji członków i wspólnym różańcu wszystkich uczestniczących we mszy św, przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, odbyła się comiesięczna katecheza, tym razem poprowadzone przez ks.Marka Reczka Proboszcza.

Zostały zacytowane trzy wyjątki z Ewangelii w. Marka 4,13-29.Są to przypowieści o siewcy, świetle i o ziarnie. Przypowieści wyjaśnił nam ks. Proboszcz, wskazując że Ci którzy są otwarci na słowo Boże, są w stanie zrozumieć to co Chrystus do nas mówi. Wierząc nauce Chrystusa, stajemy się jak światło, nie wolno nam tego chować, ale „świecić” tym światłem innym, troszcząc się stale o pogłębianie wiary.

Ziarno zasiane w odpowiedniej powinno się rozwijać, aby przyniosło dobry plon i owoce. W chwili spotkania na sądzie z Panem naszym zostaniemy zapytani o owoce naszej wiary i „plon” będzie odpowiednio oceniony.

Jak zwykle katechezy ks. Marka oparte na Piśmie Świętym są bardzo pouczające i pobudzające do analizy własnego postępowania. Katecheza skończyła się wspólną modlitwą i Błogosławieństwem.

Listopad

9 listopada nasze spotkanie rozpoczęliśmy Różańcem do Siedmiu Boleści, była nas mała grupa, tylko 7 osób. Modlitwę różańcową ofiarowaliśmy za dusze w czyśćcu cierpiące, jest miesiąc listopad i w naszej Parafii przez cały miesiąc modlimy się za dusze wymieniane w wypominkach.

Mszę św. w naszej intencji celebrował ks. Proboszcz Marek Reczek, była też druga intencja za śp. Ks. Bronisława Gostomskiego, którą sprawował ks. Tomasz Siembab. Po mszy św. była odmówiona Koronka do Miłosierdzia Bożego, a po Koronce comiesięczna katecheza.

Katechezę poprowadził ks. Proboszcz Marek Reczek wyjątkiem z Ewangelii św. Mateusza 6,25-34.

Nie troszczcie się zbytnio o swoje życie …. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dane.

W naszym codziennym zabieganiu i układaniu swojego życia według naszych planów, zdarza się nam zapomnieć o najważniejszym, że na pierwszym miejscu powinien być Bóg, a dopiero potem nasze plany i zabieganie. Jeżeli Bogu poświęcimy nasze troski i problemy, na pewno nam pomoże. Mamy troszczyć się o dzień dzisiejszy, używać naszych talentów, ale pamiętać że nasze życie teraz i tu, jest tylko krótkim epizodem w stosunku do życia po naszej śmierci i oto powinniśmy zabiegać aby Bóg przyjął nas do Swego Królestwa.

Katecheza jak zwykle zakończona wspólną modlitwą i Błogosławieństwem.  

Grudzień

Spotkanie grudniowe odbyło się 14 grudnia. Był to tydzień przed konsekracja naszego Kościoła, tydzień w którym trwały zeszłoroczne remisje, prowadzone prze ks. Zygmunta Zapaśnika, ojca duchowego seminarium w Paradyżu.

Jak zwykle zaczęliśmy odmówieniem różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej, poczym była msza św. w intencji członków Apostolstwa. Ponieważ w czasie mszy św. była nauka, nie było osobnej katechezy dla nas. Tydzień remisyjny był niezmiernie bogaty w katechezę i ubogacił nas jak też pobudził do przemyśleń.

Kolejne spotkanie w styczniu nowego już roku. Członkowie Apostolstwa brali czynny udział w remisjach jak i w przygotowaniach do konsekracji naszej Świątyni, którą Konsekrował Arcybiskup Józef Michalik. Było to uwieńczenie naszego Złotego Jubileuszu Kościoła.

Rok 2013

Styczeń
JEDEN DZIEN W CZYŚCU 

Spotkanie rozpoczął Różaniec do S.B.M.B. i msza św. Katechezę poprowadził ks. Prałat Bronisław w oparciu o artykuł; MIŁUJE CIE” Nr 4-2012.

Tak mało wiemy o czyśću, wiemy ze ci którzy umierają w łasce i przyjaźni z Bogiem, ale nie są jeszcze całkowicie oczyszczeni. Przechodzą po śmierci oczyszczenie aby uzyskać świętość konieczna do wejścia do nieba (KKK1030).

Łaskę zobaczenia czyśćca otrzymali niektórzy święci już za życia i tak;

 • Św Faustyna pisze w swoim Dzienniczku dusze cierpiące modlą się gorąco, ale bez skutku, w miejscu mglistym, napełnionym ogniem, tylko my możemy im przyjść z pomocą modlitwa.
 • Św Katarzyna z Genui : dusze niektórych zmarłych wobec doskonałej świętości Boga czują się tak brudne i nie godne zbliżenia do Niego że same poddają się niewypowiedzianej wielkiej ale oczyszczającej męce. Są pomimo to szczęśliwe bo wiedza ze będą zbawione.
 • Św. o. Pio powiedział kiedyś swojemu duchowemu synowi, ks. Domenicowi Labellartemu „synu lepsze całe życie w kaźniach największych, niż jeden dzień w czyścu”.
 • Brat Daniel, kapucyn, który przeszedł śmierć kliniczna doświadczył jednej godziny w czyścu, która wydała mu się wiecznością, powrócił na ziemię i przeżył jeszcze 40lat w ziemskim czyscu.

Największy ból sprawia to ze można było życ tak aby uniknąć czyśćca a nie robimy tego. Każde cierpienie na ziemi ofiarowane Bogu, czyni czyściec lżejszym, albo dla nas albo dla zmarłego. Dusze czyścowe liczą na naszą modlitwę Nie zaniedbujmy środków, które daje nam Chrystus abyśmy byli świętymi, chodzi o modlitwę, sakramenty, karmienie się słowem Bożym, szukanie woli Bożej i wcielanie jej w życiu.

Luty

Spotkanie rozpoczęło się odmówieniem Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Comiesięczną msze św. w intencji członków i ich rodzin celebrował ks. Bronisław Gwiazda.
Katecheza rozpoczęła się modlitwą do Ducha Św. i św. Józefa. Katecheza była kontynuacją katechezy styczniowej na temat śmierci klinicznej i doznań osób, które je przeżyły.

Brat Daniel przeżył doświadczenie czyśca. Łukasz Kępa z Krakowa w 2005 roku, młody wysportowany człowiek, nagle zasłabł , jego odczucia były raczej przyjemne, powiew lekkiego wiatru i jakby z góry patrzył na swoje zycie, na detale, ze szpitala opowiedział o swoich doznaniach, ale nie bardzo mu wierzono. Doświadczenie to zmieniło jego których nie mógł znać. Widział swoje narodziny, rozmowy rodziców. Jak powiedział śmierć nie boli. Po wyjściu życie, przestał palic, skończył z życiem bez kontroli i bez sensu, ceni ciszę i spokój robiąc więcej dla innych i siebie. Śmierci się nie boi.

Temat śmierci stał się tabu, jest to jakby temat wstydliwy, tak jak by nie było śmierci. Dzisiejszy człowiek w swojej pogoni za „chlebem” nie ma czasu i nie chce myśleć o śmierci, która jest nieunikniona. Już w czasach starożytnych, na długo przed Narodzeniem Chrystusa w Egipcie ludzie wierzyli w życie po śmierci, różnie je sobie wyobrażano, ale przygotowywano się na ten moment, choćby przez „rachunek sumienia’ tzn ;nie kradłem, nie cudzołożyłem itd.

Katecheza na pewno pobudziła nas do wielu przemyśleń. Ks. Bronisław zakończył modlitwą i błogosławieństwem.

Marzec

Nasza grupa poprowadziła Drogę Krzyżową, przygotowaną przez zelatorkę Ewę Papee 

Kwiecień
PIERWSZY DZIEŃ PO ŚMIERCI

Spotkanie jak zwykle rozpoczęło się odmówieniem Różańca do Siedmiu Boleści Matki Katechezę poprowadził ks. Bronisław w oparciu o wyjątki z książki Joaco Cesar das Neves „Pierwszy dzień po śmierci”.

Książka jest napisana jako odczucia kogoś kto przeszedł już na druga stronę, oparta głównie na obserwacji siebie i innych. Na czołach ochrzczonych widnieje krzyżyk, niezacieralna duchowa pieczęć Chrztu sw., bierzmowani mają promienie a kapłani obrączkę wokół krzyża na czole. Ludzie innej wiary, którzy żyli miłością, maja szansę poznania prawdziwej wiary i przyjęcia chrztu św. Każda dusza ma szanse wyboru, z tym że jest to ostateczny wybór.
Piekło jest realizacją pragnień grzeszników. Niebo nie jest niczym innym jak realizacja pragnień świętych, pragnieniem Boga, który jest sensem życia.

Napełniając się Bogiem odnajdujemy samych siebie, spełniamy swoje pragnienia, znajdujemy szczęście.

Spotkanie zakończono modlitwą i błogosławieństwem udzielonym przez ks. Bronisława.  

Maj

Spotkanie rozpoczął Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej, w intencji dzieci pierwszokomunijnych.

Msze sw. odprawił proboszcz ks. Marek Reczek a po odmówieniu przed Najświętszym Sakramentem Litanii Loretańskiej, katechezą opartą na słowach z ewangelii sw. Jana 21,15-17

„Gdy spożyli posiłek, Jezus zapytał Szymona Piotra: „Szymonie synu Jana czy miłujesz mnie bardziej niż inni”? Piotr odparł:” Tak Panie Ty wiesz że Ciebie kocham”. Wtedy powiedział do niego: „Paś moje baranki”. Zapytał go powtórnie „ Szymonie „synu Jana czy miłujesz Mnie?” Odrzekł Mu: „ tak Panie! Ty wiesz ze Cię kocham”.

Jako apostołowie dobrej śmierci, powinniśmy dbać nie tylko o to aby samemu być przygotowanym na spotkanie z Panem, ale być przy innych, obejmować ich modlitwa jak płaszczem broniąc przed złymi duchami. Im bardziej zbliżamy się do Pana, tym bardziej zły podwaja swoje pokusy.
Modlitwa jest takim ochronnym pancerzem broniącym przed Maryi umacnia .
Ks. Marek zachęcał do stałej modlitwy w intencji Parafii, ludzi chorych, samotnych i cierpiących, powierzenia się Miłosierdziu Bożemu.
Spotkanie zakończono modlitwa i błogosławieństwem udzielonym przez ks. Marka.

18 maja w Wigilie Zesłania Ducha Świętego grupa wzięła udział w czuwaniu.  

Czerwiec
BIERZCIE I JEDZCIE, BIERZCIE I PIJCIE

Spotkanie rozpoczęto odmówieniem Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej, każda siódemka odmówiona była w innej intencji istotnej dla nas i naszej Parafii.

Msze św. I katechezę poprowadził ks. Marek Reczek Proboszcz. Katecheza oparta była na tekstach mszalnych; BIERZCIE I JEDZCIE, BIERZCIE I PIJCIE.

Tak jak człowiek potrzebuje chleba codziennego aby żyć, tak potrzebny mu jest Chleb Eucharystyczny Ciało i Krew Chrystusa, aby żyć w jedności z Nim i wzrastać duchowo. Jezus sam doświadcza Ofiary Eucharystycznej w Ogrójcu, kiedy Ciało Jego pokrywa Krwawy Pot.

Od momentu przyjścia na świat Jezus wiedział po co przyszedł, złożyć Ofiarę ze Swego Ciała i Krwi na odkupienie za nasze grzechy. Dlatego mówi „bierzcie i jedzcie” odżywiajcie się nie jako nagroda lecz jako pokarm na życie wieczne, jako radość, jako obmycie z grzechów świadomie i uczciwie wyznanych w Sakramencie Pokuty i Pojednania.

Apostolstwo Dobrej Śmierci to życie z Bogiem, to wypraszanie łask dla tych, którzy ich potrzebują, być może nasze modlitwy wyproszą nawrócenie grzeszników na łożu śmierci. Módlmy się zjednoczeni z Ciałem i Krwią Chrystusa.

Po katechezie modlitwa i błogosławieństwo.  

Lipiec

Jak zawsze spotkanie rozpoczęło się od odmówienia Różańca do Siedmiu Boleści M.B. za pomordowanych Polaków i Ukraińców na Wołyniu i Galicji 70 lat temu.

Po mszy św. Odprawionej przez Proboszcza ks. Marka Reczka katecheza oparta była na cytacie z Ewangelii św. ŁUKASZA 17, 7-10;

Któż z was, mając sługę który orze lub pasie, powie do niego gdy ten przyjdzie z pola; „chodź zaraz i zasiądź do stołu” czyż nie powie mu raczej; „przygotuj mi posiłek przepasz się i usługuj mi, aż się najem i napiję. Ty będziesz jadł i pił potem”. Czy dziękuje słudze za to ze wykonał polecenie? Tak i wy , kiedy wykonacie wszystko co wam polecono mówcie:”

Jesteśmy nieużytecznymi sługami, wykonaliśmy to co było naszą powinnością”. Jesteśmy wędrowcami na ziemi, w naszej drodze ważna jest wytrwałość, wykorzystywanie tego co nas wzmacnia. Zatrzymanie się osłabia a my mamy służyć a nie być obsłużonym.

Pan Bóg nie dziękuje nam tu na ziemi za służenie , za naszą pokorę, za pomoc bliźniemu, nasza nagroda jest w Niebie. Każdy z nas powinien odczytać swoje powołanie i czynić je jak najlepiej  

Sierpień
PORTA FIDEI

Różańcem do Siedmiu Boleści M.B. rozpoczęliśmy nasze spotkanie, po mszy sw. Odprawionej przez ks. Bronisława Gwiazdę w naszych intencjach i naszych rodzin, tematem katechezy były: PORTA FIDEI.

Rok wiary, który ogłosił papież Benedykt XVI w 50 rocznicę otwarcia Soboru Watykańskiego II, 11 października i który zakończy się 24 listopada tego roku w założeniu jest Nową Ewangelizacją Nowym odkryciem i studium podstawowych treści wiary wyznawanej, celebrowanej, przeżywanej i przemodlonej. Brama i drzwi symbolizują przejście z jednego stanu w drugi, otwarte drzwi to dostęp do wiecznej szczęśliwości.

Najświętsza symbolika drzwi kryje się w słowach Chrystusa: JAM JEST BRAMĄ. Drzwi posiadały szczególne znaczenie w świecie chrześcijańskim już w czasach starożytnych, chroniły przed wścibskimi, poganami, zapraszały. Najstarsze zachowane drzwi to drzwi drewniane z lat 30 V wieku do Kościoła Santa Sabina na Aventynie. W prostokątnych kwaterach miały wyrzeźbione sceny ze Starego i Nowego Testamentu. Dekorowanie drzwi odlanych z brązu w średniowieczu scenami z wiązanymi z życiem i śmiercią Pana Jezusa dla ludzi niepiśmiennych było katechezą. Do najstarszych drzwi tego okresu to Drzwi Płockie (obecnie w Rosji w Nowogrodzie). Obecne drzwi są wierna kopią oryginału.

Drzwi przedstawiają; CREDO APOSTOLORUM . Prolog; Kolegium Dwunastu Apostołów, Wniebowzięcie, Zesłanie Ducha sw.

 1. Wierzę w Boga Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela Nieba i Ziemi; stworzenie Ewy i grzech pierworodny.
 2. I w Jezusa Chrystusa Syna Jego Jedynego, Pana Naszego; Chrzest Chrystusa.
 3. Który się począł z Ducha Świętego, narodził a Maryi Panny; Zwiastowanie. Nawiedzenie św. Elżbiety. Narodzenie Pana Jezusa, Ofiarowanie w Światyni, Pokłon Trzech Króli, Herod, Rzeź Niewiniątek, Rachel, Ucieczka do Egiptu.
 4. Umęczon pod Ponckim Piłatem, Ukrzyżowan, Umarł i Pogrzebion; Wjazd do Jerozolimy, zdrada Judasza, Pojmanie Pana Jezusa, Biczowanie i Ukrzyżowanie.
 5. Zstąpił do piekieł, Trzeciego Dnia Zmartwychwstał: Nikodem, Józef z Arymetei, Zstąpienie do Otchłani, Pusty Grób.
 6. Wstąpił do Nieba. Siedzi po Prawicy Boga Ojca Wszechmogącego: Wniebowzięcie Eliasza, Wniebowstąpienie Jezusa Maiestas Domini
 7. Stamtąd przyjdzie sądzić żywych i umarłych; Maiestas Domini, kołatki o lwich pazurach.
 8. Wierzę w Ducha Świętego, Święty Kościół Powszechny: Zwiastowanie Maryi, Chrzest Chrystusa, Wniebowzięcie, Zesłanie Ducha Świętego. Stworzenie Ewy, Wdowa z Sarepty, Traditio Legis, Uwolnienie sw. Piotra.
 9. Świętych obcowanie; Kolegium Apostołów, Maryja, Wizerunki świętych, święty Maurycy z towarzyszami.
 10. Grzechów odpuszczenie; Chrzest Jezusa, Rozesłanie Apostołów, grzech pierworodny, Ukrzyżowanie.
 11. Ciała Zmartwychwstanie; Wniebowzięcie Eliasza, Ukrzyżowanie, zstąpienie do otchłani ,pusty grób, kołatki o lwich pazurach.
 12. Żywot Wieczny Amen. Maiestas Domini, wizerunki świętych.

Katecheza była bardzo ciekawa i dużo nas nauczyła. Modlitwa i Błogosławieństwem zakończył się wieczór.  

Wrzesień

Jak zwykle w drugi piątek miesiąca spotkaliśmy się na Różańcu do Siedmiu Boleści Matki Bożej. Po tym msza św. odprawiona w intencji członków i ich rodzin.

Co byś zrobił, gdyby została ci godzina życia”?

Wypowiedzi były bardzo różne, zaskakiwała małość codziennych problemów z którymi się borykamy. 60 minut to naprawdę nie dużo odpowiada jedna z respondentek. To skłania do przypomnienia słów Jezusa (Mat 25,1-13) „Nie znacie ani dnia ani godziny…” Jezus nie mówi tego żeby nas nastraszyć, ale z miłości bo pragnie dla nas dobra.

W drugiej części katechezy mowa była o modlitwie za dusze czyścowe, jak bardzo ważna jest taka modlitwa. Ks. Bronisław podał nam tekst modlitwy św. Mechtydy opartej o modlitwę Ojcze nasz.

Spotkanie zakończono wspólną modlitwą i błogosławieństwem.  

Październik

Spotkanie październikowe rozpoczęło się jak zwykle odmówieniem różańca i mszą św. Jako ze w miesiącu październiku nasza Wspólnota Parafialna odmawia różaniec po każdej wieczornej mszy św. przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, nasza grupa włączyła się i poprowadziłyśmy dziesiątek.

Po skończonym Nabożeństwie Różańcowym katechezę poprowadził ks. Proboszcz Marek Reczek opartą o cytat z Ewangelii Łukasza 11,14-24

” Jezus wyrzucał demona z człowieka niemego. A gdy demon wszedł, niemy zaczął mówić….”

Wyrzucanie złych duchów nie może być sprawą szatana. Władzę nad szatanem ma Jezus. Zło współdziała ze sobą, rozproszone po świecie wyrządza mnóstwo złego, jednocząc się wzmacnia swoje działanie.

Faryzeusze oddalając się od Boga, umacniali się w swoich przekonaniach. A jacy my jesteśmy? Czy bierność chrześcijan nie jest przyczyną rozprzestrzeniania się zła? Jesteśmy bierni bo…”wolność człowieka” tak modne hasło w dzisiejszych czasach, bo religia i dobro to sprawa prywatna i nie wolno do tego się mieszać!

Na świecie dzieje się bardzo dużo dobra, tylko jest ono ciche i nie spektakularne wiec się o tym nie mówi.

Grzech przeciwko Duchowi Świętemu, brak zawierzenia, nie wsłuchiwanie się w Głos Boży. Budowanie swojego wnętrza jest trudne i potrzebna jest Łaska Boża. Wspólnota, która dobrze funkcjonuje, musi czuwać, swoje doświadczenie Boga przekazywać, nie bać się mówić o Bogu i mówić do Boga, to nie tylko wyuczone teksty ale szczera swoimi słowami powiedziana prośba , uwielbienie i słuchanie głosu Boga.

W rozwoju duchowym hamuje nas poczucie grzeszności, każdy jest grzesznikiem. Ważne są nieustanne powroty do Boga Miłosiernego, a Jego Miłosierna Miłość porywa. Zawsze trzeba zaczynać od nowa, pokornie na kolanach prosić i oddawać się Jemu.

Bóg uzdrawia i oczyszcza duszę ale pamiętajmy ze zawsze czyha diabeł, który w chwilach słabości powraca ze zdwojoną siłą. Nie ma nic ważniejszego niż sprawa naszego zbawienia, całym zżyciem powinniśmy na to pracować. Wszystkie nasze słabość znośmy z pokorą jak i nasze krzyże ufając Miłosiernemu Bogu Jemu się zawierzając i prosząc o Jego wsparcie.

Spotkane zakończono wspólną modlitwą i błogosławieństwem udzielonym przez ks. Marka.

Rok 2014

Styczeń

Po różańcu i mszy sw. Rozmawialiśmy o niedawno zmarłym polskim Kompozytorze Wojciechu Kilarze, którego życie i muzyka była przesiąknięta głębokim umiłowaniem Boga. 

Luty

 Po Różańcu i mszy ś. Ks. Neblik poprowadził pogadankę na temat Objawień.

Marzec

Nasza Grupa poprowadziła Drogę Krzyżową, według fragmentów z książki ks. dra Michała Sopoćki MIŁOSiERDZIE BOGA W DZIEŁACH JEGO.

Kwiecień

Różaniec i msza św. 

Maj
ŚW. JAN XXIII

Po odmówieniu Różańca i mszy sw. w intencji członków i ich rodzin, katechezę poprowadził ks.pralat Bronisław Gwiazda a dotyczyła ona wyniesienia na ołtarze sw. Jana XXIII.
Życie działalność Jana XXIII jako księdza a później Papieża była przesiąknięta oddaniu Bogu, łagodnością i dobrocią. Bardzo ciekawy temat do przemyśleń. Spotkanie zakończono modlitwą i błogosławieństwem.  

Czerwiec

Spotkanie rozpoczęło się odmówieniem Różańca do S.B.M.B. Mszę sw. odprawił ks. Proboszcz i poprowadził katechezę urywkiem z Ewangelii św. Mateusza 18,15-23, jest w nim mowa o upominaniu.

W dzisiejszym świecie, który jest tak pewny siebie, często nie wiemy czy mamy prawo upomnieć bliźniego. Jezus daje nam wskazówki jak mamy to robić, podkreślając, ze mamy nie tylko prawo ale i obowiązek upomnieć.

Człowiek wierzący w swoim życiu postępuje zgodnie z 10 przykazaniami, z których pierwsze trzy dotyczą spraw boskich. Pozostałe 4-10 to zasady zapisane w tzw. „prawie naturalnym”, które zobowiązują wierzących i nie wierzących. Przestrzeganie pierwszych 3 to; miłość uformowana, sumienie, wiara i rozum.

Dziecko jest upominane przez rodziców, a kiedy my możemy upomnieć? Kiedy widzimy że człowiek może pójść w ręce szatana. Należy pamiętać, ze widząc błędy innych widzimy nasze błędy i wady, dlatego musimy wyzbyć się emocji i rozpoznać sytuacje. Przed upomnieniem prośmy Boga, abyśmy użyli mądrych słów i jasno się wyrażali, poprzedźmy takie upomnienie modlitwą. Nie wolno ranić upomnianego słowami ani wywierać presji.

Dlaczego tak często zło uchodzi płazem? Bo jakże często jesteśmy bierni i przyzwalamy na zło, które narasta. W niektórych sprawach trzeba donieść Kościołowi. Jeżeli twoje wysiłki nie przynoszą poprawy, jesteś wolny od grzechu tego człowieka, pozostaje modlitwa.

Sami też mamy wybaczać i to nie tylko 77 razy, pamiętając że i my nie jesteśmy wolni id błędów.. Upomnienia powinniśmy przyjąć z wdzięcznością, choć nie jest to łatwe a czasem boli.

Spotkanie zakończono wspólna modlitwą i błogosławieństwem udzielonym przez ks. Marka.

Lipiec

Różaniec i msza św. 

Sierpień

Różaniec i msza św. 

Wrzesień

Różaniec, msza sw. i nowy wikary ks. Wiesław Garbacz opowiedział o swoim doświadczeniu w sprawowaniu posługi kapłańskiej w szpitalu w Polsce.

Wspólna modlitwa i błogosławieństwo kapłańskie. 

Październik

Różaniec, msza sw i udział w różańcu parafialnym przed Najświętszym Sakramentem. 

Rok 2015

Styczeń
ŚWIADECTWO

Różańcem do Siedmiu Boleści M.B. zaczęliśmy nasze spotkanie w 2015 roku w intencji Parafii, naszych Kapłanów, wizyt kolędowych, nas samych prosząc o rok wypełniony modlitwą i katechezami jako że ubiegły rok był bardzo ubogi w katechezy.

Po mszy sw. Ks Gwiazda poprowadził konferencję na temat „Świadectwo”. Mówił o ks. Piotrze z Płocka. Jest to historia bardzo młodego kapłana, którego życie i śmierć związane było z Miłosierdziem Bożym. Urodził się 22 lutego, jest to rocznica pierwszego Objawienia siostrze Faustynie (1931). Święcenia przyjął pól roku wcześniej ze względu na chorobę nowotworową (rak żołądka i jelit) w Dzień Bożego Narodzenia 2013 roku a zmarł 30 kwietnia 2014 roku o godzinie 15.00 po odmówieniu Koronki do Bożego Miłosierdzia.
Swoje krótkie życie zawierzył Bogu „Jezu ufam Tobie” „Bądź wola Twoja”. Jak sam powiedział nie zawsze było to łatwe, kiedy ból paraliżował, nie mógł się poruszać po kolejnych operacjach wypowiadanie „Bądź wola Twoja” nie było łatwe przychodziło z trudnością, ale powtarzał dając przykład heroicznego wprost zawierzenia. Przykładem swojego życia nawracał ludzi i umacniał wiarę i nie tylko w najbliższym otoczeniu ale i w innych zakątkach kraju.

Wnioski, które się nasuwają to;

 • Nikt z nas nie żyje dla siebie, w życiu i śmierci należymy do Boga.
 • Wypełnianie woli Bożej przez wsłuchiwanie się w to co Bóg do nas mówi. On nas prowadzi.
 • Nieustannie powtarzać „Bądź Wola Twoja”.
 • Modlitwą ściśle zjednoczyć się z Bogiem, dostrzec to co jest dla Boga ważne w naszym życiu i dostrzec tych, których Bóg stawia na naszej drodze.

Modlitwą i błogosławieństwem zakończyło się nasze spotkanie.  

Luty
REAKCJA OTOCZENIA NA CHOROBY ŚMIERTELNE

Spotkanie jak zwykle rozpoczęto odmówieniem Różańca do S.B.M.B. Następnie msza św. w naszej i naszych rodzin intencji, odprawiona przez ks. Prałata B. Gwiazdę.

Katecheza dotyczyła reakcji ludzi na wiadomość o śmiertelnej chorobie. Ksiądz Bronisław dał dwa przykłady dotyczące tej samej diagnozy.

 1. .Amerykanka jak dowiedziała się że ma „glejaka mózgu”, po potwierdzeniu diagnozy w kilku ośrodkach zdecydowała się na eutanazje. Czas w którym czuła się dobrze przeznaczyła na zwiedzanie świata, ostatnie chwile spędziła w ramionach męża z ulubioną muzyka w tle. Eutanazja dokonała się u niej w domu w czasie oznaczonym przez nią.
 2. Młody ksiądz, który od dzieciństwa miał niedowład lewej ręki i ograniczone widzenie w lewym oku. Po skończonym seminarium, pracował jako wikariusz i mimo swojej niepełnosprawności, dawał sobie bardzo dobrze rade z młodzieżą. Kolejnym miejscem posługi był szpital gdzie pełnił obowiązki kapelana. Przeszedł operacje z powodu raka nerki. W niedługim czasie po tym dowiedział się ze ma „glejaka mózgu” i to w stanie zaawansowanym. Nie tylko ze nie załamał się ale…wybudował Hospicjum od podstaw i jest jego kapelanem. Aby utrzymać Hospicjum jeździ po Polsce, i za granicą , głosząc homilie, rekolekcje zbierając środki. Zawsze miał czas dla swoich pacjentów. Wie ze koniec jego życia jest bliski ale chce czas darowany mu przez Boga wykorzystać jak najlepiej. Jak powiedział życie jest piękne ale i śmierć może być piękna.

Spotkanie zakończono modlitwą i błogosławieństwem.  

Marzec

ADŚ poprowadził Drogę Krzyżową 13 marca.
Rozważania oparte na Drodze Krzyżowej, która Ojciec święty Benedykt XVI poprowadził w Koloseum w 2012 roku. 

Kwiecień

Dziś wypada 5 Rocznica Tragedii Smoleńskiej w której zginał nasz poprzedni proboszcz ks. Prałat Bronisław Gostomski.
Różaniec odmówiony był w intencji Ofiar Katastrofy Smoleńskiej, msza koncelebrowana była w intencji Ofiar i ADŚiu.

Katechezę poprowadził ks. Proboszcz Marek Reczek cytatem z Ewangelii św. Łukasza 24,1-11 opisem poranka po Szabacie. Szabat dla Żydów był dniem świętym, czas był liczony do Sabatu.

Współczesna kultura nie mówi o śmierci, ludzie „odchodzą”, nie przedstawiają już żadnej wartości, koncentruje się na tych, którzy zostają. W czasach Jezusa szacunek dla zmarłego był wielki, ciało nacierało się wonnościami, ab oddać mu cześć i zakonserwować na jakiś czas, dlatego kobiety przyszły do Grobu Jezusa z wonnościami. Mężczyżni w bieli w tym fragmencie Ewangelii to aniołowie. Dusze zbawione są w niebie, te które muszą przejść oczyszczenie są w czyścu, czekając na zbawienie.

Pan Jezus po Zmartwychwstaniu zstąpił do piekła, aby uwolnić dusze zasługujące na zbawienie. Ostatecznie zbawienie wszystkich dusz nastąpi po kolejnym przyjściu Pana Jezusa na końcu czasów, po Sądzie Ostatecznym.

Wszystko co się dzieje jest zaplanowane przez Boga, wojny i zło które się dzieje jest działaniem wolnej woli człowieka. Społeczeństwa przesiąknięte są niechęcią do Boga, przyznawanie się do Boga, powoduje niechęć, wrogość i odrzucanie, ale wiara jest podstawą.  

Maj

Różaniec i msza św. i uczestnictwo w Litanii Loretańskiej 

Czerwiec
PO DRUGIEJ STRONIE LUSTRA

Spotkanie jak zawsze zaczęło się o 18.30 odmówieniem różańca do siedmiu B.M.B. Po mszy św. odprawionej w intencji członków i sympatyków i litanii do Najswiętszego Serca Pana Jezusa przed wystawionym Najświętszym Sakramentem, katechezę poprowadził ks. prałat Bronisław Gwiazda w oparciu o książkę Henry Nouven’a „Po drugiej stronie lustra”.

W książce tej autor opisuje swoje doświadczenie otarcia się o śmieć. W jego przekonaniu , bardzo istotne jest pogodzenie się ze wszystkimi z którymi byliśmy skłóceni z różnych powodów, rodzinnych, zawodowych, czy czasem bez powodu. Przeproszenie, wybaczenie i prośba o wybaczenie i pojednanie są istotniejsze niż pożegnanie z bliskimi, w których sercach zostaniemy po śmierci. To wzajemne wybaczające pojednanie z tymi wobec których byliśmy niechętni, nie umieliśmy lub nie potrafiliśmy kochać daje poczucie radosnego odejścia do Domu Ojca.

Spotkanie zakonczono wspólną modlitwą i błogosławieństwem na droge.  

Lipiec

Początek spotkania jak zwykle Różaniec do S.B.M.B. msza sw. w intencji naszej, naszych rodzin i sympatyków a po mszy św. katecheza.

Była to kontynuacja tematu z poprzedniego spotkania dotyczyła testamentu. Dla wielu słowo „tabu” a tymczasem to sprawa bardzo wazna. Jako przykład duchowego i materialnego testamentu ks. Bronisław mówił o testamencie Jana Pawła II, czytając wyjątki. Piękny duchowo przemyślany testament.

Przykład drugi, młody ksiądz, który w ujmujący sposób dziękuje rodzicom a szczególnie mamie za miłość ciepło wiare, które wyniósł z domu. Zginął tragicznie siedem lat po napisaniu testamentu.

Trzeci przykład, to testament księdza, który przeszedł obóz koncentracyjny i był używany do „doświadczeń medycznych”. Ostatnia wola jest napisana rzeczowo, pełna podziękowań za pomoc, która otrzymał w czasie katorgi często od bezimiennych ludzi, wybaczenie za zło i okrucieństwo, którego doznał, ale które łączył z Męką Chrystusa. Sprawy materialne uporządkowane z podaniem osób, nazwisk i adresów. Wiele przemyśleń.

Zakończono wspólną modlitwą i błogosławieństwem.  

Sierpień

Początek tradycyjny.

Katecheza na temat:

„Czy za wszelka cenę kochać rodziców?”

Temat trudny i kontrowersyjny. Materiały pochodziły z książki Fritz Riemann i Wolfgagng Kkeespies „ Do grobu tego nie zabierzesz”. Moment odejścia dorosłych dzieci z domu na pewno nie jest łatwy szczególnie dla rodziców, ale zatrzymywanie dzieci przy sobie a szczególnie za wszelka cenę, też nie jest właściwy. Temat niezmiernie kontrowersyjny, ale ciekawy.  

Wrzesień

Różaniec do S.B.M.B. został odmówiony w intencji kobiet, które chcą zabić swoje dziecko, aby tego nie robiły i opamiętały się. Msza św. odprawiona w intencji członków, rodzin i sympatyków ADŚ.

Katechezę poprowadził ks. Proboszcz zaczynając fragmentem z Ewangelii św. Łukasza11,9-23 W pierwszej części jest zachęta do nieustannej modlitwy, ale… my mówimy Panu Bogu, co my chcemy, a tymczasem Bóg w swoich dalekowzrocznych planach wobec nas, wie lepiej co nam jest potrzebne, dlatego niektóre nasze prośby nie są wysłuchane. My z reguły prosimy o rzeczy ziemskie, Bóg myśli o życiu wiecznym, nasze uszy nie słyszą tego co Duch Święty do nas mówi.

W drugiej części fragmentu jest mowa o tym że Jezus spotykając się z ludźmi pomaga im. W gronie obserwujących Jezusa są też i tacy, dla których Jezus jest niewygodny, bo pokazuje ich naganne zachowanie. Grzech przeciwko Duchowi Świętemu… jakże często widzimy ludzi, a może sami tacy jesteśmy, którzy po wysłuchaniu mszy sw, wracają do kłótni, sporów i nienawiści.
Mamy być ludźmi, którzy umieją czytać znaki czasu, mądrze przygotować się do śmierci i uważać na zakusy złego ducha, które czasem wyglądają niewinnie.

Mocarz to ten, który stara się trwać w Łasce Uświęcającej poprzez częstą Komunie św., nie obmawia, nie mówi źle o innych, nie przekazuje fałszywych informacji o innych, szuka dobra.

Spotkanie zakończono modlitwa i błogosławieństwem.  

Październik

Różaniec i msza św.  

Rok 2016

Styczeń

Różaniec do S.B.M.B. msza św. i katecheza poprowadzona przez ks. Bronisława Gwiazde.

W książce „Po drugiej stronie lustra” jest podkreślone jak ważne jest przebaczenie sobie i bliźnim, Jeżeli jesteśmy w gniewie, przebaczenie jest prawie niemożliwe. Bóg nam wybacza jak o to prosimy a my trudności w wybaczeniu innym? Przebaczać mamy zawsze wszystkim i wszystko a sprawiedliwość jest pomocnicą miłości.

Śmierć jest początkiem a początki są radosne, śmierć to spotkanie z Bogiem. Miłość Boga do nas ludzi grzesznych jest czymś dla nas wprost nie pojętym, stwarzając nas wiedział ze zgrzeszymy, ze będzie cierpiał i umrze za nas, wiedział ale nas stworzył bo nas ukochał MIŁOSCIĄ dla nas niepojęta.

Jak żyć? Robić to, co chciałoby się robić w ostatni dzień życia tu na ziemi. Niech każdy sam sobie odpowie. Na koniec każdego dnia wspominając mijający dzień, pomyślmy o 7 drobiazgach i podziękujmy Panu Bogu;

 1. Za dobre rzeczy, które się wydarzyły w ciągu dnia na świecie.
 2. Za jedną dobra rzecz, która dziś się wydarzyła w mim życiu. 
 3. Za konkretne zdarzenie dzisiaj na świecie.
 4. Za konkretne zdarzenie dzisiaj w moim życiu.
 5. Za jakąś osobę na świecie. 
 6. Za dzieło Boże na świecie.
 7. Za dzieło Boga w moi dniu np. za cierpliwość.

Stworzeni do ciemności, ale i do jasności. Im bliżej jesteśmy Boga, tym bardziej odczuwamy , Jego Miłosierną Miłość. Dusza potrzebuje trudności, bo one wzmacniają, bo na błędach się uczymy, inaczej nie potrafilibyśmy doceniać dobro. Łaska Boża zawsze jest przy nas, abyśmy mogli pokonać zło, które jest w nas, trzeba tylko chcieć i zawierzyć, niby tak mało a tak BARDZO DUŻO. Pokój serca to pogodzenie ze sobą, nie jest łatwe ale konieczne żeby nieść pokój innym, życ w pokoju z rodzina i przyjaciółmi.

Luty

Droga Krzyżowa poprowadzona przez ADĄŚ i przygotowana przez zelatorkę Ewę Papee. 

Marzec

Spotkanie różańcowe i msza sw.  

Kwiecień

Różaniec do S.B.M.B, msza św. i Katecheza.

Katecheza składała się z dwóch części. W pierwszej nasz sympatyk opowiedział o doświadczeniu jego siostry z Ojcem, który zmarł 3 miesiące wcześniej. Rodzina była przy nim do ostatniej chwili ratując i powierzając Bogu. Jedna z córek doszła do wniosku ze można było zrobić więcej i zaczęła mieć pretensj,  że ojca się zaniedbało. W niedługim czasie miała sen w którym ojciec wziął ja na pola gdzie rosły lilie, w kolejnym wziął ja do parafialnego kościoła a w trzecim przemówił do niej Jezus. Po przemodleniu tych snów zrozumiała ze ojciec jest szczęśliwy, pretensje jej rodziny są zupełnie nieuzasadnione i sama powinna bardziej zawierzyć Bogu.

W drugiej części ks. Bronek omówił książkę Andrzeja Duffka i Jarosława Manki „Po drugiej stronie zycia”. P. Duffka po wypadku był w śpiączce przez 3 miesiące z ciężkimi obrażeniami wewnętrznymi. Przez ten czas był „po drugiej stronie” doświadczając radości nieba. Równocześnie odczuwał modlitwy przyjaciół i rodzinny swoisty „szturm” do nieba. Wyszedł ze śpiączki i obrażeń wewnętrznych, piękny przykład ile może zdziałać modlitwa.  

Maj

Różaniec do S.B.M.B. i msza św. 

Czerwiec

Różaniec i msza sw.

Katecheza poprowadzone przez ks. Marka. Ewangelia św. Marka 11,20-26 Modlitwa pełna wiary, jakże często brakuje nam tej wiary, coś nam mówi ze przed Bogiem mamy być doskonałymi to oczywiste diabelskie działanie.

W naszej modlitwie nie chodzi o sterty słów, ma to być modlitwa płynąca z serca , jakby to była nasza pierwsza i ostatnia modlitwa. Modlitwy nie można odkładać na później, Módl się wtedy, kiedy Pan Bóg ci podpowiada, wszystkie słabości, bóle , problemy oddając Bogu. Akt woli człowieka, modlitwa z serca do serca. Pomocna jest Laska Uświecająca.

Szatan jest ojcem kłamstwa, a wiemy ze najsłabsza jest wola, przez to przeżywamy rozproszenia. Pan Bóg dopuszcza pewne formy kuszenia aby umocnić nasza wiarę.

Pamiętajmy że mówić o Bogu a wierzyć Bogu to dwie zupełnie inne sprawy .Wiara pochodzi z serca z naszego zawierzenia Bogu. Zly duch działa przez emocje a emocje to nie grzech, wręcz mogą być przyjazne. Zły duch działa tez prze poczucie lęku, poczucie winy z popełnionych grzechów, nie proporcjonalnie powiększając grzech albo powodując uczucie że właściwie grzechu nie ma.

Modląc się powierzam się Bogu, łaska uświęcająca pomaga a zmysły niech służą Bogu.  

Lipiec

Różaniec do S.B.M.B. i msza sw. 

Sierpień

Różaniec do S.B.M.B. i msza św. 

Wrzesień

Rózaniec do S.B.M.B. i msza sw.

Katechezę poprowadził ks. Prałat Bronisław Gwiazda. Katecheza składała się z dwóch części.

W pierwszej przybliżył nam postać Maćka Cieśli. Młody 26 letni mężczyzna , znany grafik w środowisku krakowskim, został zaproszony do współpracy w przygotowaniach do Światowych Dni Młodzieży. Zaangażował się powierzonemu sobie zadaniu całym sercem , całym swoim czasem. Ale… choroba nowotworowa (rak kości) w wyjątkowo złośliwej postaci za atakowała jego młody i wysportowany organizm. Nie poddał się i do końca pracował, mimo amputacji, nie oszczędzał siebie, pracował na wózku inwalidzkim. On młody i wysportowany człowiek może nie najbliżej stojący Kościoła, wywiązał się ze swojej pracy i zbliżył się do Boga. Nie doczekał jednak otwarcia ŚMD. Zmarł w pierwszych dniach lipca. Papież Franciszek mówił o nim w swojej homilii.

W drugiej częśći s. Bronisław wspomniał książkę ks. Leo J. Trese „Jak dostać się do nieba” Autor omawia 17 kroków, które sprawią, ż Bóg stanie się prawdziwym centrum twojego życia. A oto one; 

 1. pogłębiaj swoje rozumienie wiary
 2. we wszystkim staraj się wypełniać wole Bozą 
 3. zobacz grzech w całej prawdzie
 4. unikaj grzechów ciężkich
 5. unikaj nawet lekkich
 6. bądź gotowy na Sąd Boży
 7. niech myśli o niebie budzą w tobie pragnienie świętości
 8. bój się piekła
 9. korzystaj z sakramentu pokuty i pojednania
 10. staraj się by twoja spowiedź była coraz lepsza
 11. przystępuj do Komunii Świętej 
 12. wypełniaj swoje zadania w czasie mszy św.
 13. ucz się dobrze modlić 
 14. bądź odważny i współczujący
 15. bądź uważny na potrzeby innych ludzi
 16. staraj się zdobywać ludzi dla Chrystusa 
 17. niech miłość zmniejsza twój strach przed śmiercią.  
Październik

Różaniec, msza sw. Udział w nabożeństwie Różancowym. 

Rok 2017

Styczeń
OSCHŁOŚĆ W MODLITWIE

Jest wiele przyczyn, które mogą być przyczyną naszych udręk i oschłości w modlitwie. Mogą to być zewnętrzne przyczyny jak; krytyczne uwagi, trudne relacje, choroba, rożnego rodzaju niepowodzenia, trudności finansowe, odrzucenie przez innych itp. Do wewnętrznych trudności należy;pokusa do grzechu, oschłość i jałowość w modlitwie, doświadczenie pustki i opuszczenia, brak poczucia obecności Bożej, brak doświadczenie Jego miłości i inne.

Święta Teresa z Avila, Franciszek Salezy, Jan od Krzyża, Bernard, Katarzyna ze Sienny dostrzegają trzy główne przyczyny;

 • LETNIOŚĆ I NIEWIERNOŚĆ ;bo staliśmy się niedbali w naszej modlitwie, niewierni naszym duchowym zobowiązaniom, rozrywki i zaangażowanie w życie stłumiły nasz głód Boga, brak duchowej lektury. Jest jedno rozwiązanie;
 • SKRUCHA i powrót do modlitwy.
 • ZNUŻENIE I CHOROBA; znużenie wynikające z osłabienia ogólnego jako wynik nadmiernego wycieńczenia fizycznego, osłabienia wynikającego z choroby i wtedy ofiaruj wszystkie twoje boleści, niedomagania i niemoce Chrystusowi . Pomocna może być medytacja nad Meka Chrystusa.
 • NOC CIEMNA; jest to oschłość , której przyczyna leży w działaniu Boga, który celowo usuwa doświadczenie swojej obecności, by dać nam szansę dojrzewania w wierze. Św. Jan od Krzyża mówi; że to nieustannie rosnące oczyszczenie wiary najbardziej jednoczy nas z Bogiem. Głębokie zaufanie i oddanie się przybliża nas do Boga. W nadziei oczekujemy na otrzymanie czegoś czego nie mamy. W miłości dojrzewamy wtedy kiedy nie otrzymując nic w zamian, dojrzewamy do prawdziwej i pozbawionej egoizmu miłośći Boga.

Czy oschłość jest od Boga i prawdziwie oczyszczająca? O to jak rozpoznać według św. Jana od Krzyża; pociechy w oschłości szukamy tylko w Bogu a nie w wygodzie, rozrywkach i używania świata. W problemach natury psychiczne takie jak depresja trwamy przy Bogu, nie możemy też rozmyślać ani rozważać używając naszej wyobraźni, ale dusza kontempluje Boga.

Wielu świętych uważa, że okresy zarządzonej przez Boga „pustki” lub oschłości są bardzo ważnym okresem dojrzewania w miłości. Bóg w swojej mądrości wie jak długo i jak bardzo musimy być poddani próbom, by zbliżyć się do Niego. Św. Teresa z Lisieux w takich okresach odmawiała bardzo wolno OJCZE NASZ i POZDROWIENIE ANIELSKIE i to dawało jej pokój wewnętrzny. Przyjęcie woli Bożej daje nam pokój.

Luty

Różaniec do Siedmiu boleści Matki Bożej, msza św. w intencji członków i ich rodzin.

Katechezę poprowadził ks. Prałat Bronisław Gwiazda. Katecheza oparta była na artykule Marcina Jakimowicza z Gościa Niedzielnego z 29 stycznia 2017 a dotyczyła rozproszeń w modlitwie. Modlitwa według siostry Bogny Młynarz ze Zgromadzenia Duszy Chrystusowej, doktora teologii duchowości nie jest duchowym ćwiczeniem a SPOTKANIEM z Bogiem.

Jeżeli trudno nam się wyciszyć i w czasie modlitwy kotłują się w naszej w głowie różne sprawy, troski, problemy do rozwiązania- oddajmy je BOGU. Rozproszenia zdarzały się od wieków już pustelnicy wspominają o nich, wielcy święci też. Najważniejsze jest stanięcie przed Bogiem w prawdzie o sobie.

Walka o ciszę o czas dla Boga już jest modlitwą mówi ks. Krzysztof Kralka , autor formacyjnych podręczników. Z rozproszeniami nie walczy się biorą je za bary i przepędzając na cztery wiatry, bo w efekcie ta walka prowadzi do jeszcze większego rozproszenia. Rozproszeniom mówi się "NIE".

Benedyktyński mnich John Chapman napisał;" Nie powinniśmy pragnąć żadnej innej modlitwy, niż tej, którą Bog nam daje, prawdopodobnie będzie ona pełna roztargnień i nie zadowalająca. Z drugiej strony jedyny sposób na rozproszenia jest modlitwa." Modlitwa jest spotkaniem z Bogiem, spróbujmy usłyszeć co mówi do nas, a nasze rozproszenia przerywajmy powrotami do modlitwy.

Spotkanie zakończono modlitwą i błogosławieństwem udzielonym przez ks. Bronisława. 

Marzec

Spotkanie rozpoczęło się od odmówienia Różańca do Siedmiu Boleści M.B.
O godz.19:00 msza św. celebrowana przez ks. Marka w intencji członków i sympatyków. Po mszy św. zelatorka Ewa Papee poprowadziła drogę Krzyżową opartą na rozważaniach z Modlitewnika Apostolstwa Dobrej Śmierci.
Modlitwę wprowadzającą i kończąca odmówił ks. Marek.

Kwiecień

Spotkanie ADŚiu odbyło się w I piątek miesiąca 7 kwietnia, jako że II piątek to był Wielki Piątek. Przed msza sw. w intencji członków i sympatyków odmówiliśmy Różaniec do Siedmiu Boleści M.B.. Po mszy sw braliśmy udział w Drodze Krzyżowej. 

Maj

Spotkanie 12 maja w drugi piątek miesiąca rozpoczęliśmy od odmówienia różańca. Po mszy sw. celebrowanej przez ks. Prałata Bronisława Gwiazdę odbyła się katecheza poprowadzona przez niego.
Temat; "Stabilizacja duchowa". Kiedy współpracujemy z łaską i czynimy wysiłki, by nasze życie było skupione na Bogu- modląc się, stawiając opór pokusom, przechodząc udręki -osiągamy pewnego rodzaju stabilizację duchową. Nie zwalnia nas to z dalszej podróży duchowej, bo może dojść do stagnacji, a w życiu duchowym albo idziemy do przodu albo cofamy się. Świadomość naszej grzeszności może spowodować poczucie głębokiej depresji, Zapominamy ze miłosierdzie Boga jest zawsze dostępne, kiedykolwiek o nie poprosimy. Konieczna jest samowiedza o naszej grzeszności, małości wobec Boga , pokorze i pragnienia coraz głębszego zjednoczenia z Bogiem.
Cała Biblia jest pełna wyrazów pragnienia Boga, psalmy wyrażają naszą głęboką potrzebę Boga np. Psalm 84,3 czy 63,2-4;9. A co jeśli nie mamy pragnienia Boga? powinniśmy usilnie prosić a będzie nam dane nie od razu ale stopniowo i nie powinniśmy ustawać w proszeniu. To Chrystus pociąga nas. to On daje nam pragnienie zjednoczenia z Nim. Aby uczynic więcej miejsca dla Boga w naszym życiu, musimy uwolnić się od spraw, które niepotrzebnie zajmują miejsce w naszym sercu i uporządkować je, ułożyc we właściwym porządku a Bóg niech zajmuje pierwsze miejsce i wypełnia nas.

Spotkanie zakończyliśmy modlitwą i błogosławieństwem udzielonym przez ks. Prałata. 

Październik

Członkowie ADŚ przez ostatnie miesiące spotykali się tradycyjnie w drugie piątki miesiąca aby odmówić różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej i wysłuchać mszy świętej odprawianej w ich i ich rodzin intencji.
W sierpniu ks. Proboszcz Marek Reczek miał z nami konferencje, mówił nam o powołaniu św. Piotra. Było to dla nas miła niespodzianka, jako że ostatnio nie często mamy konferencje.

W październiku w drugi piątek poprowadziłyśmy rozważania różańcowe, oparte na "Różańcu z księdzem Dolindo".Ważne jest że spotykamy się aby modlić się za chorych i cierpiących, modlitwa ma ogromną siłę.
Następne nasze spotkanie w listopadzie. 

Listopad

KATECHEZA APOSTOLSTWA DOBREJ ŚMIERCI 10 LISTOPADA 2017
GRUPA ADŚ SPOTKALA SIE NA RÓŻAŃCU DO SIEDMIU BOLEŚCI MATKI BOZEJ. PO MSZYŚW. W INTENCJI CZŁONKÓWI ICH RODZIN KATECHEŻE POPROWADZIŁ KS. PROBOSZCZ MAREK RECZEK.

TEMAT; RZECZ O POKUSIE EWANGELIA ŚW. MAGEUSZA 4,1-13 18-23.

Jezus poddając się kuszeniu diabła wypełnia wole Ojca. Pokusy dotyczą wszystkich naszych zmysłów i emocji. Zły duch, k, wchodząc w układy, zly jest naszym wrogiem, jest bardzo inteligentny i przebiegły usiłuje nas podporządkować wchodząc w układy a układy z nim prowadzą do grzechu.

Pokusy działają na różne sposoby, zależy od tego co zły duch chce osiągnąć, wykorzysta nasze zaniedbania, żerując na naszych dobrych chęciach, nie opuści zadnego elementu, który może wykorzystać nawet na modlitwie, bo pomodlę za siebie a za innych innym razem...doprowadza do myśli bluźnierczych. Każda radość nie oddana bogu już jest okazją dla złego.

Opiera se na naszej pazerności np. dam jakąś kwotę pieniędzy Bogu, ale nie za dużo bo potrzebuję a ...przecież wszystko co mamy zawdzięczamy Bogu. Nadmierna troska o środki do życia jest pokusą aby nie ufać Bogu. Pan Bóg prowadzi nasze życie o ile Mu zaufamy. Brak zaufania do siebie samego...boje się wszystkiego prowadzi do braku zaufania do ludzi i w następstwie do Boga a to rodzi lęk, wewnętrzny smutek a zły duch pobudza w nas wtedy zazdrość i inne złe intencje.

Jezus powołuje do Ewangelizacji, ludzi prostych i o gołębich sercach otwartych na słowa Chrystusa. Zaufajmy Jezusowi i wtedy możemy zbawić siebie.

Katecheza zakończyła modlitwa i błogosławieństwo udzielone przez ks. Marka

Grudzień

KATECHEZA ADŚ 8.12 2017.

TEMAT; JEZUS ZACHECA DO CICHEGO I POKORNEGO ŻYCIA Z EWANGELII SW MATEUSZA 24,23...

Nie szukajmy dosłownego znaczenia tych słów natomiast starajmy się przeżywać każdy dzień po bożemu. Dramaty i sensacje obiegają swiat szybko, są głośne a dobroć.. jest cicha i nie spektakularna.

Człowiek jest zdolny do zaufania Bogu i ludziom. Człowiek potrafi genialnie wykorzystać wiedzę na korzyść ludzkości ale nie może dać się unieść pysze, egoizmowi i zadufaniu.

Modlitwa jest podstawą pojednania i zgody. Jedni drugich brzemiona noscie a modlitwa wspólnoty jest bardziej owocna. W naturze Boga jest harmonia i siła nadziei. Bóg odnawia i przemienia.

Katechezę ks. Marek zakończył modlitwą błogosławieństwem: Jedni drugich brzemiona noście a modlitwa wspólnoty jest bardziej owocna.

Rok 2018

Styczeń

SPOTKANIE 12 STYCZEŃ 2018 O GODZ 18.30

CZŁONKOWIE ADŚ ODMÓWILI RÓŻANIEC DO SIEDMIU BOLEŚCI MATKI BOŻEJ. O GODZ, 19.00 KS. PRAŁAT BRONISŁAW GWIAZDA ODPRAWIŁ MSZĘ ŚW. W INTECJI CZLONKÓW I SYMPATYKÓW.

PO MSZY ŚW. KS BRONISŁAW POPROWADZIŁ KATECHEZĘ NA TEMAT "WZRASTANIE W MODLITWIE" W KATECHEZIE PODKREŚLIŁ ŻE NAWET ŚWIĘCI MISTRZOWIE MODLITWY I ZYCIA WENĘTRZNEGO MIELI TRUDNOŚCI, MODLITWA NE ZAWSZE JEST ŁATWA.

SW. TERESA Z AVILA PODKREŚLA ŻE ISTOĄ MODLITWY - OBOJĘTNIE CZY JEST ONA USTNA CZY MYŚLNA - JEST ZWRACANIEM UWAGI NA BOGA, MÓWIENIE DO NIEGO, SŁUCHANIE. DLA NIEMAL WSZYSTKICH MEDYTACJA I MODLITWA SĄ TRUDNE.

ŚW. BERNARD MÓWI O SENNOŚCI W MODLITWIE, PROBLEM ZNANY OD STULECI. ALE NAWET TAKA NIEDOSKONAŁA, ROZPROSZONA , ALE PELNA ODDANIA MODLITWA JEST WARTOŚCIOWA DLA PANA. KONTEMPLACJA MYSLNA NIE JEST NICZYM INNYM JAK GLĘBOKIM ZWIAZKIEM PRZYJAŹNI, W KTÓRYM ROZMAWIAMY SAM NA SAM Z BOGIEM, W PRZEKONANIU ŻE ON NAS KOCHA.
W NASZEJ PODRÓŻY DO ZJEDNOCZENIA Z BOGIEM NIE JEST DSWIADCZENIE, ALE ZJEDNOCZENIE, PRZEJAWIAJĄCE SIĘ W WIĘJSZEJ ZGODNOSCI NASZEJ WOLI Z WOLA BOZĄ, W MIŁOWANIU BOGA I BLIŹNIEGO, WYKORZYSTANIEM MAŁYCH CODZIENNYCH SPOSOBNOŚCI, KTÓRE POJAWIAJĄ SIE W CODZIENNYM ŻYCIU. TO JEST TO, CO SPRAWIA PRZYJEMNOSĆ PANU.

SPOTKAIE ZAKOŃCZYŁ KS. BRONISŁAW MODLITWA I BLOGOSŁAWIENSTWEM.

Luty

Comiesięczne spotkanie ADŚ odbył się jak zwykle w drugi piątek miesiąca 9 lutego.Po odmówieniu różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej, Msza Św. o godz.19.00 odprawiona była w intencji członków, ich rodzin i sympatyków.

Po Mszy Św. członkowie zostali zaproszeni przez p. Michała Kondrata reżysera na film "MATEO" mówiący o XVI wiecznym włoskim zakonniku o. Matteo da Agnone kaznodzieju i egzorcyście, dziś kandydatem na ołtarze, i do dziś skutecznym narzędziem w ręku Boga.

Następne spotkanie 9 marca i wtedy po mszy sw. ADS poprowadzi Drogę Krzyżowa.

Marzec

O godź 18.30 członkowie ADŚ odmówili różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej. O 19.00 Msza św. w intencji członków i ich rodzin.
Po mszy św, Grupa ADŚ poprowadziła Parafialną Drogę Krzyżową.

Kwiecień

Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej i Msza św.
Katechezy nie było, ponieważ kilka osób z Grupy Apostolstwa Dobrej Śmierci wzięło udział w Parafialnej Pielgrzymce do Fatimy w Portugalii.

Maj

Jak zwykle członkowie ADŚ odmówili różaniec i wzięli udział we mszy św. jak też w nabożeństwie majowym .

Czerwiec

Różaniec i Msza św.
Msze św. odprawił ks. prałat Bronislaw Gwiazda. Po mszy św. prelekcja. Ks. Gwiazda mówił o Czyścu w oparciu o książkę Fulla Horak "O ŻYCIU POZAGROBOWYM".

Lipiec i Sierpień

Członkowie spotkali się jak zawsze o 18.30 na odmawianie różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej i wysłuchaniu Mszy sw. w ich intencji.
W okresie wakacyjnym prelekcji zazwyczaj nie ma.

Wrzesień

Po Różańcu i Mszy św. ks. prałat Bronisław Gwiazda poprowadził prelekcję, która była kontynuacją rozważań opartych o książkę Fulla Horak " O ŻYCIU POZAGROBOWYM" . Tym razem mówił o Niebie, gdzie w tzw. Kręgu Tronowym króluje Trójca Przenajświętsza a zaraz obok w uwielbionym Ciele Matka Boża Maryja.

Październik

Msza św. za członków i sympatyków ADŚ poprzedzona różańcem do Siedmiu Boleści Matki Bożej.
Po mszy św. udział w Parafialnym Różańcu i prelekcja poprowadzona przez ks. proboszcza Marka Reczka w oparciu o Ewangelię św. Mateusza 5,17-21 27, 33.W tych wyjątkach z Ewangelii jest mowa o rozdrażnieniu faryzeuszy i uczonych w Pismie, która ma podłoze w nieprzestrzeganiu przykazań a szczególnie 5, 6 i 8 przykazania. Nie zabijaj, nie cudzołóż i nie mów fałszywego świadectwa. Jak bardzo i dzisiaj aktualne.

Brak poszanowania, cudzych rzeczy, fałszywa lojalność, fałszywe słowa , oszczerstwa w tym tzw. "wyścigu szczurów" . Ale … Bóg działa, są ludzie którzy w życiu kierują się przykazaniami, w ich życiu i sercu Jezus jest obecny a gdybyśmy tak na prawdę przylgnęli do trzech pierwszych przykazań i według nich ukształtowali nasze sumienie... pozostałe przykazania nie były by potrzebne.

Spotkanie zakończono modlitwa i błogosławieństwem udzielonym przez ks. Marka.

Listopad

W drugi piątek miesiąca tj. 4 listopada grupa ADŚ spotkała się aby odmówić wspólnie Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej, w intencji naszych zmarłych jak tez w naszych osobistych intencjach. Po mszy św. ks. Proboszcz Marek Reczek miał katechezę oparta o Ewangelie św. Marka 26.

W Nowym Testamencie bardzo często widzimy Pana Jezusa pochylającego się nad cierpieniem ludzkim, usuwa je leczy. Boża Moc jest nieograniczona ale podstawą jest wiara cierpiącego (trędowaci, niewidomyigłuchoniemy). Jest też cierpienie pośrednie (córka Jaira, zmarły jedyny syn). Jezus uzdrawia przez wiarę ojca czy matki. Czasami gdy brakuje wiary cierpienie jest po to by objawiła się cierpiącemu Boża Moc.

Wolność człowieka jest ograniczeniem działalności uzdrowieńczej Jezusa (faryzeusze). Wszystkie rodzaje cierpienia fizyczne i psychiczne zawarte są w męce Pan Jezusa: psychiczne np. krwawy pot w Ogrojcu, zaparcie Piotra, śmierć Judasza, wyśmiany przez faryzeuszów to tylko przykłady oraz fizyczne: to biczowanie, niesienie Krzyża na Golgotę. Jezus umiera osamotniony w niewyobrażalnym cierpieniu.

Moje cierpienie :jest narzędziem zbawienia kiedy ofiaruję i łączę z cierpieniem Jezusa, dojrzewamy wtedy do wytrwałości. Cierpienie pokazuje tez co w życiu jest naprawdę ważne. Dużą pomocą w cierpieniu jest modlitwa, sakramenty, różaniec i zawierzenie Bogu.

Spotkanie zakończyła wspólna modlitwa i błogosławieństwo ks. Marka.

Rok 2019

Styczeń

PIERWSZE SPOTKANIE ADŚIU W NOWYM ROKU ODBYŁO SIĘ 11 STYCZNIA 2019, ZACZYNAJĄC 8 ROK ISTNIENIA NASZEJ GRUPY.

SPOTKANIE ZACZĘŁO SIE OD ODMÓWIENIA ROŻAŃCA DO SIEDMIU BOLEŚCI MATKI BOŻEJ. O 19.00 MSZA SW. W INTENCJI CZŁONKÓW I SYMPATYKÓW, A PO MSZY ŚW. KATECHEZA POPROWADZONA PRZEZ KS. MARKA RECZKA PROBOSZCZA, OPARTA NA WYJĄTKU Z EWANGELII ŚW. ŁUKASZA 5,33-39, PYTANIE O POSTY. FARYZEUSZE I UCZENI W PRAWIE USIŁUJĄ "ZŁAPAĆ" JEZUSA NA NIEŚCISŁOŚCI DOTYCZACEJ PRAWA, ALBOWIEM SĄ PEWNI ZNAJOMOŚCI JEGO CZEGO WYRAZEM JEST PYCHA W KTÓREJ AŻ ZATRACAJĄ SIĘ. JEZUS W SWOIM NAUCZANIU NIE ZMIENIA PRAWA ALE POKAZUJE PRAWDZIWY SENS I JAKBY OCZYSZCZA Z NALECIAŁOŚCI A SWOIMI CZYNAMI POKAZUJE ŻE JEST SYNEM BOŻYM. WIERNOŚĆ I MIŁOŚC WOBEC BOGA I WOBEC SIEBIE WEDŁUG MIŁOSIERDZIA BOŻEGO TO PODSTAWA NASZEGO POSTĘPOWANIA. KIEDY ZDARZA SIĘ ŻE NIE POTRAFIMY ZROZUMIEĆ, ODDAJMY TO JEZUSOWI W DUCHU I PRAWDZIE JAK SIOSTRA FAUSTYNA, "JEZU UFAM TOBIE". JEZUS OŻYWIA W NAS ZDOLNOSĆ KOCHANIA W ŁĄCZNOSCI Z NIM W EUCHARYSTII, W DOBRZE UFORMOWANYM SUMIENIU I W POSŁUDZE POTRZEBUJACEMU CZŁOWIEKOWI.

SPOTAKNIE ZAKOŃCZYŁA WSPOLNA I MODLITWA I BŁOGOSŁAWIEŃSTWO UDZIELONE PRZEZ KS. MARKA.​

Luty
Tradycyjnie został odmówiony Różaniec do Siedmiu Boleści Matki Bożej.
O godzinie 19.00 odbyła się msza święta w intencji członków i sympatyków. Po mszy św. katechezę poprowadził ks. Marek Reczek.
 
Katecheza oparta była na Ewangelii według św. Marka 5,21-34. Dlaczego ważne są cuda w nauczaniu Jezusa?. Potwierdzają bowiem to co mówi. To tak jak naszym życiem powinniśmy potwierdzać nasze przekonania i prawdę, którą wyznajemy .Jezus żyje tak jak mówi i przez Siebie ukierunkowuje swoja naukę na Ojca. Co jest potrzebne aby Jezus uczynił cud? niczego nie potrzeba! ale potrzebna jest WIARA człowieka i tylko WIARA. Mówimy ja wierzę w Boga nie my mamy WIERZYC Bogu, nawet jeżeli nie wysłuchuje naszych próśb. Krwawiąca kobieta w ewangelii ma zaufanie i otwartość na działa nie Boga, Jair przeszedł drogę oczyszczenia, odstawił swoją pozycję, swoje stanowisko, dla uratowania zdrowia dziecka jest w stanie zrobić wszystko. Jair przeszedł Metanoję, zrezygnował ze swoich przywilej i prosi Jezusa o pomoc, bo tylko w Nim widzi ratunek.
ŻYĆ w języku biblijnym to żyć BOGIEM we wszystkim co robimy.
 
KATECHEZE ZAKOŃCZYŁA WSPÓLNA MODLITWA I BŁOGOSŁAWIENSTWO KS. MARKA DLA UCZESTNIKÓW SPOTKANIA.
Marzec

Spotkanie ograniczyło się do odmówienia Różańca do Siedmiu Boleści Matki Bożej i uczestnictwa we Mszy św.
Ze względu na Wielki Post po wieczornej mszy św.jest parafialna Droga Krzyżowa, tym razem była prowadzona przez Grupę nadzwyczajnych Szafarzy. ADŚ prowadziło Drogę Krzyżową 14 marca.

Kwiecień
W KWIETNIU 2019 ROKU ODBYŁO SIĘ OSTATNIE MODLITEWNE SPOTKANIE MALEJĄCEJ GRUPY ADŚ PRZY NASZYM KOŚCIELE.
W DRUGI PIĄTEK MAJA (10/05/2019) OGŁOSZONA ZOSTAŁA INFORMACJA O ZAMKNIĘCIU APOSTOLSTWA DOBREJ ŚMIERCI.
ADS BYŁO GRUPA MODLITEWNĄ, WOBEC STALE ZMNIEJSZAJĄCEJ SIĘ LICZBY CZŁONKÓW BIORĄCYCH UDZIAŁ W NASZYCH MODLITEWNYCH SPOTKANIACH I BRAKIEM ZAINTERESOWANIA, ROZWIĄZANIE GRUPY BYŁO  KONSEKWENCJĄ TEGO STANU RZECZY.
 JAKO ZELATORKA PROWADZĄCA GRUPĘ OD 8 LAT DZIĘKUJE SERDECZNIE WSZYSTKIM, KTÓRZY PRZEZ TE WSZYSTKIE LATA BYLI Z NAMI  I POMAGALI.
 DUSZPASTERZOM DZIĘKUJE ZA ZGODĘ NA POWSTANIE GRUPY, WSPIERANIE  I KATECHEZY, ZA PROWADZENIE NASZEJ GRUPY, ZA MODLITWĘ I WSZYSTKIE DOBRE SŁOWA.
Z WYRAZAMI WDZIĘCZNOŚCI EWA PAPEE
 • Home
 • Archiwum
 • Apostolstwo Dobrej Śmierci
St. Andrew Bobola RC Church

1 Leysfield Road
Hammersmith
London W12 9JF
United Kingdom
+44 (0) 208 743 8848

Radio Bobola
Copyright © 2022 St. Andrew Bobola Polish RC Church in London. Wszelkie prawa zastrzeżone.